Pamětník
počátků
dějin
počítačů
a internetu
komentuje
nejméně
jednou
týdně
aktuální
události
kolem nás

  AHASWEBOVY NOVINY číslo 353, 2.12. - 3.12.2002.       Dnes je  ,   zítra: 
 HOME POČÍTAČE GALERIE RADY  VYKOPÁVKY ZAHRADA OBLÍBENÉ ARCHIV

3.12.2002 - ETarget.cz - sponzorované výsledky vyhledávání.
Na českém internetovém trhu se minulý týden objevila novinka z oblasti internet marketingu. Sponzorované výsledky vyhledávání umožní uživatelům po registraci na jediném místě zobrazování jejich odkazů na předních místech ve vyhledávání českých portálů. Unikátní systém, který v poslední době expanduje na světových vyhledávačích se tak dostává i k nám v podobě centrálního systému zadávání sponzorovanýc odkazů eTarget.
Internetové portály Cent.cz, Volný.cz, Tiscali.cz a Quick.cz zprovoznily tuto službu jako první. Podrobnosti o tom, jak se může odkaz na vaše stránky dostat při hledání na začátek výsledku hledání, najdete na www.etarget.cz Je to podobná placená služba, jaká zobrazuje například v Google.com sponzorované odkazy vpravo v zeleném poli. Zobrazení odkazu na vaše stránky závisí na dobře zvoleném seznamu klíčových slov, která zadáte při aktivaci. Tuto službu si můžete vyzkoušet zdarma na www.etarget.cz na této adrese.
Zkuste si zadat třeba na serveru www.cent.cz nebo www.quick.cz hledání textu "internetové noviny" a uvidíte, jak odkaz na Ahaswebovy noviny všechny (na Quicku téměř všechny) předběhl. Bude to ale fungovat jen týden, protože bohužel nezávislost mých novin má tu nevýhodu, že si na sebe nevydělají ani cent :-(

2.12.2002 - Jak u nás stavět malé místní mosty po povodních?
Možná by se naše obecní zastupitelstva a projektanti nových mostů či lávek pro místní komunikace mohli inspirovat kontrukčním systémem, který se už velmi dávno začal používat ve Spojených státech a v Kanadě podle původního evropského vzoru. Jsou to tak zvané kryté mosty, kterých je i v Evropě několik. Jsou dřevěné, dají se postavit bez náročné mechanizace a celá konstrukce se podobá více než mostu dřevěnému krovu, který dovede u nás postavit každý tesař. A přitom je to konstrukce velice odolná, která nemusí mít vůbec žádné pilíře ve vodě. Ty jsou právě častou příčinou smetení mostu velkou vodou. Nosná konstrukce je navíc krytá před vlivy povětrnosti včetně vozovky, na kterou v zimě nepadá sníh. Jak prosté. Vlevo je fotografie takového mostu jménem McGuire Bridge postaveného v roce 1915 na rozpětí 36 metrů přes řeku Digdeguash River v Elmsville. Vpravo pak vidíte pohled do vnitřku mostu Flume Ridge Bridge.
Úžasný seznam informací včetně stavebních nákladů a fotografií krytých mostů v Anglii najdete zde. Od prostých, přes ozdobné a natřené, z trámů nebo fošen, se stěnami nebo jen se střechou, až po výstavné (Conway, New Hampshire!). Další databáze o mostech a viaduktech najdete zde. Tak do toho, a za pár dní můžete mít u vás nový most. Postavte ho jako provizorní bez povolení a může vám vydržet třeba i sto let.

2.12.2002 - Selhává webhosting na adrese ahasweb.webpark.cz !!!
Napříště mohu zaručit bezpečně jen adresu www.ahasweb.cz, na které právě jste, i když jste si třeba zadali ahasweb.webpark.cz nebo ahasweb.nazory.cz. Hostingový server CENTRUM/WEBPARK začíná totiž omezovat původně slibované megabajty pro uložení stránek na pouhých 3 MB a za větší prostor požaduje poplatky. WEBZDARMA zase nedávno havaroval a není jisté, zda bude dlouhodobě v pořádku. Pokud potřebujete mít vaše internetové stránky ba bezpečném místě, nezbývá vám, než si zaplatit alespoň minimální poplatek kolem 50 - 100 Kč měsíčně.

