Pamětník
počátků
dějin
počítačů
a internetu
komentuje
nejméně
jednou
týdně
aktuální
události
kolem nás

  AHASWEBOVY NOVINY číslo 385, 10.10. - 30.10.2003.       Dnes je  ,   zítra: 
 HOME POČÍTAČE GALERIE RADY  VYKOPÁVKY ZAHRADA OBLÍBENÉ ARCHIV

30.10.- Přímý přenos se nekoná.

Česká televize měla v úmyslu dnes a zítra vysílat přímý přenos z jednání odvolacího řízení u Vrchního soudu v Praze v kauze Karla Srby. Bývalý generalní sekretář ministerstva zahraničí byl odsouzen k osmi letům za přípravu vraždy novinářky Sabiny Slonkové. Soudce Vrchního soudu na základě pravomoci, kterou mu právní norma umožňuje, přímý přenos a záznam jednání povolil.
Přenos slibně pět minut po deváté začal, ale na základě nesouhlasu dvou obviněných s přímým přenosem bylo vysílání ukončeno. Tříčlenný senát po poradě rozhodl, že ČT může odvysílat pouze tu část jednání soudu, ve které bude sděleno rozhodnutí soudu. Záznam přelíčení ale dále pokračuje a není vyloučeno, že jej bude moci ČT po skončení jednání odvysílat.

30.10.- Provozovatel hlídaného parkoviště musí nahradit škodu.

Za hlídané parkoviště se považuje místo, které je určeno k zaparkování automobilu a jeho zanechání bez dozoru řidiče za splnění podmínky střežení prostřednictvím hlídače, strážní služby nebo jiným technickým způsobem (hlídání prostřednictvím kamerového systému aj.) Prostor může být ohraničen zdí, plotem ale i zcela neohraničený. Většinou se za takové parkovací služby vybírají poplatky, vydávají se parkovací lístečky, do prostoru se vjíždí a vyjíždí po otevření závory atd.
Po zjištění vzniku škody poškozením či krádeží automobilu, nebo jeho součásti či příslušenství (kanystr, autorádio, pneumatika, výstražný trojúhelník aj.) musíte nahlásit škodu neprodleně na policii za účelem sepsání protokolu a dalšího vyšetřování trestného činu. Škodu je třeba nahlásit rovněž u provozovatele parkoviště, případně u smluvní pojišťovny. Na odložené věci v automobilu, netvořící jeho součást či příslušenství se nárok na náhradu škody nevztahuje (kabáty, kufry, tašky, doklady, kreditní karty apod.). Škodu u provozovatele je pod sankcí uplynutí prekluzivní lhůty nutno uplatnit do 15 dnů od zjištění, že škoda vznikla. Po této lhůtě ztrácí poškozený právo se své škody úspěšně domáhat.

29.10.- Nepostavit radar NATO rovná se vlastizradě!

Sotva nový ministr obrany Kostelka nastoupil do funkce, má problémy. Nepodařilo se mu totiž přesvědčit zastupitele 16 obcí o potřebnosti radaru, který má stát nedaleko Mohyly míru - památníku obětí slavné bitvy z roku 1805. Nesouhlas obcí znamená odklad výstavby vysílače.
"Budeme dělat vše, abychom obce přesvědčili. Radar je pro armádu, Českou republiku a její bezpečnost naprosto klíčový," prohlásil ministr novinářům po setkání se zástupci obcí. Přehledový radar by měl zajistit Česku a NATO podrobný obraz vzdušného prostoru a tím i bezpečí pro východní část země. Obce ale mají obavy ze zdravotních rizik, upozorňují na hyzdění krajiny a na to, že celá oblast je chráněnou památkovou zónou.
Armádní odborníci tvrdí, že na Moravě neexistuje žádná jiná vhodná lokalita pro radar než ta u obce Sokolnice. Kostelka přiznal, že nové zařízení bude mnohem méně zdraví škodlivé než staré radary, čímž dal odpůrcům stavby do rukou docela dobrou zbraň: nelze přece v obydleném území stavět něco, co má prokazatelně škodlivé účinky na zdraví lidí.
Přesto tu stojí jedna nezodpovězená otázka: proti komu nebo před útokem koho mají radary varovat. Naše armáda totiž nemá nijak zřetelně určenou válečnou, nebo chcete-li obrannou doktrinu. Přitom je zcela jasné, že jsme členy NATO a tak jediný prostor, ze kterého by nám mohlo nějaké nebezpečí hrozit, je východní Evropa včetně Balkánu. Můžeme si proto představit několik scénářů ohrožení našeho území a naší bezpečnosti. Vezměme to zkraje od nejbližších sousedů:

