Pamětník
počátků
dějin
počítačů
a internetu
komentuje
nejméně
jednou
týdně
aktuální
události
kolem nás

  AHASWEBOVY NOVINY číslo 369, 11.4 - 18.4.2003.       Dnes je  ,   zítra: 
 HOME POČÍTAČE GALERIE RADY  VYKOPÁVKY ZAHRADA OBLÍBENÉ ARCHIV

18.4.- Přechod z diktatury k demokracii je vždy velmi složitý.

Říká jeden z diskutujících na nejmenovaném internetovém serveru a pokračuje: "Jsem zastáncem evoluce. Nechte arabské země na pokoji a oni k ní časem dojdou. Nevěřte tomu,že představují nebezpečí. Arabské země nikdy nenapadnou Evropu nebo Ameriku, protože tady nic není. Tu ropu mají oni a proto chtějí mít zbraně, aby si tu ropu uhájili. Pokud vím, byli to Francouzi, co okupovali Alžírsko a Italové, co okupovali Lybii, ne naopak. Lybijci žádnou válku nikdy nevedli a přesto Američanům vadí. A proč? Protože mají peníze díky ropě."
Snaha šiřitelů demokracie a ochránců lidských práv zavádět tento dlouhodobě neúspěšný systém vládnutí po celém světě nevykazuje žádné pozitivní výsledky. Stačí se podívat na Afriku, která byla nejprve nemilosrdně kolonizována a poté neúspěšně podrobena pokusům nahradit místní kmenové zvyklosti pro domorodce nepochopitelným systémem parlamentní demokracie. Z poslední doby stojí za to se ohlédnout za demokratizační akcí na Balkáně nebo v Afganistanu. Politický boj zde probíhá podle stejných pravidel, která platila před příchodem mírotvorců: jsou bezohledně vražděni ti, které je možné považovat za zastánce demokratizace. Ačkoliv se kolem toho tančí tanec jako kolem hrnce s horkou kaší, musíme si přiznat, že některé národy se ještě nevymanily ze svého středověku a na jejich národních hodinách ještě zdaleka netloukla hodina oznamující pád Bastily. Jen si zkuste představit, že by do Evropy zachvácené třicetiletou válkou vstoupila po zuby ozbrojená vojska z jakési neznámé neuvěřitelně technicky rozvinuté země a pokoušela se zde ustavit demokratickou vládu, zavést všeobecné hlasovací právo včetně rovnoprávnosti žen, právo na práci a sociální podpory. Skutečně bláznivá představa. A přece se přesně o to naše západní civilizace pokouší dnes a denně na mnoha místech světa, kde hodiny ukazují docela jiný čas.

17.4.- Rabování a neúprosná logika Iráčanů.

Zcela vyrabována byla nemocnice Kindi a veškerý její personál se dal na útěk. Pouze dva lékaři zůstali v oddělení první pomoci. V nemocnici se už neoperuje a pacienti byli odvezeni nebo odešli. Kindi byla jedna z největších nemocnic v Bagdádu.
Kdo nemocnici vyraboval, není jasné, nikdo nebyl zatčen. V každém případě jsou za to podle Iráčanů odpovědní Američané. Protože kdyby Bagdád nedobyli, nic takového by se nestalo, obyvatelé by se dál báli místní policie a uctívali by svého milovaného prezidenta, kterého si svobodně zvolili. Američané se naivně domnívali, že postačí jejich prostá přítomnost k tomu, aby k ničemu takovému, jako je rabování a lynčování nedošlo. Dokonce předpokládali, že budou uvítáni s nadšením a jásotem. Nějaký jásot se sice konal, ale vzápětí si Iráčané ověřili, že jejich policie neexistuje a že ti hloupí Američané nepodniknout nic proti tomu, když si něco málo odnesou z nehlídaných veřejných budov. Kdo by nešel za takové situace rabovat, toho by jeho spoluobčané nepochybně považovali za naprostého hlupáka, myslí si právem Ahmed. A že jej pak v nemocnici nikdo neošetřil, když byl zraněn při potyčce s ostatními lupiči, kteří se poprali o zvláště cenný kousek? Za to přece mohou také Američané, měli před ním tu nemocnici hlídat, nemohl přece tušit, že bude potřebovat lékaře. Jsou to pitomí agresoři a my je tady nemáme rádi, říká Ahmed, zavinili zničení našich nemocnic, úřadů, muzeí a dokonce i univerzity. Není pochyb o tom, že to bylo cílem jejich zlého úmyslu. Chtějí zničit naši kulturu, naší víru. Okupanti zatracení, ať je Alláh sežehne plamenem!

