Pamětník
počátků
dějin
počítačů
a internetu
komentuje
nejméně
jednou
týdně
aktuální
události
kolem nás

  AHASWEBOVY NOVINY číslo 380, 11.8 - 22.8.2003.       Dnes je  ,   zítra: 
POČÍTAČE GALERIE RADY VYKOPÁVKY ZAHRADA OBLÍBENÉ ARCHIV

22.8.- Vynález kola, letadla, knihy a Hospodina je příčinou válek.

Sebevražedný atentátník v úterý autem naloženým výbušninami zaútočil na bagdádský hotel Canal, sídlo OSN v Iráku.
Zeď kolem budovy prorazila pojízdná míchačka na beton a vybuchla přímo pod kanceláří zástupce OSN v Iráku Sergia Vieiry de Melly. Čelní stěna hotelu se sesula.
Bush vystoupil s krátkým projevem. Strůjce útoku označil za nepřátele civilizace. "Zabijáci nebudou určovat budoucnost Iráku. Polapíme je a předáme spravedlnosti," řekl americký prezident.
Pumový útok, při kterém zahynulo nejméně 24 lidí včetně vyslance světové organizace v Iráku Sergia Vieiry de Mella, je nejčastěji příčítán islámským fanatikům.
Izraelské vrtulníky zabily v Gaze předáka Hamasu Ismaila Abú Šanába. Jeho automobil jedoucí ulicí zasáhly uprostřed města čtyři rakety. Zahynuli i jeho dva bodyguardi. Izrael přitvrdil po úterním atentátu v Jeruzalémě. Představitelé Hamasu ihned oznámili, že "vraždou" Šanába skončilo dočasné příměří.

Jihoameričtí indiáni znali vynález kola - našly se zlaté sošky zobrazující kolový vůz - ale nikdy je nepoužívali. Neznali ani koně a tak veškerou dopravu obstarávali lidé včetně běžců přenášejících zprávy. Na základě svých mýtů čekali na bílé rusovlasé bohy, kteří měli příjít od moře nebo přiletět vzduchem. Také se tak stalo a nepatrný počet Španělů porazil všechny jejich armády.
Vypadá to jako experiment někoho, kdo obyvatelům jednoho kontinentu prozradil některá technologické tajemství a lidem na jiném dosti vzdáleném kontinentu je zatajil nebo dokonce zakázal. A pak trpělivě čekal, zda se splní jeho očekávání, že tyto technické vynálezy dostanou část lidstva na vrcholek predátorů. Bylo to celkem jasné a tak se i stalo. Nejmocnější zemí se pak stala Severní Amerika, která byla nejdříve dobyta pomocí vynálezu kola, čínského střelného prachu používaného výhradně pro zábavnou pyrotechniku a pana Colta. V rozmachu Nového světa totiž nestály žádné zbytečné tradice, zvyky a směšné etické a morální zábrany, kterými trpí Stará Evropa. Tento experiment založený na technické civilizaci se v podstatě podařil. Má jen jednu vadu: závislost na ropě.

Tentýž experimentátor nebo někdo jiný na to nešel přes technické vynálezy, ale dal jednomu arabskému kmeni vynález nového boha, nejmocnějšího mezi všemi. Kmen se prohlásil ústy svého Boha za vyvolený a díky mocné zbrani písma, Desatera a Starého zákona získal mnohá vítězství v boji díky ideové jednotě a moudrosti uložené v Knize. Později se vyznamenal zejména v obchodu a finančnictví.
Byl pak svými arabskými příbuznými vyhnán ze své zaslíbené země a jeho příslušníci se rozptýlili po celém světě. Mnohé si tento národ bez národního státu vytrpěl včetně holokaustu, ale nezlomilo jej to. Podle původního plánu se možná měli Židé stát předobrazem světoobčanů bez národního státu, bez státního politického vlastnictví nějakého území. Bohužel mezinárodním evropským politikům ovlivněných ideou návratu Židů do Palestiny se v roce 1948 vylíhla myšlenka k znovuzaložení státu Izrael a za významné vojenské pomoci tehdejší ČSR se to podařilo. A od té doby tam zuří nepřetržitě ozbrojený konflikt, který nikdy nemůže uhasnout. Byl to nesmyslný pokus, stejný, jako kdyby se britští potomci starých Keltů rozhodli k návratu do své staré země uprostřed Evropy. Tento experiment se nepovedl přesto, že na straně Izraele stojí onen vojensky a technologicky nejmocnější stát světa z experimentu číslo jedna.