 • Slovensko bude napadeno armádou přicházející z Běloruska a nezvládne nápor východních hord.
 • Polsko se po krachu zemědělství rozhodne vystoupit z NATO a EU a pokusí se připojit Česko ke svému území.
 • Ukrajina se přidá k Bělorusku a půjde přes Bratislavu na Prahu pod heslem Lepší život pro Ukrajince.
 • V Albánii se vylodí Číňané s cílem použít naše území jako nástupiště pro zabrání celé západní Evropy. Srbové se k nim přidají a přijdou nám oplatit naši spoluúčast na bombardování Srbska. Čínské buňky v Česku budou aktivovány a pokusí se o zničení radarů NATO.
 • Starosta brněnské městské části Utěchov a dřívější komunistický cenzor Miroslav Sládek napíše zvací dopis pro ruská vojska do Moskvy a na letišti v Praze přistanou invazní jednotky ruské federace. Rusko se tak rozhodne obnovit hranice Moskvou ovládaného prostoru včetně nárazníkového území zahrnujícího i náš stát. Příprava ruské mládeže na toto západní tažení již započala.
 • Čína postupně zabere celé Rusko, Ukrajinu, Bělorusko a rozhodne se připojit i Polsko, Slovensko a Česko.

Existují jistě i další dosti odvážné představy:

 • Rakušanům dojde trpělivost tolerovat naši mánii s atomovými elektrárnami a rozhodnou se obnovit Rakousko-Uherskou monarchii.
 • Němce přestane bavit naše zlovolné snahy po oslabování jejich moci v Evropě a pokusí se připojit Česko jako další spolkovou zemi. Slovensko nechají na pospas Rakousku, které zabere Maďarsko a vytvoří tak poněkud menší Rakousko-Uhersko. Později se připojí k Velkému Německu. Francouzi nám na pomoc nepřijdou.

Jak je patrné z mého vysoce erudovaného rozboru vojenských nebezpečí, které nám hrozí, všechny možné konflikty půjdou přes naše území. Upozorňuji, že na rozdíl od většiny současných mladých a dynamických publicistů nejsem majitelem modré knížky a v armádě jsem strávil celé dva roky s maršálskou holí v torně.
A jak to tedy dopadne? Rozhodující bitva se odehraje právě u Mohyly míru a proto je nezbytné, aby právě tam stál radar NATO. A nejen to. Vojenské základny americké armády jsou na tomto gordickém uzlu Evropy nutné! Budeme to totiž my, kteří za pomoci americké armády všechny tyto konflikty zvládneme a válka tak opět tradičně skončí v Praze u rozhlasu.
Kostelka zapoměl na jednu tajnou zbraň, kterou přece naše armáda má pro účely utajeného sledování leteckého provozu: nevysledovatelný odposlechový lokátor zvaný dříve Tamara. Zapoměl asi proto, že se lokátor vyrábí u nás a dodavatelé dvou radarů NATO z nejmenovaného státu by tak přišli o zakázku placenou z daní obyvatel této nejmenované země, což by mohlo přispět k vleklé ekonomické krizi v této zemi, vzrůstu nezaměstnanosti a možným sociálním bouřím a aktivaci teroristů.
Škoda, že současní světoví politici si neberou příklady z historie: vládcové Egypta řešili nezaměstnanost výstavbou pyramid a i náš poslední král a císař, který za něco stál, Karel IV., nechal v Praze stavět hladovou zeď místo toho, aby vrážel zlaťáky do armády. Inu, pyramidy by u nás nepovolili památkáři a hladovou zeď už máme. Takže zbývá jen ta armáda.

28.10.- Feminismus má někdy poněkud zvláštní podoby.

Vanessa Tiegs maluje spirituální obrazy menstruační krví. Některé zveřejnila i na internetu v galerii nazvané Menstrual Paintings Collection. Začala jsem si vést svůj menstruační deník v roce 1998. Byl to vizuální deník znázorňující mandaly, které pojily mé sny s mým menstruačním cyklem. Byl určen pouze pro mé oči ... Ukázala jsem svou práci několika blízkým přátelům a jejich odezva mě podpořila k tomu, abych se o ni podělila se širším publikem.
Menstruace je jistě něco, s čím se těžko vyrovnávají i muži - tedy u svých partnerek. Pro ženu je to připomenutí, že je zde proto, aby zajistila pokračování lidského rodu, samozřejmě za nepatrného, leč důležitého přispění muže. Menstruace je pro ženu i dobrým znamením, že je ještě stále mladá a schopná porodit dítě. Na druhé straně jí toto pravidelně se opakující období několika i více dní nepochybně společensky do jisté míry omezuje, případně i znemožňuje některé například sportovní aktivity a přináší i zhoršení zdravotního a psychického stavu. Důkaz o tom, že se jedná o důležitou věc najdete i v bibli, dnes pak spíše v televizní reklamě, která bývá předmětem mužského posměchu.
Jestliže se našla malířka, která se pokusila zhmotnit své sny z menstruačního cyklu, je to jistě dobrý přínos pro odstranění zbytečného tabu, které menstraci provází od pradávna. Jen ten její nápad malovat obrazy vlastní menstruační krví mě připadá poněkud morbidní. Doporučil bych jí v této věci návštěvu psychiatra. Můžeme jen doufat, že netrpí nějakou přenosnou chorobou jako je AIDS nebo hepatitida. Obrazy by proto měly být hermeticky uzavřeny pod sklem tak, aby byla zaručena ochrana zdraví návštěvníků dychtících po nevšedním uměleckém zážitku. Nám při návštěvě její galerie na internetu ale žádné nebezpečí nehrozí.