16.4.- Známá firma EIITE školí OpenOffice.org

Společnost EIITE s.r.o. zahrnula od dubna 2003 do své nabídky školení na OpenOffice.org, které zatím žádné školící středisko neposkytuje. Školení jsou určeny pro koncové uživatele, kteří se naučí pracovat s textovým editorem Write a tabulkovým procesorem Calc.
Dvoudenní školení probíhají v učebnách společnosti EIITE v Praze a Ostravě. Cena kurzu je 2 390 Kč bez DPH v Praze a 1 450 Kč bez DPH v Ostravě. V ceně je zahrnutý manuál pro každého účastníka kurzu a občerstvení po celý den.
Ačkoliv je EIITE přední certifikovanou firmou pro všechna školení Microsoftu, pouští se na pole konkurenčního zdarma poskytovaného OpenOffice.org. To by mohlo významně zvýšit zájem řady firem, které by zaváděním OpenOffice.org místo OfficeXP dosáhly nemalých úspor nákladů.

16.4.- US Patriot Act - omezení občanských svobod a práv.

Americký zákon US Patriot Act byl přijat v říjnu 2001. Porušil nebo omezil následující práva: svobodné vyjadřování názorů, svobodu tisku a sdružování, soukromí poštovních zásilek a veškeré elektronické komunikace, nedotknutelnost osobního majetku. Policie může provádět kdykoliv odposlechy a kontrolu pošty bez prokazování důvodného podezření na trestnou činnost. Sice je stále požadován souhlas soudu, má ale pouze formální význam. Orgány státní moci mohou kdykoliv provádět tajně prohlídku bydliště nebo pracoviště osoby, o kterou se zajímají. Orgány mohou při prohlídce zabavit cokoliv, co uznají za vhodné. U některých, tzv. materiálních svědků, nemá právo člověk se dozvědět, z čeho je obviněn a je mu odmítnuto právo na právní pomoc. Zatčená osoba může být uvězněna na libovolně dlouhou dobu, aniž by bylo vzneseno obvinění. Jestli vám to připomíná zákony Hitlerovy Třetí Říše zavedené v Německu po zapálení říšského sněmu, pak je to podobnost jen náhodná.
Zvláštní na tom je, že tento zákon byl připraven dlouho předem a předložen kongresu několik týdnů po 11. září 2001. Bylo o něm hlasováno bez jakékoliv diskuze, kongres byl podržen přes noc a hlasovalo se o něm k ránu bez toho, aby si jeho znění mohli zákonodárci alespoň zběžně přečíst. Zástupci americké administrativy na námitky proti nestandardnímu způsobu přijímaní tak důležitého zákona prohlásili, že je nutno neprodleně jednat, protože Spojené státy byly napadeny a země je v ohrožení.

15.4.- Virus SARS je bakteriologickou zbraní?

Ruský vědec Sergej Kolešnikov z Akademie lékařských věd ve čtvrtek na tiskové konferenci v Irkutsku informoval o své domněnce, že vir SARS - atypické pneumonie - byl možná vytvořen uměle jako bakteriologická zbraň. Podle něj je vir SARS syntézou viru spalniček a infekčních příušnic nebo parotiditis. Přirozený vznik takového křížence je podle něj nemožný. Protože je při přípravě takové zbraně pravidlem současně vyvíjet i vakcínu, lék proti SARS se zřejmě brzy vynoří, tvrdí Kolešnikov. Současně nevylučuje, že k úniku viru došlo omylem.
Je to hezká teorie, která by ale docela dobře mohla být pravdivá. Něco podobného se tvrdilo o HIV/AIDS nebo o africké infekci eboly. Pokud se v tajných vojenských laboratořích podobné pokusy konají, je nanejvýš pravděpodobné, že vlivem nespolehlivosti lidského činitele dříve nebo později k úniku infekcí dojde. Lidská blbost je totiž bez hranic a lidská chyba se naprosto nedá vyloučit, ať už nejrůznější specialisté tvrdí cokoliv.