21.srpen 2003 aneb 35 let od počátku okupace.

Jedna anketa se k této události vrací pokusem o zjištění, zda si na to ještě někdo pamatuje:
Jak klesá počet těch, kteří sovětskou okupaci v roce 1968 zažili jako dospělí, přibývají ti, kteří jako dospělí už nezažili ani komunismus. Jak jste na tom dnes?
Ještě pořád nemáte Rusy rádi?
ne, nemám je rád : 52%
nevadí mi : 38%
nepřemýšlím o tom : 10%
Rusy není možné mít rád: je jich totiž především moc, pijí s cílem se co nejdříve dostat do bezvědomí. Snad jen současný vzestup spotřeby piva v Rusku na úkor vodky je během několika set let povznese mezi civilizovanější národy. Tady může být náš podíl na polidštění ruského národa. My v té době ale budeme pít jen vodu. Pokud ještě nějaká pitná voda bude.
Ale pro úplnost: většina tzv.ruských vojáků, kteří 21.srpna 1968 vtrhli v časných ranních hodinách do tehdejší Československé socialistické republiky, nebyli žádní Rusové. Jednalo se ponejvíce o Tatary, Evenky, Čečence, Armény a příslušníky dalších národů, kteří ani pořádně neuměli rusky. Vůbec nevěděli, kde jsou a co se tady děje. Důstojníci ovšem byli vesměs Rusové, protože sovětští komunisté vždy považovali neruské národy za nespolehlivé stejně jako nás. Anketa z nejmenovaného webu tedy hrubě generalizuje, když vyvolává dojem, že nás tenkrát přepadli samí Rusové. Nelze také zapomenout, že spolu s nimi to byly jednotky Polska, Maďarska, Východního Německa a Bulharska. Ti se ale všichni vzápětí zdekovali do svých rodných vlastí a dalších 20 let nás okupovaly sovětské jednotky.
Jiná anketa se ptá:
Je tomu 35 let, co republiku obsadila vojska Varšavské smlouvy. Co pro vás dnes znamená srpen 1968?
Zmařenou naději: 69%
Nic, jen dávnou minulost: 17%
Konec snahy o kosmetickou změnu socialismu: 14%
Je trapné, když si 69 procent účastníků této ankety myslí, že šlo zmařenou naději reformních komunistů na jakési změny. Kdyby nebyly tyto snahy zmařeny, měli bychom tu dnes mnohem více socialismu a komunisté by vládli ze Strakovky. Pokus o socialismus s lidskou tváří byl ten nejpitomější nápad, jaký kdo mohl mít. Dokonce nám dodnes Gorbačov vyčítá, že nebýt nás a našeho roku 1968, mohlo to komunistické panství padnout o deset let dříve.

20.8.- Virus Sobig se rychle šíří mailem!!!

Jde o virus Win32/Sobig.F , který se šíří elektronickou poštou. V předmětu infikovaného mailu se nachází některý z těchto textů:
Re: Thank you!
Thank you!
Your details
Re: Details
Re: Re: My details
Re: Approved
Re: Your application
Re: Wicked screensaver
Re: That movie
V těle mailu je pak jeden z těchto dvou textů:
See the attached file for details
Please see the attached file for details.

V příloze číhá na spuštění některý z těchto souborů:
your_document.pif, document_all.pif, thank_you.pif, your_details.pif, details.pif, document_9446.pif, application.pif, wicked_scr.scr, movie0045.pif
Pokud dojde ke spuštění přílohy, virus Win32/Sobig.F se zapíše do adresáře Windows jako soubor winppr32.exe, který je volán automaticky při každém startu Windows prostřednictvím položky v klíči registrů: HKEY_LOCAL_MACHINE / Software / Microsoft / Windows / CurrentVersion / Run.
Aktualizace AVG číslo 512 z 19.8.2003 jej identifikuje. Další podrobnosti jsou na http://www.viry.cz.

20.8.- Jak se vyhnout zatčení a vydání v rámci EU.

