Pamětník
počátků
dějin
počítačů
a internetu
komentuje
nejméně
jednou
týdně
aktuální
události
kolem nás

  AHASWEBOVY NOVINY číslo 342, 13.9 - 19.9.2002.       Dnes je  ,   zítra: 
 HOME POČÍTAČE GALERIE RADY  VYKOPÁVKY ZAHRADA OBLÍBENÉ ARCHIV

25.9.2002 - Aktuální stav průjezdnosti pražským centrem
vám mohu nabídnout na mapě, kterou jsem musel poněkud zmenšit, neboť otcové města ji dali na web v délce celých 8,5MB. Asi na to nemají lidi nebo tam někdo z té povodně zešílel. Mapa je zde.

25.9.2002 - Kde zjistíte telefonní číslo po přečíslování?
Nejlépe na stránce Telecomu zdeOtevřít v novém okně. Zadáte staré číslo a dozvíte se nové.

25.9.2002 - Ste v práci unavený? Spôsobujú to vraj počítače.
K práci na počítači treba mobilnú stoličku s regulovateľnou výškou sedačky a sklonom vysokého operadla, s opierkami lakťov, osožná je podložka pod nohami, ergonomická podložka myši a tvarovaná klávesnica. Inak dlhodobá práca v strnulej polohe môže prispieť k vážnym zdravotným komplikáciám a deformáciám . . .
Celý článek čtěte na serveru SME.SKOtevřít v novém okně.

24.9.2002 - Českým prezidentem se stane jen naprostý nýmand.
Podle jednoho z hlasování na internetu o tom, koho byste volili jako prezidenta, by se vítězem z několika předhozených kandidátů stal se značnou převahou nad Pithartem Václav Klaus. Na druhém místě se značným počtem bodů je kandidát nazvaný nikdo: Václav Klaus: 1943, nikdo: 1167, Petr Pithart: 916, Otakar Motejl: 821, Miloš Zeman: 311, Jaroslava Moserová: 172, Jaroslav Bureš: 139, Josef Jařab: 102 . Klausovo první místo je ovšem důsledkem trvale pravicové orientace uživatelů internetu, jak je často patrné i z řady internetových diskuzí a komentářů článků s politickými tématy.
Na všech stranách a ve všech stranách však panuje o možném vítězi prezidentských voleb naprostá nejistota. Proto bude třeba najít nějakého naprostého nýmanda, na kterém se shodnou téměř všichni poslanci a senátoři jako na neškodném troubovi, který se nebude plést do jejich politických her. Jediným požadavkem na něj by mělo být, aby uměl anglicky, byl dobře zapsán v USA, například by mohl být tajným agentem CIA, a nejlépe kdyby uměl také německy a rusky a aby byl bez jakékoliv politické či disidentské minulosti. Velmi se tato volba nevolba bude podobat výběru generálního tajemníka KSČ v roce 1968, ze kterého vyšel vítězně nemastný neslaný a slabošský Dubček vychovaný Sověty, nebo ne tak dávné volbě do téže funkce, kdy byl zvolen Milouš Jakeš nadaný chabou inteligencí a psí oddaností Sovětskému svazu.
Zachránit situaci by snad mohli jen genetičtí inženýři, kdyby se jim podařilo naklonovat tatíčka Masaryka. Což by ale stejně nestihli v potřebném termínu. Takže budeme mít prezidenta, na kterého budou naši potomci marně vzpomínat, jakže se vlastně jmenoval a který se proslaví jen jednou věcí: za jeho panování leč bez jeho přičinění nejspíše vstoupíme do Evropské unie.

24.9.2002 - Výsledky voleb v Německu a na Slovensku
nemá cenu podrobně komentovat. V Německu jsou už na standardní úrovni demokracie, kdy jednou vyhrají o pár hlasů ti a jindy zase ti druzí. Tentokrát dokonce nevěděli, kdo vlastně vyhrál a tak se přiblížili povolebním zmatkům, které se naposledy odehrávaly i v USA. Ještě že se nemuseli soudit a přepočítávat hlasy. Z toho vidíte, jaký je demokracie vlastně kabaret.
Slovensko snad bude mít opět spíše pravicovou vládu, nebo lépěji vládu, která se tváří jako pravicová a demokratická, aby se to zalíbilo západu a také už i nám, pokud jde o jejich kvaltování do NATO. Mečiar už nemohl překročit svůj stín, a tak i když získala jeho HZDS nejvíce hlasů, většiny v parlamentu nedosáhne, neboť se s ním ani jeho staří kamarádi už nechtějí bavit. Začal totiž přiliš viditelně s celou rodinou hrabat do vlastní kapsy a nedokázal věrohodně prokázat původ ani směšných 40 milionů slovenských korun. To je pustý diletantismus a tak nemá právo dále vládnout. Musí tam přijít chytřejší, kteří nebudou krást tak viditelně. To je známka pokroku a tak i naši bratři Slováci se dostanou postupně na západní úroveň, kde krást se musí elegantně a pokud možno neviditelně. Dobrou metodu je například sňatek s bohatou dědičkou, která ale ve skutečnosti nedostane nic, ale už se nikdo nepídí, kde se svým manželem k bohatství přišli. Chce to prostě trochu namáhat mozek, vážení politici.