Ani u nás v Česku nezůstáváme pozadu. Výstava Tento měsíc menstruuji, která byla vyhlášena na začátku letošního dubna výzvou k účasti autorů a autorek, se uskuteční v únoru 2004 v Gallery Art Factory na Václavském náměstí. Zahájena bude v úterý 3.února a potrvá do 29.února. Paralelně s výstavou proběhne i diskusní kulatý stůl, performance, divadelní hra a další zajímavé související aktivity. Můžeme jen doufat, že zůčastněné autorky budou menstruovat i v dalších měsících a ne jen v únoru 2004, jak by se snad mohl návštěvník domnívat.

28.10.- Jak na viry v mailech?

Pokud používáte free mail, zdá se, že vám mohu s klidným svědomím doporučit poštovní služby serveru atlas.cz. Není to tak dávno, co ke mě dorazil přes Atlas mail s předmětem **VIRUS** Abort Advice a přílohou ve formátu TXT obsahující následující sdělení:

Tato část zprávy obsahovala virus:
MIME typ: audio/x-wav
Jméno souboru: dwgja.exe
Velikost: 142.32 kB
Popis viru: Win32/Swen.A worm
Antivirový program: NOD32
Příloha byla odstraněna antivirovým programem Kerio MailServer 5.7.0 na serveru rommel.atlas.cz.

Člověku nejdříve zatrne, ale pak to potěší, když vidí, že se někdo postaral o likvidaci viru, který měl k vám zamířeno. Z vlastností mailu jsem pak zjistil, že vir cestoval z počítače nějakého Petra Kozubka. Tímto jej pozdravuji, i když marně pátrám v paměti, kde ten vir našel v jeho počítači právě moji adresu. Asi jí vyšátral u někoho jiného a přinesl si jí ke Kozubkovi. Společného s Kozubkem máme totiž určitě poskytovatele připojení, který se jmenuje RazDva. Doufám, že má již svůj počítač odvirovaný...

27.10.- Strojový jazykový překlad je stále v plenkách.

Dokazuje to mimo jiné rozsáhlý projekt nazvaný InterTran, který nabízí v oblasti počítačového překladu řadu nástrojů. Kromě jiného můžete navštívit i zde on-line fungující překladač internetových stránek a sami si vyzkoušet kvalitu výsledků. Zkusil jsem to s krátkou zprávou agentury Reuters, nejprve originál:
TIKRIT, Iraq (Reuters) - Iraqi guerrillas fired rocket-propelled grenades at a U.S. Black Hawk helicopter which came down near Saddam Hussein's hometown of Tikrit on Saturday, wounding one American soldier.
Initial reports had said five soldiers were wounded.
As the aircraft blazed on the ground within sight of a major U.S. base, soldiers told a Reuters photographer at the scene that a rocket-propelled grenade (RPG) hit it in the air. Reuters photographer Damir Sagolj had heard a loud bang before the helicopter fell from the sky.

Překladač InterTran se s textem "vypořádal" takto:
TIKRIT, Irácký (Reuters) Irácký partyzán horečka prudce stoupat- lodní šroub granát v jeden U.S. Čerň Jestřáb vrtulník kdo came dole blízký Zarmoutit Hussein's hometown of Tikrit dále Sobota, ranění jeden Americký voják.
Iniciálka být zpravodajem mněl jsem řekl pět vojáci byli ranil.
Ačkoliv člen určitý letadlo bílá lysina pod záminkou v dohlednu of jeden člověk vyšší hodnosti U.S. báze, vojáci told jeden Reuters fotograf v člen určitý scéna aby jeden prudce stoupat- lodní šroub granát (RPG) hasit si to ve vzduchu. Reuters fotograf Damir Ságo mněl jsem pt a pp od hear jeden hlasitě bouchnout dříve člen určitý vrtulník bažina dle člen určitý oblocha.

Na pavouk domov hledat jeden Bílek.

27.10.- Konečně se pohnuly ledy v likvidaci spamu.

Bohužel ne u nás, ale v Kalifornii, kde soud udělil pokutu ve výši dvou milionů dolarů společnosti PW Marketing za to, že milionům lidí rozesílala e-mailem nevyžádané vzkazy. Soud společnosti dále zakázal vlastnit nebo provozovat jakoukoliv firmu, která by se zabývala inzercí na internetu. Šlo o první případ, v němž soud postupoval podle nových kalifornských zákonů, které mají objem nežádané e-mailové korespondence omezit. Poslední provedený průzkum ve Spojených státech zjistil, že zasílaná nežádaná e-mailová korespondence odrazuje zákazníky od používání e-mailu a ročně firmy tak připravuje o miliardy dolarů.
Můžeme jen doufat, že naše ministerstvo informatiky spolu s ministerstvem spravedlnosti připraví podobný zákon, aby bylo možné tyto odporné praktiky stíhat nejenom na internetu. Schránky přeplňované nákladnými inzertními tiskovinami volají po pomstě. Občan se sice může jednotlivě bránit odmítáním tzv. neadresné tiskoviny, ale žádný soud s mastnou pokutou z toho nikdy nebude. Spojil bych to i s vysokou pokutou za vylepování letáků a plakátů na nedovolených místech. Pokuta by se ale od dosavadní praxe udělovala inzerentovi, který si rozšiřování reklamy objednal a ne tomu, kdo plakáty vylepil. Bylo by to jednoduché a účinné.