Od května příštího roku to bude po našem vstupu do Evropské unie velice nesnadné. Začne totiž platit právní úprava našeho trestního řádu, která zavede platnost tzv. evropského zatýkacího rozkazu i na našem území. Kterýkoliv stát unie může tento zatykač vydat na osobu, která je obviněna z trestního jednání, za které je možné uložit trest odnětí svobody na dobu od tří let a jedná se přitom o:

 1. účast na zločinecké organizaci
 2. terorismus
 3. obchod s lidmi
 4. pohlavní zneužívání dětí a dětská pornografie
 5. nedovolený obchod s drogami a psychotropními látkami
 6. nedovolený obchod se zbraněmi, municí a výbušninami
 7. korupce
 8. podvody včetně podvodů postihujících zájmy Evropských společenství ve smyslu Úmluvy ze 26. července 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství
 9. praní výnosů ze zločinu
 10. padělání měny včetně eura
 11. počítačová trestná činnost
 12. trestné činy proti životnímu prostředí, včetně nedovoleného obchodu s ohroženými zvířecími a rostlinnými druhy a jejich odrůdami
 13. napomáhání při nedovoleném překročení státní hranice a pobytu
 14. vražda, těžká újma na zdraví
 15. nedovolený obchod s lidskými orgány a tkáněmi
 16. únos, omezování osobní svobody a braní rukojmí
 17. rasismus a xenofobie
 18. organizovaná nebo ozbrojená loupež
 19. nedovolený obchod s kulturními statky, včetně starožitností a uměleckých děl
 20. podvádění
 21. vydírání a vymáhání peněz za ochranu
 22. padělání výrobků a pirátství
 23. padělání veřejných listin a obchod s veřejnými listinami
 24. padělání platebních prostředků
 25. nedovolený obchod s hormony a jinými růstovými stimulátory
 26. nedovolený obchod s jadernými nebo radioaktivními materiály
 27. obchod s kradenými automobily
 28. znásilnění
 29. žhářství
 30. trestné činy v rámci jurisdikce Mezinárodního trestního soudu
 31. únos letadla / plavidla
 32. sabotáž

Pokud se jedná o jiný trestný čin nezahrnutý do tohoto seznamu, musí se jednat o čin klasifikovaný jako trestný ve státě, kde má být hledaná osoba zadržena i ve státě, do kterého má být vydána (tzv.oboustranná trestnost).
Podmínkou pro vydání evropského zatýkacího rozkazu je existence pravomocného rozsudku nebo rozsudku v nepřítomnosti, kterým byl uložen trest odnětí svobody, nebo nápravné opatření omezující svobodu na dobu minimálně čtyř měsíců, nebo bylo vydáno jiné vykonatelné rozhodnutí v trestním řízení o trestném činu, kde hrozí omezení osobní svobody minimálně na dvanáct měsíců (v ČR například příkaz k zatčení podle § 69 TrŘ.).
Začne platit i povinnost vydat našeho občana, který spáchal trestný čin v jiném státě unie s tím, že bude možné současně požadovat, aby byl vrácen po odsouzení k výkonu trestu v našem nápravném zařízení.

19.8.- Jak přivolat déšť.

Obejdeme pole, zkontrolujeme zralost pšenice. Sklidíme a odvezeme slámu. Pak nasadíme všechny rozmetače hnoje, rozmetáme jeden celý den. Objevují se první mráčky ale pršet ještě nebude. Druhý den je třeba zorat pěkně hluboko, obrátit suchou půdu a vláčet. Jakmile máme ke konci třetího dne zasetou směsku nebo ozimou pšenici, přestane svítit slunce a zvedne se vichřice. Nejpozději za deset minut se spustí déšť. Pršet bude celou noc. Jak přivolat déšť ve městě není známo.

18.8.- Jak mne navštívil americký prezident.

