Pamětník
počátků
dějin
počítačů
a internetu
komentuje
nejméně
jednou
týdně
aktuální
události
kolem nás

  AHASWEBOVY NOVINY číslo 360, 3.2. - 7.2.2003.       Dnes je  ,   zítra: 
 HOME POČÍTAČE GALERIE RADY  VYKOPÁVKY ZAHRADA OBLÍBENÉ ARCHIV

7.2.- Domácí vodní elektrárna DVE 120 AG pro vaši chatu.

Domácí vodní elektrárna DVE 120 AGFirma Králodvorské železárny MECHANIKA s.r.o. Králův Dvůr přišla na trh s unikátním výrobkem, ze kterého budou mít radost všichni majitelé chat, ke kterým nevede mohutný a silný elektrický proud, ale zato kolem nich teče potok, a také všichni ekologové, fandové do výrobků využívajících obnovitelné zdroje Země.
Turbína SETUR je tekutinový motor, který dokáže pracovat s velmi malými vstupními energiemi. Je schopen efektivním způsobem využít mikroveličiny obnovitelných vodních zdrojů a přeměnit je na užitečný výkon. Obecná charakteristika tohoto zařízení spočívá v tom, že se jedná o zcela nový stroj, který využívá prozatím v praxi nikde na světě neuplatňovaný hydrodynamický princip. Tento "Odvalovací tekutinový stroj" je v současnosti jediné technické zařízení, které může být z hlediska celkové ekonomické efektivnosti, ekologické čistoty a technické nenáročnosti instalováno ve velmi nestabilních nebo energeticky okrajových poměrech. Dokáže proto úspěšně vyrábět mechanickou energii s účinností 55 až 75 % tam, kde jiná zařízení z technických a ekonomických důvodů vůbec instalována být nemohou. V praxi se jedná o potenciální energii v pravém smyslu slova mikrospádů a mikroprůtoků vody. Např. efektivní možnosti se nabízí již od rozdílu hladin vodního toku okolo 0,5 - 1,5 metru a nebo při průtoku vody turbínou v objemu 2 - 20 litrů za sekundu.
Cena zařízení včetně DPH je stanovena na 19.980,- Kč u modelu DVE 120 bez generátoru a na 29.860,- Kč pro model se základním generátorem 12/24V - 120 W.
Postačí elektrický výkon 100 W dodávaný turbínou SETUR DVE 120 pro provoz vaší chaty? Odpověď najdete na adrese web.telecom.cz/kz-mechanika/chata.html. A pozor: Telecom s tím nemá nic společného, to jenom výrobce turbiny ušetřil náklady za samostatnou doménu.

6.2.- Ministr obrany referuje o naší jednotce v Kuvajtu.