2.12.2002 - Konec kojných v Čechách a na Moravě ?
" V mnoha studiích byl zjištěn pozitivní vztah mezi kojením a vývojem kognitivních funkcí v časném a středním dětství. Naskýtá se však otázka, zda se děti krmené umělou výživou nakonec během dalšího vývoje nevyrovnají dětem kojeným?
Proto uspořádali dánští vědci studii u asi 3 000 osob. Tyto osoby byly rozděleny do pěti skupin podle délky kojení. Ta byla zjištěna při pohovoru s lékařem při vyšetření matky po 1 roce od narození účastníka výzkumného programu.
V dospělém věku pak byla hodnocena inteligence dvěma standardními inteligenčními testy. Jejich výsledky byly korelovány i na další faktory, které mohly zkoumaný stav ovlivnit (zejména sociální postavení a vzdělání rodičů, věk a váha matky a přírůstek váhy v průběhu těhotenství, kouření matky v období třetího trimestru, počet těhotenství atd.).
Po korekci na uvedené faktory se zjistilo, že délka kojení skutečně ovlivňuje míru inteligence. Při kojení kratším než 1 měsíc vycházelo průměrné IQ 99,4. Při délce kojení 2 až 3 měsíce to již bylo 101,7, při délce 4 až 6 měsíců 102,3 a při kojení 7 až 9 měsíců bylo průměrné IQ 106. Pokud však doba kojení trvala déle než 9 měsíců, bylo průměrné IQ již jen 104.
"
Tolik v úvodu svého článku Jiří Široký na serveru pes.eunet.cz.
Je prokázáno, že nárůst alergií všeho druhu u poválečných generací a zejména v poslední době je především důsledkem absence kojení novorozenců (více viz zde). Ženy nekojí z různých důvodů, ale zejména z pohodlnosti. Je pohodlnější vytáhnout v parku láhev umělotiny než poskytnout dítěti to nejlepší, co mu může matka po jeho narození poskytnout. Zatímco dříve naše babičky kojily dítě až do dvou let života, dnes nezačne žena kojit vůbec nebo toho nechá za dva, tři měsíce. A dětem se už neříká kojenec, protože objektivně vzato by se mu muselo říkat spíše lahvenec. Dalším důvodem, proč žena přestává kojit, je její co nejrychlejší návrat do zaměstnání.
V dávnějších dobách existovala instituce kojných, které buď v rámci rodiny za nějaké ty naturálie nebo jako profesionálky dali dětem to, co jim matka nemohla poskytnout ze zdravotních důvodů nebo z obav o svoji figuru dát nechtěla. Moderní průmysl vymyslel kojenecké sušené kravské mléko a zdálo se, že opět věda zvítězila. Opak je nepochybně pravdou, protože kravské mléko je cizorodý produkt, který zejména dětský organizmus není připraven strávit a zpracovat bez rizika (více viz zde nebo zde).
Vraťme se ale k té starodávné instituci kojné, které se pravděpodobně již vůbec nevyskytují, ačkoliv před takovými sto lety bývaly běžnou a často velice váou součástí společnosti. Slavní lidé mívali své slavné kojné, které se stávaly takřka členy rodiny, často zcela nahrazovaly matku. I Romeova Julie měla svoji kojnou, mít kojnou nebylo odepřeno ani svatému Vítu, která jej dokonce vychovala tajně za křesťana, ačkoliv jeho otec byl pohan. Ve Vídni bývaly proslavené moravské kojné. A protože život tropí hlouposti, představte si, že Marie Gottwaldová - matka našeho prvního komunistického prezidenta, opustila po porodu svého syna a sloužila jako kojná ve Vídni! Více zde. A staří Egypťané? " Když neměla matka dostatek méka nebo pocházela z vyšších kruhů a nemohla nebo nechtěla kojit, svěřila své dítě jiné ženě, kojné. Dítě chudých rodičů si kojná brala domů a ve stanovených lhůtách je nosila úkázat rodičům, aby se přesvědčili, že dobře prospívá. Šlo-li o dítě ze zámožné rodiny, stěhovala se kojná do domu jeho otce. Právní vztahy mezi kojnou a rodiči někdy dokonce kodifikovaly písemné smlouvy. Fyzický kontakt kojné a kojeného dítěte vedl k přesvědčení, že mezi nimi vzniká určitý druh příbuzenství."(pramen).
U nás tato blahodárná instituce nejspíš dostala první ránu zákonem O částečném zákazu námezdného kojení z roku 1924, ve kterém se Národní shromáždění republiky Československé usneslo v paragrafu 1, že
" Matka žijícího dítěte, mladšího 4 měsíců, nesmí býti přijata za kojnou a nesmí místa kojné přijmouti, leč by jí byla dána možnost pravidelně kojiti i vlastní dítě." a to pod pokutou od 300 do 3000,- předválečných Kč v době, kdy byl buřt za korunu . Podrobněji viz zde.
Pravděpodobně si některé kojné vydělávaly nekřesťanské peníze tím, že po odkojení svého dítěte se nechávaly najímat nejčastěji do Prahy do lepších rodin a pobíraly podle mínění senátorů velké peníze. Tak například v Jičíně " ...koncem století začínají lékaři vřele doporučovat kojení, když tehdy prý převládal zvyk děti nekojit. Aristokracie a nejzámožnější měšťanské vrstvy si v 19. století platívaly kojnou. V Jičíně to bylo zcela mimořádné - právě u Volfů, kde všechny tři děti měly svou kojnou. Nebylo to tak, že by mladá matka, která měla hodně mléka, kojila se svým děťátkem ještě dítě druhé. Zdravá mladá matka, nejlépe s druhým dítětem, musela své dítě odstavit, poslat na venkov a zaplatit mu tam z velmi bohaté odměny, kterou dostávala kojná, opatrování. U Volfů měla kojná svůj vlastní pokoj a výbornou stravu, jen kořeněná, ostrá nesměla být. Musela se denně koupat, důkladně mýt, omývat prsy a denně měnit košilku. Rodinný lékař MUDr. Horna na dokonalou hygienu dohlížel. Paní Volfová si kojnou platila, protože to bylo pohodlnější, protože to bezpečněji pomáhalo uchovat si pěknou postavu a protože tím paní Marie manifestovala svůj původ z bohaté staré měšťanské rodiny královského města Plzně." Něco takového nebylo přijatelné pro "moderní" a "novou" česko-slovenskou republiku a tak se od těch časů datuje konec kojných a zároveň počátek celkového duševní i fyzického úpadku městské inteligence, který skončil objímáním se se socialisty a později s komunisty. Já za svého života, který počal v minulém století v roce 41 jsem již žádnou kojnou nepoznal, neboť byly vyhubeny státním aparátem.
A tak zvedám nyní velice opožděně prapor českého feminismu a volám pro znovuvzkříšení této bohulibé instituce. Senát nechť přijde s iniciativním návrhem na znění zákona o živnosti kojných, aby tak napravil svůj omyl spáchaný před 78 lety. Snad to alespoň trochu přispěje ke zkvalitněníí naší budoucí populace a i ke zlepšení sociálních poměrů zavedením této nové možnosti výdělku pro chudé, leč na mléko bohaté ženy české, moravské i slezské. Jinak budeme nadále pod heslem "kojná" nacházet na internetu převážně statě o kojných - fenách a na inzerát hledající nabídky lidských kojných nalezneme jen suchou zprávu Na váš předmět vyhledávání - "hledám kojnou" - nebyl nalezen žádný odkaz. Protože svoje psí miláčky v dnešní pomatené době lidé milují více, než vlastní děti. A v češtině nám zbyl výraz kojná jen ve spojeních jako "vojna není kojná", "stát není kojnou pro občany", "Parlamentní demokracie je naše kojná" a podobně.