Bylo to jednoduché. Prostě za mnou a mojí rodinou přiletěl na můj ranč El Paso. Byl to chlap jako hora, zajímavé bylo, že s ním nebyla jeho první dáma. Seděli jsme spolu u stolu a rozmlouvali v pohodě letního odpoledne o problémech kolem udržení světového míru, o boji proti teroristům, o stabilitě ekonomiky a energetických systémů. K tomu nám hrálo malé radio, které vytáhnul z kapsy víceprezident. Byla to nějaká česká hudební stanice a hráli jednu známou skladbu z Texasu na počest prezidentovy návštěvy. Venku běhaly po trávníku malé děti, kamarádi a kamarádky mého malého vnuka Davida a z vedlejšího sálu byl slyšet pracovní ruch počítačového a komunikačního centra, kde jsme ten den řešili s mými spolupracovníky a americkými specialisty nějaký důležitý problém nové celosvětové komunikační soustavy.
Pak jsme všichni vstali, protože bylo slyšet prezidentovu helikoptéru, jak přistává ve výběhu koní. Objali jsme se všichni kolem ramen na rozloučenou, já, moje žena, americký prezident a víceprezident. Chvíli jsme tak beze slov stáli a pak šli ven. Stavil jsem se cestou v komunikačním sále se slovy "tak se pojďte rozloučit s panem prezidentem", všichni se zvedli, jen kolegyně Jeřábková prohlásila, že jí to nestojí za to, že má mnohem důležitější práci. Venku stál i můj otec s babičkou a všichni jsme se dívali, jak nám prezident zamával ze dveří helikoptéry, která se pomalu vznesla a pak rychle zmizela v záři zapadajícího slunce.
Celou tu dobu jeho návštěvy jsme si s americkým prezidentem povídali česky. Že se vám to zdá nemožné? Ale ne, jeho rodiče byli čeští emigranti a tak mu čeština docela dobře šla. A jak se tak zčista jasna objevil na mém ranči El Paso? Je to prosté. V tom snu jsem byl totiž českým prezidentem. A nejmenoval jsem se Václav Klaus. A americký prezident se nejmenoval Bush.

18.8.- Jak přežít na Pražském Hradě?

Prezident Klaus byl v krátké době podruhé od svého nástupu do funkce prezidenta hospitalizován. Přerušil dovolenou v Karlových Varech a leží ve Všeobecné fakultní nemocnici na pražském Karlově náměstí. Prezidentovi se udělalo nevolno po tenisovém zápase, a proto odjel do Prahy, aby se podrobil sérii vyšetření. Příčinou jeho obtíží byla asi dehydratace organismu.
Takový je opatrný výklad prezidentových potíží, který poskytli lékaři. Není ale vyloučeno, že zdravotní potíže českých prezidentů mají něco společného s neblahým vlivem prostředí v prostorách Pražského Hradu. Ten je postaven na středu vrchu v podobě delfína na místě posvátného kamene používaného až do konce 12.stolení jako stolec, na kterém se ujímal vlády nový panovník. Dodnes se zadní části hradního vrchu říká Opyš, což je starodávný název pro ocas, v případě Hradu ocas delfína. Podle starých pověstí delfín zkameněl na tomto místě při vyschnutí pradávného moře způsobeného dopadem obrovského meteoritu. Ten vyhloubil českou kotlinu a po jejích okrajích dodnes nacházíme vltavíny dokazující svou strukturou roztaveného křemičitanu obrovskou teplotu vyvolanou tehdejší katastrofou. Ne nadarmo se Praha nazývá mystickou. Karel IV. byl o výjimečnosti tohoto místa natolik přesvědčen, že začal středověkou Prahu budovat jako nový Jeruzalem. A právě koruna českých králů, uložená v chrámu Svatého Víta symbolizuje tuto magii, jejíž síla je soustředěná právě v Pražském Hradu. Pod ním, hluboko pod symbolickým delfínem, je geomagnetická trhlina v zemském povrchu, protože právě zde bylo epicentrum pradávné kosmické exploze.
Sám Karel IV. na Hradě příliš nepobýval a nechal pro sebe a královskou korunu vystavět hrad Karlštejn. Císař Rudolf II. na Pražském Hradě se postupně stal velikým podivínem až byl prohlášen svým bratrem Matyášem za šíleného. Přežívat mu ale dopomohly letní pobyty v Lánech, které zakoupil. Dnešní zámek prakticky kopíruje půdorys tehdejšího hradu. Rakouští císařové o neblahém vlivu Pražského Hradu rovněž věděli své a jen proto se nenechal František Josef II. korunovat za českého krále v chrámu Sv.Víta. Tento chrám měl sice působení geomagnetické anomálie zmírnit, leč nebyl nikdy dostavěn podle původních plánů. Tomáš Garigue Masaryk jako vzdělaný historik věděl, o co jde a tak i když inicioval neogoticky pojatou dostavbu chrámu, pobýval záměrně na zámku v Lánech. Prezident Beneš si sice prodloužil život pobytem v exilu, ale po předání moci komunistům vzápětí umírá, Gottwald vydržel jen pět let, Zápotocký stejnou dobu. Prezident Novotný bydlel v letech 1957-1968 mimo území Hradu v zahradním domku za Jelením příkopem. Žádnými zdravotními problémy díky tomu netrpěl. Bydlení právě v této budově Klaus s pohrdáním odmítl. Je na něm, jak se dál rozhodne. Na jeho místě bych využíval Lány co nejvíce, nechal bych zrekonstruovat zahradní domek a používal jej pro zimní období. Protože toto místo se zdá být bezpečné.

