Pamětník
počátků dějin
počítačů
a internetu
komentuje
Ahaswebovy noviny alespoň
jednou týdně
události
kolem nás

 AHASWEBOVY NOVINY ,   zítra: 
 HOME  POČÍTAČE  GALERIE  RADY VYKOPÁVKY ZAHRADA OBLÍBENÉ ARCHIV
MP3 DOWNLOAD 5x rychleji pomocí free Download Accelerator Plus!!!
Pop ze serveru MP3.COM
Katoorah Jayne, Daddy, Daddy , , 587 kB. Info
Pro přehrávání souborů .MP3 je nejlepší Winamp. Download 2,2 MB zde.

Zrcadlo Ahaswebových novin již nenajdete na ahasweb.hyperlink.cz. Tento server tak zpomalil, že se nedá aktualizovat.
Zdravím čtenáře z Velké Británie z University of Glamorgan http://www.glam.ac.uk a dalšího čtenáře z Norska od firmy Peterson, výroba papíru a obalů http://www.peterson.no


15.7.2001 - Právníci se pakují. Neuvěřitelné honoráře v kauze odškodnění nuceně nasazených pracovníků za nacismu inkasují američtí a evropští právníci. Například mnichovský právník Michael Witti zastupující nacistické oběti dostal vyplaceno neskutečných 8,4 miliónu marek! Přitom nejvyšší odškodnění osoby nuceně pracující pro blaho nacistické říše je pouhých 15 000 marek. Kolik asi inkasoval hlavní advokát americký Eda Fagan? Celkem se rozděluje mezi 50 advokátních kanceláří 125 miliónů marek. Z tohoto propastného rozdílu je patrné, co vedlo právníky k rozpoutání kampaně pro odškodnění. Jako vždy v podobných kauzách to byly jen a jen jejich honoráře, které se vypočítávají procentním podílem z vysouzeného "zisku". Právnicka mezinárodní mafie tak obhajuje práva občanů jen tehdy, kdy se dá očekávat tučný honorář. Advokacie se tak stala velice lukrativním druhem podnikání: žádné nákladné výrobní prostředky, žádné neprodejné zboží na skladě, minimální rizika a neustále se rozšiřující "trh".

15.7.2001 - Virus I-Worm.Naver vám hrozí, pokud používáte Microsoft Outlook. Naver je e-mailový červ tvářící se jako bezpečnostní záplata od firmy Microsoft. Červ NAVER.EXE je jako příloha mailu soubor o velikosti 50K. Jakmile tuto přílohu otevřete, červ se naistaluje a napojí na adresář Outlooku, ze kterého použije všechny e-mailové adresy k rozeslání sebe sama. V mailu je jako Předmět: Re: Windows Upgrade.
Obrana je jednoduchá: neotevírat, nespouštět, vymazat. Podrobnosti najdete na stránce firmy AEC.

12.7.2001 - Tuneláři i na Hradě? Prezident s chotí zahájili 20.6.2001 stavbu tunelu Jelením příkopem Hradu. Stavba má zřejmě poťouchlým způsobem symbolizovat tuneláře jako nový jev v české historii, který nebyl dříve zaznamenán, alespoň nikoliv v současném téměř celonárodním rozsahu. Hradní tunel má ovšem sloužit ke zkrácení procházky Jelením příkopem z části, kde se dříve chovali medvědi, do Královské zahrady. Zřejmě, aby se panstvo neunavilo cestou do kopce a nemuselo brzdit při cestě z kopce. V každém případě se jedná o vyhozené peníze daňových poplatníků. Nebo to snad zaplatí Vašek z vlastního platu?

12.7.2001 - Militantní feministky obarvené na rudo najdete na http://fs8brezna.ecn.cz/ feministky Jen si to přečtěte, patří to ke všeobecnému vzdělání vědět, kam až může vést touha po "jiném" světě než je tento. Malý citát: "Jsme feministická skupina, která čerpá z myšlenek anarcho-feminismu. Chceme se podílet na boji za svobodnou a beztřídní společnost. Společnost, která je založena na principech rovnosti, solidarity a samosprávy. Jsme nejen proti kapitalismu, ale také proti patriarchátu. Zároveň vystupujeme proti všem formám útlaku ve společnosti." Ale co, možná že právě tohle je ta pravá cesta. Bohužel pro muže na ní není, jak se zdá, místo. To je mě opravdu líto.

12.7.2001 - Chcete si udělat hřiště pro pétanque? Pétanque se hraje na libovolném terénu. Pro národní šampionáty a mezinárodní soutěže platí minimální rozměr hiště 4 x 15 m, obvyklý je hlinitopísečný uválcovaný povrch ohraničený zapuštěnou fošnou. Při rekreační hře se hřiště nevyznačuje, pouze se označí místo pro odhod koule o průměru 0.35 - 0.50 m. Kruh musí být vzdálen min. 1 m od hranice hřiště. Hrát rekreačně můžete tedy kdekoliv: na louce, na nezpevněné cestě. Asfaltový či betonový povrch není vhodný.