27.10.- Kázat vodu a pít víno je snadné.

Václav Havel na závěr již sedmé letošní konference Forum 2000 podotkl, že "business je sice důležitý", ale jsou věci, které jej přesahují. "Mám pocit, že žijeme ve světě odcizení bohatství a práce, vlastnictví a tvorby kvalit," uvedl Havel, majitel velké pražské vily, velkého bankovního účtu, nejméně jednoho drahého zahraničního vozu a vily v zahraničí. Pravdou je, že do podnikání se nezapojil a rodinný restituovaný majetek nezvelebil a raději jej prodal. Zřejmě z morálních důvodů...

23.10.- Chystají se převzít komunisté a socialisté moc ve státě?

Představa, že je premiérem České republiky soudruh Ransdorf a ministrem vnitra soudruh Grebeníček není nijak fantastická. Podle posledních průzkumů předvolebních preferencí by se tak stalo, kdyby se spojili do jedné strany současní komunisté všeho druhu (KSČM + KSČ-ČSSP) a bývalí komunisté nacházející se dnes v úkrytu zvaném ČSSD. Stačí, aby se náčelníci partají dohodli, vymysleli nějaký přijatelnější název (Socialistická demokratická strana práce) a pak ve volbách bezpečně získají parlamentní většinu. Jejich současným heslem je "čím hůře pro občana, tím lépe pro nás". Nezaujatý pozorovatel, nejlépe mimozemšťan, by se snadno mohl domnívat, že současné kroky vládní koalice zcela záměrně směřují k vyvolání sociální krize, která by vrhla další voliče do náruče levice. Už jednou se český národ nechal zblbnout před volbami v roce 1946. Iluze, že u nás občané s komunistickými názory postupně vymřou jsou zcela mylné. Stačí, když si přečtete názor jednoho z mnoha čtenářů komunistických Haló Novin:
Je to pěkný být na něco hrdý. Někdo se hrdí svojí sbírkou brouků a jiný členstvím v KSČM. Třeba pan poslanec Janeček je jistě pyšný na své členství v KDÚ-ČSL a podle sobotního pořadu Špona bych soudil, že mu nevadí aktivní účast kléru na spoustě špatností za historii Kristova učení. No a na členství v KSČM už zase mohou být jeho členové hrdí, protože tato strana má jako jediná v politickém spektru čisté hledí, nezasviněné korupcí, lhaním, zlodějinami a podvody všeho druhu. No ukažte mi dnes druhou takovou stranu.

22.10.- Černá kniha policejních hříchů

Ivan Langer, hlavní komik ODS se rozhodl rozčílit k nepříčetnosti ministra vnitra. Vydal Černou knihu o práci naší policie svázanou skutečně do černého papíru a osobně jí věnoval Standovi. Kdo máte zájem se dozvědět více, čtěte zde. Jedinou vadou je, že je to ve formátu PDF. To proto, aby někdo nepovolaný nemohl text zákeřně změnit.

21.10.- Dějepisáři sepisují petice pro záchranu dějepisu.