24.9.2002 - Havel se setkal s kubánskými emigranty.
Během krátkého přijetí v prezidentském apartmá floridského hotelu Baltimore včera Havel poukázal na to, že předlistopadový režim u nás po 40 let podvazoval iniciativu lidí a země podle něho bude tento výpadek ještě dlouho překonávat. Asi chtěl Kubáncům naznačit, aby se zase tak moc netěšili na dobu, až Castro odejde do věčných lovišť za Che Guevarou.
Guvernér Floridy Jeb Bush (bratr prezidenta Bushe) ocenil, že prezident přijel podpořit lidi bojující za svobodu na Kubě. S bývalými kubánskými politickými vězni se Havel sešel již v neděli. Úsměvné na tom je, že se setkání zúčastnil i místopředseda US-DEU Ivan Pilip, který je podle ČTK v Miami na polosoukromé návštěvě (nevíte, co je to polosoukromá cesta?) Oba spiklenci tak dokonale vyvrátili svoje minulá tvrzení, že prezident Havel Pilipa v žádném případě neposlal za svými přáteli v CIA, kteří jej pak poslali na Kubu s cílem podpořit kubánské disidenty. Škoda, že se Havel nevypraví na Kubu sám podle příkladu francouzského prezidenta Mitteranda, který se 9. prosince 1988 při příležitosti své státní návštěvy v ČSSR sešel s tehdejšími disidenty s Havlem v čele. Soudruh Pithart by mu návštěvu u svého přítele Castra jistě domluvil. Asi ho nechce pustit Dáša. Bohužel často i o převratných věcech v řízení světa rozhodují ženy.

24.9.2002 - Zajímavé právní rozbory a jiné užitečné informace
najdete na serveru epravo. Vybírám pro vás ty nejzajímavější z poslední doby:
Překračování státních hranic
Z uvedeného vyplývá jasná otázka – co bude pro občana ČR v souvislosti s přechodem státních hranic znamenat vstup do Unie a co plné zapojení do Schengenského systému? Pokud Česká republika vstoupí do EU nebude ještě zrušena kontrola na hranicích s Rakouskem a Německem, ale občané ČR – jako občané Unie již nebudou muset prokazovat účel své cesty do jiných států EU, nebo dostatek prostředků na zajištění pobytu. Pro některé spoluobčany bude potom velmi významným fakt, že občané ČR budou automaticky vymazáni ze seznamu osob, kterým má být odepřen vstup na území Schengenského prostoru....
Celý článek najdete zdeOtevřít v novém okně.
Proč nelze nahlédnout do zdravotnické dokumentace zemřelého
Před časem proběhla v médiích série zpráv, které se zabývaly problémem přístupu do zdravotnické dokumentace zemřelé osoby v souvislosti s úmrtím rodinného příslušníka. Obsahem tohoto pojednání není polemika nad vhodností či nevhodností přístupu do zdravotnické dokumentace pacienta jeho rodinnými příslušníky či jinými osobami blízkými, ale zhodnocení stávající právní úpravy dané oblasti a zodpovězení otázky, kdo a za jakých podmínek je oprávněn do ZD pacienta nahlédnout...
V článku se mimo jiné uvádí, že ...Při hodnocení oprávnění samotného pacienta v souvislosti s nahlížením do ZD je nutné podotknout, že ani pacient sám nemá právo nahlížet do své zdravotnické dokumentace. Zákon jej totiž neuvádí ve výčtu osob, které jsou k nahlížení do ZD oprávněny.
Celý článek najdete zdeOtevřít v novém okně.
Kdo může být svědkem při pořizování závěti
V současné době platná právní úprava umožňuje, aby závěť byla pořízena jedním ze tří způsobů. Zůstavitel může sepsat závěť vlastní rukou a pak hovoříme o závětí holografní. V případě že se rozhodne závěť zřídit v jiné písemné formě, bude se jednat o závěť allografní.
Celý článek najdete zdeOtevřít v novém okně.
Smlouva o sociálním zabezpečení s Německem.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. července 2001 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o sociálním zabezpečení. Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 41 odst. 2 dne 1. září 2002.
Text smlouvy najdete zdeOtevřít v novém okně.
Používání druhého příjmení
Již zhruba jeden rok je podle českého práva opět možné užívat oficiálně více příjmení. Tuto „novinku“ přinesl nový zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, který stanoví podmínky, za kterých je možné užívat v běžném ale i úředním styku více příjmení.
Úplný text článku najdete zdeOtevřít v novém okně.
Pokud vás bude na serveru epravo rozčilovat ta poskakující reklama na dolním okraji, vypněte si jí tlačítkem Zavři, které je v jejím pravém rohu. Podle pana Krotkého ze serveru epravo vás již tato reklama pro tento den nebude obtěžovat. Byl jsem jejím zobrazováním a poskakováním tak rozčilený, že si ani nepamatuji, co vlastně obsahovala...
Pro totální zástavu podobných reklam můžete použít vypnutí aktivního skriptování. Pro MSIE se to nastavuje: Nástroje, Možnosti internetu, Zebezpečení, Internet, Vlastní úroveň, Skriptování, Aktivní skriptování: Zakázat nebo Dotázat se. Možná, že se vám to bude hodit i jinde. V mých novinách si tím bohužel zakážete přístup na seznamy aktuálních článků na iHNED a SME... :-(


Home
Home


Creative Commons License
Ahasweb, jehož autorem je Jan Bílek, podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
.