Pamětník
počátků dějin
počítačů
a internetu
komentuje
Ahaswebovy noviny alespoň
jednou týdně
události
kolem nás

 AHASWEBOVY NOVINY ,   zítra: 
 HOME  POČÍTAČE  GALERIE  RADY VYKOPÁVKY ZAHRADA OBLÍBENÉ ARCHIV  DISKUSE
MP3 DOWNLOAD 5x rychleji pomocí free Download Accelerator Plus!!!
Ze serveru MP3.COM. Dnes opět blues, protože tím to začalo:
"Mississippi Delta Moan (slide guitar)" by Michael J. Hartman 611 kB. Info
"GO MY WAY" by Robin Trower 1,55 MB. Info
Pro přehrávání souborů .MP3 je nejlepší Winamp. Download 2,2 MB zde.

Zrcadlo Ahaswebových novin najdete na ahasweb.hyperlink.cz.


13.6.2001 - Televizní bouře? Prozatímní vláda v České televizi vedená panem Balvínem, doposud respektovaná televizními vzbouřenci z počátku roku, se dopustila nevídaného kroku. Jiří Balvín odvolal na doporučení ředitele zpravodajství šéfredaktora publicistiky Martina Mrnku. Podle Davida Jirušky z public relations byly důvodem rozhodnutí Mrnkovy manažerské chyby, že byl odvolán zejména kvůli několika soudním sporům. Ty prý televize prohrála za reportáže Mrnkova týmu, které obsahovaly nepravdivé a spekulativní informace. To je v přímém rozporu se základními principy ČT, dodal Jiruška.
Prozatímní ředitel České televize Jiří Balvín tvrdí, že Mrnku odvolal také proto, že byl nespokojen s jeho prací a financováním některých pořadů, na jejichž vzniku se Mrnka podílel. Šlo tedy opět především o peníze, protože o nic jiného v ČT nikdy nešlo a nejde ani nyní. Názory vedení (jakéhokoliv) se nesmí lišit od představ, které mají zaměstnanci, kteří si za ta léta zvykli ten boží dar od koncesionářů rozdělovat mezi sebou. S Balvínovým rozhodnutím část zaměstnanců redakcí publicistiky a zpravodajství nesouhlasí a podepsali petici na jeho obhajobu. Mrnkovo odvolání považují za za manažerské selhání prozatímního vedení ČT. Bude pan Balvín takový šílenec a bude se ještě ucházet o jmenování na definitivního generála ČT? To ukáže volba, které se musí co nejdříve dopustit nová Rada pro ČT. Jak je vidět, ohnisko případné televizní revoluce stále doutná a redaktoři zpravodajství se nadále považují za nedotknutelné s právem dělat si v ČT co je napadne. Žijí totiž v temném bludu, že jsou zástupci veřejnosti a ochránci práv lidu na svobodné informace a tedy že jim televize patří stejně tak, jako si to myslí páni a soudruzi poslanci včetně vlády o státu jako takovém.

13.6.2001 - Kdo je majitelem týdeníku RESPEKT? Týdeník vlastní firma R-PRESSE, spol. s r.o., jejímž většinovým společníkem je Karel Schwarzenberg (7295000,- Kč, 76,8 %) a dále společnost RPK a.s.(2205000,- Kč, 23,2%). Ve společnosti RPK a.s. se dále objevuje jméno Rity Klímové, která je členkou představenstva, předsedou představenstva je opět Karel Schwarzenberg. Lze tedy bez pochybností tvrdit, že týdeník RESPEKT je týdeníkem Karla Schwarzenberga, který tak jako soukromá osoba docela významně ovlivňuje politickou scénu v našem státě. V žádném případě nelze hovořit o nějaké nezávislosti tohoto týdeníku, je především tribunou pro sympatizanty Hradu a Čtyřkoalice.

13.6.2001 - Jak vidí člen KSČM Stalina. Možná, že tomu nebudete věřit, ale následující text byl napsán v tomto roce a nikoliv v padesátých létech!

