Pamětník
počátků dějin
počítačů
a internetu
komentuje
Ahaswebovy noviny alespoň
jednou týdně
události
kolem nás

 AHASWEBOVY NOVINY ,   zítra: 
 HOME  POČÍTAČE  GALERIE  RADY VYKOPÁVKY ZAHRADA OBLÍBENÉ ARCHIV

Jan Saudek, fotograf7.6.2001 - Jan Saudek vystavuje na internetu ve World Webphoto Gallery na adrese www.wwg.cz/galerie/0106/galerie.html. Ačkoliv se již několikrát zapřísahal, že už v Česku nebude nikdy vystavovat své fotografie, neodolal a tak máte možnost je shlédnout. Umělcům se prostě nedá věřit. Náhledy fotografií mohly být ve větším formátu ale v každém případě to stojí za návštěvu.

Jan Iljič Ruml6.6.2001 - Já nic, já pastevec. To je ve zkratce stanovisko senátora Jana Rumla, který se ke skandálu s odhalenými agenty StB ve státní správě vyjádřil takto:„Protestuji proti obvinění Václava Klause a Miloše Zemana, že jsem odpovědný za špatně vydaná lustrační osvědčení z roku 1991 a 1992. Podobně jako Václav Klaus nesouhlasí s paušálním obviňováním své osoby za veškeré chyby v ekonomice, rovněž i já důrazně odmítám paušální odpovědnost za všechna pochybení, která se stala v bezpečnostní oblasti od roku 1990,“ brání se nařčení za špatná lustrační osvědčení místopředseda senátu Jan Ruml, který podle jeho slov v té době jako náměstek federálního ministra vnitra a ředitel federální policie měl na starosti výhradně policajty tehdejší federace. Lustrace prý spadaly přímo pod ministra vnitra, kterým byl do voleb v roce 1992 Ján Langoš a po něm do konce roku 1992 Petr Čermák. „Jestliže dnes ministr obrany tvrdí, že veškerou dokumentaci k pochybeným případům dodalo Federální ministerstvo obrany Federálnímu ministerstvu vnitra v květnu 1992 a tato problematika spadala přímo pod ministra vnitra, je zcela patrné, kde leží odpovědnost,“ prohlásil Ruml, který považuje výroky Klause a Zemana za politický útok na svou osobu a záměrné znevažování své tehdejší práce na ministerstvu vnitra. „Uráží mne, že tyto výroky padají v době, kdy je například jako šéf poradců předsedy vlády trpěn bývalý komunistický aparátčík Miroslav Šlouf,“ zakončil svou obhajobu Jan Ruml. Zatloukat, zatloukat a ještě jednou zatloukat. Nelze pochybovat o tom, jaký chaos panoval v těch slavných letech, kdy kamarádi pana Havla zaujímali nejrůznější vysoké posty ve vedení státu a přitom na to nestačili nejen odborně, ale hlavně měli naprostý nedostatek obecných schopností k řídící práci a v podstatě nevěděli, co se kolem nich děje. Není nic jednoduššího, než poukazovat na rudocha Šloufa místo otevřeného přiznání, že to tenkrát zmastili včetně toho, že nezabránili skartaci nejdůležitějších seznamů agentů a spousty dokumentace tehdejší StB a vojenské kontrarozvědky. Můžeme po jedenácti letech jen přemýšlet o tom, zda tento zmatek nebyl úmyslný a zda nebyl součástí dohody o klidném převzetí moci ve státě s komunisty. S příchodem nového minulostí nezatíženého ministra vnitra zřejmě začíná etapa skládání účtů pro tehdejší "revolucionáře".
Korunu tomu z Hradu nasadil prezident Havel, který je znám svými výhradami k lustracím. Uvedl, že zákon o lustracích není vhodný k vypořádávání se s totalitní minulostí. "Začasté to odnesou skuteční zlí konfidenti, ale začasté to odnesou ubožáci, kteří žádné totalitní poměry nezpůsobili," prohlásil Havel. Náš milý pan prezident totiž rozlišuje konfidenty a agenty na zlé a hodné. A ti hodní přece mohou ve státních orgánech pracovat! Zákon o lustracích mu od samého počátku nepasoval do tajných dohod, které v roce 1989 udělal se soudruhem Adamcem a nejspíše i s dalšími prominenty tehdejšího režimu. Podle něj je tedy v pořádku, když je státní správa prošpikovaná bývalými agenty StB, kteří jsou dodnes řízeni z Moskvy, protože jak každý ví, "z firmy se nikdy neodchází".

