Pamětník
počátků
dějin
počítačů
a internetu
komentuje
nejméně
jednou
týdně
aktuální
události
kolem nás

  AHASWEBOVY NOVINY číslo 330, 24.6. - 25.6.2002.       Dnes je  ,   zítra: 
 HOME POČÍTAČE GALERIE RADY  VYKOPÁVKY ZAHRADA OBLÍBENÉ ARCHIV

25.6.2002 - Ano, už jsem se rozhodl kandidovat, říká Pithart.
Přestože koalice lidovců a US-DEU ještě svého kandidáta na prezidenta neoznámila, je předseda Senátu Petr Pithart podle všeho jejím nejžhavějším kandidátem. On sám se již rozhodl, že by se chtěl o funkci prezidenta ucházet.
"Ano. Jsem připraven. To je všechno, co mohu říci. Další záleží na ostatních", říká Pithart, podle kterého je prezidentský úřad více než pouhou sumou pravomocí, které hlava státu podle ústavy má. "Ten úřad má určitou autoritu sám o sobě a souvisí to s našimi tradicemi a s osobností Masaryka. Tam je určitý bonus autority, který má prezident předem, a ten, kdo se k té funkci přihlásí, hlásí se k odpovědnosti za ten bonus. A to není jednoduché. Prezident má šanci být i něčím víc, a není snadné přijmout toto rozhodnutí. Vyžaduje to určitou odvahu. I mně to trvalo dlouho"," dodává.
Tento text jsem si poznamenal již v únoru tohoto roku poté, co jsem jej nalezl už nevím kde. Pithart zvaný dvojdomek, bývalý komunista, našel v sobě už odvahu kandidovat a zdá se, že má docela šanci. Prezident Masaryk se trvale obrací v hrobě, protože Pithart si z něj udělal svého maskota. Právě minulý týden o něm referoval v Paříži v rámci jakéhosi sympozia organizovaného francouzskými Čechy. Škoda, že při té příležitosti zapoměl poděkovat frantíkům za to, jak se na nás s anglány pěkně vykašlali a prodali nás Hitlerovi a později pak Stalinovi. Ovšem takové výčitky se nesluší v dnešním civilizovaném světě dělat. Až bude Píťa prezidentem, mohl by si zajet zase na Kubu, tentokrát už na státní návštěvu, pozdravit svého kamaráda Castra. Obnovit staré soudružské svazky. Pokud tam ovšem ještě ten starý partyka bude.

25.6.2002 - Zapálili lesy v USA teroristé?
Požár usedlosti v okolí města Show Low, ArizonaNejvětší požáry za poslední dobu zachvátily zejména Arizonu. Nejedná se o jeden požár, v osmi státech zuří celkem sedmnáct velkých požárů, které se spojují do ničivých proudů směřujících k řadě i větších měst. V americkém státě Arizona ničí plameny sto třicet tisíc hektarů území. Podle zpráv z USA se podařilo prokázat lidské zavinění jen v jednom případě, kdy oheň zapálila neúmyslně jedna zaměstnankyně lesní správy z naprosté blbosti. V žádném případě nelze vyloučit, že řadu z těchto požárů založili příslušníci Al-Kajdy nebo jejich sympatizanti. FBI zatím nepřinesla žádné potvrzené zprávy, že by se podobná hypotéza mohla zakládat na pravdě. Prokázat ovšem založení požáru je prakticky nemožné, protože všechny stopy oheň většinou dokonale zničí. Horké informace o požárech v USA najdete na stránkách National Interagency Fire CenterOtevřít v novém okně.

