Pamětník
počátků dějin
počítačů
a internetu
komentuje
Ahaswebovy noviny alespoň
jednou týdně
události
kolem nás

 AHASWEBOVY NOVINY ,   zítra: 
 HOME  POČÍTAČE  GALERIE  RADY VYKOPÁVKY ZAHRADA OBLÍBENÉ ARCHIV

Tank M-1A1 Abrams26.11.2001 - Americké jednotky oficiálně v Afghanistánu. Včera obsadili vojáci severní aliance letiště na jihovýchodním okraji Kandaháru. Vzápětí na něm začaly přistávat vrtulníky AV-8B Harrier s příslušníky dvou jednotek. První je 26. Marine Expeditionary Unit ze základny Camp Lejeune, N.C., umístěné na lodi USS Bataan a dalších lodích. Velitelem je Col. Andrew Frick, pilot helikoptéry. Druhá jednotka je 15. Marine Expeditionary Unit, ze základny Camp Pendleton, Kalifornie, umístěna na lodi USS Peleliu a dalších lodích. Velitelem je Col. Thomas D. Waldhauser. Jedná se celkem o 2 100 příslušníků amerických expedičních jednotek, 31 lehkých obrněných útočných vozidel, šest houfnic a čtyři tanky M-1A1.Terénní automobil Humvee Dále 63 lehkých vozidel Humvee a dvě vozidla na úpravu vody. Počet helikoptér AV-8B Harrier není znám, přizpůsobuje se potřebám. Jak je vidět z fotografie tanku M-1A1 Abrams, může být vybavený zařízením pro průchod minovými poli, se kterými se určitě americké jednotky budou muset také vypořádat. Tento tank dosahuje rychlosti až 66 km/hod a má akční radius 489 km. Vyzbrojen je 120 mm kanonem a kulometem ráže 7,62 mm.

23.11.2001 - Balvín žádá více peněz pro kamarády. Rada České televize již po druhé vrátila generálnímu řediteli televize Jiřímu Balvínovi rozpočet pro příští rok. První verze rozpočtu počítala se schodkem 517 miliónů korun, druhý návrh je se ztrátou ještě o dalších 26 miliónů korun větší. Rada požaduje vyrovnaný rozpočet.
S příchodem nového ředitele totiž přicházejí ke korytu ČT i jeho kamarádi, kteří zatím nepatřili mezi stálé dodavatele "uměleckých" pořadů nebo se účastnili na hostině jen malým objemem. Pokud se Balvínovi nepodaří prosadit toto deficitní zvýšení rozpočtu s následným jasným tlakem na zvýšení koncesionářských poplatků, můžeme opět o vánocích očekávat televizní revoluci redaktorů bojujících za "svobodu slova" neboli za svobodné nakládání s veřejnými penězi.

Dupeless Options - základní nastavení23.11.2001 - Ukliďte si před vánoci ve svém PC. Vsadím se s vámi o co chcete, že máte ve svém počítači řadu souborů duplicitně, možná i ve více kopiích. Platí tu jasná úměra: čím delší doba uplynula od poslední nové instalace operačního systému ve vašem počítači, tím více duplicitních souborů na disku máte. Dokud máte dostatek volného místa na disku, asi vás tento problém nepálí. Doporučené volné místo u Windows se má pohybovat kolem 10 procent celkové kapacity, nejméně však 100 MB. K provedení celkového úklidu vám určitě pomůže utilita Dupeless, která je zadarma distribuovaná jako free SW. Najdete ji například na známé adrese www.zdnet.com. Po prohledání zadaného disku můžete v zobrazeném seznamu duplicitních souborů přímo označit ty, které chcete vymazat. Před spuštěním doporučuji zadat pomocí volby Action, Exclusion seznam adresářů, které má Dupeless při prohledávání vynechat. Na disku C: to budou určitě adresáře WINDOWS a Program Files.

22.11.2001 - Zdravím čtenáře z Brněnské VFU - Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Autor jejich stránek měl dobrý nápad při představení jednotlivých budov v areálu university.