Ministr obrany uvedl, že stav jednotky není tak katastrofický jak jej uvádějí v médiích. Byla provedena velmi podrobná kontrola všemi hlavními funkcionáři Armády ČR v 9 oblastech. Ve všech hodnocených oblastech je jednotka schopna splnit úkol a je hodnocena vynikajícím způsobem. Po odborné stránce není žádný problém. Diskutovanou oblastí v médiích je morálka. Konstatoval, že 7 vojáků žádalo o návrat do republiky v průběhu 4 měsíčního nasazení ještě dříve, než byla ve vládě projednávána další účast naší jednotky v případné operaci proti odzbrojení Irácké republiky. Dále uvedl, že měl před vojáky vystoupení za přítomnosti poslanců a senátorů ze všech politických stran, které jsou v Parlamentu ČR zastoupeny. V tomto vystoupení zdůraznil, že si vojáků velice váží, protože původně tam většina vojáků měla být do 31. prosince 2002. Po 1. lednu 2003 z 250 vojáků jich tam mělo zůstat pouze 50. Někteří z nich tam již jsou téměř 5 měsíců, a to ve velmi tvrdých a stresujících podmínkách, jsou uzavřeni v jednom hangáru v extrémních klimatických podmínkách, jsou naprosto izolováni jako ve vězení, trvá zákaz vycházení ze základny a cvičí v krutých podmínkách. Za této situace proto bylo potřeba znát, kdo se necítí zcela připravený splnit úkol po psychické, nebo i jiné stránce (rodinné důvody, atd.). Předběžně se přihlásilo 19 vojáků z 251, kteří se necítí ke splnění náročného úkolu. Všichni ostatní jsou dobrovolně připraveni splnit úkoly a zůstat tam nejméně do 30. června 2003.
Dále uvedl, že je připraven k odletu doplněk v počtu 107 osob a cca dalších 20 jako náhrada za ty, kteří se chtějí vrátit. Zdůraznil, že jednotka je složena výhradně z dobrovolníků, kteří jsou na vysoké profesionální úrovni. K tomu bylo prováděno výběrové řízení a cca 160 vojáků bylo navíc. Titulky v novinách, zejména z Lidových novin, přispěly k tomu, že se začali hlásit vojáci z celé republiky, a to i z jiných profesí s tím, že by měli zájem odjet do Kuvajtu. Vojáci v Kuvajtu si stěžují na nudu, žádají o jakékoliv vystoupení umělců. Ostatní jejich požadavky byly splněny na místě. Ministr zdůraznil, že od 1. února 2003 bude prapor bojeschopný. Dále uvedl, že obsahem jednání s kuvajtskou stranou bylo mj. oficiální potvrzení, že jednotka zůstane v Kuvajtu, a to ještě ve větším počtu. Ze strany oficiálních představitelů Kuvajtu to bylo uvítáno. Velmi přivítali rozhodnutí o případných humanitárních a záchranných pracích. Toto rozhodnutí si vysvětlují v tom smyslu, že jednotka tam není pouze pro příslušníky USA, ale rovněž i pro civilní obyvatelstvo. Na základě této skutečnosti okamžitě kuvajtská strana požádala o úzkou součinnost naší jednotky s Kuvajtskými ozbrojenými silami pro případné scénáře společného nasazení. Mají zájem o naše prostředky civilní ochrany, včetně výcviku. Zájem mají rovněž o zapojení naší jednotky do výcviku obyvatelstva. Pro jejich občany bylo nakoupeno mnoho prostředků individuální ochrany (např. 15 tisíc našich masek), ale jejich občané s tím neumí zacházet. Samozřejmě chtějí zahájit výcvik i v bioochraně na území České republiky. Konstatoval, že mají problém ve zdravotnictví v tom, že na jejich území je řada západních, velmi kvalifikovaných lékařů, kteří však při jakémkoliv zhoršení bezpečnosti jejich území opouští a proto žádají, aby k nim byli vysláni naši vojenští lékaři. Rovněž mají zájem o využívání zdravotnických zařízení na našem území. Samozřejmě, že jsou připraveni za všechny služby platit. Nepříjemnou záležitostí bylo, že úřadující hlava státu chtěla dát rozsáhlé interview českým novinářům (bylo jich tam 23), bohužel s výjimkou novináře z ČTK a armádních zpravodajů ostatní novináři o to nejevili zájem a odmítli vystoupit z autobusu. Dále uvedl, že jednotku rozšíří o centrum pro podporu a obnovu civilní infrastruktury. Závěrem uvedl, že jeho resort připravuje finální nabídku na tým inspektorů v počtu do 15 osob z lékařů a chemiků.
Pramen: Záznam z 5. schůze Bezpečnostní rady státu konané dne 21. ledna 2003.

6.2.- Připravte se na smrt.

