Pamětník
počátků dějin
počítačů
a internetu
komentuje
Ahaswebovy noviny alespoň
jednou týdně
události
kolem nás

 AHASWEBOVY NOVINY ,   zítra: 
 HOME  POČÍTAČE  GALERIE  RADY VYKOPÁVKY ZAHRADA OBLÍBENÉ ARCHIV

16.8.2001 - Zdravím čtenáře z National Institutes of Health (NIH), Bethesda, Maryland.
17.8.2001 - vítám čtenáře z Nového Zélandu, připojil se prostřednictvím serveru http://xtra.co.nz/home.


17.8.2001 - Člověk budoucnosti podle Havla. V dobách, kdy Václav Havel byl ještě dramatikem a nepsal jen projevy, definoval pět rysů člověka budoucnosti. Bylo to věru dávno, v roce 1964 a tak si můžete ověřit, zda jste právě vy těmi správnými lidmi podle Václava Havla, neboť jste to vy, nastupující generace, ti praví lidé jeho tehdejší budoucnosti:

5 rysů člověka budoucnosti

1/ Hayfazut
2/ Begerex tu vys dy dyval
3/ Balu levixas
4/ Uzut
5/ Gogu zar mejféz

Václav Havel, Antikódy 1964, poprvé vydáno ve sbírce PROTOKOLY 1966.

Nevím jak vy, ale já, když jsem zpytoval své svědomí, jsem usoudil, že mám trochu toho balu levixas a skoro úplně jsem uzut. Gogu zar mejféz ani náhodou. Doufejme, že až skončí Václav Havel s politikou, vrátí se ke svým kořenům a zamyslí se znovu nad tím, že "manipulován, zfetišizován a zautomatizován, ztrácí člověk zážitek vlastní totality: zděšen hledí jako cizinec na sebe sama, bez možnosti nebýt tím, čím není, a být tím, čím je." (Václav Havel 1965, Vyrozumění, dvanáctý obraz, ředitel Gross). Mohla by to být větší legrace. Nebo snad vy chcete být tím, čím jste???

17.8.2001 - Arcibiskup exkomunikován? Katolický arcibiskup Emmanuel Milling se rozvádí. Nebo rozchází, či opouští svoji manželku nebo ji odvrhuje, či od ní odstupuje, jak to je vlastně, to ví jen Pánbůh a snad papež. K tomu, aby se Milling rozvedl, musí být snad i souhlas jeho manželky? Jeho třiačtyřicetiletá jihokorejská manželka Swung Ryae Anna Soon, kterou mu vybral vůdce křesťanské sekty Moon, zahájila v Římě hladovku na protest proti nátlaku papeže na jejího manžela. Ačkoliv katolická církev zakazuje sňatky svých hodnostářů, pokusil se odbojný Milling získat před víkendem souhlas samotného papeže, který snad může vše, chce-li. Svatý otec ovšem svéráznému svazku arcibiskupa s jihokorejskou lékařkou nepožehnal, protože takových kněží by se mu rázem vyrojila celá hromada a přiměl Millinga, aby z manželství odstoupil.

Podle CODEX IURIS CANONICI (právní kodex katolické církve) by se Milling, kdyby neposlechl, dopustil kromě jiného tzv. schismatu - "Schisma je odepření podřízenosti nejvyššímu veleknězi nebo odmítnutí společenství s členy církve, jemu podřízenými". Pokud by byl následně exkomunikován - vyloučen z církve, pak by ho čekaly nevlídné časy:


Kán. 1331: § 1: Exkomunikovanému se zakazuje:
 1. mít jakoukoliv služební účast (ministerialem) na slavení eucharistie a jakýchkoliv jiných bohoslužebných obřadech,
 2. vysluhovat svátostmi a svátostinami a přijímat svátosti,
 3. zastávat církevní úřady a vykonávat služby nebo plnit jiné úkoly nebo konat úkony vládní moci.
§ 2: Je-li exkomunikace uložena nebo vyhlášena, viník:
 1. kdyby chtěl jednat proti předpisu § 1 n. 1, je třeba jej odstranit nebo ukončit liturgickou činnost, nepřekáží-li tomu vážný důvod,
 2. neplatně koná úkoly vládní moci (řízení), které podle § 1 n. 3 jsou nedovolené,
 3. má zakázáno používat výsad dříve mu udělených,
 4. nemůže platně obdržet v církvi hodnost, úřad nebo jiný úkol,
 5. nemůže si platně přivlastňovat příjmy z titulu hodnosti, úřadu nebo jakékoliv služby či pense (platu v důchodu), které v církvi obdržel.
Kán. 1333, § 4: Suspenze, která zakazuje pobírat plat, stipendia, penze a jiné podobné příjmy, nese s sebou povinnost vrátit všechno, co bylo neoprávněně přijato, dokonce i to, co bylo přijato v dobré vůli.
CODEX IURIS CANONICI, překlad: Dr. František Polášek

