CDmusic.cz - Old Czech music, jazz, trad.folk, brass - Czech Labels at Czech prices. Visa, Eurocard/MasterCard (SSL / 3-D Secure)


Pamětník
počátků
dějin
počítačů
a internetu
komentuje
nejméně
jednou
týdně
aktuální
události
kolem nás

  AHASWEBOVY NOVINY číslo 389, 22.12.2003 - 8.1.2004.       Dnes je  ,   zítra: 
 HOME POČÍTAČE GALERIE RADY  VYKOPÁVKY ZAHRADA OBLÍBENÉ ARCHIV

8.1.- Antlův příklad opilcům za volantem.

A nejen opilcům, ale všichni, kteří mají nějaké problémy s úřady nebo policií, by se měli od pana Antla učit. Je to člověk zkušený, všemi paragrafy mazaný.
Bývalý náměstek policejního prezidenta Miroslav Antl, který havaroval před rokem s alkoholem v krvi, vyvázl nyní bez jakéhokoli trestu. Zůstane mu řidičský průkaz a nedostane ani pokutu. Stačilo, aby po dobu jednoho roku unikal všem pokusům státních úředníků mu doručit předvolání k přestupkové komisi. Tím došlo k automatickému promlčení dopravní nehody.
Až tedy něco podobného provedete, stačí se prý na dobu jednoho roku přestěhovat na neznámé místo a hlavně si na poště nevyzvedávat žádné doporučené dopisy s modrým proužkem. U nás totiž neexistují profesionální soukromí doručovatelé soudních a jiných předvolání, kteří jsou zcela běžní například v USA. Nejen že dokáží ulovit nepolapitelné provinilce všeho druhu, ale dokonce šetří státní peníze, protože jejich služba vyjde levněji, než úředníkcké stupidní pokusy o obeslání hledané osoby poštou. Existuje i druhá profese: lovci lidí, kteří spáchali zločiny vyšší kategorie, než je nějaká ne příliš významná dopravní nehoda. Ti by pomohli našemu ministerstvu spravedlnosti například k tomu, aby všichni odsouzení řádně nastoupili svůj trest ve vězení. Počty těch, kteří jaksi pozapoměli dorazit do basy, jde u nás do tisíců.
Jedna věc mě ale v případě pana Antla nehraje: podle platného správního řádu (71/1967 Sb. a 283/1993 Sb.) by měla být celá situace poněkud jiná. V zákoně se totiž praví v § 24 toto:
(1) Důležité písemnosti, zejména rozhodnutí, se doručují do vlastních rukou.
(2) Nebyl-li adresát písemnosti, která má být doručena do vlastních rukou, zastižen, ačkoliv se v místě doručení zdržuje, doručovatel jej vhodným způsobem uvědomí, že písemnost přijde znovu doručit ve stanovený den a hodinu. Zůstane-li nový pokus o doručení bezvýsledný, doručovatel uloží písemnost na poště nebo u místního národního výboru a adresáta o tom vhodným způsobem vyrozumí. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do tří dnů od uložení, poslední den této lhůty se považuje za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
(3) Odepřel-li adresát bezdůvodně písemnost přijmout, je doručena dnem, kdy její přijetí bylo odepřeno; na to musí doručovatel adresáta upozornit.
(4) Má-li účastník řízení, který se zdržuje v cizině nebo tam má sídlo, opatrovníka anebo zástupce v tuzemsku, doručí se písemnost tomuto opatrovníku nebo zástupci.
Háček je asi v oné formulaci "adresáta o tom vhodným způsobem vyrozumí". Jestliže jej tedy nevyrozumí, nelze považovat písemnost za doručenou.

Ale pozor: úředníci měli možnost využít ustanovení § 26:
Doručení veřejnou vyhláškou
(1) Doručení veřejnou vyhláškou použije správní orgán v případě, kdy mu účastníci řízení nebo jejich pobyt nejsou známi nebo pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.
(2) Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Měli prostě předvolání pro pana Antla vyvěsit na obvyklém místě, což je úřední tabule neboli vývěska na pardubickém magistrátě. Asi na tuto možnost ti hloupí úředníci pozapoměli. Jeden nemůže přece znát každý pitomý paragraf nějakého zákona!