Spektrum-TV Ltd.Od počátku týdne nás ČT2 a kabelový kanál Spektrum zásobují poučnými filmy o nebezpečí bakteriologického terorizmu. Těžko říci, zda se jedná o náhodnou shodu se zasedáním Rady bezpečnosti a připravovaný útok spojenců na Irák. Na ČT2 se jedná asi o interní iniciativu redaktorů, kteří pro vysílání podobného materiálu nejspíše nedostali pokyn od Ministerstva vnitra. Kanál Spektrum ale opakovaně vysílá americký dokument "Pravda o bioterorismu - Jaké nebezpečí skrývají biologické a bakteriologické zbraně?" o bakteriologických a plynových útocích v minulosti. Komu vlastně patří společnost vysílající tyto oblíbené filmy "o včelách" se mě nepodařilo zjistit. Na celém internetu jsou jediné stránky o tomto kanálu na adrese www.spektrumtv.hu. Stránky jsou výhradně maďarsky, doménu má registrovanou jakýsi Molnar Jozsef a i ostatní nalezené odkazy se odvolávají výhradně na tuto maďarskou adresu. Firma Spektrum-TV Ltd., která kanál vyrábí, není nikde k nalezení.
Jak snadné je získat kultury smrtelných virů a bakterií, předvádějí v uvedeném filmu v reálu. Objednání 3 lahviček dýmějového moru proběhlo bez problémů telefonicky s platbou přes kreditní kartu. V USA totiž vlastnictví takových nebezpečných kultur není trestné. Plynová maska vás neochrání, protože byste jí museli nosit ještě před útokem, takže pořád.
Z celé televizní kampaně vyplývá jednoznačně, že v případě bakteriologického útoku nemá obyvatelstvo prakticky žádnou šanci na předběžnou ochranu a je tedy odsouzeno k rychlé či trochu pomalejší smrti. Po vypuknutí epidemie očekává armáda a policie vypuknutí paniky zejména ve velkých městech, protože odborníci dávají určité šance na přežití těm, kteří se ukryjí na opuštěných místech mimo civilizaci. Takové možnosti částečně existují například ve Spojených státech, v Evropě taková místa prakticky neexistují.
Zatím použili teroristé v USA metodu rozesílání antraxu poštou. Nejúčinější metodou ale bude rozšíření nákazy na letištích, na nádražích, stadionech. Nejnebezpečnějším místem je v případě bakteriologického nebo plynového napadení metro: je zde velká koncentrace osob a ventilační systém, který částečně cirkuluje uvnitř metra, částečně vyfukuje a nassává. Tak by ventilační systém dokonale rozšířil použitou látku v celém prostoru metra a navíc ventilačními komíny i po celém městě.
Není snadné posoudit, zda se pak vysílání takových filmů nedá hodnotit spíše jako šíření poplašné zprávy. Zejména zmíněný americký film se zabývá spíše tím, jak snadno lze biologické zbraně vyrábět a šířit, než tím, jak se může obyčejný občan před podobným nebezpečím chránit. Asi to bude tím, že se chránit nemůže nijak. Jediné, co mě na tom uklidňuje, je fakt, že účinnost těchto zbraní je prakticky stoprocentní, že na jejich útok není připraven žádný stát, tedy ani naše zdravotnictví. To ostatně obtížně zdolává i epidemie chřipky či hrozící tuberkulozy. Smrt přichází nejpozději do 48 hodin, takže se dlouho trápit nebudeme. Nejhorší na tom je jenom to čekání.

6.2.- Ověřte si údaje živnostníka, který není v obch.rejstříku.

Údaje o všech osobách podnikajících na základě živnostenského listu najdete snadno na serveru wwwinfo.mfcr.cz v aplikaci nazvané ARES. Stačí, když budete vědět jméno a příjmení nebo nejlépe rodné číslo. Můžete si ověřit i údaje o bydlišti živnostníka a jeho oprávnění k podnikání. Nemůžete si vzpomenout na jeho jméno ale víte adresu? I tak se dá v ARESu hledat.

5.2.- Karel Gott českým prezidentem ?

Dnes oznámil Karel Gott svůj zájem se zúčastnit jako kandidát v přímé volbě na funkci prezidenta. Pravděpodobně je to myšleno spíše jako recese a hlavně jako mediální zviditelnění poněkud utichajícího zájmu o jeho uměleckou tvorbu. Kdyby se náhodou dostal na kandidátku, není vyloučeno, že by jej pro každou legraci ochotný český národ zvolil za prezidenta. Když pohlédneme do seznamu amerických prezidentů, najdeme v něm i jméno Ronalda Reagana, který byl docela úspěšným hollywoodským hercem. Jen malá ukázka z jeho životopisu:
" Čtyřicátý prezident Spojených států Ronald Reagan se narodil v únoru 1911 ve městě Tampico ve státě Illinois. Své herecké nadání projevoval již na škole. Více než studiu se věnoval hraní amerického fotbalu, a tak není divu, že po složení bakalářských zkoušek z ekonomie a sociologie na Eureka College začal mladý Ronald pracovat jako rozhlasový sportovní reportér. Brány hollywoodské továrny na sny se mu otevřely v roce1937. Během patnácti let hrál především kovboje a drsné chlapy celkem v 53 filmech. Stihl se taktéž dvakrát oženit s herečkami Jane Wymanovou a posléze Nancy Davisovou a čtyřikrát se stát otcem. Byl sice úspěšným hercem, ale nikdy se nestal skutečnou hvězdou. Snad proto odešel do televize, kde působil až do šedesátých let.
Lákala ho politika, a tak dal své mediální zkušenosti k dispozici Republikánské straně jako její mluvčí. Měl však vyšší ambice než pouze opakovat cizí názory. Proto v roce 1966 kandidoval na guvernéra státu Kalifornie. Volby vyhrál a za čtyři roky se mu podařilo úspěch zopakovat. Svůj handicap nedostatečného vzdělání kompenzoval Reagan jasnou řečí, srozumitelnou prostým lidem a ženám imponující tváří.
"
Jen se obávám jedné věci: že by našeho zlatého Káju evropští politikové nebrali vážně a totéž by si mysleli i o naší republice. Nejsme totiž v Americe, kde prezidentská funkce není ničím posvátným, je jen hlásnou troubou politického gangu. A ještě jednu vadu Kája má: nemá první dámu. Leda, že by se na stará kolena oženil a naši republiku bychom urychleně přebudovali na evropské Las Vegas obohacené o veřejné domy.

