Barroso přednesl zprávu "O stavu Unie".

Jeho včerejší projev v Evropském parlamentu stojí za přečtení celý, přesto si dovolím z něj citovat některé pasáže, aniž bych je komentoval, jen jsem občas něco podtrhnul. Snad někdy příště. Barroso tedy řekl mimo jiné toto:

V současné době se podle mého názoru potýkáme s největší výzvou v dějinách Unie. Jedná se o finanční, hospodářskou a sociální krizi. Ale také o krizi spojenou s nedostatkem důvěry. Jak důvěry v naše politické osobnosti obecně a v Evropu samotnou, tak i v naši schopnost najít řešení. Kořeny této krize jsou známé: Evropa nereagovala na problémy s konkurenceschopností. Některé z našich členských států žily nad své možnosti. Na finančních trzích bujelo nezodpovědné a nepřijatelné chování. A my jsme jen přihlíželi zvětšujícím se nerovnováhám mezi našimi členskými státy, zejména v eurozóně.

Řecko je a zůstane členem eurozóny. Řecko musí v plném rozsahu a včas splnit své závazky. Ostatní členové eurozóny se zase zavázali jak k podpoře Řecka, tak k podpoře vzájemné. Jak bylo řečeno na summitu eurozóny 21. července: „Jsme odhodláni nadále poskytovat podporu zemím provádějícím příslušné programy, dokud znovu nezískají přístup na trhy, za předpokladu, že tyto programy úspěšně uskuteční.“

Tato legislativa nám dá do ruky silnější mechanismy k prosazování příslušných pravidel. Budeme mít možnost projednávat rozpočtové plány členských států, dříve než tyto státy přijmou rozhodnutí. Tato kombinace kázně a integrace představuje klíč k budoucnosti eurozóny.

Bylo iluzorní si myslet, že můžeme mít společnou měnu a jednotný trh a současně zachovat národní přístupy k hospodářské a rozpočtové politice. Nepropadejme proto další iluzi, že je možné mít společnou měnu a jednotný trh a přitom sledovat přístup mezivládní. K tomu, aby byla eurozóna věrohodná – a toto není pouhým prohlášením federalistů, to nám signalizují trhy – potřebujeme vpravdě komunitární přístup. Musíme provést skutečnou integraci eurozóny a měnovou unii musíme završit skutečnou unií hospodářskou.

V rámci pravomocí Společenství totiž Komise plní funkci ekonomické vlády Unie. A další instituce pro její výkon určitě nepotřebujeme.

Je však možné, že bude nutno zvážit ve Smlouvě další změny. Mám na mysli zejména omezení plynoucí ze zásady jednomyslnosti. Tempo našeho společného úsilí nemůže být určováno nejpomalejším členem. My však jsme v situaci, že nejpomalejší člen toto tempo všech ostatních členských států opravdu udává. Tento stav nebudí důvěru ani na straně trhů, a my se proto musíme problému rozhodovacích postupů postavit. Členský stát má samozřejmě právo rozhodnutí neakceptovat. Podle jeho slov jde o otázku národní suverenity. Nemá však právo blokovat kroky ostatních, kteří mají rovněž svou národní suverenitu, a pokud chtějí jít dál, pak by měli k tomu mít možnost.

Komise dnes schválila návrh daně z finančních transakcí. Předkládám Vám tak dnes velmi důležitý návrh, který může v případě své realizace přinést příjmy ve výši zhruba 55 miliard EUR ročně. Někteří se budou ptát, proč. Proč tedy? Nuže, jde o rovný přístup. Pokud naši zemědělci, naši zaměstnanci, všechna naše hospodářská odvětví od průmyslu přes zemědělství až po služby, pokud ti všichni hradí svůj příspěvek společnosti, pak by měl přispívat i bankovní sektor.

Blížíme se zavedení evropského patentu, jenž by snížil současné náklady na ochranu vynálezů na 20 %. Očekávám, že tento projekt završíme do konce roku.

Potřebujeme jednotný digitální trh, který díky využívání možností elektronického obchodování a zrušení poplatků za roaming v mobilních telefonních službách přinese každému Evropanovi výhody ve výši zhruba 1 500 EUR ročně.

Je faktem, že mezivládní spolupráce dnes nemůže Evropu vyvést z krize, nemůže jí dát budoucnost. Je tomu přesně naopak, určitý typ mezivládních jednání by mohl vést k převedení pravomocí zpět na členské státy a k roztříštění. To by mohlo být pro kýženou sjednocenou Evropu zhoubou.

Tolik několik pasáží z Barrosova projevu. Dnes jen samé citace. Podívejme se, co se objevilo na zdi Facebooku Evropského parlamentu:

Bobos Giorgos: Čemu se (Barroso) usmívá? Mám věřit, že má důvody k úsměvu? Většina Evropy je v plamenech a tento politik se usmívá? Promiňte, měl by ale s úsměvem odstoupit a budeme se mít všichni lépe! Pak budu mít důvod k úsměvu.

Davey Brown: Myslím, že jsem ještě nikdy neviděl tak nesourodou směsici neschopných darebáků v mém životě!

Mathijs Hendrix: Do jednoho roku budou ve většině budov evropských institucí volné kanceláře k pronájmu ...

Andrew Lally: Kdy má Barroso v úmyslu rezignovat pro svoje neschopné vedení v Evropské unii? Byl to on, kdo dohlížel posledních 8 let ma země eurozóny, když si poskytovaly bezhlavě úvěry a půjčky mezi sebou?

Guy Verhofstadt, předseda ALDE: Jediným východiskem je nový přenos pravomocí na EU a evropských institucí.

Jedna europoslankyně, jejíž jméno jsem bohužel v průběhu televizního přenosu z diskuze nezachytil, se vyjádřila velice nepřátelsky s tím, že jí dnešní jednání evropského parlamentu včetně projevu předsedy EK připadá jako zasedání ústředního výboru komunistické strany. Po "nekonstruktivních" a "revizionistických" vystoupeních řady poslanců se Barroso neovládl, vystoupil znovu na tribunu a v plamenném projevu, který opravdu připomínal projevy rozvášněných komunistických politiků zaútočil na všechny poraženecké názory a odmítl názor, který se také v diskuzi objevil, že není demokraticky zvoleným politikem.

Jednání Evropského parlamentu pokračuje i dnes a tak můžete sledovat v přímém přenosu s českým tlumočením tu "nesourodou směsici neschopných darebáků", jak se vyjádřil na internetu jakýsi pan Davey Brown. Opravdu vás jednotlivá vystoupení přivedou určitě k smíchu nebo k pláči. Právě teď tam vystupuje jakási krasavice jménem Lara Comi z Itálie, která by jistě byla úspěšnou modelkou či herečkou, ale přesto jí zajímají osudy evropského ocelářského průmyslu. Přeji krásný den, zářivá budoucnost Spojených evropských socialistických států nám kyne, tentokrát na západě.
29.9.2011 11:15 [Trvalá adresa tohoto článku.]

Některé odkazy na cizí zdroje nemusí být s ohledem na časový odstup funkční.


Creative Commons License
Ahasweb, jehož autorem je Jan Bílek, podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
.