Digitální fórum přivítá zájemce o digitální fotografii

(Tisková zpráva)
Týdeník pro IT profesionály Computerworld pořádá v rámci veletrhu Interkamera Digital 2003 na Výstavišti Praha dne 16. 4. 2003 odbornou konferenci nazvanou Digitální fórum. Konference bude věnovaná především využití digitální fotografie v praxi.
Nejvíce prostoru bylo dosud věnováno návodům, jak pořídit kvalitní fotografie z dovolené, osvojit si ovládání digitálního fotoaparátu a přiblížit se k tajemstvím profesionálů. Konference, kterou v letošním roce pořádá týdeník Computerworld, je určena všem, kdo pracují s digitální fotografií, a zejména profesionálům v této oblasti. Jednotliví přednášející ukáží praktické přínosy digitální fotografie při jejím využití v byznysu, pojišťovnictví, státní správě, realitních kancelářích a dalších oborech.
Témata přednášek seznámí zájemce s problematikou digitální fotografie a shrnou praktické poznatky a postupy, které je třeba znát pro dosažení úspěchu. Odborníci seznámí návštěvníky konference s digitální fotografií a mikroskopií, makrofotografií pro vědu a praxi, tiskovými technologiemi a jejich využitím nebo například s problematikou leteckých fotografií a GIS. Každý registrovaný návštěvník konference obdrží volný vstup na výstavu Interkamera Digital 2003.
Další podrobnosti naleznete na: http://www.cw.cz/cw.nsf/page/digiforum

14.4.- Válka je dobrá.

Má pozitivní vliv na hospodářství agresora i napadeného. Příkladem je poválečně Německo, okupovaná Jižní Korea, Tajvan. Otázkou je, zda se do této skupiny prosperujících států zařadí i Irák. Zatím jeho obyvatelstvo předvádí svoje tradiční schopnosti jako je loupení, ničení, přepadání ze zálohy a rabování.
V každém případě na tom vydělají všichni, kteří se budou podílet na obnově země, pokud k ní dojde. Určitě bude obnoven chod ropného průmyslu. Čím se ale bude živit většina Iráčanů, není jisté. Nejsou svým založením příliš použitelní pro jakoukoliv hromadnou výrobu, už vůbec ne pro technologicky náročnou výrobu produktů pro západní civilizaci. Možná jsou schopní vyrábět nejrůznější "zboží" pro turisty, ale kdo by jezdil do Iráku? Nejvíce z války bude těžit americké hospodářství. Bude třeba doplnit zásoby v armádních skladech, vyrobit a smontovat nejrůznější technologická zařízení zničená bombardováním: elektrárny včetně rozvodných sítí, zdroje pitné vody, vodárny a rozvody, vše kolem těžby nafty, dodat obrovské množství potravin.
Rozdělování státních zakázek se v USA provádí podle zrychleného scénáře s přímým určováním dodavatelů bez výběrového řízení. Na námitky, které se okamžitě ozvaly, administrativa prezidenta George Bushe namítá, že časová naléhavost a nutnost bezpečnostní prověrky nedovolují zdlouhavou proceduru veřejné zakázky. Podle amerického tisku však společnosti vybrané z omezeného počtu uchazečů patří k politicky nejlépe napojeným na administrativu. Tisk mezi ně řadí Bechtel Group, Louis Berger Group, Fluor a Parsons Corporation. Způsob přidělování zakázek se nelíbí ani spojencům, zvláště pak Velké Británii, jejíž společnosti byly podle amerického tisku odříznuty od peněz, ačkoliv Britové nasadili do bojů v Iráku desetitisíce vojáků.
Peníze amerických daňových poplatníků se tak rozdávají politickým přátelům Bushovy vlády. Pro jakoukoliv firmu je státní zakázka absolutně tou nejvýhodnější, protože zejména kontrola oprávněnosti cen za dodávky se prakticky nekoná. V případě poválečné obnovy Iráku se jedná o miliardy dolarů. Vydělají na tom ale i američtí občané: bude totiž pro ně práce.

14.4.- Máte rádi Indiánky?