6.6.2001 - První šílená kráva byla identifikována i u nás. Případ choroby BSE veterináři zjistili u šestileté krávy v masokombinátě Kostelecké uzeniny u Jihlavy. Výsledky dalších testů, které určí, zda jde stoprocentně o nemoc BSE, budou známy v pátek. Pokud budou testy české laboratoře pozitivní, bude vzorek tkáně ještě předán do Německa k opakování testu. Kráva, u níž se nemoc projevila, pochází z chovu družstevní farmy v Dušejově na Jihlavsku. Tam panuje atmosféra jako v nějakém akčním filmu. Rojí se tam novináři a drustevníci neprodyšně obšancovali stáje i ostatní provozy družstva. Údajně se v tomto zemědělském podniku nekrmilo masokostní moučkou, pouze se přikrmovalo sušeným mlékem české ale i zahraniční výroby. Bylo by tedy nanejvýš žádoucí, aby se vysvětlilo, jak se nákaza do té krávy dostala!
Případů BSE může být ovšem v České republice i více. O nich se ovšem lidé vůbec nemusejí dovědět. Testy na přítomnost BSE totiž provádějí nepřetržitě jen v Kosteleckých uzeninách, na jatkách jen namátkově, od prosince 2000 se testuje každý kus pro distribuci hovězího v Hypernově. Oživení prodeje hovězího, ke kterému v poslední době došlo rychle skončí a prodej ještě dále poklesne. Potíže s prodejem se ale mohou očekávat i v celém sortimentu uzenin, zejména takových, do kterých se běžně přidává hovězí maso: párky, salámy, sekaná, paštiky.

3.6.2001 - Jen počkej, zajíci! O lovu na zajíce čtěte v rubrice Zahrada.

Váš počítač jistě onemocní i ze samotných Windows. Necpěte do něj ještě nějaké cizí viry!3.6.2001 - Nahá Jennifer je dalším poštovním virem založeným na využití microsoftích scriptů VBS. Kdo se chce po obdržení mailu s předmětem "Whrere are you" podívat na přílohu JenniferLopez_Naked.JPG.VBS s údajnou nahou Jennifer Lopezovou, dočká se likvidace souborů s příponami MP3, MP2, VBS, VBE, JS, JSE, CSS, WSH, SCT, HTA, JPG, a JPEG, které virus nahradí vlastními kopiemi. Sám se pak rozešle na adresy podle vašeho adresáře v Outlooku a na závěr vám vymaže BIOS.
Další Virus ALERT.VBS se šíří rovněž v mailech s předmětem: "Here you have, ;o)" a tělem zprávy: Hi: Check This! Vlastní virus je jak jinak než v příloze mailu jako soubor ALERT.VBS. Stará známá obrana je neotevírat neznámé maily a vůbec nejlepší obranou proti těmto virům je vyřazení funkčnosti scriptů VBS metodou pana Boušky popsanou v čísle 274.