5.2.- Pozor na obrázky v příloze v Outlook Expressu!

Všichni uživatelé Outlook Expressu by si měli dát pozor na přílohy obsahující zdánlivě neškodné obrázky. V poslední době se začal objevovat nový trik pro šíření virů a trojských koní. Upozornil na něj Message Labs a tuto metodu například využívá trojský kůň Sadhound (sám se nešíří, jen škodí). Celý vtip spočívá v několikanásobném uvedení přípon u názvu souboru v příloze.
Podrobnosti najdete na Zive.cz.

5.2.- Máte na chatě nebo doma telefon, který málo užíváte?

Nestačíte protelefonovat svůj domácí či firemní paušál a přitom voláte přes mobil nebo z budky? Telecom nabízí zajímavou možnost, jak můžete minuty neprotelefonované z paušálu placeného například na chatě použít někde docela jinde, vlastně kdekoliv včetně telefonní budky. Služba se jmenuje Telekonto a její aktivace pro tarif Home Standard stojí 230 Kč, pro tarify Home Maxi, Home Maxi Plus, Home Internet a ISDN jen 16 Kč. Navíc si můžete objednat takových karet i více se zadáním měsíčního limitu, který lze pomocí této karty protelefonovat. Nějak se mě nechce věřit, že Telecom takto hodlá přijít o peníze, které mu padají do klína z neprotelefonovaných minut zahrnutých v tarifních paušálech. Tak jsem si Telekonto za 16 Kč objednal. Podrobnosti a objednávka on-line je zde.

5.2.- Kabaret kolem volby prezidenta pokračuje.

Politické nesourodá parta, která si hrdě říká vládní koalice, pokračuje při výběru kandidátů na prezidenta v komediálním stylu. Sbírka jejich tzv.nezávislých kandidátů se smrskla na jednoho poté, co z boje o Hrad dobrovolně odstoupili dva z jeho konkurentů: doc. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. Fyziologický ústav AV ČR obor fyziologie živočichů, neurobiologie, chronobiologie - předsedkyně AV ČR a rektor Univerzity Karlovy Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.. Zřejmě jim došlo, že se mají stát akademickou intelektuální zástěrkou dalšího pochodu levice do čela státu ve všech postech a to společně s KSČM. Zůstal tak váhající onkolog Pavel Klener a jako staronového strašáka vytáhli socialisti Pavla Rychetského. Ten by komunistům zřejmě vyhovoval nejlépe pro svoji neskrývanou levičáckou orientaci. Leč nemá v socdem stoprocentní podporu a navíc s ním nesouhlasí US-DEU. Lidovcům je všechno jedno, hlavně když zůstanou ve vládě a uhájí si nějaké ty dobře placené posty.
Vše tedy směřuje nezadržitelně k přímé volbě, ať už se partaje pokusí o třetí volbu či ne. Pak ale nastane nelítostný boj o podobu změny ústavy a volebního zákona. ODS navrhuje model, kdy by do druhého kola přímé volby postoupili všichni kandidáti s volebním výsledkem vyšším než 12,5 procenta. Prezidentem by se pak stal ten, kdo by ve druhém kole získal největší počet hlasů. Tento model se ale ostatním stranám nebude líbit, protože by s velkou pravděpodobností vyhrál Václav Klaus.
A tak se domnívám, že můj návrh na kandidaturu a manifestační zvolení Ivana Havla do funkce presidenta by bylo tím pravým a elegantním řešením. Když mohou Američané volit za prezidenta jednoho Bushe za druhým, proč bychom si nemohli my volit samé Havly. A kvalitou by Ivan Havel Bushe juniora určitě předčil. Havel na hrad !