Shania Twain v kostýmu ve stylu videoklipu I'm Gonna Getcha Good!Nemyslím ty s čokoládovou polevou, mám na mysli bytosti ženského původu. Jedna z nich je nejen krásná, ale také nádherně zpívá a nádherně vypadá. Kdo se vyzná, jistě tuší, že mám na mysli zpěvačku z Kanady s krásným jménem Shania Twain. Narodila 28. srpna 1965 jako Eilleen Regina Edwards ve Windsoru, v Ontariu, v Kanadě. Když jí byly 2 roky, odešel od nich otec, o dva roky později se její matka Sharon vdala za Jerryho Twaina, který ji adoptoval. Jerry Twain pracoval jako lesní dělník a rodina na tom byla finančně dost špatně. Jako malá poslouchala nejraději písně Waylona Jenningse, Tammy Wynette, Willieho Nelsona, Dolly Parton…, ale i The Jackons, The Mammas And The Pappas, The Carpentes, The Supremes. V osmi letech začala hrát na kytaru a skládat vlastní písně. Zpívala v klubech, hlavně o víkendech. Vystudovala střední školu, pomáhala svému otci a pracovala o prázdninách u McDonalda. V roce 1987 došlo ale k tragedii: oba její rodiči zemřeli při autonehodě. Shania se musela starat o své mladší sourozence, a přitom zpívala a tančila v Deerhurstském hotelu. Pracovala i jako modelka. Shania si stála skládala písničky, našla si manažera, a ten přesvědčil zástupce gramofirmy Mercury Records v Nashvillu, aby si poslechl její demo kazetu. Podepsal s ní smlouvu a měla začít vystupovat a nahrávat pod svým původním jménem Eilleen Twain. Neznělo ta ale moc dobře a tak si změnila křestní jméno na Shania, což znamená v jazyce Odžibvejů "Jsem na svojí cestě". První singl vydala v roce 1993 bez výrazného úspěchu. Teprve, když producent Robert John zvaný "Mutt" (vořech) shlédl její videoklip "Hat Made You Say That", začal pracovat na jejím druhém albu. Byla z toho i láska a Mutt požádal Shaniu o ruku v Paříži, kde ještě téhož roku vzali.
V roce 1995 vydala Shania velmi úspěšné album "The Woman In Me", které patří k nejúspěšnějším v celé hudební historii USA vůbec. Prodalo se jí přes 18 miliónů v celém světě, z toho jen v USA se ho prodalo na 14 miliónů. V roce 1997 následovalo nejúspěšnější album v historii pod názvem "Come On Over", kterého se prodalo celosvětově přes 36 miliónů kopií a v USA se ho prodalo přes 19 miliónů. Shania je jedinou zpěvačkou, která prodala více než 10 miliónů kopií dvou alb v USA, a zároveň je nejúspěšnější zpěvačkou světa, protože ještě nebyla překonána 36 miliónová hranice prodejnosti. V roce 2002 vydala Shania své čtvrté album nazvané "Up! Up!" opět s velkým úspěchem: v roce 2002 skončilo Up! na 9. místě s prodejem více než 2,9 miliónů kopií za 6 týdnů. Skladba "I'm Gonna Getcha Good!" se díky skvělému sci-fi videoklipu dostala v prvním týdnu na 25. místo v Billboard Country Singles And Tracks v USA, což nikdo nedokázal už dobrých 10 let.
A letos Shania vyhrála na Juno Awards ve třech kategoriích. Country nahrávku roku ( za I'm Gonna Getcha Good), cenu fanoušků a cenu největší - je umělkyní roku (entertainer of the year).
Na internetu je mnoho stránek věnovaných její hudbě, dvě z nich stojí za návštěvu: www.shania-twain.com a www.shaniatwain.com. Najdete tam audio i video, doporučuji použít RealOne Player, je mnohem lepší než MS Windows Media Player. A kdo ještě nemáte pro stahování program DAP, pak jej najdete zde. Jen ze serveru Download.com si jej stáhlo k dnešku celých 34 338 870 uživatelů!

14.4.- Věc známá od dob založení policie v Rakousku-Uhersku.

Policejní ředitel Prahy 1 Jiří Sellner objevil Ameriku. Zjistil totiž, že v období, kdy kvůli válce v Iráku byli posíleny hlídky v ulicích Prahy, došlo ke snížení trestné činnosti, zejména krádeží aut.
Je to o něj obdivuhodný intelektuální výkon, kterým dokázal potvrdit zkušenosti policie z dob mocnářství: čím více je policistů v uniformě a v civilu na ulicích, tím menší je ta nejrozšířenější kriminalita jako je kapsářství, loupežná přepadení osob, loupeže v obchodech, na poštách, v bankách a bytech. Pro zvýšení bezpečnosti v našem kocourkově by ale bylo nutné, aby se neustále vedla nějaká válka, do které bychom byli nějak zapleteni. Jinak se naši policisté, stateční to hoši, budou muset zabývat především administrativním vyřizováním oznámení o spáchaných trestných činech místo toho, aby raději hlídali na ulicích, dělali razie v nočních lokálech a kontrolovali povolení k pobytu a pracovní povolení dělníků na stavbách a ubytovnách. Víte, je docela dobře pochopitelné, že policista raději sedí v teple kanceláře, než aby šlapal chodník. Někdy to na mě ale dělá dojem, jakoby se naše policie dohodla s pojišťovnami na tom, že svojí nečiností v oblasti prevence zločinu naženou vodu na mlýn pojišťovákům a výrobcům zabezpečovacích zařízení všeho druhu. Nejlepším řešením by bylo, aby to sepisování o ukradených autech a vyloupených bytech předali zcela do kompetence pojišťovákům a sami začali dělat to, za co si je platíme: střežit naši bezpečnost a náš majetek.


Home
Home


Creative Commons License
Ahasweb, jehož autorem je Jan Bílek, podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
.