2.12.2002 - Ještě k summitu NATO v Praze.
Václav Frank, zavilý nepřítel NATO a poslanec za KSČM" ...je patrné, že NATO bude usilovat o stále větší úlohu při obraně zájmů kapitálu. Ostatně se již stalo zárukou politické stability ekonomické skupiny G7, která se skládá kromě dominantních Spojených států, z nejsilnějších zemí západní Evropy a Japonska. NATO má tedy i značný ekonomický význam jako silový garant. Oficiálně je NATO organizací pro obranu. Ve skutečnosti je však organizací určenou pro intervence a vedení válek v zájmu kapitálu.
Postoj KSČM k této zločinné organizaci je kontinuální a odmítá ji jako přežitek z doby studené války a bipolárně rozděleného světa. Odmítá, aby i nadále zastávala určující místo v nové architektuře mezinárodních vztahů v 21. století!
"
Napsal 22. listopadu 2002 Václav FRANK, poslanec za KSČM nepřetržitě od roku 1992. Jak je vidět, může si člen parlamentu dovolit označit bez obav NATO za zločineckou organizaci díky tomu, že zde máme demokracii a poslaneckou imunitu. Nejsem si jistý, zda by takovýto výlev citů prošel komukoliv jinému. Jsou to ale paradoxy: místo aby byli naši komunisté vděčni prezidentovi Havlovi za ochranu, kterou jim od uzavření listopadových sametových dohod o převratu poskytuje, ještě jej osočují, že jen proto, aby mohlo NATO oslavit jeho zásluhy, musel utratit stát ze státního 800 milionů za tu slávu v Praze.
Ještě se mi vtírá otázka, kdo asi organizuje všechny ty naše odpůrce NATO ?
Pramen: Haló noviny, internetová trouba KSČM, ředitel Milan Špás, neúspěšný kandidát na senátora za KSČM.


Home
Home


Creative Commons License
Ahasweb, jehož autorem je Jan Bílek, podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
.