Tím, co dále uvedeme, chceme vyvrátit revizionistická tvrzení, že Stalin byl extrémně domýšlivý, že nejen pěstoval kult své osobnosti, ale měl v tom i velkou zálibu, že se považoval za nadlidskou bytost, která vše zná, že činil rozhodnutí bez předchozího prošetření a z pouhé ješitnosti každého nutil, aby s ním souhlasil. Co v naší studii o skutečném Stalinovi, odlišném od mýtického, vychází najevo, je, že byl mimořádně kompetentním marxistou-leninovcem, kterému se protivilo pochlebování pochlebníci, kterému se protivil kult osobnosti a dělal vše, aby toto zastavil. Vychází najevo, že to byl velký proletářský revolucionář, netrpící ani domýšlivostí, ani předstíranou skromností, který viděl své životní poslání a měl planoucí touhu, aby přispěl k revolučnímu boji proletariátu za jeho společenskou emancipaci, který nikdy neotevřel ústa, aniž by pečlivě neprostudoval příslušnou záležitost.
Historické zkušenosti plně potvrdily, že vítězství socialistické revoluce a socialismu je nemožné bez revoluční marxisticko-leninské komunistické strany oproštěné od revisionismu a oportunismu. Nechat dělnickou třídu a pracující bez takové strany znamená nechat tyto hlavní společenské síly na pospas kapitalistickému vykořisťování. Proto je třeba vést aktivní boj proti revisionismu a oportunismu. Obrátit pozornost k dělnické třídě, rolnictvu a pokrokové inteligenci a odmítnout teorie o "privilegovaných" a "neprivilegovaných", které zastírají podstatu třídního přístupu k řešení společenských problémů. Jen jednota komunistů a všech levicových a demokratických sil národa je schopna změnit situaci. Obnovit politickou a ekonomickou moc pracujících a vrátit lidem perspektivu života a sociální jistoty.
Vratislav Šantroch, Havlíčkův Brod

Je to naprostý děs. Tato oslava vraha milionů lidí je veřejně publikována s naprostou drzostí a soudruh Šantroch se nepochybně neobává, že by byl za svoji propagaci komunizmu pohnán k soudu. Vždyť u nás máme přece svobodu slova!

13.6.2001 - avast! je zadarmo. Antivirový program avast! home electronic edition pro domácí nekomerční použití za 0,- Kč. Podmínkou je odeslání vyplněného registračního formuláře, na jehož základě obdržíte aktivační klíč. Rozdíl mezi standardní verzí a touto verzí je ten, že aktualizace probíhá výlučně přes www, např. pomocí služby iAVS. Do formuláře musí uživatel zadat své jméno, adresu a e-mail, případně (dobrovolně) telefon a komentář. Download je na adrese http://www.alwil.com/cz/default.asp.

Tohle je šílený vůl, nikoliv kráva! Jak vidíte, nemá vemeno ani nic jiného...11.6.2001 - Šílení volové a prasata se u nás vyskytují ve větším množství než šílené krávy. Jinak si nelze vysvětlit počínání naší Státní veterinární správy a Ministerstva zemědělství. Na jedné straně nařídili již před časem připravovat masokostní moučku při teplotě 130 stupňů Celsia a na druhé straně klidně povolili dovoz masokostní moučky, umělých krmiv a kafilerního tuku z Německa a zejména z Velké Británie, kde se připravovovala moučka za podmínek naprosto děsivých pouhým převařením a stala se tak nosičem zhoubné BSA při jejím šíření po celém světě. Možná, že ten souhlas s dovozem udělili proto, že moc dobře věděli, že žádná teplota 133 stupňů s priony nic neudělá. Podle zahraničních výzkumů provedených v řadě zemí totiž priony přežívají i teplotu 360 stupňů!!! Doklady o tom najdete v dále uvedených odkazech. Takže celé to vychloubání naší technologií vaření toho hnoje z mrtvol, která je prý lepší než v ostatních zemích je jen zastíracím manévrem. Kdo tomu nevěříte, tak navštivte následující stránky:

Na stránkách Ministerstva zemědělství nebo Státní veterinární správy nic podobného nenajdete, protože naši státní úředníci a politici si počínají podle starého a vyzkoušeného hesla "Mlžit, zatloukat a lhát". Nechci vyvolávat žádnou paniku, ale zatímco dnes nám tyot instituce tvrdí, že ve svalovině zatím nebyly priony prokázány, nikdo za to ve skutečnosti ruku do ohně nedá.

Nejsem žádný odborník na kuchyňská zařízení, ale snad by nebylo zcela nemožné vyrobit takovou "superfritézu", která by byla schopná při pečení v oleji vyvinout teplotu (pravděpodobně při určitém tlaku) schopnou zhoubné priony spolehlivě zničit. Celá tahle patálie s hovězím se týká velice i výrobců "krmiv" pro lidi: sušených polévek, paštik, polévkových kostek, omáček, želatiny a tedy i cukrovinek, dortů, některých pajogurtů a všelijakých pochoutek, kde se želatina používá. Ti se s tím snaží nějak vyrovnat, ale vědecká fronta jim zatím příliš nepomáhá. Budou se musit vyvinout nové technologické postupy schopné zaručit, že dojde k zničení všech prionů. Možná je to ale neřešitelné, protože by se mohlo dojít k závěru, že se sice priony zničí, ale současně se zničí i původní surovina a nebude co jíst. Nejlépe jsou na tom hinduisté, kteří mají už dávno krávu za posvátnou a mají zakázáno ji pojídat. Možná, že jim tento příkaz dali dávní bohové, když laboratorně zjistili, že tamní krávy jsou naprosto nepoživatelné a pojídání jejich masa je životu nebezpečné. Kdesi se mě mihla zpráva, že snad byla BSE ve skutečnosti zavlečena do Británie právě z těchto asijských končin.