25.6.2002 - K čemu je dobré vědění ?
Začněme malým citátem z Bible. Je velmi malý, velmi krátký, ale obsahuje v sobě proroctví o nebezpečí, které je ukryto v poznávání nepoznaného:
"Genesis 3:3  Ale o ovoci stromu, kterýž jest u prostřed ráje, řekl Bůh: Nebudete ho jísti, aniž se ho dotknete, abyste nezemřeli.
4  I řekl had ženě: Nikoli nezemřete smrtí!
5  Ale ví Bůh, že v kterýkoli den z něho jísti budete, otevrou se oči vaše; a budete jako bohové, vědouce dobré i zlé.
6  Viduci tedy žena, že dobrý jest strom k jídlu i příjemný očima, a k nabytí rozumnosti strom žádostivý, vzala z ovoce jeho a jedla; dala také i muži svému s sebou, a on jedl.
"
Tuhle historku zná jistě každý a to i ten, který v životě bibli neotevřel. Zmínka o trestu smrti se často vykládá, že Adam s Evou byli původně nesmrtelní a teprve po vyhnání z Ráje se stali obyčejnými smrtelníky. Podstata tohoto varování je ale úplně jinde. Jedná se o prozíravé tvrzení, kterým autor - neboť někdo musel být autorem této nejstarší knihy - předpověděl, že pokud se budou lidé snažit, aby se jejich oči otevřely a aby byli jako vševědoucí bohové, pak to bude počátek konce lidské civilizace. Snadno můžeme tvrdit, že tuhle myšlenku vyslovil někdo, kdo byl sám příslušníkem vysoce vyvinuté pozemské civilizace, která právě nezřízenou touhou po vědění a rozpoznání "božských" zákonů života a smrti skončila svoji existenci vlastním sebezničením.
Nevíme, jak starý je tento výrok, odhady hovoří o 10-15 000 letech. Symbolika vylíčení pozemského ráje na počátku, ve kterém žili první lidé v harmonickém souladu s přírodou nejspíše jako sběrači a Posledního soudu na konci, který nás očekává v blíže neurčené době, je v dnešní době už docela představitelnou realitou, zejména pokud jde o konec boje člověka s přírodou, který skončí nepochybně vítězstvím člověka. Bude to ovšem to vítězství poslední. Výhodou je, že nebude třeba sepisovat nové proroctví a varování pro ty, kteří se snad zachrání a budou začínat opět od počátku.
Dnešní technická takzvaná západní civilizace vzniklá prakticky celá za posledních sto let je zaměřená údajně na uspokojování všech potřeb, které může mít dnešní vědoucí a informovaný člověk mít. Cílem je žít a hlavně si užít život, který by měl v ideálním případě proběhnout v jakémsi radostném snu plném štěstí, užívání si a zábavy. Bohužel je nutné, aby si člověk mohl užívat, polovinu života strávit tvrdou prací, která je pro většinu lidí něčím naprosto nezáživným, je vnímána spíše jako trest, o kterém se ostatně v onom prastarém textu také hovoří. Jak říkal už poučeně soudruh Zápotocký, bez práce nejsou koláče. Naprostá většina je pak prací natolik zmožena, že to s tím užíváním života není nijak slavné, ještě tak nějaká ta cigaretka, pivíčko a bůček nebo naložený hermelín v oblíbené hospůdce. Strážkyně domácího krbu pak většinou ani nemají možnost žádné podobné "rekreace", neboť po příchodu z pracovního procesu ještě musí vyprat, utřít zadky dětem a nacpat krky celé rodině.
Patnáct tisíc let jsme se pinožili světem, vzdělávali se ve vědách a v prosté i složité technice, činili zázračné objevy, abychom skončili s lahví v ruce před televizní obrazovkou. Jistě, ti schopnější, chytřejší nebo šikovnější se mohou třeba projet jen tak pro radost na svém novém motocyklu, zaletět si někam na jih k moři, užít si s adrenalinovým sportem nebo si zahrát v Las Vegas o nějaký ten tisíc doláčů. Těžko ale soudit, že se cítí šťastnější, než bezdomovec spokojené popíjející svoji desítku na lavičce u nádraží. A život je tak krátký, zdraví v trapu a konec nedaleko. Nemusíte ani čekat, až vám bude šedesát, zhebnout se dá i v rozkvětu sil pádem z horského kola do rokle, nebo vám někdo na silnici otevře zrovna dveře u auta zrovna když to kolem něj budete bez helmy pálit na své motorce. Případně vás slisují v rozpuku mládí v pražské tramvaji, železničním vagonu nebo se zapíchnete ve svém ultralightu v plném trysku do oranice.
Je to o tom - jak se teď hezky česky říká - že se nemůžeme prostě ovládnout a cpeme do sebe to ovoce ze stromu poznání horem dolem. Někteří otrapové si dokonce stěžují, že je toho málo, že naše školství je špatné, že učitelé to neumějí, že zvláště učitelky jen odemelou látku s prázdným pohledem do blba myslíce na svoji zanedbanou domácnost, že žáci vycházejí ze škol čím dál tím hloupější, protože je to nebaví a raději by se vozili někde na horské dráze a bafali někde za plotem marjánku. Problém je v tom, že ta moderní věda a technika přestává lízt lidem do hlavy, něco jako všeobecné vzdělání se vytratilo do dáli, protože do hlavy je nutné si nacpat alespoň tu svou "specializaci", jinak by nám mozek prasknul od přemíry vědění. Dospěli jsme na konec lidských možností, dochází k profesním selháním z nedostatku vědomostí, jsme prostě zmatení a nevíme jak dál.
Ještě že máme ty skvostné mobily, které tak zásadně změnily svět, zbavily nás té obtížné samoty a dokončily tak ten velký Boží záměr udělat z nás něco na způsob mravenců, kteří jsou také neustále v kontaktu. Už se těším na příští volby, kdy během několika málo minut zazvoní všem mobily, ze kterých se ozve vemlouvavým hlasem nějaký politik z nové virtuální generace a vyzve nás k podpoře svojí strany. Národ se na chvíli zastaví ve svém shonu a když to bude dostatečně vtipné doplněné nějakým tím smajlíkem, národ tu stranu podpoří. Kterou? Vždyť na tom přece nezáleží.
Ale teď promiňte, jdu si na zahradu zasít marjánku - aby bylo jasno, tu do držkové polívky. Ovšem, kde dnes seženete držky, o pajšlu nemluvě. Ale do guláše se hodí také.