Takže milý biskup by byl nepochybně zbaven úřadu, všech příjmů včetně důchodu, všeho majetku získaného dary v době, kdy byl ve službách církve. Nemá-li vlastní byt, stal by se z něj bezdomovec bez důchodu. A tak hlavně proto si to Emmanuel rozmyslel, protože koneckonců si erotické hrátky může dopřát dle libosti i jinak, než vstoupením do svazku manželského. Může to ovšem mít i právní dohru, protože co když bude z pomstychtivosti jeho právoplatná manželka požadovat výživné či nedej bože bude v jiném stavu a narodí se dítě! S ženskými nejsou žádné žerty, když se taková zasekne, začnou se dít věci.
A proč vlastně katolická církev nedovoluje svým kněžím (klerikové, sacri ministri) vstupovat do manželství? Má k tomu dobrý důvod: jak by taková církev vypadala, když by byl její hodnostář řízen nějakou náhodně vybranou ženou bez církevní funkce. Tato žena by dozajista intrikovala s cílem popohnat manželovu kariéru, rozhodovala by, co si vezme na sebe a co se bude dělat o víkendu, kam se pojede na dovolenou a za co se utratí peníze. A nedej bože by se mohla spiknout s ostatními manželkami církevních otců a tahat za nitky za jejich zády. Kněz má mít doma klid, aby se mohl soustředit na věci církevní a nadpozemské a tak proto vymyslela katolická církev instituci farské hospodyně. Ta ovšem musí být starší, nejlépe po přechodu, nevzhledná leč milá, hodná, tichá, šetrná, nesmí vynášet žádné informace z domu ven, nesmí lhát ani krást a hlavně musí dobře vařit, prát a uklízet. No, tak až na ty první tři body je to vlastně představa ideální manželky (za tuhle poznámku mě asi feministky ukřižují:-).

Generál Vladimír Sova je v pohodě...16.8.2001 - Armáda stavěla soukromý hotel. Při povodních v roce 1997 prý vojáci pomáhali i tam, kde žádná velká voda nebyla. Podle různých svědectví u výstavby či rekonstrukce hotelu Stará pošta stojícímu mezi Brnem a Vyškovem asistovala vojenská technika a vojáci základní služby. Proč by tehdejší velitel vojenské akademie plukovník Sova ve Vyškově nevypomohl svému dlouholetému kamarádovi Michalovi Bartíkovi, který se rozhodl zde hotel vybudovat. V armádě je tento způsob "výpomoci" využíván zejména důstojníky odedávna. Pro stavby soukromých staveb bylo za komunistů běžné, že si za nepatrný poplatek velitel vypůjčil stavební mechanizaci a navelel na stavbu vojáky základní služby, zejména ty, kteří byli v civilu zedníky, instalatéry, pokrývači. Sám jsem při své vojenské službě s lopatou na takové stavbě pracoval. Důstojníka to stálo jen pár piv pro povzbuzení "bojové" morálky a vilka ho vyšla velice levně. Ten náš tenkrát udělal tu chybu, že si na stavbu nechal zavézt také pár náklaďáků s cihlami a cementem určeným na stavbu socialistické vesnice, kterou jsme stavěli. To by ještě prošlo, měl ale tu smůlu, že to na něj prásknul jiný důstojník, který si žádnou vilu nestavěl. Zdali ovšem šel bručet do basy nevím, moc o tom pochybuji. Jistě se to odbylo nějakým kázeňským trestem a zaplacením ukradeného materiálu. Armáda má odjakživa svoje vojenské soudy, kde všechno probíhá trochu jinak, než u soudů civilních.
Jak je vidět, tyhle praktiky z armády nevymizely. Všude, kde je státní majetek a státní peníze, je riziko zneužití a krádeží podstatně větší, než u majetku soukromého. Konec konců, vojáčkové se alespoň trochu protáhnou, osvěží si civilní povolání, dostanou se z kasáren a jsou na stavbě raději, než na cvičáku. I do hospody se cestou ze stavby dostanou. Všichni jsou spokojení a dobré kamarádské vztahy velitele a stavebníka jsou utuženy. Podle papírů se pracovalo sice někde jinde, ale šlo o to, udělat přece něco pro lidi. Však se na Starou poštu každý rok sjíždí elita českých i zahraničních generálů na slavnosti starých napoleonských válek. A pan generál Vladimír Sova, dnes již velitel sil územní obrany celé armády, rád zavzpomíná na to, jak se dílo podařilo, nasedne na koně majitele hotelu a při projížďce si jistě připadá jako ten Napoleon. Protože vojenská policie, která případ tenkrát šetřila, na nic nepřišla. Inu, na vojně přece platí ještě víc než v politice heslo: zatloukat, zatloukat a zatloukat. Hlavní velitel naší branné moci, náš milý prezident, se k této kauze nijak nevyjádřil. Trápí ho spíše to, že si Britové dovolili zapsat nacionálie našich občanů, které odmítli do Británie pustit. To, že si naše vnitro dělá seznamy extrémistů, které nehodlá vpouštět na naše území, to mu nevadí. Je to v zájmu klidu pro uspořádání velikého sletu všech generálů a ministrů obrany NATO, který se chystá na základě prezidentovy nabídky na příští rok v Praze. Pan generál Sova si tu bude moci se svými armádními kolegy z různých států vyměnit svoje zkušenosti z používání vojenské techniky a vojáčků pro bohumilé civilní účely.