Buzková chce v rámci nového školského zákona prosadit sloučení dějepisu s občanskou výukou a částí zeměpisu do jakéhosi nového předmětu o nás a světě dříve a dnes. Učitelstvu českému se to nelíbí, protože podle jejich názoru už dnes je výuka dějepisu oklešťována. Na řadě středních škol se ve čtvrtém ročníku dějepis neučí vůbec.
Teď se zachovám jako pamětník: obecnou neboli základní školu jsem absolvoval částečně před uchvácením moci komunisty, zbytek včetně střední školy za komunistů. Dějepis mě sice připadal jako jeden z nejzábavnějších předmětů díky učiteli na základní škole, který to pojímal jako vyprávění zajímavých příběhů z historie. Přesto jsem měl nebetyčné potíže s pamatováním letopočtů, kdy se kdo narodil, od kdy do kdy panoval a kdy zemřel či byl zavražďen bratrem, synem, otcem či věrným služebníkem. Už tehdy jsem pochopil, že hlavní součástí dějin jsou vítězné či prohrané bitvy nebo války. A také osudy všech možných i nemožných vůdců národů - milovaných i nenáviděných. Pilně jsem někdy po roce 1953 ve školní lavici přemalovával v učebnici dějepisu historii Sovětského svazu i ČSR tuší, aby se snad příští ročníky z těchto starých učebnic nenakazily právě zavrženým stalinismem.
Nic z toho, co jsem se ve škole o dějinách naučil, si naštěstí už nepamatuji. Byly to vesměs bláboly falšující historii a nedomnívám se, že tomu právě dnes bude jinak. Podívejte se do nějaké staré učebnice dějepisu a budete se divit. Moje nedůvěra k dějinám národů a států pramení zejména z toho, že se jí dovídáme více či méně zkresleně, účelově zkresleně, z větší části jsou to vyslovené nepravdy. Jen si vezměte něco z nedávné minulosti: dodnes jsme se nedozvěděli kdo a proč zavraždil prezidenta Kennedyho, co se vlastně stalo v roce 1989, jak je to s Kavanem zvaným Kato. Jedni vám tvrdí, že svět řídí jakési tajné organizace či špionážní služby, jiný vás bude přesvědčovat, že to všechno má na svědomí Vatikán, další jsou přesvědčeni o nadvládě záhadných vesmírných lidí.
Jen si sami zkuste vzpomenout podrobně a pravdivě na to, co se vám stalo před týdnem, měsícem. Fantastové tvrdí, že včerejšek neexistuje, že jej zkonzumovali časožrouti. Ve škole se děti a studenti dozvědí leccos a dohromady nic a i to zapomenou co nejdříve. Kdo se opravdu zajímá o všechny ty historické fámy, jak to bylo, co kdo kdy zásadního řekl a rozhodl o budoucnosti světa, ten si musí dějiny nastudovat sám z velké hromady knih a dnes i z internetu. Pokud z těch zřetelných rozporných výkladů minulých událostí přímo nezešílí, bude mít do života zajímavý koníček. Ale čím toho více o historii přečte, čím více historických filmů uvidí, tím spíše bude muset odpovědět na otázku, co se vlastně tenkrát stalo, že ví, že nic neví.
Být já ministryní - pardon, ministrem školství, tak provedu zásadní transformaci výuky dějepisu a zeměpisu na pouhé promítání historických a zeměpisně přírodopisných filmů. Aspoň by to pomohlo k přežití kin, které by mohly promítat pro školy celá dopoledne každý den. Pro zvýšení jakési všeobecné vzdělanosti našeho žactva by to prospělo nejvíc. Jenže, kde na to vzít peníze?

20.10.- Nový Alwil avast! verze 4.1 Home Edition zdarma.

Na světě je nová verze tuzemského antivirového systému, který lze ve variantě Home Edition používat pro domácí účely zcela zdarma. Na stránce http://www.asw.cz/i_kat_227.php?lang=CZE si můžete zaregistrovat avast! Home Edition.
Ve verzi 4.1 najdete tyto novinky:

 • Nový rezident pro ochranu IM programů (Windows/MSN Messenger, ICQ, Yahoo Messenger, AIM, mIRC, Trillian).
 • Nový rezident pro ochranu P2P programů (Kazaa, KazaaLite, DirectConnect, DC++, atd.).
 • Noví průvodci pro nastavení kontroly pošty dalších poštovních klientů.
 • Integrování produktu avast! Virus Cleaner, který slouží ke kompletnímu odstranění nejrozšířenějších virů, tedy včetně úprav registrů a konfiguračních souborů.
Bližší informace lze najít zde a novou "Home edici" pak stáhnout zde. Instalace má 6,4 MB.

17.10.- Cítím se dobře.

Božská loď startujePozor, já se právě dobře necítím, jsou to slova, která jsme slýchávali od sovětských kosmonautů v dobách, kdy nás naše socialistická televize přesvědčovala o světovém prvenství sovětské vědy a techniky. Včera tato slova pronesl v přímém přenosu čínské televize Jang Li-wej, první čínský kosmonaut. Po úspěšném startu obletěl čtrnáckrát matičku Zemi a po sovětském způsobu přistál ve svém modulu v čínské části mongolské pouště. Čína se tak stala třetím členem exkluzivního klubu zemí, které dokázaly dostat svého občana do kosmu. Sice to trvalo téměř padesát let od počátku čínského výzkumu a vývoje v této oblasti, ale co je to padesát let v existenci největšího státu na světě.
Čína tak má dnes zřejmě dosti spolehlivou techniku, která jí umožní v relativně krátké době vybudovat na oběžné dráze Země i vlastní kosmickou stanici. Účast na mezinárodní stanici totiž Číňané odmítli možná i proto, aby se nemuseli nikomu zpovídat z toho, co budou na oběžné dráze vlastně dělat. Výrazný pokrok, kterého Čína dosáhla v posledním desetiletí, je důsledkem importu značného množství moderních technologií zejména v oblasti elektrotechniky a elektroniky, chemie i automobilového průmyslu s jasnou tendencí posílit vlastní vojenské projekty. Přes řadu zákazů na vývoz špičkových technologií z USA se do Číny tyto technologie dostávají oklikou přes jiné země. V dovozu nejmodernějších zbraňových systémů do Číny vedou izraelští obchodníci, pro které je hlavním cílem zisk a nehodlají se nijak ohlížet na embargo, které vyhlásil jejich největší přítel a ochránce.
Spojené státy se tak zřejmě stanou nechtěně hlavním zdrojem technického pokroku pro stát, který nenápadně zaujímá ve světové politice místo uvolněné Ruskem po pádu sovětského systému. Možná se tu opakuje historie: byly to právě Spojené státy a Velká Británie, které prostřednictvím vojenských dodávek v průběhu druhé světové války udělily tehdejšímu Sovětskému svazu technologickou injekci, která se pak obrátila proti nim. Víme jen málo o cílech, které si vládnoucí čínská politická špička stanovila pro třetí tisíciletí. Jedno je jisté: velké cestování Číňanů do celého světa začalo už v minulém století. Řada z nich se pak po získání vzdělání, znalostí a zkušeností do rodné země vrátila. Dnes se jedná o stěhování podporované přímo i finančně čínskou vládou. Ještě nemáte v rodině nějakého příslušníka žluté rasy? Tak s tím rychle něco udělejte, protože jen to má budoucnost!