24.6.2002 - Havel a soudcovská lobby vedená Wagnerovou.
Ústavní soud opět vyhověl prezidentovi Václavu Havlovi. Po volebním zákonu Havel zabodoval s jedním z klíčových zákonů reformy justice. Ústavní soud na jeho žádost zrušil paragrafy, které by dovolovaly ministerstvu spravedlnosti odvolávat soudce. Havel měl obavy o jejich nezávislost na základě paragrafu, který umožňoval, aby soudce přišel o odbornou způsobilost na základě rozhodnutí zvláštní rady zřízené ministerstvem spravedlnosti.
Podle Havla sporná část zákona porušuje ústavu, podle níž je soudce ze své funkce neodvolatelný. "V Ústavě je zakotven princip dělby státní moci na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní a také nezávislosti soudu. Tomuto požadavku napadená zákonná úprava nevyhovuje", uvedla v odůvodnění verdiktu ústavní soudkyně Eva Zarembová. Soudcovská funkce je podle ústavy časově neomezená. "Výjimkou je jen kárné provinění, spáchání například nedbalostního trestného činu", řekla.
Soudci vyhověli i další Havlově stížnosti. Prezident se ohradil proti povinnosti soudců se vzdělávat v takzvané Justiční akademii zřizované ministerstvem spravedlnosti. Zákon kritizovala již dříve tehdejší předsedkyně Nejvyššího soudu a dnes Havlem jmenovan8 místopředsedkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová. Havel evidentně podal stížnost na základě požadavků nespokojených nejvyšších soudců, kteří pak rozhodli kladně ve vlastním zájmu. Je to klasický případ předpojatosti a zneužívání právnických kliček s ústavou za zády. Soudci nemají žádný zájem na tom, aby jim kdokoliv mluvil do toho, jak soudí - což je nepochybně v pořádku - ale nehodlají také připustit, aby jim výkonná moc zasahovala do jejich existence. Nadále budou moci soudit soudci se špatnou kvalifikací, soudci neochotní se vzdělávat. Zatímco kdejaký řemeslník včetně obyčejných firemních řidičů náklaďáků musejí skládat v pravidelných termínech zkoušky kromě základního řidičáku i z odborných znalostí, naši soudcové si každý za sebe budou určovat, že jsou vzdělaní a znalí i nejnovějších právních norem a tedy schopní svoji funkci vykonávat.
Havel zákon sice původně podepsal, ale vzápětí podal Ústavnímu soudu, nepochybně na základě požadavku samotných soudců, podnět k jeho přezkoumání. Nelze také vyloučit postranní úmysl Havla zachovat výhodné prebendy bývalým komunistům, kteří budou soudcovat až do svého odchodu do důchodu bez ohledu na odbornou způsobilost, protože i politický názor a politická minulost soudce nepochybně ovlivňuje v jeho rozhodování. Je to snad důsledek oněch tajných dohod uzavřených s komunisty našimi disidenty při sametovém převratu?