15.8.- Jak přežít výpadek proudu nejen v USA.

Oblast zasažená výpadkem prouduMasivní výpadek elektrického proudu zasáhl včera odpoledne kolem 17:00 hod podle N.Y. času severovýchod USA včetně části Kanady. Musely být zastaveny atomové elektrárny v Ohio a New Yorku o celkové kapacitě 7,949 MW, přestalo fungovat metro i železnice, nešly mobilní telefonní sítě, protože jejich operátoři nemají žádné záložní zdroje na svých vysílačích. Pevné telefonní linky naproti tomu fungovaly, protože telefonní centrály jsou už od dob pana Bella vybavovány záložními akumulátory. Bez dodávky proudu bylo rázem kolem 35 milionů lidí, desítky tisíc lidí bylo uvězněmo ve výtazích a v podzemních tunelech metra. Jedná se o zatím největší výpadek elektrického proudu na americkém kontinentě. Příčinou byl údajně počáteční výpadek vodních elektráren na niagarských vodopádech a v St.Lawrence včetně centrální rozvodny Niagara Mohawk. Zasaženy byly především velká města jako New York, Detroid, Cleveland a Ottawa i Toronto v Kanadě. Ochromena byla i letiště v Clevelandu a New Yorku.
Mezi obyvatelstvem se začala šířit panika z obav, že se jedná o teroristický útok. Oficiální místa to ale popírají. Jedná se prý o technické selhání způsobené možná tzv. slunečním větrem, který může vyvolat přepětí ve vysokonapěťové síti s následným řetězovým vypadáváním jističů.
Metro nejede...K tomu se dá dodat jen to, že naše civilizace visí na velice tenké niti, které se říká mohutný a silný elektrický proud. Jeho vypnutí vyvolává téměř katastrofu, ulice a dálnice náhle zaplňují tisíce pěšáků, jako když píchnete do mraveniště. Nečekaným bylo zajisté selhání mobilních telefonů, bez kterých si dnes většina obyvatel nedovede svůj život vůbec představit. Dav bez informací pak snadno propadá panice, při které dochází ke zbytečným škodám, někdy i ztrátám na životě. Jak říkávala moje babička: kdyby lidi seděli doma na zadku a starali se o pole a dobytek, ubyla by většina problémů.
Jak se chovat při podobné situaci? Pokud nejste zrovna v metru či výtahu, nejlepší je si někde sednout na zadek a počkat, až se situace vyvrbí. Dát se například na pochod do domova vzdáleného několik desítek kilometrů nemá smysl. Je-li to možné, kupte si něco k jídlu a pití a sledujte v klidu ty ostatní, kteří pobíhají sem a tam jako splašené myši. Určitě nezůstávejte někde v budově, chovejte se asi jako při zemětřesení. Nejhorší je takový výpadek proudu v noci. Přestane svítit veřejné osvětlení a po jisté době se jistá část populace začne věnovat rabování. Pak je nebezpečno kdekoliv ve městě. Není nad to bydlet někde na samotě. To stačí pustit bateriové rádio, zapálit petrolejku a čekat, co se z toho vyvine. Kdo má silnější nervy, v klidu ulehne se slovy, že ráno je moudřejší večera.

14.8.- Jak zapálit les.

Les můžete zapálit především vlastní blbostí, tak zvanou přímou: cigaretou, rozděláváním ohně. Požár ale můžete také způsobit tím, že odhodíte v lese prázdnou skleněnou láhev z čirého skla. Její dno totiž může zafungovat jako čočka a zapálit suché listí či jehličí stejně spolehlivě, jako sirky nebo zapalovač. Když tedy uvidíte někde v lese, ale i jinde takto pohozenou láhev, raději jí seberte nebo alespoň zakopejte pěkně pod zem.
Kutilové pak můžou způsobit požár domu či zahrady velice snadno pomocí hadru se zbytky napouštěcí fermeže používané pro povrchové úpravy dřeva. Zní to neuvěřitelně, ale tento hadr se při vyšší teplotě, která právě panuje, dokáže sám vznítit a pokračování jenom závisí od toho, kde hadr právě byl. A nemusí ležet přímo na slunci. Tak takový nebezpečný odpad patří na jediné místo: do kamen.

13.8.- Když řídí hospodářství Hradu amatéři.