7.1.- Chystáte se v létě na dovolenou?

Pak byste měli pečlivě zvažovat, kterou cestovní kancelář si vyberete. Nejdůležitější informací o solidnosti cestovky je její pojištění pro případ úpadku u některé renomované pojišťovny. Seznam pojištěných cestovních kanceláří najdete na stránkách tzv. Poolu pojišťoven zde. Momentálně je ale mimo provoz...
Tento seznam má pouze informativní charakter a je průběžně aktualizován. Ke dni 2.1.2004 udělilo těchto 818 cestovních kanceláří, pojištěných u Poolu, souhlas s poskytnutím informací ve smyslu § 39 odst. 1 zák. č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví.
Podle zákona č. 159/1999 Sb. je každá cestovní kancelář povinna sjednat pojištění, z něhož vyplývá klientům, kteří si u ní zakoupili zájezd, právo na pojistné plnění, pokud se cestovní kancelář dostane do úpadku. Podle tohoto zákona se pojištění se sjednává pro případ, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku:
a) neposkytne zákazníkovi, na kterého se vztahuje cestovní smlouva s ní uzavřená, dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu,
b) nevrátí pojištěnému zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil,
c) nevrátí pojištěnému rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části.

6.1.- Americká železná opona.

Vítejte ve Spojených Státech!Na program US-VISIT vyčlenil americký Kongres až 400 miliónů dolarů (přes jednu miliardu korun). Do 31. prosince 2005 by měl být zaveden na 115 mezinárodních letištích a ve všech přístavech v USA. Každý rok má takto být zkontrolováno zhruba dvacet tři milionů osob. Součástí US-VISIT je rovněž vznik zvláštního úřadu, jehož zaměstnanci budou analyzovat a porovnávat veškeré informace vzaté od návštěvníků a především kontrolovat, zda návštěvník opustil USA v souladu s udělenou dobou pobytu. Seznam zemí, kterých se toto opatření netýká, najdete zde. Veškeré podrobnosti o systému jsou k dispozici na stránkách U.S. Department of Homeland Security
. Tento systém kontroly pohybu osob překonává opatření zavedená na hranicích se západním světem v celé komunistické zóně do roku 1989. Říkalo se tomu hanlivě železná opona, která měla bránit svět komunismu proti nepřátelské ideologii a diverzi. Dnes se nejen v USA zavádějí podobné, ale mnohem dokonalejší systémy totální kontroly pohybu osob pod záminkou hrozícího mezinárodního terorismu. Je to rezignace na dříve tak oslavovaný svobodný život člověka na této planetě, svobodný pohyb osob kamkoliv. Znamená to především jedno: současné vládnoucí systémy nejsou v žádném případě schopny ochránit občany před zločinci a sebevražednými šílenci, aniž by omezily jejich základní práva. Znamená to, že chcete-li žít v bezpečném státě, musíte žít ve vězení, pod neustálým dohledem policie včetně té tajné. Nikdo si totiž nemůže být jist tím, že právě vy nejste ten terorista, kterému luplo v hlavě a hodlá vyhodit své spoluobčany či občany jiného státu do vzduchu. Americký postup tak potvrzuje, že v totalitních komunistických státech byla zaručena podstatně větší bezpečnost každého jednotlivého občana díky podobným opatřením, která se v USA zavádějí.
Kudy vede cesta ke skutečné svobodě a bezpečí zároveň, nevíme. Snad jednou, až budou zakázána i sprostá slova a místo toaletního papíru zavedeny tři mušličky. Buďte dobří, občané.

5.1.- Vyhráli jste také v internetové loterii?

Já dokonce dvakrát u společnosti LUCKYDAY INTERNATIONAL po 200 tisících Euro. Sdělila mě to osobně Dorothy Van De-Berge, Vice President této vznešené firmy. Jedná se o jeden z mnoha internetových podvodů, jejichž cílem je z vás vytáhnout číslo vašeho bankovního účtu a kreditní karty. Podrobnosti o tomto konkrétním podvodu najdete na adrese http://www.hoax.cz/. Britské listy uveřejnily článek o podobné "loterii" zde.