3.6.2001 - Politické noviny? Zřejmě jediná politická strana, která má vlastní noviny vyjadřující zcela nesmlouvavě politické cíle strany, je nezničitelná KSČM. Je to jeden z paradoxů naší takzvané demokracie a důsledek neuvěřitelné obrany všeho komunistického ze strany státních orgánů včetně našeho milého pana prezidenta. Propagace komunizmu je sice u nás zákonem zakázána, leč KSČM ji velice úspěšně a nerušeně provozuje v tisku i na papíře ve svých Haló novinách. Nikomu to nevadí a tak se tento deník úspěšně zasluhuje o stálou voličskou nerozbornou frontu, která jde s nadšením volit své poslance s jasně proklamovaným cílem převzít moc v tomto státě opět do svých rukou.
19. května 2001 v Nymburku se uskutečnil celorepublikový aktiv KSČM k 80. výročí založení Komunistické strany Československa. S nepředstavitelnou drzostí se tak dnešní šéfové i členové KSČM hlásí ke kontinuitě s partají, která terorizovala český i slovenský národ celých 41 let a jasně naznačují, že jen přemalovali firmu přidáním písmene M a že ve skutečnosti ke zrušení KSČ nedošlo. Pokud se nemýlím, byly zakázány vlastně jen znak srp/kladivo a vlajky s tímto znakem, které ovšem nebyly symbolem KSČ, ale Sovětského Svazu! Komunistická literatura se nadále pilně vydává a nikdo proti tomu neprotestuje, ačkoliv se tam neustále propaguje myšlenka uchopení moci dělnickou třídou, svržení kapitalizmu - což je snad dnešní oficiální ideologie, je-li vůbec jaká - a jen věčný svazek se SSSR zmizel stejně jako tento stát z mapy světa.
Komunističtí demagogové právě teď vytáhli do boje proti našemu vstupu do Evropské unie s nejnovější zbraní. Přečtěte si, jak se k tomuto problému usnesl Ústřední výbor KSČM:
Stanovisko VV ÚV KSČM k urychlenému vytvoření podmínek pro konání referenda:
Výkonný výbor ÚV KSČM považuje za jediný politicky přijatelný způsob rozhodování o členství ČR v EU referendum.
O své budoucnosti musí rozhodnout občané sami v přímém hlasování po důkladné a podrobné informační kampani, která bude otevřeně uvádět zápory i klady případného vstupu.
V poslední době se objevují náznaky, že některé politické síly v ČR by chtěly opět rozhodovat za zády občanů, jako tomu bylo při rozdělení ČSFR a při vstupu ČR do NATO. KSČM považuje takové snahy za velice nebezpečné, hraničící s pohrdáním občany.

Komunisté velice dobře vycítili, že pokud se bude referendum konat, může klidně dopadnout negativně, protože, ti, kteří jsou pro vstup do EU raději odjedou někam na chatu či na nákup do hypermarketu, než aby napochodovali do volebních místností kdesi v základní škole či na obecním výboru. A komunisté jako jeden šik se odeberou vhodit svoje NE do uren. Zejména by se jim to mohlo povést tehdy, když by zákon o referendu stanovil pro vstup do Unie ano nadpoloviční většiny ze zúčastněných voličů. Kdo by nešel hlasovat, hlasoval by ve skutečnosti spolu s komunisty. Právě tak by to bylo dopadlo, kdyby se o našem vstupu do NATO rozhodovalo referendem. Byli bychom na tom dnes stejně, jako Slováci, kteří stojí velice nejistě přede dveřmi do Unie právě proto, že nejsou členy NATO.
Vracím se k problému, proč ostatní politické strany nemají svoje oficiální stranické noviny. Je to nejspíše jakási zaražená stydlivost projevovat nahlas a jednoznačně svoje názory ve svém deníku nebo alespoň týdeníku. Zajímavé je, že komunisté takový nemístný ostych nemají. Vážným důvodem u ostatních politických stran je nejspíše také nedostatek peněz pro takový možná ztrátový obchod a hlavně obava, že se nenajde dostatek autorů, kteří by tak zcela jasně dávali najevo, na čí straně vlastně jsou. Většině novinářů píšících o politickém dění totiž nejlépe vyhovuje se tvářit jako nějací nadlidští superobjektivní a nestranní informátoři kritizující všechno a všechny a přitom nenavrhující žádná řešení. Je to důsledek toho, že majitelé novin, které jim otiskují jejich články, se musí snažit se zavděčit pokud možno všem (především svým inzerentům), protože jen pak lze očekávat, že si příslušný deník koupí kdekdo a náklad se šplhá nahoru. Výsledkem tohoto boje o zrno do kapes nakladatelů i novinářů je povětšinou bezzubé plácání do větru, nedotahování nejrůznějších kauz a skandálů, slovem jen prázdná sláma.
Jádro pudla je v tom, že se nikomu kromě komunistů, nechce vstupovat do nějaké strany, platit příspěvky a držet stranickou linii. Je to pochopitelná reakce na dobu minulou, kdy každý musel být někde povinně organizován, když ne v KSČ, tak alespoň v ROH, Svazu žen, Svazarmu nebo Svazu přátel SSSR. Protože se ale komunisté drží svojí strany jako záchranného člunu, nelze v našich podmínkách aplikovat americký model, kde je skutečných členů politické strany velmi málo a jsou to všechno vlastně jen funkcionáři mající na starost stranickou propagandu. Bylo by nanejvýš vhodné, aby se politické strany snažily o získání členů, kteří nebudou mít jiný zájem, než se dostat o něco blíže svým poslancům, svým kandidátům, budou rádi navštěvovat společenské akce pořádané svou stranou a nebudou se obávat svůj politický postoj nahlas deklarovat. Zatím to vypadá tak, že se často ani v kruhu rodiny nemluví o politice, natož aby se vědělo, kdo koho v těch zatracených volbách volil.