Papež Jan Pavel II.21.11.2001 - Papež cílem teroristů? Organizace Usama bin Ladina Al-Kajda (al Qaeda) připravovala atentát na papeže Jana Pavla II. již před šesti lety, kdy byl při jeho návštěvě Filipín zadržen arabský terorista Ramsin Juzif po předčasném výbuchu připravované trhaviny. Byl tehdy objeven církevní hábit, jehož pomocí se chtěl dostat do papežovy blízkosti, a mapa s cestou papeže po Filipínách. Italské úřady se domnívají, že by se za současné situace mohl pokus o útok na papeže opakovat. Muslimští fundamentalisté jej totiž považují za symbol současné "křížové výpravy" západního křesťanského světa proti muslimům.

Ponechám na vás, zda se domníváte, že se Al-Kajda snaží naplnit třetí fátimské proroctví. V roce 1917 se 13. května v portugalské vesnici Fátima zjevila třem malým pastýřům Panna Maria. Giaciantě Marto bylo sedm, jejímu bratu Francescovi devět a jejich sestřenici Lucii de Santos deset let.
Giacinta a Francesco zemřeli v mladém věku. Lucia žije dosud a všechna svá vidění zapsala a poslala v roce 1945 do Vatikánu. Tzv. Fatimské proroctví obsahuje tři části, pouze první dvě však byly donedávna zveřejněny.
Mehmed Ali Agca v roce 2000První proroctví se zmiňovalo o vypuknutí první a druhé světové války a o brzké smrti Giacinty a Franceska.
Ve druhém se pravilo o vzestupu Sovětského svazu jako ateistické velmoci, o pronásledování církve a katolické přeměně SSSR po pádu komunismu.
Obsah třetího proroctví zůstával utajen do té doby než je papež Jan Pavel II. nechal zveřejnit po antentátu, který na něj 13. května 1981 spáchal turecký občan Mehmed Ali Agca později odsouzený k doživotnímu žaláři. Pokud si ale proroctví dobře přečtete, v roce 1981 nedošlo k žádné katastrofě ve velkém městě. V té době se také vyskytly spekulace, zda toto proroctví nepředpovídá konec světa, příchod mimozemšťanů atp. Zde je text proroctví:
Třetí fátimské proroctví
Píši v poslušnosti k Tobě, můj Bože, kterýž jsi mi rozkázal, abych tak učinila, skrze Jeho Excelenci biskupa Leiria a skrze Nejsvětější Matku a mě. Po dvou částech, které jsem již osvětlila, nalevo od Naší Paní a trochu výše, viděli jsme anděla s hořícím mečem v levé ruce; blýskaje se, vydal plameny, které vypadaly, že zažehnou svět; ale ony zhasly v kontaktu se září, kterou Naše Paní vyslala proti němu ze své pravé ruky: ukazuje k zemi, anděl hlasitě vykřikl: POKÁNÍ, POKÁNÍ, POKÁNÍ. A my viděly v nesmírném světle, jímž je Bůh: "něco podobného tomu, jak lidé vypadají v zrcadle, když před ním projdou" biskupa oblečeného v bílém "měly jsme dojem, že to byl Svatý Otec". Jiní biskupové, kněží, muži a ženy věřící stoupali na strmou horu, na jejímž vrcholu byl veliký kříž z hrubě otesaných kmenů jakoby korkového stromu s kůrou; než tam došel, Svatý Otec prošel velkým městem zpola v ruinách a zpola třesa se a klopýtaje kulhavým krokem, sužován bolestí a žalem, modlil se za duše mrtvol, které potkal na této cestě; dosáhnuvši vrchol hory, na svých kolenou, v patě velkého kříže, byl zabit skupinou vojáků, kteří pálili kulky a šípy, a stejným způsobem zemřeli jeden po druhým ostatní biskupové, kněží, muži a ženy věřící a různí lidé odlišných hodností a pozic. Pod těmi dvěma rameny kříže byli dva andělé, každý s křišťálovým kropáčem ve své ruce, v který sbírali krev mučedníků a s nímž kropili duše, které si razily cestu k Bohu.
Byla snad oním andělem s ohnivým mečem dopravní letadla, která zaútočila na New Yorská dvojčata? Přiznám se, že nemám sklony věřit podobným proroctvím, protože teroristé se stejně tak dobře mohli tímto textem inspirovat a snažit se jej realizovat. Není totiž pochyb o tom, že jejich cílem bylo zaútočit nejen na americkou civilizaci, ale také na křesťany jako takové. Proto bych papeži v žádném případě nedoporučoval se vypravit do New Yorku. Mohlo by to být právě to místo, kde by jej chtěli teroristé zabít. A Mehmed Ali Agca je na svobodě. Byl totiž propuštěn krátce po uvěznění na papežovu přímluvu...