5.2.- Neumí césky !!!

Šašek se královně posmíval neprávem. Jak se může královna narozená ve Francii naučit pořádně česky? Zdá se ale, že autoři následujících ukázek z diskuzí, probíhajících dnes a denně na internetu, jsou Češi či Češky jako poleno a přece jsou s českým jazykem nepřátelé:
" Přiznávám, že ta Mercury je vážně problém, páč toho protivníka autoři zkrátka neodhadli - teda největší problém je v tom, že musí mít takový level, aby odolala té její Iluzi, nebo Spánku, nebo co to ta potvora má...
Já jsem se momentálně zarazil u draka, ale možná se na něj vyprdnu a poletím jinam hrabat expy... (už ovládám nebezký člun a je to božíí)
"
Tohle je milé zpotvoření češtiny do podoby jakéhosi "odborného" hráčského slangu. Upozorňuji, že zřetelně nechtěné přehozy písmen jsem si dovolil bez ohledu na autorský zákon opravit. Jiná ukázka:
" Pokud nekdo hleda jen levnou nahradu Woken, nebo se mu proste nechce zase nejak moc se toho ucit, tak at zkusi Mandraka, ale pokud nekdo zacina s linuxem ze zvedavosti a z touhy neco noveho se naucit, je myslim si Debian opravdu dobra volba. Jednak poskytuje konfort instalace softu z balicku s vyresenymi zavyslostmi, ale na druhou stranu vse zustava prehledne konfigurovatelne hezky unixovsky textovymi soubory (a mozna uz to zni trosku jako klise) a kdyz si neco prectete v man a pak podle toho neco nakonfigurujete tak se vam nestane ze by to zase nejaky ulechcujici daemon zase vratil spatky, protoze to preci musite nastavit v graficke nadstavbe..."
Z dalšího soudku:
" Vcera jsem si jen tak prohlížel internetové stránky jako obvikle a nejdřív se začalo rapidně spomalovat stahování.Pak následovalo nenajití stránky a když jsem se pokusil asi v 1.30 Hod. znovu po restartu počítače o připojení bylo neůspěšné.Jsou to sice inteligentní lidi ti co viry vymýšlí , ale měli by to využít jinak.Dokonce bych řekl že by měli být placeni za své skušenosti a využiti pro ochranu a bezpečnost nejen na internetu. "
Nejsem žádný jazykovědec, mám na tento jev jednu teorii: naše nastupující generace (nebo už ta dávno nastoupená!?) vůbec nečte žádnou tzv. krásnou literaturu, kde by se mohli poučit, jak se které slovo píše. Kontrolu pravopisu ve Wordu také nepoužívají, neboť velmi často nenávidí Microsoft. A tak přepisují do písmenek slova, která jen slyšeli z rádia, televize nebo z rozhovoru metodou piš jak slyš! Jinak si nelze vysvětlit i jiné perly, jako je třeba "qůli" či "qvůli" místo "kvůli". Hezké je také slovo "ulechčující" nebo "konfort" z poslední ukázky nebo "nebezký člun" z té první. Takových perel se na českém internetu dočkáte spoustu a nejen v diskusích, ale i v "odborných" článcích. Zdá se, že na špatný pravopis má nemalý vliv i vadné mluvení.
" Možná ne okamžitě v první třídě, ale ve vyšších ročnících určitě. Kvůli špatné výslovnosti přestanou být školáci schopni psát bez chyb diktáty, budou mít potíže se čtením a nelze vyloučit ani problémy s kamarády, kteří se pro špatné mluvení začnou posmívat. Špatná výslovnost snižuje jejich sebedůvěru i schopnost prosadit se mezi vrstevníky", vypočítává možná negativa klinická logopedka Tatjana Kislingová z Centra dětských odborných zdravotnických služeb v Brně.
Na závěr literární pokus psaný v "nové" češtině:
" Dokud byl mladý, přemýšlel o ženách, ale nikdy ho nelákaly tolik jako automobily. Nebyli tajemné, ani krásné, tedy ne tolik, jako hladké, lesklé karoserie, a neměli žádnou moc - nedokázaly ovládat prostor a rychlost. Nebyly pružné jako pneumatiky a nevoněli olejem a benzínem a tím nezaměnitelným pachem sedaček a ostatních vnitřností auta."
Tomu říkám být pořádně zmatený z českého pravopisu, žen a automobilů.