16.10.- Pes je nejlepším přítelem člověka, pokud jej nezakousne.

Především selhání lidského faktoru je podle odborníků příčinou toho, že čtyřnohý přítel člověka v některých případech napadne. Podle nich správně vychovaný pes nikdy na člověka bezdůvodně nezaútočí a problém ve zvířeti tedy není.
V tom slovíčku "bezdůvodně" je ukrytý ten hlavní problém: jestliže vaše batolící se dítě píchne psa prstem do oka, je tu veliká pravděpodobnost, že je v rámci obrany i zabije. A to tak rychle, že ani přihlížející matka nedokáže zasáhnout. Případně pes pokouše i matku bránící svoje dítě. Při kontaktu člověka se zvířaty existuje jeden velký problém: nedokážeme ani s ochočenými a vycvičenými zvířaty spolehlivě komunikovat hlasem nebo gesty. Zvíře nás před svým útokem nemusí vůbec varovat, nebo nejsme schopni jeho varování vnímat. I nejzkušenější ze zkušených chovatelů a cvičitelů zvířat přicházejí o život. Příkladem je nedávné napadení cvičitele tygrem ve varieté nebo smrt ochránce medvědů Timothy Treadwella z parku Katmai v Aljašce.
Pokud si chcete založit na rodinnou tragedii, zajděte si do libovolného útulku pro psy a vyberte si tam nějakého většího psa. Nikdo vám není schopen říci, jakou má pes povahu, zda byl dřívějším majitelem milován nebo týrán či zda má nějaký výcvik. Přivést si takové zvíře do rodiny s malými dětmi nebo jej nechat volně pobíhat na veřejném prostranství mezi lidmi je slušně řečeno pitomost.
Pravděpodobně časem dojde k tomu, že chov psů větších plemen bude podléhat zvláštním nařízením už jenom proto, že jak se zdá, lze s úspěchem o majiteli psa tvrdit, že "čím větší pes, tím větší blbec". Pokud budete mít pro vlastní ochranu psa vycvičeného pro útok na člověka, budete muset na něj mít něco jako zbrojní pas a na veřejnosti se s ním bez košíku a pořádného lana nebudete moci ani ukázat. Stejně tak budete obviněn z trestného činu v případě, pokud jej například na zahradě nezajistíte tak, aby nemohl za žádných okolností utéct. Máte-li doma zbraně, jste rovněž podle zákona povinni je mít řádně uzamčené.
Ještě jedna rada na závěr pro případ, že by vás napadl pes a šlo vám o život: Vražte mu sevřenou pěst do otevřené tlamy co nejhlouběji a druhou pěstí jej udeřte několikrát do týla. Snažte se jej dostat do sevření mezi stehna. Pravděpodobně se vám podaří jej zabít, minimálně jej přidusíte natolik, že přestane útočit. Při tomto poněkud divokém způsobu sebeobrany se musíte vyrovnat s faktem, že je lepší mít pokousanou ruku než prokousnuté hrdlo.

15.10.- Největší zisky přináší obchod s hovadinami pro mobity.

Podle odhadu společnosti Nokia uživatelé mobilů utratí ročně tři až pět miliard dolarů za stahování vyzváněcích melodií, tedy zhruba 81 až 135 miliard korun. Svědčí to o dětinské povaze mobitů (mobit, majitel mobilu podle vzoru hobit), kteří utrácejí další peníze za stahování java her a posílání zpráv SMS či nejnověji MMS. Zejména poté, co se mobily dostaly do rukou školní mládeži, dochází ke značnému odčerpávání peněz z rodinných rozpočtů za "produkty", které jsou veskrze nehmotné povahy, existují jen v digitální podobě a slouží prakticky jen pro utloukání nudy. Kde jsou, ach kde jsou ty časy, co si chlapec po odchodu ze školy uříznul prut, vyrobil si z něj vlasnoručně píšťalku, na kterou pak hrál při pasení ovcí a koz známé i zcela nové melodie, které ho právě napadly.

15.10.- Stavět nové bordely u hřbitova není dovoleno.