3.6.2001 - Volby v hospodě. Podle průzkumu by pro většinu Britů bylo v nadcházejících parlamentních volbách nejjednodušší odevzdat svůj hlas v supermarketu, kde by si zároveň pořídili svůj týdenní nákup. Po obchodních centrech se jim jako druhé nejlepší místo pro hlasování jeví hospoda. V úvahu přicházejí také benzínové stanice, knihovny a obchody prodávající oblíbené smažené ryby s hranolky nebo internetové kavárny, při nejhorším i internet domácí
Tomu říkám racionální myšlenka! Osobně jsem pro internet, v supermarketu by byla určitě fronta, i když pro řadu lidí je to místo velice oblíbené a rádi tam stráví třeba i celý půlden očumováním zboží a případně i utrácením peněz. Kdyby něco takového naši poslanci odhlasovali, jistě by je národ neměl za takové blbce jako dosud. Protože tuším, že moje noviny čte i někdo ze senátu (podle připojovacího serveru), pak tohoto čtenáře prosím, aby to nanesl na patřičných místech a připravil iniciativně novelu volebního zákona. Hospodští a majitelé supermarketů by docela rádi uhradili i některé výdaje jako občerstvení pro členy volební komise, místo by bylo zdarma a ještě by na tom vydělali zvýšenou návštěvností. Tak do toho, pane senátore!

3.6.2001 - Svatba v Jeruzalémě skončila tragédií. Nejméně 25 lidí zahynulo a tři stovky byly zraněny při největší tragédii, která kdy postihla Izrael. Ke krvavému dramatu přitom došlo během bouřlivé židovské svatby, které se v pátek v noci účastnilo v Jeruzalémě na 650 hostí. „Lidé tancovali, a najednou se pod nimi propadl parket a všechny stoly kolem něj zmizely v hlubinách,“ říká jeden ze svatebčanů Rami Mordechai. Odborníci se přiklánějí k variantě, že šlo o konstrukční závadu na budově, která asi před měsícem prošla vnitřní rekonstrukcí.