5.2.- Navštivte virtuální muzeum výtvarného umění v Basileji.

Konrad Witz, 1435Na internetu se občas najdou dokonalé perly. Skvěle řešené stránky a hlavně hodnotný obsah. Virtuální muzeum v Basileji je toho dokladem. K jeho prohlídce potřebujete mít nainstalovaný oblíbený QuickTime. Vyberte si podlaží klepnutím na obrázek, roztáhněte si obraz pomocí F11 (MSIE) a při stisknutém levém tlačítku myši se můžete otáčet na místě. Klávesa Shift vám přiblíží obraz, Ctrl zase oddálí. V dolní části máte plánek s vyznačením místa, kde se právě nacházíte. Když se vám při najetí ukazatelem myši změní z kolečka na ukazováček s kolečkem, klepnutím se vám vybrané dílo zobrazí zvětšené v samostatném okně. Do další místnosti se dostanete buď klepnutím do otvoru dveří nebo klepnutím na zelený puntík na plánku.
Galerie je nabita skvělými díly starých mistrů i autorů moderních. Volbou COLLECTION získáte přehled podle času nebo podle autorů, volba TOUR vás zavede na výše popsanou virtuální procházku po budově. Až budete unaveni, zahrajte si zde puzzle nebo memory.

4.2.- Ivan M. Havel nechce kandidovat i kdyby ho nutili.

Na dotaz čtenáře P.N., zda by nechtěl kandidovat v přímé volbě na prezidenta, Ivan M. Havel, mladší bratr Václava Havla, po přečtení článku První den bez prezidenta (zde dole) odpověděl:
" Dekuji za informaci. Zasmal jsem se. Mimochodem v dnesnim Tydnu je se mnou interview, takze jakoby kampan zahajena. Kandidaty do prime volby budou ovsem vybirat partaje. Ale stejne nechci. IMH"
Škoda, mohl to být první krok k zavedení osvícené monarchie postupnou cestou.

4.2.- Válka v Iráku nebude procházka růžovým sadem.

Voják budoucnostiNejvětším nepřítelem vojáků nebude irácká armáda, ale horko, písek a průjem. Bývalý velitel československé protichemické jednotky v Perském zálivu Jan Valo předpovídá potíže: " Pokud rozpálení vojáci vypijí studenou vodu, mohou přijít průjmová onemocnění," předpovídá Válo. Pokud by střevní problémy postihly větší část vojsk, bude se podle něj postupovat tak, jako kdyby vojáci byli vystaveni chemickým či biologickým látkám. " Taková zdánlivě banalita může část vojsk dočasně paralyzovat," myslí si bývalý velitel.
Zdá se, že je načase, aby byli vojáci vyloučeni z přímé účasti na bojišti. Pro chemický průzkum by se mohly použít například technologie vyvinuté pro průzkum na Marsu. Obsluha by mohla pobývat v klidu mimo bojiště v klimatizovaném obrněném vozidle a veškeré zásahy provádět na dálku ve spolupráci s družicovými lokačními a vizualizačními systémy. Zatím je ovšem levnější poslat do terénu vojáka, který je navíc snadno a bezpečně recyklovatelný. Má ale řadu nevýhod: v horku se rychle unaví, začne se potit, v chemickém neprodyšném oděvu se začne i dusit a snadno celkově zkolabuje. Na dobu, kdy se válečné konflikty změní ve válku robotů odehrávající se na Měsíci podle Stanislava Lema, si budeme muset ještě chvíli počkat. Důstojník řídí vojáky na dálku od počítačeV každém případě se jeví tento masivní nástup zejména elektroniky do armády jako výborný impuls pro zlepšení hospodářských výsledků nejen Spojených států. Cílem je co nejméně mrtvých vojáků na naší straně a co nejvíce zneškodněných vojáků a civilistů na straně nepřítele. Musí se bohužel počítat i s tzv. paralelními škodami. Tímto pojmem se v americké armádě označuje zabíjení civilního obyvatelstva, kterému se spojenecké armády v Iráku nevyhnou zejména při bombardování velkých měst. Dobrou zprávou je oznámení Pentagonu, že bombardovat se jako první začnou Saddámovy prezidentské paláce. Třeba se potom ze zoufalství vzdá a paralelní škody budou velmi malé.
Představy o vedení války v 21.století formulovala americká armáda v materiálu nazvaném FORCE XXI OPERATIONS. Další pramen zde.