20.11.2001 - Víte co to je demagogie? Tek třeba si vezměte takovou dnešní zprávu: Tuzemské domácnosti mají letos elektřinu o 38 procent levnější ve srovnání s průměrnou cenou v Evropě. Vyplývá to z průzkumu, který v 17 evropských zemích provedla společnost INRA Europe. Nejvýše nad průměrem je Dánsko, a to o 66 procent. Naopak nejméně platí za elektřinu řecké domácnosti. Ceny jsou tam totiž o 47 procent pod evropským průměrem.
To vypadá jako dobrá zpráva. Nebo ne? Samozřejmě je to naprostý podvod, protože porovnávat ceny elektřiny v absolutních částkách je nehoráznost. Zprávu uveřejnila MFDnes bez dalšího komentáře. Tomu se říká žurnalistika! Jeden z názorů čtenářů MFDnes to vystihuje:
Nemáme elektřinu o 38 % levnější, ale naopak asi o 500 % dražší. Nemohu totiž počítat cenu elektřiny vzhledem ke kurzu koruny, ale k průměrnému příjmu. Ten je v západní Evropě 2000 Eur (např. v SRN 2600 Eur), a u nás jen 450 E. Takže s nějakým zdražováním energií budeme moci začít, jakmile dosáhneme podobného průměrného příjmu - to je přibližně 85000,- Kč měsičně.
Jak je zvykem našich novinářů, nejspíš se jedná v případě MFDnes o převzetí údajů z nějakého "novinářského zdroje" bez hlubšího zkoumání. Máte-li chuť se s citovaným materiálem INRA seznámit podrobně, zde je adresa úplné zprávy nazvané v originále "A NEW LIGHT IS SHED ON EUROPEAN ELECTRICITY PRICES". Je to bohužel ve formátu PDF a má to 1771 kB. Použijte proto nejlépe Download Accelerator, pokud chcete ten dokument studovat v klidu. Přes telefon je to jedinná rozumná cesta. Uvádím tabulku, ze které se nejspíš citovalo. Podívejte se ale na tu spotřebu! Jedná se o velkoodběratele.

S ohledem na roční spotřebu se spíše na prostého občana hodí následující tabulka:

19.11.2001 - Zdravím nového čtenáře z USA, tentokrát z docela profláknuté adresy http://www.nbc.com . Nemohu tomu uvěřit: moje noviny už čtou i redaktoři z televize NBC! Asi se začali učit kvůli kvalitě mých zpráv a komentářů česky. Bohužel jejich stránky jsou výsledkem zcela omylné snahy po atraktivnosti. Logo nahoře je udělané jako animace pomocí FLASHe a bude váš počítač tak zaměstnávat, že další nesmysl - ocásek-klobouček za kurzorem se bude chovat velmi prapodivně, až skleroticky. Kdyby ten autor aspoň nechal animaci proběhnout jen jednou. Ale to ne, nechal to cyklit. Asi je to tím, že mám tak strašlivě pomalý počítač. Bude to chtít něco nového. Že bych také podlehl? Ani náhodou, prostě si vypnu všechny ty animace, ActiveX a plug-iny. Přijdu o spoustu krásy, ale informace zůstanou.