4.1.- Od zítřka do USA jen s otiskem prstů a fotkou!

Ministerstvo vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických začne od 5.januára 2004 využívať Systém indikačnej technológie typov víz a prisťahovaleckého štatútu (Systém US-VISIT) na všetkých komerčných letiskách a v niekoľkých hlavných prístavoch na vybavenie cestujúcich, ktorí požiadajú o vstup do Spojených štátov s platnými vízami.
Systém US-VISIT bude vyžadovať, aby všetkým cestujúcim s vízami boli pred vstupom do Spojených štátov elektronicky zoskenované otlačky dvoch prstov a aby boli odfotografovaní digitálnym fotoaparátom. Nový digitálny neatramentový snímač otlačkov prstov sa používa jednoducho. Cestujúci bude vyzvaný, aby priložil postupne obidva ukazováky na sklenú platňu, ktorá elektronicky sníme obidva otlačky. Cestujúci bude tiež vyzvaný, aby sa pozrel na objektív, ktorý ho odfotografuje.
Celý text zde.
[Pramen http://bratislava.usembassy.gov/pas/pr027sk.html]
Stránky pražského velvyslanectví USA zatím nebyl aktualizovány a neobsahují tuto informaci.

4.1.- Spirit přistál na Marsu a vysílá.

Personál řídícího centra NASA oslavuje úspěch.Americká sonda Spirit s pojízdným robotem (MER-A) ráno 4. ledna 2004 zvládla riskantní přistávací manévr a dosedla na povrch Marsu. Sonda atmosférou rudé planety sestupovala šest minut brzděna padákem a pomocnými tryskami. Uvedla to agentura AFP s odvoláním na vědce amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA). První z dvojice průzkumných robotů přistál podle plánu v 05:35 SEČ v kráteru Gusev. Sonda vyslala pozemnímu středisku v americké Pasadeně signál, kterým potvrdila, že dospěla na Mars a je v pořádku.
Při přistání robot Spirit v "míčovém obalu" se po několika skocích zastavil a balony se vypustily. Signál potvrzující funkčnost robota vyvolal v řídícím středisku v Pasadeně výkřiky nadšení i slzy radosti. Přítomen byl rovněž šéf NASA Sean O'Keefe, který pogratuloval expertům pověřeným řízením mise.

Pohled na okolí sondy Spirit po přistání

Druhý rower přistane o tři týdny později. Oba jsou vybaveny nástroji a mechanickými rameny, aby mohly odebírat a zpracovat vzorky marsovské horniny. Aby si mohly vybrat ty nejzajímavější vzorky a dodržet i jejich různorodost, jsou rovery schopny se po povrchu planety pohybovat a urazit za den až 40 metrů. Fungovat by měly nejméně 90 marsovských dnů, což je přibližně 92 dní pozemských. Cílem mise obou robotů je na základě analýz místních hornin získat informace o tom, zda je na Marsu dostatek vody pro život. Pořídit mají také tisíce fotografií. Ukázka špičkové kvality fotografií zde.

[Tiscali/Reuters/ČTK - 4. 1. 2004]

4.1.- Prázdná hlava informuje občany.

Nový rok začíná paradoxem. Polovina lidí si myslí, že se bude mít hůř, a důvodem je to, co sami schválili v referendu - květnový vstup do Evropské unie, píše Petr Holub na iHNED. Dopouští se ale podvodu, protože docela otevřeně lže: ta znepokojená polovina obyvatel České republiky, to jsou právě ti, kteří se buď referenda o připojení k EU nezůčastnili, nebo hlasovali proti. Pro se totiž vyslovilo jen 42,7 % oprávněných voličů České republiky. Vyplývá to z faktu, že se referenda zůčastnilo jen 55,21 % voličů a z nich se vyslovilo pro vstup do EU 77,33% . Článek je obvyklou manipulací s veřejným míněním. Nebo je autor obyčejný hlupák, který se nevyzná ve statistických výsledcích.

3.1.- Chudá a neschopná Praha a bezdomovci.