16.8.2001 - Sídlo pro budoucího prezidenta chystá stávající prezident Havel. Za cca 30 miliónů korun se bude opravovat bývalá rezidence komunistických československých prezidentů v Královské zahradě na Pražském hradě. "Než opustíme Hrad, musíme se zodpovědně zhostit rekonstrukčních prací a vybavit sídlo pro budoucího prezidenta," prohlásil hradní mluvčí Ladislav Špaček. Dodal, že nelze počítat s tím, že příští hlava státu bude mít jako Václav Havel soukromou vilu, jež splní všechny požadavky na reprezentaci a bezpečnost. Rekonstrukce bude hotova do února roku 2003, kdy končí funkční období prezidenta Havla. Hradní rezidence, která je všeobecně nazývána "domeček", pochází ze 17. století a byla původně domkem pro zahradníka. Nápad z domku udělat cosi na bydlení pro prezidenta pochází od Edvarda Beneše, který si ale díky komunistickému převratu bydlení v Královské zahradě už neužil.
Je to od Václava Havla milé, že pamatuje na budoucího prezidenta, který by jinak neměl kde hlavu složit. Poněkud legrační bude, pokud na prezidentský stolec dosedne Václav Klaus, pro kterého by to Havel jistě nechystal. Skoro to vypadá, že se na Hradě s touto alternativou vůbec nepočítá, že zde panuje jistota o docela jiném novém prezidentovi, pro kterého zahradnický domeček chystají. Jedno je jisté: prezident Havel nepočítá, že by byl příští prezident tak nezřízené bohatý, aby si pořídil pořádnou reprezentační vilu i s cimrou pro ochranku. Naopak, očekávejme na trůně chudého prezidenta přebývajícího v nenápadném domečku v koutě Královské zahrady. O tom na Hradě panuje naprostá jistota, kandidát je již zřejmě předem odsouhlasen americkou administrativou včetně CIA i FBI. Co třeba takový bojovník za lidská práva kubánského lidu, mistr mezinárodní špionáže Ivan Pilip? Z jeho manželky by přece byla docela pohledná první dáma!