Obce mohou zakázat výstavbu nových erotických salonů neboli bordelů, hospod, diskoték nebo jiných hlučných dílen v sousedství hřbitovů. Je to "objev" ombudsmana Motejla, který zveřejnil poté, co si prostudoval jako jeden z mála zákon o pohřebnictví, který platí od loňského ledna. Zákon definuje kolem každého hřbitova ochranné pásmo v rozsahu 100 metrů, v němž by neměly být zařízení a provozy snižující důstojnost pohřebišť. Škoda, že není podobné pásmo definováno například pro školy, nemocnice, ale i obchody, knihovny, koncertní sály, tělocvičny, dětské klubovny. Naši zákonodárci mysleli na důstojné prostředí pro mrtvé, ale zapoměli na živé.
Měli přitom na mysli, aby nepoškodili nemalé investice, které spolek pasáků a provozovatelů erotického byznysu již vložil do svého podnikání. Obce totiž mohou zakázat jen výstavbu nových zařízení v těsné blízkosti hřbitovů, popřípadě i rozšíření již existujících provozoven. V žádném případě nemají právo zrušit podniky, které již stojí. Pokud se to občanům v takovém případě nebude líbit, mají jedinou možnost: přestěhovat hřbitov. Sláva našim zákonodárcům !

14.10.- V čele s KSČ směle k vítězství komunismu v ČR.

Ten nadpis není žádný anachronismus. Strana s názvem KSČ skutečně existuje. Je to Komunistická strana Československa, dříve Strana československých komunistů - SČK, která byla založena dne 22.4.1995 na tzv. Sjezdu obnovy a poté zaregistrována u Ministerstva vnitra. Jde o politický subjekt, ideologicky vycházející z marxismu - leninismu. Ještě jako SČK oficiálně deklarovala v roce 1999 svou kontinuitu s Komunistickou stranou Československa (KSČ), která vládla v Československu v letech 1948 - 1989 a která byla zákonem č. 198/1993 Sb., ze dne 9.7.1993 o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu označena za zločinnou a zavrženíhodnou organizaci. V roce 2000 tento svůj postoj plně potvrdila změnou názvu na Komunistickou stranu Československa, kterou Ministerstvo vnitra zaregistrovalo dne 16. února 2000.
Jak vyplývá z ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., v rámci registračního řízení, a to ať již jde o registraci nové strany a hnutí či o registraci změny stanov již existujícího politického subjektu, lze vycházet výlučně z jejich stanov. Důvodem pro odmítnutí registrace tak mohou být pouze skutečnosti v nich uvedené, jež jsou v rozporu s § 1 až 5 a § 6 odst. 3 a 4 zákona. Protože činnost deklarovaná KSČ v jejích stanovách nebyla v rozporu s citovanou právní úpravou, nebyl dán důvod pro odmítnutí předmětné změny stanov.
Je to tak, politickou stranu s libovolným zaměřením a ideologií u nás můžete založit bez problémů, pokud sesmolíte z právního hlediska nenapadnutelné stanovy, které jsou základním dokladem pro zaregistrování strany. Pak už můžete vyvíjet jakoukoliv aktivitu, třeba se i velice zásadně odlišující od stanov. Neriskujete žádný zákaz vaší strany, maximálně se o vás bude zajímat BIS a Ministerstvo vnitra, které vás zahrne mezi sledované extrémistické organizace.
Předsedou zaregistrované KSČ je přes pokusy bývalého agenta StB Zifčáka jej svrhnout a nahradit stále soudruh Ing. Miroslav Štěpán, tentýž, který byl jako jeden z mála komunistických pohlavárů odsouzen o dokonce si část trestu odseděl. Strana má sídlo v Praze a divte se, členskou základnu tvoří podle předsedy strany přibližně 18 600 řádných členů. Jak vidíte, Štěpán si nedá pokoj a dál bojuje proti kapitalismu a dokonce i proti KSČM, jejíž členy a představitele považuje za zrádce komunistického hnutí. Poslední zveřejněná Zpráva o problematice extremismu na území České republiky uvádí, že "KSČ představovala v roce 2002, stejně jako v r. 2001, politickou formaci ideologicky zcela nekompromisně založenou na marxismu - leninismu, deklarující za svůj cíl nastolení "diktatury proletariátu" v České republice. Činnost KSČ tak i nadále směřovala k zavedení totalitního systému potlačujícího lidská a občanská práva a svobody, neslučitelného s pluralitní demokracií a s koncepcí právního státu (tj. nadřazení práva nad státem). Stanovy strany však takovýto cíl explicitně neuvádějí."
Takže se s tím nedá nic dělat, máme tady svobodu shromažďování a slova a jen to, co je psáno ve stanovách, by mohlo vést například k zákazu nejen KSČ, ale i KSČM. To by ale soudruzi komunisté museli být padlí na hlavu. Koneckonců to byli především oni, kteří byli při sestavování našich zákonů včetně sametových dodatků do trestního zákona, který pochází stále z roku 1961 !!!

13.10.- Symbolem našeho konečného vesmíru je pentagram.

