Ahasweb hovoří

Třicátý třetí den
ODS má po auditorské zprávě firmy Deloitte&Touche vážné problémy: ekonomická kontrorozvědka a finanční úředníci jdou této straně po krku. Vážnm problémem je maskování darů pomocí členských příspěvků. Dary se zdaňují, příspěvky do stranické pokladny nikoliv. Doporučuji pro budoucnost jednoduché řešení: zdanit i příspěvky. Kromě toho má ODS lidově řečeno bordel v účetnictví. Inu, domnívám se, že v tomto státě ale i kdekoliv ve světě neexistuje firma, která by bordel v účetnictví neměla. Při vyšetřování tohoto nepořádku nikdy není šance dokázat, že někdo něco zvrtal záměrně nebo jen z neznalosti. Začtěme se s panem Dědinou (podle pamětí Františka  Dědiny, vydáno 1949 -kráceno), jak se řešilo obecní účetnictví v sedmdesátých letech minulého století. Zejména ten nápad se zapisováním účetní uzávěrky na stůl by se dnes kdekomu líbil:
Obecní účetnictví
Pro "obecní pořádek" sešil si obecník dva archy papíru, do kterých pak zaznamenával příjmy a vydání, a když se před novým rokem odbývala t.zv. "potažní hromada", tak z toho sešitu předčítal početvedoucí, co kde přijal a co kdy vydal. To zapisovali dva proti sobě vedoucí sousedi křídou na stůl. Vybráni byli k tomu ti, co uměli adicírovat a když "se to šikovalo", tak to bylo dobře; spočítali pak příjem a vydání, pak to odtáhli a když něco zbylo, hned se to propilo. Přišla paní starostová s hadrem a účty na stole smazala. Sešit dal obecník ženě, aby měla potom o pouti papír pod koláče.
Čím více zbylo, tím lepší. Nejvíce chutnalo těm, kteří si za celý rok nic nedopřáli. A když měli kuráže dost, začali si mezi sebou vyrovnávat spory, co si jeden proti druhému za rok uštěrbili. Tohle "vyrovnání účtů" bylo živější než při těch účtech, co se psaly na stůl. Kdo nejvíce křičel, ten obyčejně vyhrál. Pitka se odbývala vždy u představeného. Okolo desáté hodiny byla večeře. To se přivezly dva půlsudy piva (půl hl.), a aby více chutnalo, koupili skopce, to všechno na obecní útraty. Byl to obyčej starý, a kdyby se to všechno odbylo střídmě, nebyl by to snad ani zlořád. Ale to už před půlnocí většina sousedů začala povykovat, vznikaly různice, které trvaly až do rána bílého.

Jak se vám líbí takové krásné účetnictví? Naši sponzorovaní politici by nad takovým systémem zajásali, protože skvělým způsobem smazával všechny nepravosti právě minulého roku.

TopZpět