Ahasweb hovoří sto šedesátý druhý den - 26.února 1999, pátek

NATO se blíží.
Další z významných kroků před vstupem České republiky a Polska do Severoatlantické aliance učiní dnes prezidenti obou zemí Václav Havel a Aleksander Kwasniewski. V podvečer v přímém televizním přenosu podepíší listiny o přístupu k NATO. Maďarsko nás stále předhání: prezident Maďarska Árpád Göncz příslušné dokumenty podepsal již 10.února. Listiny odevzdají 12.března ministři zahraničí všech tří zemí americké ministryni zahraničí Madeleine Albrightové ve městě Independence v americkém státě Missouri. Tímto posledním krokem se Polsko, ČR a Maďarsko definitivně stanou členy Severoatlantické aliance.

Doufejme, že naše členství v této prominentní vojenské alianci bude pro naši bezpečnost znamenat mnohem více, než předválečné smlouvy Československa s Francií a Velkou Británií. Jisté je, že se Rusko prostřednictvím svých rezidentů na slovenském a našem území snažilo nejrůznějšími metodami vstupu České republiky zabránit.

Pan ministr Kavan ještě docela nedávno podporoval myšlenku, že by se o našem vstupu do NATO mělo hlasovat v celonárodním referendu. Dnes už jenom odmítá spolu s ostatními ministry vlády červené růže prověrky, kterým se budou muset podrobit stovky pracovníků ministerstev, úřadů a armády. Zdá se, že se něčeho páni ministři bojí: že by neprošli pro velký počet milenek? To snad s ohledem na jejich věk nehrozí. Nebo že mají rudou minulost? Styky s podezřelými občany hovořícími rusky?

V každém případě se bez těchto prověrek nedostanou k důležitým informacím týkajících se bezpečnosti našeho státu. Jak budo potom moci vykonávat smysluplně svoje úřady? Nejspíše spoléhají, že jim jejich podřízení prověření pracovníci tajně poskytnou tajné informace v kufříku, jak je u Zemanů zvykem.


Sex není žádná legrace.
Více než 40 procent žen a 30 procent mužů ve Spojených státech nemá zájem o sex, není s to dosáhnout orgasmu nebo trpí jinými sexuálními poruchami.
Stripteas
AHASWEB TV
Uvádí to studie, již autoři z univerzity v Chicagu označují za nejkomplexnější v USA za posledních 50 let.

Vědci považují studii za první svého druhu od roku 1948, kdy materiál o lidském sexuálním chování zveřejnil Alfred Kinsey. Uvádějí, že sexuální problémy jsou ve společnosti rozšířené a jsou ovlivněny zdravotními a psychologickými faktory, jako jsou stres, chatrnější zdraví a traumatizující sexuální zážitky z minulosti. Jsou to základy pro vysvětlení tak mimořádné odezvy na Viagru, řekl vedoucí sociologického týmu Edward Laumann k rozšířenému zájmu o novou pilulku podporující mužskou erekci.

Zjištění, že 43 procent osob ženského pohlaví a 30 procent mužského trpí sexuálními problémy, vyplývá z reprezentativního průzkumu provedeného u 1749 žen a 1410 mužů ve věku 18 až 59 let. Zatímco ženy podle studie mají z pohlavního styku stále větší požitek s přibývajícím věkem, počet nespokojených mužů v závislosti na zvyšujícím se věku stoupá. Na vině jsou poruchy erekce, jakož i nedostatek sexuální žádostivosti. Neprovdané ženy si více než vdané stěžují na obavy, že nedosáhnou orgasmu. Také svobodní muži mají problémy podstatně častěji, než ženatí.

U obou pohlaví se přitom zvyšuje požitek ze sexu u lidí se zvyšujícím se vzděláním a u těch, kteří díky vzdělání mají vyšší životní standard. Určitou roli hraje také etnický původ. Afroameričanky nezřídka nemají na sex chuť (to jsem opravdu netušil...) a bílé ženy si při pohlavním styku častěji stěžují na bolesti. Latinoameričanky naopak v každém věku a ve všech společenských a vzdělanostních kategoriích mají se sexem nejmenší problémy.

Nejlepší kombinace je tedy ženatý muž do 30 let nadopovaný Viagrou a Latinoameričanka bez ohledu na věk. Kde ale sehnat v Praze Latinoameričanku a kde brát peníze na Viagru? A jak to zařídit, aby nám bylo pořád jen těch třicet let???


Syfilis útočí.
Hygienici zaznamenali v loňském roce v České republice 670 případů onemocnění pohlavní chorobu syfilis,což je o 66 případů více než v roce 1997. Určitý pokles lze sledovat v počtu onemocnění kapavkou, který je v souladu s celoevropským trendem. Zatímco roce 1997 hygienici evidovali 1098 případů, loni jich bylo 1041. Informovali o tom pracovníci krajské hygienické stanice v Brně.

Za pravděpodobný zdroj nákazy označili především ženy z bývalého Sovětského svazu, které v ČR bez jakéhokoli předchozího vyšetření poskytují erotické služby. Problémem u těchto osob zůstává úhrada výdajů spojených s vyšetřením a léčením, neboť nejsou pojištěny u žádné z našich pojišťoven. Hygienici se proto přimlouvají za uzákonění prostituce. Jde nám o to, vytvořit prostor pro zdravotní dozor nad prostitutkami, řekla Anna Přívorová z Krajské hygienické stanicev Brně. Jen v jihomoravském regionu bylo loni zaznamenáno 65 případů syfilidy, nejvíce nemocných bylo v Brně, Znojmě a v příhraničních oblastech. Hygienici považují za alarmující, že v tomto počtu byli i čtyři novorozenci, kteří s tímto onemocněním přišli nasvět.