NKÚ provedl na žádost Václava Havla mimořádnou kontrolu hradního hospodaření, podle jeho slov ve snaze odejít s čistým štítem. Že se mu to nepovedlo dokazuje výsledek. Zde je úplná tisková zpráva NKÚ o provedené kontrole a zjištěných závadách:

Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s majetkem státu a nakládání s rozpočtovými prostředky kapitoly Kancelář prezidenta republiky. Kontrolovaným obdobím byly roky 2001 a 2002, v případě věcných souvislostí i období předcházející a navazující.
Kontrolovanými osobami byly Kancelář prezidenta republiky, Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány.
Kancelář prezidenta republiky převedla právo hospodaření s nemovitým i movitým majetkem státu patřícím do její působnosti na zřizované příspěvkové organizace, přestože zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, stanoví, že toto právo vykonává KPR. Na tuto skutečnost upozorňovala již předcházející kontrola NKÚ č. 97/36 a hodnotila ji jako porušení uvedeného zákona.
Kancelář prezidenta republiky je organizační složkou státu, tedy i účetní jednotkou. Jako účetní jednotka má povinnost vést účetnictví, a to úplně a správně tak, aby věrně zobrazovalo skutečnosti, které jsou jeho předmětem (§ 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví). Tato ustanovení nejsou plněna Kanceláří prezidenta republiky ani Správou Pražského hradu.
Současně shora uvedeným postupem převedla na Správu Pražského hradu i majetek, který prokazatelně používá k výkonu své činnosti, např. inventář svých kanceláří, výpočetní techniku, automobily apod. Současně na Správu Pražského hradu převedla i finanční prostředky sloužící k úhradě nákladů své činnosti (spotřeba materiálů, energií, pohonných hmot apod.). Správa Pražského hradu o skutečnostech souvisejících s činností Kancelář prezidenta republiky účtuje ve svém účetnictví, s oddělením pouze v analytické evidenci.
Kancelář prezidenta republiky tak vytvořila situaci, kdy obě organizace nedodržují právní předpisy, vedle uvedeného zákona o Kanceláři prezidenta republiky i zákon o účetnictví.
Dále bylo kontrolou zjištěno, že Správa Pražského hradu nevedla v účetnictví zejména nemovité kulturní památky v hodnotě více než 1 971 mil. Kč, 226 položek uměleckých děl a předmětů, které nejsou kulturními památkami, a dalších cca 6 500 položek uměleckých děl a předmětů neměla oceněno. Do svého majetku nezahrnula předměty, které pořídila v souvislosti s pořádanými výstavami, a neúčtovala o technickém zhodnocení majetku. Nedostatky byly zjištěny v provádění inventarizací.
V oblasti kapitálových výdajů zjistila kontrola nedostatečný a nedůsledný postup Kanceláře prezidenta republiky jako odpovědného správce kapitoly v přípravě, provádění a financování jednotlivých programů reprodukce majetku. Obdobně tomu bylo v činnosti přímých investorů, zejména Správy Pražského hradu, při realizaci dvou objemově nejvýznamnějších staveb o celkových investičních nákladech cca 395 mil. Kč, a to „Rekonstrukce čp. 2 – Ústav šlechtičen“ a „Rekonstrukce Středního a Západního křídla“.
Kancelář prezidenta republiky nezabezpečila vypracování úplné a přesné dokumentace, což dále ovlivnilo uskutečňování přípravných a realizačních prací a jejich financování.
Správa Pražského hradu dostatečně nezajistila plnění funkcí přímého investora akcí realizovaných z kapitoly Kancelář prezidenta republiky a v důsledku toho porušila v letech 1998 až 2002 rozpočtovou kázeň a neoprávněně – na jiný účel použila finanční prostředky státního rozpočtu v celkové výši 9 933 802 Kč.

Stručně řečeno: buď se svěřeným majetkem pracovali po uplynulých 14 let naprostí amatéři a ekonomičtí ignoranti, nebo byl tento chaos záměrný s cílem vytvářet podmínky pro zpronevěru peněz daňových poplatníků a krádeže státního majetku. Jestliže na základě podobně katastrofického zjištění NKÚ podal trestní oznámení ve věci projektu IDNOŠ (Internet do škol), nevidím důvod, aby se nepostupovalo podobným způsobem i v případě zjištěných skutečností ve správě Pražského hradu.
Komické na celé věci je fakt, že Svatovítská katedrála, o kterou se Hrad popotahuje s katolickou církví, není vůbec zahrnuta v majetku jako nemovitost a není o ní nijak účtováno. Tedy úředně nikomu nepatří, neexistuje. Asi jí má ve své evidenci a účtuje o ní přímo ten nejvyšší. Ale který? Hospodin? Jahve? Alláh?