19.11.2001 - Afghánistán. Reportér televize BBC si stěžoval v nedělním vysílání na situaci v Afgánistánu, že "jako novináři a cizinci nejsme na hranici velmi populární. Existuje tu podivný rituál (kamera oslepována zrcátkem) - někteří Afghánci se snaží oslepit nám kameru kusy zrcadel - jiní házejí kamením". Zřejmě se Afghánci poučili z průběhu vojenských operací na Balkáně, že televizní kamera může být pro ně nebezpečná. Až to skončí, mohly by televizní záběry leckdy posloužit jako důkaz při soudních procesech s válečnými zločinci. Afghánci přece nemohou tušit, koho mezinárodní žalobci obžalují z páchání válečných zločinů. Protože z širšího pohledu jsou v Afghánistánu zločinci všichni a Afghánci si to neomylně uvědomují. Zabíjeli všichni a často za velice nejasných okolností. Trochu naivně, ale možná že docela účinně, se tedy brání proti kamerám zrcátky. U nás se v takovém případě používají spíše bundy a kožené aktovky. Noviny od dob zrušení Rudého práva již nejsou pro svůj malý formát vhodnou zástěrkou před zvídavými kamerami...
Nenávist k Talibánu je u obyčejných obyvatel Afgánistánu motivována docela obyčejnými věcmi a s politikou to nemá nic společného. Talibán jim totiž zrušil televizi, zahalil ženy bez rozdílu do neforemných huček, zničil jim všechny vinohrady a zakázal i biograf. Dnes přicházející bojovníci severní aliance jsou ale také zdrojem obav obyčejných obyvatel. Otázkou tedy zůstává, jaká vláda bude v zemi vládnout a do jaké míry budou ochráněna ta nejobyčejnější lidská práva. Může se o to snad zasloužit OSN, pokud sem budou vyslány pořádkové jednotky. Před jejich nasazením ale zatím ještě varuje ruský prezident Putin, zřejmě na základě jistých neblahých zkušeností, kterou Rusové s touto zemí mají. Po jeho poslední návštěvě v Americe se oba páni prezidenti tváří jako nejlepší kamarádi. Je to ale jen mediální maska, za kterou oba sledují samostatné cíle svých zemí, respektive klanů, kterými jsou ve svých zemích ovládáni. Jaké cíle to vlastně budou, ukáže čas. V USA to budou zejména větší státní peníze do armády, FBI, NSA a CIA, v Rusku se bude Putin v podstatě snažit o to samé s nesrovnatelně menšími zdroji.

19.11.2001 - Chandra iďjot! Nejsem žádný rusofil, ale tenhle ruský povzdech nejlépe charakterizuje to, čemu se také říká poněkud anglosasky vznešeně splín nebo také deprese, což je u nás v poslední době velice frekventovaný pojem. Zejména lékaři objevili, že je to vlastně choroba, která většinou probíhá spíše jako chřipka a člověk se z ní rychle dostane, ale jsou tací nešťastníci, že mají depresi neboli depku trvale a prý se na může i umřít. Většinu lidí postihne deprese v souvislosti s počasím, což byl právě můj dnešní případ. Už to ráno bylo takové potemnělé a brzy jsem pochopil, že začíná den zvaný blbec.

Rozhodl jsem se to ale rázně změnit a pustil se do užitečných prací. Nejprve jsem se snažil uvést do naleštěného stavu umělohmotné poloprůhledné lesklé výplně v posuvných dveřích sprchového koutu. Dovedete si představit, že se ty plochy, které jsou uvnitř těžko čistí, aniž byste si vlezli do sprchového koutu a zavřeli za sebou. Leč nechtělo se mi se na to svlíkat a tak jsem to zkusil zvenku zcela oblečen. Moje úsilí skončilo tím, že jsem se při oplachování zlil důkladně horkou vodou od pasu dolů. Pak jsem se svléknul opravdu rychle. Zkuste na sobě mít oblečení nacucané horkou vodou! Nic příjemného, dost to pálí a navíc na těch zcela nevhodných místech. Kromě toho koupelna plavala a tak jsem měl možnost i vytřít podlahu.
Ve snaze napravit ten nedobrý začátek dne jsem dále zlil podlahu v kuchyni při čištění konvice na čaj. V takových případech se doporučuje si sednout a nedělat pokud možno vůbec nic, je to jediná možnost, jak se se dnem blbcem vypořádat. Tak jsem zasednul u počítače. I ten ovšem pochopil, která bije. Obvykle čitelné úvodní hlášky při startu se záhadně změnily a podobaly se spíše zprávám marťanů. Jediné slovo, které jsem zahlédl, bylo "not started". Na podruhé se to ale podařilo, ovšem připojení na internet od vynikající firmy UPC opět nešlo: kontrolka "cable" jen potměšile blikala a to je ta nejhorší zpráva, kterou můžete od jejich modemu dostat.
Nebudu vás unavovat dalšími katastrofami, které se udály během dne. Když jsem jel autem z nákupu za tmy a za deště, vletěl jsem do nějaké díry a náhle přímo u zastávky plné lidí začal kvílet alarm, který reaguje na otřes. Ovšem proč, když měl být vypnutý? Já byl přece ve voze! Letmý pohled na čudlík centrálního zámku v okně mě ale přesvědčil, že sice sedím v autě, ale dveře jsou zamčené. Stisknul jsem totiž při startování aktivační čudlík na přívěsku u klíčů a zamknul se tak uvnitř auta s aktivovaným alarmem. Chytrý alarm mě pochopitelně považoval za vetřelce. Projel jsem kolem udivených občanů s autem houkajícím o stošest a teprve po zastavení se mi podařilo alarm vypnout. Tím to ale neskončilo: na parkovišti jsem zamknul klepeta na pedálech, po vystoupení z auta jsem avšak zjistil, že se do díry vedle mně nevejde už nikdo. Ve snaze to napravit jsem chtěl opět klepeta odemknout, leč klíč nešel vůbec do zámku. Nějak jsem s tím asi zavergloval tak nešťastně, že je zámek kaput. Tma, déšť a moje auto je od té chvíle nepojízdné. Odešel jsem od něj zcela zdeptán a zamířil k domovu.