4.2.- Kupujete mobil? Odcházíte od T-Mobile?

Pak se vám bude hodit program Tarify2000, který slouží k porovnání výhodnosti všech 34 nabízených tarifů (32 GSM + 2 NMT) našich třech mobilních operátorů. Podle předpokládaných provolaných minut v daných časech do daných sítí a počtu odeslaných SMS vypočte, kolik byste zaplatili za jednotlivé tarify. Nejvýhodnější tarif je zvýrazněn. Výsledek je možné prohlédnout i ve formě přehledného grafu. Pokud se vám nechce vyplňovat počty provolaných minut, můžete využít tři předdefinované profily, které lze dále snadno upravit.
Domovská stránka autora s downloadem je na adrese tarify2000.fxnet.cz. Program je nabízen zdarma jako freeware.

4.2.- Občane, přiznej se! - podrobný návod

Rok se s rokem sešel a finanční úřad si opět brousí zuby na naše peněženky. Vybavil nás novým formulářem daňového přiznání a naším úkolem je poprat se s ním. Podívejme se podrobně, jak si s daňovým přiznáním poradit lépe než chybující ministerská mašinerie. Článek ze serveru Mesec.cz najdete zde.

3.2.- Evropská unie je už nedaleko.

A ještě blíže je referendum o našem přistoupení k EU. Vláda se nám chystá poskytnout informace o tom, co nás čeká, či spíše na nás za pouhých 250 milionů hodlá spustit barnumskou reklamní akci. Pokud máte ale zájem o věcné informace o tom, co to vlastně ta EU je, nabízím několik adres:

3.2.- Raketoplán Columbia se 1.února při přistání zřítil.

Záznam družicového radaruČtvrt hodiny před plánovaným přistáním shořel při průletu atmosférou nejstarší americký raketoplán Columbia. Na jeho palubě zahynulo všech sedm členů posádky. Raketoplán směřoval k floridskému Mys Canaveral, kde měl přistát po šestnáctidenní vědeckými pokusy naplněné misi.
Obyvatelé východního Texasu a Lousiany uslyšeli hlasité hřmění a pozorovali záblesky. Na oba státy se pak snesl déšť trosek vesmírného stroje, který se postupně rozpadal při pádu z výšky dvaašedesáti kilometrů nad Zemí. Na snímku družicového infračerveného radaru je patrná dráha hořícího a rozpadajícího se raketoplánu. Příčinou katastrofy bylo pravděpodobně selhání tepelného keramického štítu. Spojení s posádkou bylo přerušeno náhle bez předchozího varování. NASA vyloučila jako příčinu katastrofy teroristický útok. Columbia byla stará dvacet let a to je i u obyčejného automobilu stáří nebezpečné pro provoz. Nelze vyloučit ani vliv zastaralého počítačového vybavení.
Představa o turistech cestujících snadno a bezpečně do kosmického prostoru se ukazuje stále více jako nereálná. Největší překážkou budou i nadále nejen astronomické náklady, ale především technické problémy spojené s vysokým zahříváním povrchu raketoplánu při přistávání. Pravděpodobně se lidstvu nikdy nesplní představy autorů science fiction o elegantních dopravních prostředcích pohybujících se lehce druhou kosmickou rychlostí za několik vteřin od startu. Keramickými kachlíky obložený raketoplán Columbia není nic jiného než nádrž plná vysoce výbušného a jedovatého paliva, na jejíž špici sedí velice lehkomyslně posádka. Nic než poněkud zdokonalený táborák pravěkého člověka. Doufat v nějaký zázračný technologický skok je marné, za posledních sto let byl největším vynálezem silný a mohutný elektrický proud, který ale vyrábíme v parních kotlích pomocí uhlí, plynu nebo atomové energie, Jen samé táboráky, nic víc.
Posádka Columbie. Zleva: Rick Husband-Commander, William C. McCool-Pilot, Michael C. Anderson- Payload Commander, Kalpana Chawla- Mission Specialist, David Brown- Mission Specialist, Laurel Clark- Mission Specialist, Ilan Ramon- Payload Specialist

3.2.- První den bez prezidenta.