13.8.- Kdo má Windows NT/2000/XP/2003, má smůlu.

Tyto novější verze operačních systémů Microsoftu mají závažnou bezpečnostní chybu, kterou využil například autor nového viru označovaného jako W32.Blaster.Worm. Vir proniká sám z nakaženého počítače do vašeho přímo přes protokol internetového připojení, tedy nikoliv přes mail! Operační systémy Linux, Macintosh, OS/2, UNIX, Windows 95, Windows 98, Windows Me nemůže ohrozit. Rovněž jsou v bezpečí ti, kteří mají plnou kontrolu přes připojení do internetu (ochrana portů) pomocí nainstalovaného firewallu, např. program ZoneAlarm.
Jak si s tímto virem poradit najdete na http://www.viry.cz, kde je i odkaz na stažení příslušné záplaty.
Blaster neboli Lovsan je vir červího typu. Chystá masivní útok proti internetové stránce Microsoft Update. Vir se usadí do počítačového systému, projíždí mezitím internet a hledá další "zranitelné" počítače. Počítači zadá současně instrukce pro útok na místo, odkud Microsoft nabízí stažení programu, který má paradoxně chránit počítač před jeho útokem. Virus zadal nakaženým počítačům příkaz napadat 16. srpna po poledni (18:00 SELČ) opakovaně servery Microsfot Update, což je zahltí a znemožní jejich práci. Útoky mají pokračovat do konce letošního roku a v příštím roce se mají opakovat k 16. každého měsíce.
Další informace jsou například na stránkách firmy Symantec na stránce W32.Blaster.Worm Removal Tool. Pokud si potřebujete doplnit znalosti o virech, stáhněte si dokumentaci na adrese http://www.viry.cz/go.php?id=kniha/index.

12.8.- Je Václav Havel tunelář? V žádném případě!

Dagmar Havlová, švagrová bývalého prezidenta Václava Havla, usedne ve středu na lavici obžalovaných u Obvodního soudu pro Prahu 1. V souvislosti s koupí paláce Lucerna čelí obžalobě z porušení povinností v řízení o konkurzu. Za tento trestný čin může soud uložit obviněné šest měsíců až tři roky vězení. Manželka Ivana Havla, bratra bývalého prezidenta, porušila podle státního žalobce zákon tím, že odmítla spolupracovat se správcem konkurzní podstaty zkrachovalé společnosti C.H.R., dceřinné to společnosti Chemapolu. Od této firmy Havlová v roce 1999 koupila polovinu paláce Lucerna za 145 miliónů korun, ačkoliv C.H.R. za ní Václavu Havlovi zaplatila celých 200 milionů. Rodina Havlových tak ušetřila 65 milionů. Podle správce konkurzní podstaty Pavla Plcha byla tato obchodní transakce pro C.H.R. prý natolik nevýhodná, že přispěla k jejímu krachu. Proto odprodanou část budovy zahrnul do majetku, z něhož by se měly uspokojit pohledávky věřitelů C.H.R. což znamená, že by měl být prodej poloviny Lucerny anulován. To náš zákon o konkurzu dovoluje, i když se tento postup z neznámých příčin příliš nevyužívá.
Soud Prahy 1 Havlovou již 23. května 2003 za to, že odmítla v tomto smyslu spolupracovat se správcem konkurzní podstaty, odsoudil trestním příkazem k zaplacení jednoho miliónu korun, nebo náhradnímu trestu devíti měsíců vězení. Havlová podala proti tomuto verdiktu odpor, a tak soud musí její případ znovu projednat v hlavním líčení.
Na první pohled by se mohlo zdát, že Chemapol a.s., který řídil v té době údajný bývalý agent StB Václav Junek, "zaplatil" Václavu Havlovi za nějaké blíže nespecifikované služby a to navíc penězi, které si na tuto "transakci" vypůjčil od ČSOB. Je to samozřejmě nesmysl. Nic takového by se bývalý prezident nemohl dopustit. Zradil by totiž všechny své zásady hovořící o tom, že krást a lhát se nemá a že láska a pravda zvítězí nad lží a nenávistí.
Obvinění Dagmar Havlové jsou nepochybně lichá a lživá, protože o nevýhodné transakci Chemapolu a svého švagra s půlkou Lucerny nic nevěděla. A tak bude dnes nepochybně osvobozena a začne se konečně věnovat celkové rekonstrukci této národní kulturní památky a památky na podnikatelské úsilí jejího zvěčnělého tchána, který jen díky nástupu komunistické totality nestačil předat své podnikání vlastním synům. Pravdou ale je, že nebýt té totality, Václav Havel by se nejspíše nestal hrdinou boje proti komunistické totalitě a také Československým, posléze i Českým prezidentem. I když, kdo ví?