A tak jsem se rozhodl, že ten den musí skončit nějak optimisticky a proto zařazuji sbírku vtipů, které jsem na internetu našel jako lék na chandru, splín, depresi a špatnou náladu. Protože i zítra to nebude lepší, tlaková níže se motá nad Evropou a ve čtvrtek bude dokonce místy i sněžit. Tak se zkuste spolu se mnou se z toho dostat:

Máte depresi? Není nad pozitivní zprávu:
Volá lord domů: Ahoj Jeane! Za chvíli jsem doma. Nestalo se něco neobvyklého za mé nepřítomnosti? Ne, sire. Jenom jsem zlomil rýč. Cože, rýč? Ano, když jsem zakopával vašeho psa. Cože, můj pes je mrtev? Ano, uhořel v boudě. Bouda hořela? Ano, chytla od vašeho domu. Cože, můj dům hořel?! Jakto??? Lady šla po schodech se svícnem a když se dozvěděla, že vaši dceru znásilnili, upustila svícen. Co?! Moji dceru znásilnili? A co je s lady? Uhořela. NE! Sakra, Jean, máte pro mne alespoň něco pozitivního? Ano, sire. Vase testy na AIDS.

Dobrá rada je nad zlato:
Přijde chlap do obchodu a chce své ženě koupit podprsenku, ale neví pořádně velikost. Prodavačka se mu snaží nějak pomoci:'Jsou velká jako citrony, pomeranče, melouny...?' Chlap se zamyslí, a pak říká: 'Slečno, víte jaký uši má kokršpaněl?'
Asi měl své ženě raději koupit silikony, třeba takové, jaké si pořídila na stará kolena Helenka Vondráčková. Nikdy není pozdě začít.

Bin Ládin to nebude mít lehké:
Američané se rozhodli, že toho Bin Ládina vykouří. Monika Levinská je už v pohotovosti.

Je vidět, že tvůrci vtipů opravdu nezahálejí. Něco z nedávné minulosti:
Víte proč jel Pilip na Kubu. Jel založit skupinu. Bubeníka vzal sebou, noty mu dali američané a Kuba mu dala basu.

Hádanka a slovní hříčka zároveň na podobné téma:
Víte proč I. Pilipa zavřeli na Kubě? Protože tam všem vykládal, že je z US!

Ještě jeden politický, a pak, že se žádné už dnes nedělají:
Víte, jaký je rozdíl mezi současným zřízením a tím, co tu bylo před rokem 89? Tehdy to brali politici vážně a lidi si z nich dělali srandu. Teď to berou lidi vážně a srandu si dělají politici.

Proti Bobošíkové a proti lidskosti:
Co se stane když se Bobošíková dostane do epicentra atomového výbuchu? Promění se v radioaktivní prach a škodí dál!

Hádanka na účet Microsoftu. Tu musel vymyslet nějaký zkušený uživatel:
Víte jaký je rozdíl mezi Windows a jablky? Odpověď: Jablka padají jen na podzim.

Věčné a vděčné téma jsou legrácky na účet Židů:
Po Wall Street jedou Kohn v limuzíně s řidičem, najednou koukaj - Roubíček ve svém ošuntělém kabátě. Zastavěj teda a pozvou ho do auta. Roubíček se posaděj a povídaj: Poslouchaj, Kohn, jak voni to dělaj? Jak voni vůbec můžou podnikat? Já jich pamatuju, z matematiky prolízali s odřenejma ušima... A Kohn na to: To maj jednoduchý, Roubíček, já za 10 dolarů koupím a za 300 prodám, a mě těch 15 procent stačí...