Jsme ztraceni! Díky demokracii jsme bez hlavy státu. Kdyby bylo Česko monarchií, byli bychom na tom mnohem lépe. Ivan HavelNa trůn by po abdikaci panovníka automaticky nastoupil bratr Václava Havla, vědec zabývající se jako hlavním oborem umělou inteligencí, Ivan Havel. Narozen 11.10.1938 v Praze, ženatý od roku 1988, manželka Dagmar. Následníci: Vojtěch, narozen 1972, Prokop, narozen 1974.
V roce 1966 absolvoval Ivan Havel obor automatizace na elektrotechnické fakultě Českého vysokého učení technického v Praze a v letech 1968 až 1971 vystudoval "computer science" na Kalifornské univerzitě v Berkeley ve Spojených státech. Poté působil v Ústavu teorie informace a automatizace Československé akademie věd v Praze. V roce 1980 vydal v SNTL publikaci Robotika, v samizdatu vydával filosofické dialogy. V letech 1981 až 1989, kdy mu bylo komunistickým režimem znemožněno pokračovat ve vědecké práci, se živil jako domácký pracovník podniku Meta. V listopadu 1989 se stal spoluzakladatelem a do června 1990 byl politickým reprezentantem Občanského fóra. Následovalo působení ve funkci ředitele Centra pro teoretická studia při Univerzitě Karlově, později Centra pro teoretická studia společného pracoviště Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy. Je také šéfredaktorem časopisu Vesmír (články) a od roku 1992 docentem biofyziky na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se teorií automatů, umělou inteligencí, problematikou vědeckého poznání, alternativní vědou a vztahem vědy a filozofie. Je autorem četných vědeckých studií a filozofických dialogů, publikovaných mimo jiné v samizdatové Edici Expedice.
Jeho manželka Dagmar Havlová je dcerou Dionýze Ilkoviče, známého slovenského fyzika a žáka nositele Nobelovy ceny profesora Heyrovského, vystudovala stejně jako její muž matematiku a fyziku a věnovala se kybernetice. Seznámili se v době její profesní kariéry. Po revoluci 1989 spoluzakládala Občanské fórum. V současné době se věnuje už několik let především práci v Nadaci OF pro záchranu památek.
Nikoho ze spolku koaličních politiků hledajících zoufale kandidáta na prezidenta v akademických kruzích nenapadlo, že by Ivan Havel byl ideálním nástupcem Václava Havla. Jistě bychom se jeho zvolením dostali na první stránky světových novin. Všichni by zírali, jak si čeští chytráci založili dědičnou monarcho-demokracii. Byla by to ještě větší bomba, než Václavův vynález sametové revoluce. V každém případě umí Ivan Havel lépe anglicky, než náš bývalý prezident, má i lepší slovní projev a díky svému marxistickému plnovousu byl by přijatelný i pro socialisticky orientovaný Brusel. A který stát se může pochlubit prezidentem, jež je odborníkem na umělou inteligenci?
Můžete mu mailovat na havel@cts.cuni.cz, třeba toho prezidenta vezme.
Články I.H. hodné zvláštní pozornosti: Šťastný to koala, Kuře bez peří, Do Evropy, k lidstvu, Co si myslíme, že vidíme? Dva danajské dárky, Konec světa.

3.2.- Nová internetová televize.

Nová internetová televize pro region Hradce Králové a Pardubic začala oficiálně vysílat na internetové adrese www.tv-internet.cz. Internetovou televizi provozuje společnost GRTS. Stanice vysílá v novém kódování Windows Media Player 9.

Home
Home


Creative Commons License
Ahasweb, jehož autorem je Jan Bílek, podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
.