11.8.- Tento způsob léta zdá se býti obzvláště nešťastným.

Současná vedra, která zachvátila celou Evropu ukazují, jak jsme zranitelní, choulostiví a hlavně nepřipravení na možné změny klimatu. Jako nesnesitelné se nám zdá počasí s dlouhotrvajícími teplotami přes 30 stupňů bez srážek. Během několika týdnů se zcela hroutí zemědělství hlavně následkem sucha, kdyby to mělo trvat ještě pár dalších týdnů, začneme mít problémy s nedostatkem vody. Již dnes jsou některé řeky téměř bez vody. Přitom existuje mnoho zemí, kde je podobné klima zcela běžné již několik tisíc let. Obyvatelstvo se ale podle toho chová. Maximálně se šetří vodou, v některých městech dokonce existují systémy koloběhu odpadní vody, která je opakovaně používána jako užitková a pro zavlažování. Žádné plošné kropení zahrad, ke každé rostlině vede samostatná kapková závlaha. První starostí zemědělce je vybudování podzemní cisterny pro zachycení srážek.
Jistě jste si všimli, jaký rozdíl mikroklimatu je mezi městskou ulicí a paloučkem někde v lese. Ten les by ale měl být listnatý, protože v monokulturním průmyslovém lese s jehličnatými stromy je stejně nevlídno jako v betonové a asfaltové městské džungli. Takový smrk odpařuje do ovzduší mnohem méně vody než kterýkoliv listnáč. Ten působí jako přírodní chladnička.
Že je bydlení na venkově v domě se zahradou zejména v horkém létě snesitelnější ví každý. Jenže málokdo si ale uvědomuje, že není větší pitomostí než změnit část zahrady v umělou skalku s cizokrajnými jehličňany a na zbytku plochy vysázet nízké ovocné čtvrtkmeny a polokmeny. Taková zahrada neposkytne svému "odbornými" časopisy a katalogy zblblému páníčkovi žádný milosrdný stín, stromy jí neochrání před nadměrným vysycháním.
To, že naši předkové měli u domu velké ořechy nebo lípy nebylo kvůli kráse. Má to ryze praktický význam, protože zastíněná střecha domu se přes den nerozpálí a v noci se dá pak spát i ve velkých vedrech. Poručit větru a dešti sice nemůžeme, ale vysázet listnaté stromy na neobdělávaná pole není žádný velký problém. Státní dotace zemědělcům na "údržbu krajiny" by měly preferovat právě toto řešení. Z netradičního lesa vysázeného z rychle rostoucích ořechů a lísek může být během několika málo let dokonce nemalý užitek.

11.8.- Na 12 pracujících občanů je jeden státní zaměstnanec.

Počet státních úředníků, učitelů, vojáků, hasičů a dalších zaměstnanců veřejné sféry má do roku 2006 podle návrhu ministerstva financí v rámci rozpočtové reformy klesnout o 34.000 z dnešních 484.000 zaměstnanců.
Největší propouštění se má týkat organizací v působnosti ministerstva školství. V procentním vyjádření reforma nejvíce dopadne na zaměstnance ministerstva obrany, které by mělo propustit 17 procent z nynějších 47.256 lidí. Výrazně snižovat stavy bude i ministerstvo financí, a to zejména na úkor celníků, kterých Česká republika po vstupu do Evropské unie již nebude tolik potřebovat.
Tolik úřední zpráva. Vyplývá z ní jedna velice zajímavá informace: na každých 20 občanů včetně kojenců připadá jeden státní zaměstnanec placený z daní 12 občanů. Zbývajících 8 občanů jsou děti, studenti, důchodci a nezaměstnaní. Nezdá se vám, že je těch státních zaměstnanců, kteří nevytvářejí žádné hodnoty, nějak příliš?


Home
Home


Creative Commons License
Ahasweb, jehož autorem je Jan Bílek, podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
.