Dlouhá historka na nábožné téma s poučením:
Protrhne se hráz a voda rychle zaplavuje přilehlou vesničku. Všichni už jsou pryč, jenom farář stojí na věži kostela a modlí se. Přijede k němu člun požárníků: Pojďte otče, odvezeme vás. Ne, já tady zůstanu, Ježíš mě zachrání. Člun tedy odjede. Voda už dosahuje až nahoru na věž, tam stojí farář, drží se kříže a modlí se. Přijede k němu loď domobrany: Pojďte otče, odvezeme vás. Ne, já tady zůstanu, Ježíš mě zachrání. Loď odjede. Vesnice je už skoro celá zatopená, z vody kouká jen farářova hlava. Přiletí helikoptéra: Pojďte otče, hodíme vám lano. Ne, já tady zůstanu, Ježíš mě zachrání. Helikoptéra odletí a farář se utopí. Potom v nebi potká Ježíše a ptá se ho: Proč jsi mě nezachránil?? Co bys ještě chtěl, vždyť jsem ti poslal dvě lodě a helikoptéru.

Tajemství švýcarského hospodářského úspěchu:
Když Pán Bůh stvořil Švýcara, zeptal se ho: Milý Švýcare, co mohu pro tebe učinit? Švýcar si přál krásné hory s hebkými zelenými loukami a potůčky s křišťálově čistou vodou. I vyplnil mu Bůh přání a ptá se dále: Co by sis přál teď? Na to Švýcar: Teď bych si přál šťastné, zdravé kravičky, které by dávaly to nejlepší mléko na světě. Též toto přání mu Bůh splnil a Švýcar jednu kravičku podojil a podává Pánu Bohu sklenici mléka na ochutnání. A znovu se táže Bůh: A co chceš nyní? - Dva franky padesát za mlíčko!

Tomuhle se vaše manželka určitě ráda zasměje:
Bouchl manžel do stolu a zařval: Kdo je pánem v téhle rodině! Obratem dostal od manželky facku. ,Ale, Amálko, to se už nemůžu ani zeptat ?

Spisovatel, který na to vyzrál. Opět jeden proti Billovi Gatesovi:
Jeden mladý muž povídá: Chci být velkým spisovatelem! A co pro tebe znamená 'velký'? To znamená, že chci psát něco, co bude číst celý svět, něco, co přinutí lidi jednat emocionálně, něco, co je přinutí ječet, křičet, šílet a řvát vztekem, zoufalstvím a bolestí! Nyní pracuje pro Microsoft a píše chybové zprávy.

Jak je vidět, Kristus je stále zdrojem lidové zábavy. Tahle je ale nepochybně ze současnosti:
Sedí takhle Ježíš v nebi a kouří trávu. Přijde k němu Bůh a povídá: Hele synu, koukej toho nechat, jestli tě ještě jednou nachytám, tak tě vyhodím dolů na zem! Ježíš vydrží nekouřit hodinu, pak začne být nervózní, po dvou hodinách si začne hryzat nehty a po dvou a půl si zase zapálí. Za chvilku ho nachytá Bůh a shodí ho dolů na Zem. Ježíš padá a padá, a nakonec spadne v horách před osamocenou salaší. Vejde dovnitř, tam sedí bača a u stropu visí obrovská otep marihuany. No netrvá dlouho a bača Ježíši nabídne a za pár chvil jsou oba pěkně vysmátí. A Ježíš říká: Ty, bačo, já se ti musím k něčemu přiznat, já jsem Ježíš Kristus. Bača se jen zašklebí a říká: Síla, co?

Už vám ukradli auto? Není nad to si umět poradit:
Přes noc jsem zaparkoval auto na ulici. Abych odradil případné zloděje, vyndal jsem autorádio a za oknem nechal nápis: Bez rádia, bez cenností, kufr prázdný. Ráno jsem našel auto s rozbitým oknem a k mému nápisu někdo připsal: Jen pro jistotu...

Byli jste někdy v poslední době v divadle? Že ne? Snad tam ani nechoďte, nic pořádného nehrají:
Na nudné divadelní premiéře nové české hry se ozve z první řady: Zhasněte světlo, chce se mi spát! Tu se z poslední řady ozve: Nezhasínat, dočtu si noviny.

Také vás doma obtěžují dealeři? Čtěte a budete vědět, jak na ně:
K Novákům přijde prodavač vysavačů. Na zem vysype spoustu odpadků a říká: "Všechno, co ten vysavač nevysaje, sním." "Tak to vám přeji dobrou chuť," na to pan Novák, "od včerejška nám nejde proud."