12.7.2001 - Ještě nemáte zlatou baterii k umyvadlu? Ve vaší nové koupelně vůbec nemusí být jen tato baterie. Německý výrobce koupelnových baterií Jado vyrábí kompletní kolekci Schwan – včetně všech doplňků. Tuto originální mosaznou baterii pozlacenou 24 karátovým zlatem můžete koupit za pouhých 109 775 Kč nyní i u nás v Česku. A sousedi i známí puknou vzteky, až tu nádheru uvidí!

Kdo z koho?10.7.2001 - Můj sen a předvolební boj. Měl jsem včera lucidní monarchistický historický sen. Doufám jen, že to nebyl také sen věštecký. Zdálo se mě, že jsem byl komořím místodržícího rakouskouherského mocnáře. Na druhém hradním nádvoří jsem při jeho příjezdu kočárem Matyášovou bránou provolával úlisně "Uvítejte jeho milost na Pražském Hradě!" a třírohý klobouk jsem přitom smekal a dlažbu před místodržícím zametal. Žádný český král, žádné vzepětí národní síly, jen poklony cizí mocnosti. Žádný samostatný stát Karla IV, jen zasmraděná provincie Vídně. Jeho milost pan místodržící byl velkopansky nevrlý, nadával a holí nám poddaným ohýbal hřbety. "Otevřete tu bránu, holoto!" křičel jsem a na zádech cítil hůl místodržícího. Víc si z toho snu nepamatuji, probudil mě rachot soukromého tryskáče přilétajícího ze směru od Vídně na pražské mezinárodní letiště v Ruzyni. Rázem jsem se ocitl v prvním století třetího tisíciletí po Kristu v paneláku na pražském sidlišti. V zemi, která se znovu chystá na parlamentní volby, v zemi, kde vláda již odmítá podávat do parlamentu nové zákony na ochranu občanů s odůvodněním, že by se to do voleb nestihlo projednat.
Na novém kabelovém modemu od tolikrát proklínané firmy UPC vyrobeném v Mexiku šílely zelené diody a na zemi po pádu se stolu ležela otevřená bible fašizmu dávno hanebně chcíplého Ády. Otevřela se na straně 273 a můj ještě neostrý zrak padl na slova:
"Je třeba se zamyslet nad tím, z jakých ubohých hledisek jsou sflikovány takzvané "stranické programy", které bývají čas od času oprašovány a předělávány. Musíme detailně prozkoumat pohnutky těchto měšťanských "programových komisí", abychom pochopili tyto choromyslné výplody. Neboť je to vždy stejná starost, která vede k vytvoření nového programu, nebo k upravení toho stávajícího: obava o příští volební výsledek.
- - -
Politici tedy sahají po osvědčeném receptu, založí "komisi", chodí a naslouchají lidu, čmuchají v tisku, a tak pomalu vyčenichají, co by milý národ měl nejraději, co nenávidí a v co doufá. Každá profesní skupina, každá zaměstnanecká třída je co nejpodrobněji studována a jsou zkoumána její nejtajnější přání. I "zlá a špatná hesla" nebezpečné opozice bývají přehodnocována a objevují se k velikému úžasu jejich původních autorů a šiřitelů jako by nic v duchovní výzbroji starých stran.
Komise se dají dohromady, "revidují" starý program a vytvářejí nový (panstvo přitom mění své přesvědčení jako voják v poli košili ve chvíli, kdy stará je zavšivená!), v němž si každý přijde na své. Sedlákovi se dostane ochrany pro jeho statek, průmyslníkovi ochrany pro jeho zboží, konzument bude chráněn při nákupu, učitelům budou zvýšeny platy, úředníkům se vylepší penze, vdovy a sirotci mají být dostatečnou měrou zabezpečováni státem, doprava bude podporována, tarify mají být sníženy a dokonce daně mají být - když ne úplně, tak téměř - zrušeny. Občas se stane, že se na někoho zapomělo, nebo že některý z požadavků lidu byl přeslechnut. V tom případě se na poslední chvíli flikují prázdná místa tak dlouho, až lze s klidným svědomím doufat, že se dav normálních šosáků i s jejich ženskými zklidní a nejvyšší měrou uspokojí.
- - -
Když skončí volby a poslanci mají za sebou poslední lidové shromáždění a úspěšně unikli na dalších pět let drezůře plebsu, mohou se zcela věnovat plnění vyšších a příjemnějších úkolů, programová komise se rozpustí a boj o nové utváření věcí veřejných dostává opět podobu zápasu o denní chléb. U poslanců se tomu však říká diety.
Každé ráno se zástupce lidu vydává do budovy parlamentu, když ne přímo do zasedací síně, tak alespoň do předmístnosti, kde leží prezenční listiny. Ve jménu služby lidu tam zanese své jméno a přijímá svůj vysoce zasloužený plat jako odškodnění za toto nepřetržité a namáhavé úsilí.
Po čtyřech letech, nebo i v jiných kritických týdnech, kdy hrozí nebo se blíží rozpuštění parlamentních korporací, posedne pány v parlamentu nezkrotná činorodost. Tak jako ponrava neumí nic jiného než se změnit v chrousta, tak opouštějí tyto parlamntní housenky velkou společnou kuklu a obdařeni křídly vylétají ven za milým lidem. Znovu hovoří ke svým voličům, vyprávějí o své enormní práci a zlovolné zatvrzelosti těch ostatních, avšak nesouhlasně se tvářící masa po nich místo vděku a chvály vrhá syrové a nenávistné výrazy. Když nevděk lidu dosáhne určitého stupně, může pomoci jediný prostředek: Pověst strany se musí znovu nažehlit, program je zralý na vylepšení, komise znovu ožije - celý podvod začíná od začátku. Samozřejmě, že úspěšně, čemuž se při zatvrzelé hlouposti lidstva nelze divit. Hlasující dobytek, "měštanský" stejně jako "proletářský", ovlivněn tiskem a oslepen lákavým programem, se znovu vrací do společné stáje a volí si své staré podvodníky.