Tolik tisková zpráva. Možná, že na zřícení stropu měla vliv nekvalitní práce při rekonstrukci nebo špatná projektová dokumentace. Dovolím si ale navrhnout jinou alternativu, proč ke zřícení stropu došlo. Jednalo se nepochybně o železobetonovou konstrukci, která je do jisté míry díky kombinaci betonu a ocelové výztuže pružná. Židovský svatební tanec je záležitost velice rytmická a pokud v rytmu hudby začalo poskakovat více než dvěstě či více tanečníků a tanečnic, mohl se strop natolik rozhoupat, že došlo k narušení konstrukce a ke zřícení. Kdo byl na vojně, možná že zažil pochodový výcvik, kdy jakmile šla jednotka přes jakýkoliv most, musel podle předpisu velící poddůstojník vydat povel "Zrušit krok!" Protože jinak by pochodující jednotka mohla zejména menší dřevěný most natolik rozvibrovat, že by se zřítil. Není to žádná báchorka, sám jsem zažil vojenskou "zábavu", že když jsme vždycky jako rota PTP pochodovali přes Olomouc do městských lázní, vždy se nám podařilo místní dřevěný most natolik rozhoupat, že nic netušící chodci padali na zem. Stačilo pochodovat poněkud do šířky.
A tak až budete někde pořádat svatební či jiné veselí, ověřte si důkladnost konstrukce podlahy sálu a hlavně, neskákejte všichni najednou jako orangutani. Mohli byste se totiž propadnout.

3.6.2001 - Vypěstujte si větší prsa! Ženy toužící po větších ňadrech musejí v současné době spoléhat na umělé implantáty, které mohou představovat vážné zdravotní riziko. Nový vědecký objev by však mohl ženám umožnit bezpečnější způsob: vypěstovat si v ňadrech vlastní implantáty. Metoda doktora Cronina z institutu mikrochirurgie Bernarda O'Briena v australském Melbourne je založena na růstu nového vaziva přímo v těle: do příslušné oblasti je vložena jakási komůrka obsahující základní stavební schéma. Do ní poté migrují buňky z okolní tkáně a formují nové vazivo.
Když jsem o tomto epochálním objevu informoval bez postraních úmyslů svoji ženu, ihned nodhodila možnost, že podobné zvětšování by se mohlo aplikovat také u mužů. Nechápu, proč tohle vykládala zrovna mě! No, když se nad tím zamyslím, nebylo by špatné. Když něco takového nepotřebuju já, neznamená to, že tu nejsou jiní potřební muži. Má to ale zatím jeden háček: pan doktor Cronin zatím dokáže takhle vypěstovat v lidském organizmu jenom sádlo. A to by v případě mužů nebylo právě tím nejvhodnějším materiálem na zvětšování předmětného orgánu. Takže u nás doma se nic zvětšovat nebude. A co u vás?

3.6.2001 - Almanach Labyrint je tradiční ročenka pro knihkupce, nakladatele, knihovny, galerie, školy, kulturní instituce, novináře i spisovatele a vůbec pro všechny, kdo čtou knihy. Je nejobsáhlejším informačním zdrojem o českém knižním trhu.
Internetová verze obsahuje kompletní adresář a profily nakladatelství a přehled jejich vydané i připravované produkce. Pro zobrazení titulů jednoho nakladatelství je třeba zvolit nakladatele a klepnout na text produkce. Celkový seznam všeho třeba podle abecedy se mě nepodařilo vyloudit, ale když hledáte nějakou knihu a nevíte přesně název, stačí zadat alespoň jedno slovo z titulu a najdete, co hledáte.

Ministerstvo dopravy a spojů3.6.2001 - Výměna řidičáků pro dříve narozené! Informace ze serveru Ministerstva dopravy a spojů:
Jak je to s výměnnou starých řidičských průkazů?
Problematika výměny dosavadních řidičských průkazů je obsažena v § 134, Zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, který říká:
Řidičské průkazy vydané do 30. června 1964 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do dvou let ode dne nabytí účinnosti zákona. (1. ledna 2001) Řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do dne nabytí účinnosti zákona jsou jejich držitelé povinni vyměnit do pěti let od nabytí účinnosti zákona.
Řidičské průkazy podle odstavců 1 a 2 pozbývají platnosti uplynutím příslušné doby stanovené pro jejich výměnu.


Home
Home


Creative Commons License
Ahasweb, jehož autorem je Jan Bílek, podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
.