Pan Jeffrey Weeks z vážené MacArthurovy vědecké společnosti, která má sídlo v Kantonu a New Yorku, a také badatelé z pařížské univerzity i pařížské observatoře oznámili, že po analýze astronomických údajů dospěli k názoru, že náš vesmír je konečný a je tvořen zahnutými pětiúhelníky, které jsou spolu pospojovány do tvaru, jako má míč.
Pentagram – pěticípá hvězda, je významné magické znamení, zvané "planoucí hvězda mágů" nebo také "muří noha", současně silný pantakl, který jako kondenzátor magických fluid poskytuje magiku, jenž jej nosí na prsou nakreslený červenou barvou na panenském pergamenu, nejvyšší ochranu (jeho trujúhelníkové prvky představují čtyři živly a duchovnost. Toto zdvojení zase symbolizuje moc spoutat nebo zapudit zlé duchy). Rozlišuje se pentagram bílé a černé magie: Pentagram bílé magie obsahuje zakreslenou postavu člověka s rozpjatýma rukama, pentagram černé magie je obrácený pentagram magie bílé se zakreslenou hlavou mendeského kozla sabatu.
Velký magický pentagram je opsán božským jménem Tetragrammaton, případně hebrejskýmy písmeny jod-hé-vau-hé (JHVH). Esoterně je pentagram symbolem mikrokosmu, tj. člověka. Hojně byl zobrazován na řeckých mincích a v současné době je symbolem řádu zednářských lóží a hermetických společenství. Ve Skandinávii se pentagram kreslil na dveře jako ochrana proti Ďáblovi a Trollům. V Pythagorejském mysticismu symbolizuje pentagram lidské bytí. Horní cíp je hlava, další pak ruce a nohy.
Pěticípé hvězdy na americké vlajce nebo rudá pěticípá hvězda nejsou žádné náhodně vybrané symboly a svědčí o tom, že o konečnosti našeho vesmíru se ví už dávno. Jen se to před námi tajilo a teď to konečně vešlo ve všeobecnou známost.
Musím se přiznat, že se mi moc ulevilo, když se představa o nekonečnosti vesmíru ukázala jako chybná. Kdykoliv jsem se pokoušel si tu nekonečnost představit, mohl se mi z toho mozek rozskočit. Jistě namítnete, co že je ale za tím koncem našeho vesmíru? Podívejte se, takhle se může ptát jenom kverulantm který není ochoten se spokojit s oficiálním názorem na věc, prostě šťoural, který ve všem hledá nějaký podraz.
Zprávu o konečnosti našeho vesmíru ukončím názorem nejmenovaného účastníka jedné internetové diskuse: On totiž vesmír může být klidně konečný, avšak nemusí být uzavřený. Takže ptát se, co je za koncem je hloupost. Je to asi tak, že vyjdete z bodu a, v určitém bodě (nejspíše podléhajícímu 4. rozměru) se stočíte a dojdete opět do bodu a. Přičemž žádný konec nenajdete. Zjednodušeně půjdete po rovníku kolem země, ale žádný konec nenajdete a můžete kolem země pobíhat donekonečna. Jak se říká: Všechny cesty vedou do Říma.
Doufám, že je vám to konečně jasné a že už také chápete, proč je americké ministerstvo obrany v Pentagonu a proč se prezident Bush považuje za spasitele lidstva vybraného Prozřetelností. Exprezident Havel ví také, co dělá, protože je u zednářů.

10.10.- Propagace komunismu není propagací komunismu.

Okresní soud v Šumperku zprostil šestadvacetiletého Davida Pěchu obžaloby z propagace komunismu. "Obžalovaný se nedopustil šíření hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod občanů, protože v článcích vyjadřoval svoje myšlenky a názory na základě svobody projevu. Soud rovněž nedošel k závěru, že by nich vyzýval k násilnému převratu", uvedla v odůvodnění rozsudku předsedkyně senátu soudu Pavlína Pelclová. Naopak se Pěcha dopustil pomluvy v roce 2000 na demonstraci v Olomouci, kde před budovou BIS křivé nařkl Hučína z odpovědnosti za smrt přerovského policisty Stanislava Podepřela. Tato informace nebyla pravdivá a obžalovaný si ji neověřil, uvedla soudkyně. Soud za to Pěchu potrestal k šesti měsícům vězení s podmínečným odkladem na rok a půl. Vlk je celý a koza se nenažrala.
Z rozsudku zcela jasně vyplývá, že myšlenky směřující evidentně k obnově komunistického režimu v naší republice jsou zcela neškodné. Má to logiku, protože komunistické strany nejsou u nás zakázané, jedna z nich je dokonce stranou parlamentní s nemalým vlivem, druhá strana plná bývalých členů KSČ je právě vedoucí stranou vládní koalice. Je to přirozený důsledek sametového převzetí moci, které osobně dohodl Václav Havel v roce 1989. Dohody tehdy uzavřené platí navěky a tak se můžeme v budoucnu dožít nějaké další sametové revoluce podle vzoru roku 1948. Stačilo by, aby se podle tehdejšího scénáře spojila ČSSD a KSČM, což není nereálná představa.


Home
Home


Creative Commons License
Ahasweb, jehož autorem je Jan Bílek, podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
.