Milujete také super high-tech novinky? Radím vám ale nejvyšší opatrnost při jejich nákupu:
Chlápek čeká na letišti na odlet letadla a najednou zjistí, že si zapomněl doma hodinky. Chce se tedy někoho zeptat na čas. Zrovna jeho směrem jde jiný chlápek, v každé ruce kufr a na levačce takové ty velké, masivní, stříbrné sportovní hodinky. Tak se hned ptá: "Pane, prosím vás, mohl byste mi říct, kolik je hodin? Jistě. V které zemi? No tady. A kolik tam máte zemí? Všechny. To je super. To jsou docela dobré hodinky, co máte. Ale, to je jen drobnost. Tyhle hodinky mají i fax, e-mail a dokážou dokonce přijímat NTSC televizní signál a zobrazovat ho na malém barevném aktivním displeji. To je dokonalý. Taky bych chtěl mít takové hodinky. Ech, ehm, nechtěl byste je náhodou prodat? Já zapomněl svoje doma a teď letím na dva měsíce do ciziny... No, víte vlastně, že jo? Ona to už není úplně horká novinka, tak řekněme, že vám je dám levněji, tak asi za dvacet tisíc?" Chlápek vytáhne šekovou knížku a ve vteřině podává vypsaný šek. Druhý sundá hodinky, dává mu je a říká: "Tak, tady jsou vaše nové high-tech hodinky." A pak mu podá své dva kufry a dodá: "A tady jsou baterky."

Věříte na horoskopy a hádání z karet nebo z ruky? Zkusím vás zviklat v té vaší víře:
Přijde chlap za cikánkou, aby mu věštila z ruky. Cikánka od něho vezme peníze a začne si prohlížet ruku a za chvíli z ní vypadne, že bude žít hodně dlouho. Chlap je spokojen a odchází. Jak vyjde na ulici, tak ho přejede auto a je po něm. Cikánka to vidí z okna a jen tak pro sebe si povídá: Jak ten čas letí...

A kdyby jste se chystali umřít, můžete si vybrat jednu z možností:
Jdou tři chlapi po smrti do ráje a u brány je zastaví Svatý Petr a říká: Nyní mi řeknete, jak jste zemřeli a já Vás podle toho pustím do ráje. První říká: Přijedu o den dříve ze služební cesty a najdu ženu v posteli úplně vzrušenou a svlečenou, tak začnu prohledávat byt, nikde nic. Pak vtrhnu na balkon a vidím chlapa jak visí z mého balkonu na laně. Vezmu nůž a odříznu ho. Spadl dolů a plazil se pryč. Tak vezmu starou ledničku co máme na balkóně a hodím ji na něj. Pak mi to dojde, že jsem ho zabil a skočím dolů. A ty? ptá se Svatý Petr toho druhého. Já si natírám zábradlí u balkonu a najednou mne někdo odřízne. Spadnu dolů, zlomím si páteř a plazím se pryč. Pak na mne někdo ještě hodí ledničku. A jak jsi zemřel ty? ptá se Svatý Petr třetího. Ten se usměje a řekne: Sedím si tak v lednici...

Nepomohla vám moje léčivá kůra. Stále máte depku? Zkuste si zajít do baru:
Malý hubený chlapík sedí u baru a asi hodinu zírá do svojí skleničky. Najednou k němu přijde řidič kamiónu, vezme mu jeho drink a vypije ho. Chlapík se hned rozbrečí. Ale jdi kámo, to byl jen vtip, koupím ti jiný, utěšuje ho řidič. Ne, v tom to není. Tohle byl nejhorší den mého života. Přišel jsem pozdě do práce a tak mě vyhodili. Chtěl jsem jet domů, ale ukradli mi auto. Chtěl jsem si zavolat taxíka, ale zjistil jsem, že mi někdo ukradl peněženku. Tak jsem šel deset kilometrů domů pěšky a tam jsem našel svoji ženu s jiným mužem. Tak jsem přišel sem. A právě, když jsem se rozhodl se vším skoncovat, tak se tady objevíš ty a vypiješ mi můj jed.
Tomu se říká smůla. Nic si z toho nedělejte, třeba bude zítra ještě hůř.

Home
Home


Creative Commons License
Ahasweb, jehož autorem je Jan Bílek, podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
.