Lidové noviny v sobotní příloze z 9.6.2001 čtenáře naprosto mystifikovaly uvedením nepravdivé informace o bezpečnosti naší masokostní moučky a tvrdí se zde, že se priony zničí při teplotě 133 stupňů a tlaku 3 barů po dobu 20 minut. To bychom mohli klidně docílit doma v papiňáku! Celá dvoustrana je vedená snahou zachránit naši produkci hovězího dobytka a slušela by spíše do věstníku Ministerstva zemědělství či agrární komory.

Spotřebitel nemá žádnou šanci se spolehnout na informaci, že maso na pultě je z kusu, který byl testován na BSE. Především taková informace v současné době není, nedovíte se ani, zda je maso z vola, krávy, či býka, když se budete dotazovat na stáří kusu, budete považován za šílence, v nejlepším případě za otrapu. Přitom až do okamžiku, kdy je hovězí kus předán do jatek, jsou tyto informace u pěstitelů k dispozici, ale dále se k tomu nejdůležitějšímu, totiž spotřebiteli, který to všechno nakonec zaplatí, tyto informace nedostanou. Jistě by to znamenalo jisté komplikace, ale matně se pamatuji, že se na půlce krávy vyskytují nějaká razítka, tak proč by tam nemohla být třeba přicvaknutá i digitálně zpracovatelná informace o původu masa, která by se mohla dostat automaticky až na balíček s masem v samoobsluze. To by přinutilo výrobce k větší odpovědnosti, protože když by mě Creutzfeldtov-Jakobova nemoc (nCJN) skočila do týla, aspoň bych mohl někoho zažalovat, že na mě spáchal zločin úmyslného zabití za předpokladu, že bych si vytvořil archiv všech nálepek na mase za posledních deset až patnáct let. Taková je totiž "asi" doba, po které vás nCJN zkosí. Bohužel se to neví jistě, vědci se jaksi ještě nedohodli.

A tak nám v současném bordelu ve výrobě a distribuci hovězího masa nezbývá než se dát na vegetariánství - kde na nás ovšem číhají genově modifikované potraviny - nebo kupovat jen živá kuřata, vykrmit si je na balkoně zrním a zakroutit jim krkem vlastnoručně bez účasti agromafie.

11.6.2001 - Miloš Jakeš, Dva roky generálním tajemníkem. Knihu obsahující vzpomínky posledního generálního tajemníka KSČ na předlistopadový vývoj si můžete objednat v nakladatelství OREGO za 100,- Kč; brožovaná vazba; 208 stran. Vidíte, že se naši rudoši nesmiřují se svým odchodem od válu a intenzivně žijí svoji slavnou minulostí. Konec konců si soudruh exgenerální tajemník musí také ke svému "skromnému" důchodu přivydělat. Jen se podívejte na adresu http://www.volny.cz/dialogy/ a budete žasnout.

Pro ty, co se nechtějí zdržovat, malá citace z čerstvého textu soudruha Horáka k 80.výročí KSČ: "Za této situace je rozhodující, aby komunisté v národním i mezinárodním měřítku sjednotili své síly na marxisticko-leninských základech a postavili se do čela boje dělnické třídy a ostatních pracujících za socialismus, který nezná vykořisťování, krize z nadvýroby, nezaměstnanost, války a masové zbídačení většiny národů. Byl to socialismus, který v praxi prokázal, že nezaměstnanost je mu cizí a naopak, že se zde práce, na rozdíl od kapitalistického vykořisťovatelského systému, stala věcí cti a hlavním zdrojem hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje celé společnosti. Proto má i dnes rozhodující význam, aby se politická a ekonomická moc, přírodní a nerostné bohatství, doprava, banky znova vrátily do rukou skutečných tvůrců hodnot. Aby se pracující lid stal hospodářem ve své zemi."
Václav Horák, Kladno

Proletáři všech zemí, spojte se! A ať vám při tom spojování prasknou lebky, aby byl už jednou konečně od vás pokoj!


Home
Home


Creative Commons License
Ahasweb, jehož autorem je Jan Bílek, podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
.