Dozor nad prostitutkami, to je skutečně objev roku. Já to sice nepamatuji, ale známe to přece ze starších českých filmů: prostitutky sídlily v bordelu a tam je pravidelně vyšetřoval "rodinný" lékař, který se staral i o antikoncepci. Snad se konečně pohnou ledy, protože naši zákonodárci něco chystají:

Ministerstvo vnitra předloží do konce března vládě návrh na uzákonění prostituce. Návrh předpokládá samostatný zákon o prostituci, který by obsahoval podmínky pro její provozování. Návrh pojímá prostituci jako činnost podobnou podnikání, která by byla zdaněna.

Uzákonění prostituce by mělo omezit kriminalitu, která je s ní spojena. Nezdaněné příjmy z prostitucese odhadují až na deset miliard korun ročně. Tyto "špinavé peníze" nyní proudí do oblasti organizovaného zločinu. Zákon o prostituci by měl obsahovat definici této činnosti, registrační a kontrolní podmínky a pravidla provozování. Určoval by nejen povinnost pravidelných lékařských kontrol, placení zdravotního a sociálního pojištění a daně z příjmu, ale i zákaz veřejného nabízení prostituce a zákaz prostituce osob mladších 18 let. V návrhu je obcím dána pravomoc stanovit dobu a místo, kde by směla být prostituce provozována.

Podle náměstka ministra vnitra Kopřivy se prostituci v letním období v ČR věnuje až 20.000 lidí. Zhruba tři miliardy korun nezdaněných příjmů přitom představují zisky "veřejných domů". Pokud by návrh ministerstva vnitra našel podporu kabinetu, jeho rozpracování by se dotklo řady právních norem. Zákon by tak podle Kopřivy mohl začít platit zhruba až za dva roky !!!

To je ale neskutečně dlouhá doba! Je vidět, že úřední šiml nejen že neklusá, ale on nejde ani krokem. Za dva roky těch peněz nateče do zločineckého podsvětí dalších šest miliard či spíše mnohem víc, postaví se řada nelegálních bordelů tam, kde je nebudou radnice chtít mít. Začíním mít podezření, že existuje nějaká mocná erotická loby, která se stará, aby nelegální podnikání v oblasti sexu mohlo nerušeně pokračovat. Peněz na lobování mají dostatek...


František Bílek, sochař, grafik, malíř, architekt a mystik.
Nejsem v žádném příbuzenském vztahu k velkému českému umělci a mystikovi Františku Bílkovi ale vždycky jsem byl nadšený tím, jak jméno, které nosím, proslavil. Když jsem jako dítě navštívil Chrám svatého Víta, silně na mě zapůsobil jeho monumentální dřevěný kříž s ukřižovaným Kristem.

Více než 70 kreseb a grafických listů Františka Bílka vystavuje od 11.února pražská Galerie Hollar. Výstava, kterou uspořádá Sdružení českých umělců ve spolupráci se Společností Františka Bílka a Lyry Pragensis, má podle svého kurátora Miroslava Kudrny skromně připomenout existenci významné osobnosti takového jména. Bílkovo dílo je velice silně postaveno na figurální tvorbě, ačkoliv lidské tělo ztvárňoval pouze z paměti. U svého charakteristického výtvarného názoru Bílek vydržel podle Kudrny především kvůli dvojímu "domovství" v Praze a v Chýnově na Táborsku. Vila Františka Bílka

František Bílek, který se narodil v roce 1872 a zemřel roku 1941, patří k nejvýraznějším osobnostem českého secesního symbolismu. Jeho umělecká tvorba zahrnuje řadu oborů. Známé jsou nejen Bílkovy kresby a díla sochařská, grafická či malířská, ale také jeho architektonické návrhy budov, nábytku a keramiky. Stálá expozice jeho děl je přístupná od května do října v jeho pražské vile v Mickiewiczově ulici v blízkosti Pražského hradu.

Výstava kreseb a grafik v galerii Hollar bude otevřena denně mimo pondělí od 10:00 do 13:00 a od 14:00 do 18:00 až do 7.března. Vstupné je velmi mírné a kdo neví, kde je galerie Holar, najde ji na nábřeží Vltavy kousek od Národního divadla směrem ke Karlovu Mostu. Snad nebude tak odporně, jako bylo dnes a tak to můžete spojit s pěknou procházkou. Nepražáci: nestěžujte si na pragocentrizmus a zajeďte si do Prahy na výlet.
 


Projev prezidenta republiky Václava Havla při slavnostním podpisu listiny o přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě.
Pražský hrad, Trůnní sál, 26. února 1999

Protokol, který jsem právě podepsal, má pro nás a naše potomky vpravdě historický význam. Po mnoha staletích dramatické existence našeho státu je jeho bezpečnost konečně pevně a dobře zaručena, neboť se stává nedílnou součástí bezpečnosti celého euroamerického světa. Členství v Severoatlantické alianci je pro nás nadějí i závazkem: dává nám naději, že naše země už nikdy nepodlehne ani nebude obětována jakémukoli agresorovi, a zároveň vyjadřuje naše jasné odhodlání spoluodpovídat za svobodu národů, lidská práva, demokratické hodnoty a mír na našem kontinentě. Milí spoluobčané, dovolte mi osobní poznámku: když jsem byl před deseti lety ve vězení, vskutku jsem netušil, že za dva roky budu vyhlašovat v Praze jménem Varšavského paktu jeho zrušení a za dalších osm let podepisovat jménem České republiky její vstup do NATO. Myslím, že málokomu dal běh událostí možnost a čest, aby se v tak krátké době mohl podílet na změnách tak významných pro jeho zemi i pro svět. Mám důvod být vděčný svému osudu.

 

TopZpět