Není to povzbuzující čtení. Ten Áda byl gauner, politický dobrodruh, diktátor, šílenec a vrah milionů lidí. Jeho Můj boj jako celek je zavrženíhodný zejména pro zavilý rasizmus a vybízení ke genocidě, kteroužto výzvu pak německý národ uposlechl a zle na to doplatil. Áda měl ale světlé chvilky při pohledu na to politické hemžení, které jak se zdá, se od roku 1926 nijak zásadně nezměnilo. To, co je na systému zastupitelské demokracie nejhorší, je právě ten neustálý boj o moc mezi politickými stranami, který neponechává času k tomu, aby se naše vratká státní lodička ubírala dopředu bez zbytečného kličkování. Otázka ovšem je, kam je to dopředu, jaký cíl vlastně máme. S tím si prakticky nikdo z politiků neláme hlavu, protože na těch pár let, kdy budou v té či oné právě vládnoucí koalici u moci to za to nestojí. A lid obecný voličský má jediný cíl: abysme se měli dobře, pořádně se mohli nacpat, koupit si každý dva roky novej bourák - ti bohatší soukromé létadlo, každej rok jet dvakrát na dovolenou do luxusního hotelu, postavit si vilu s bazénem a pokud možno nic nedělat. Nejlepší je si nakrást a dožít jako rentiér. Takže proč vlastně chcete od politiků, aby se chovali jinak? Mají přece na tomto světě s ohledem na krátkost lidského života stejné cíle. Hlavně, aby nebyla válka, říkávala moje babička, které zažila obě dvě světové.

10.7.2001 - Vy ještě nemáte osobní airbag? Naše milá policie v minulých dnech s úžasem zaregistrovala nový druh zločinného loupení v zaparkovaných automobilech: zloději začali z ničeho nic vykrádat z těch lepších automobilů airbagy! Odborníci na zločin si lámou hlavu, proč se krade tento zcela nezvyklý artikl. Těžko si lze představit, že k vám v hospodě někdo přistoupí a nabídne vám ke koupi laciný airbag z posledního modelu značky Opel či Ford. Že by vám třeba dal i vybrat z několika značek a zdali chcete pro řidiče nebo pro spolujezdce. Moje investigativní pátrání mezi galérkou (starodávné označení pro drobné nepracující zločince) přineslo senzační odhalení! Airbagy se kradou na objednávku, kupec je předem znám. Jedná se o mafii drobných řemeslníků specialistů, kteří nabízejí bohatým manažerům a podnikatelům zcela nový produkt: osobní airbag pro chodce. Jedná se vlastně o vylepšenou neprůstřelnou vestu, která majitele ochrání nejen před střelami objednaných vrahů, ale i před útokem automobilem. Vesta je vybavena dvěma airbagy - zepředu a zezadu. Aktivátor airbagů se montuje do kalhot vpředu pod pasem, kde nenápadně a elegantně nadzvedává poklopec. Další aktivátor je pak na zadní části kalhot tak, aby spolehlivě reagoval při nárazu zezadu. Jakmile dojde k iniciaci airbagů, vystřelí to vpředu i vzadu a napadený se změní v jakousi kouli, která je nárazem odmrštěna od útočícího vozidla. Šance na přežití takového útoku je pak velmi velká. Součástí vybavení je i buřinka s ocelovou výplní, která ochrání nejdůležitější část majitelova těla, tedy mozek.
Buďte tedy opatrní: pokud byste snad chtěli některého ze svých obchodních partnerů nakopnout při ukončení obchodních styků s jeho osobou. Mohl by být vybaven právě touto airbagovou vestou a zpětný náraz razantně vystřeleného airbagu by vám mohl zlomit nohu, což se stalo při ověřování spolehlivosti zadního aktivátoru zkušebnímu technikovi, kterému mezi galerkou nikdo neřekne jinak než Superbag.

10.7.2001 - Několik výsledků ze sčítání lidu v r.2001.


Home
Home


Creative Commons License
Ahasweb, jehož autorem je Jan Bílek, podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
.