24.6.2002 - Jste majitelem domu nebo bytu?
Pak se vám určitě budou hodit informace, které najdete v časopisu majitelů domů StřechaOtevřít v novém okně. Nezbytností pro vás bude i znalost Občanského zákoníkuOtevřít v novém okně.

24.6.2002 - Klíšťata a špatné rady jak na ně.
Jedna z naprosto chybných rad, jak se zbavit klíštěte, doporučuje klíště namazat olejem a poté, co se udusí, jej pinzetou vykroutit. Klíště se začne dusit, vypustí infikované tělní tekutiny do rány. Pokud v něm ještě něco zbude, při kroucení se vám do těla dostane i tento zbytek. Když klíště objevíte a nebudete jej rušit, bude nepochybně právě přečerpávat vaši krev do svého těla. Nejlepším způsobem, jak se jej zbavit a zabránit při tom přenosu infekce, je ufiknout mu jedním řezem skalpelem hlavu těsně u pokožky, opatrně spálit infikované tělo klíštěte a po vymačkání rány jí důkladně dezinfikovat jodem. Místo skalpelu můžete použít žiletku a místo jodu čistý líh.

24.6.2002 - Chcete prospět svému nenarozenému dítěti?
Nezapomeňte konzumovat mořské ryby. Dr. Sjurour Frooi Olsen z Statens Serum Institute v Kodani se zabývá výzkumem vlivu konzumace ryb na četnost předčasných porodů. Jeho poslední práce navazuje na výsledky předchozích studií, které naznačily, že konzumace ryb v těhotenství snižuje četnost předčasných porodů a navíc příznivě ovlivňuje porodní hmotnost novorozence. Za účinnou látku byl považován rybí tuk. Nebylo však jasně stanoveno jeho účinné množství, resp. nutná dávka mastných kyselin.
Olsen proto pokračoval a zkoumal vliv konzumace mořských ryb na vzorku 8729 těhotných Dánek. Výsledky potvrdily, že mezi ženami, které konzumovaly nejméně l5 g ryb denně - tedy nejméně 1x v týdnu rybu - je četnost předčasných porodů 3,9 krát nižší než mezi těmi, které ryby nejí. U konzumentek ryb byla četnost předčasných porodů pouze 1,9 procenta, u těch, které ryby nejedly, pak celých 71 procent. Riziko nízké porodní váhy bylo ovlivněno naprosto shodně. Nejvyšší účinek mělo pojídání ryb mezi 16. a 20. týdnem těhotenství.
Výsledky studie ale neprokázaly, zda účinnou složkou je rybí tuk (resp. v něm obsažené mastné kyseliny) nebo nějaká zcela jiná složka, obsažená v potravě z ryb. Výzkumy proto pokračují.
Zdroj informací: British Med. J. 2002; 324:447-450

24.6.2002 - Naše armáda bude mít obří Antonovy?
An-70Obří letouny Antonov An-70, které ČR dostane od Ruska spolu s další technikou jako část splátek za dluh, bude česká armáda zřejmě pronajímat státům NATO. Západoevropské státy mají totiž obřích letounů této kategorie nedostatek. Pronájmem strojů zemím aliance se navíc republika vyhne dodržení podmínek nevýhodné smlouvy s Belgií, která jí má v případě krajní nouze letouny na přepravu vojáků zvláštních misí za nemalý obnos poskytnout. Čeští vojáci nyní také hledají cesty, jak komerčně využít letadel i mimo armádní oblast. Stávající legislativa jim to totiž neumožňuje.
Dodávkami vojenské techniky umoří Rusko největší část svého dluhu. Kromě tří obřích nákladních letounů An-70Otevřít v novém okně by mělo Česko obdržet i sedm modernizovaných bitevních vrtulníků Mi-35, lodě typu řeka-moře Valdaj i další přístroje. Rusko České republice původně dlužilo 3,6 miliardy dolarů, nyní je to 1,1 miliardy dolarů, včetně nesplacených úroků. Pohledávku ve výši 2,5 miliardy dolarů odkoupila od české vlády společnost Falkon Capital za zhruba 22 procent její hodnoty.


Home
Home


Creative Commons License
Ahasweb, jehož autorem je Jan Bílek, podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
.