16.8.2001 - Léčíte se po internetu? Že by vás taková pitomost ani nenapadla? Vidíte, a mě ano. Když mě začala zlobit pravá kyčel, dostal jsem se do známého kolotoče lékař - laboratoř - rentgen - lékař specialista - laboratoř - lékař. A tu mě při pohledu na stůl s pécéčkem v ordinaci MUDr.H. z nemocnice Na H. racionalizační opatření: poslední dva kroky ušetříme za pomoci mailu. Paní doktorka mě poněkud váhavě sdělila svůj mail a tak začala naše korespondence:

>>>>14.6.2001
Dobry den,
predavam podle nasi domluvy nasledujici informace:
6.6.2001 jsem byl na RTG obou kycli.
6.-11.6.2001 1 x denne Paralen.
Dnes 14.6.2001 jsem byl na opakovanem odberu krve.
Od 12.6.2001 bolesti P kycelniho kloubu prestaly.
Jsem objednan na ortopedii 19.6.2001 v 9.00 hod k MUDr.K.
Zdravi a jeste jednou dekuje
Jan Bilek

>>>> 15.6.2001
Vážený pane Bílku,
dovoluji si Vám odeslat výsledky Vašich vyšetření.
RTG pánev-kyčel: incip.coxarthrosa bilat./ počínající oboustranná arthrosa kyčelních kloubů/ s lehkým okrajovým přihrocením acetabul, kloubní štěrbiny přiměř.šíře, hlavice femurů bez deformací.
Laboratorní vyšetření: krevní obraz + diferenciální rozpočet bílých krvinek: Hb 156 ery 5,38 atd...
Závěr: všechny laboratorní hodnoty v normě dle rtg známky počínající oboustranné coxarthrosy
Pokud je Váš stav zlepšen, jsem velice ráda. Kontrola ev. při obtížích.
Jsem s pozdravem MUDr.B.H.

>>>>20.6.2001
Vážený pane Bílku,
dnes jsem obdržela zbytek Vašich výsledků, a to sice výsledek serologie. Dle vyšetření jsou protilátky proti Borrelii negativní.
Prosím Vás, pokud zprávu dostanete, potvrďte její převzetí, abych věděla, že mám správnou adresu. Doufám, že předchozí zpráva došla v pořádku.
Děkuji předem za spolupráci.
S pozdravem MUDr.B.H.

Tak vidíte, ušetřil jsem nejméně dvě návštěvy u lékařky a tedy čas nejen můj, ale hlavně její. To, že mě dva dny a dvě nocí mučily bolesti v kyčli byla stejně jen hypochondrie, protože na ortopedii mě pan doktor prohlásil, že takové kyčelní klouby mívají současní třicátníci a bůhví, co mě vlastně bolelo. A tak si zjistěte, zda má váš lékař mail a zahajte jeho praktické využití ve zdravotnictví společně se mnou.

16.8.2001 - Zlobí vás české fonty? Stalo se vám, že se například font Arial Narrow začal na vašem počítači zobrazovat chybně, bez češtiny? Nejspíše jste instalovali nějaký software, například Adobe Acrobat a ten vám původní mezinárodní font z MS Office přepsal souborem stejného jména arialn.ttf. Jak to spravit? Extrahujte pomocí programu WinZip tento soubor (pro jistotu všechny soubory začínající arialn..) z cabinetního souboru Office1.cab (instalační disk Office 2000) kamkoliv a naistalujte z této složky daný font pomocí volby Ovládací panely, Písma, Nainstalovat nové písmo... Podobně musíte řešit i jiné podobně přepsané české fonty obnovením z cabinetu Windows 98. Fonty najdete v souborech Win98_44.cab a Win98_45.cab.

16.8.2001 - Stránky o očkování najdete na www.ockovani.com. Stránky jsou určené hlavně rodičům dětí, které se chystají na pravidelná očkování, případně chtějí nechat své dítě očkovat nad rámec standardního očkovacího kalendáře. Jsou tu také informace pro cestovatele a turisty. Další užitečné informace najdete na www.vseozloutence.cz a také na www.domuvezdravi.cz

16.8.2001 - Oháčkovat český text, který postrádá diakritiku si můžete na sparťánsky vyhlížející stránce http://nlp.fi.muni.cz/cz_accent/index.php. Stačí překopírovat do okna text a vzápětí jej dostanete zpět doplněný o háčky a čárky. Nemusí to vždy dopadnout docela správně, ale jistě vám to ušetří spoustu práce třeba při zpracování mailů bez diakritiky. Webová aplikace nazvaná Ohákování vznikla na Fakultě informatiky Masarykovy Univerzity v Brně jako studentská práce.

Home
Home


Creative Commons License
Ahasweb, jehož autorem je Jan Bílek, podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
.