Praha si neví rady, co s lidmi bez domova. Magistrát hlavního města s mnohamiliardovým rozpočtem prý nemá vlastní prostory, kde by mohli bezdomovci přebývat alespoň v zimě, kapacity ubytoven charity nestačí. Radní Hana Halová se obrátila pomocí výzvy k veřejnosti, aby v případě možnosti Pražané poskytli k pronájmu prostory alespoň pro sto lidí, které by mohly být alespoň do března užívány jako provizorní noclehárny.
Opakovaně, jako každý rok, se ukazuje, že radní tohoto města jsou buď zcela neschopní, nebo spíše naprosto lhostejní k osudům lidí bez domova. Stačilo by za pár peněz kdekoliv zatopit v nějaké prázdné průmyslové hale, kterých je na území města spousta. Pokud by je snad nevlastnilo město, snad by se našlo na nájem alespoň na období od října do března. Každá stavební firma dokáže vytopit jakýkoliv prostor pomocí naftových horkovzdušných ventilátorů. Když ale město řídí termiti, tak se starají jen o vlastní teplé pohodlíčko.
Zarážející je také fakt, že se zejména římskokatolická církev, nejbohatší ze všech, k něčemu takovému neodhodlá. V zemích západní Evropy, zejména v Itálii je obvyklé, že v takovém městě jako je Praha, se na noc některý z kostelů otevírá pro přenocování bezdomovcům. Jistě, nejsou to chrámy plné zlata a vzácných obrazů či soch. Jejich účel je veskrze bohulibý. Kardinál Vlk se ale o své stádečko nestará, má jen plná ústa charity. Jeho žehnající ruce o ní ale nic nevědí.

2.1.- Plný text novoročního projevu prezidenta Václava Klause.

Vážení a milí spoluobčané,

tímto krásným zimním dnem začíná rok 2004. Tímto dnem vstupujeme do již patnáctého roku života ve svobodném a demokratickém státě, který zaručuje tolik potřebný prostor pro svobodné jednání každého z nás.

Patnáct let je již dostatečně dlouhá doba na to, abychom se vymezovali převážně vůči našemu dnešku, respektive včerejšku, abychom pochválili, co si pochvalu zaslouží a co znamená zřetelný krok vpřed, a abychom různé současné nezdary a neúspěchy přestali svádět na minulost. V jistém slova smyslu budeme letos už patnáctiletí. Jak přítomnost, tak i budoucnost jsou v našich rukách a je jen a jedině na nás, jak s nimi naložíme.

Rok, který právě skončil, byl pro naši zemi rokem bez mimořádných událostí, byl rokem přiměřeně úspěšným. Tato slova říkám s plným vědomím toho, že v sobě toto souhrnné hodnocení skrývá to, že byl i rokem velmi se lišících lidských osudů. Někdo bude na uplynulý rok vzpomínat v dobrém, jiný nikoli.

Jsem přesvědčen, že ani v roce 2004 tomu nebude jinak. I v něm někteří z nás prožijí nejednu dramatickou a kritickou chvíli, ale společně se můžeme spolehnout na to, že žijeme v zemi,
- která je jako celek poměrně konsolidovaná a funkční,
- která má vybudované a provozuschopné základní veřejné instituce,
- která je součástí komunity demokratických a přátelských zemí a
- která se právě díky tomu nemusí obávat žádných přímých vnějších ohrožení.

Tak tomu ve všech částech světa, zejména na Blízkém Východě a v Africe, ani zdaleka není. Patříme k té šťastnější části světa, měli bychom to vědět a vážit si toho.

Nadcházející rok bude v naší zemi rokem běžného lidského potkávání se i střetávání se. Bude rokem spolupráce i soutěžení. Bude rokem lásky a přátelství, ale i postojů a činů méně pěkných. Setkáme se nejen s lidskou šlechetností, ale i se sobectvím. Setkáme se s úsměvem i s pláčem, protože takový už lidský život bývá. A takové budou naše životy i v roce letošním. Velká většina z nás svůj život zvládne, těm dalším se pokusme pomoci.

Nejde ale jen o naše soukromé životy. Žijeme v zemi s velmi silným postavením státu a tedy i politiky. O použití téměř poloviny všeho, co se u nás za rok vyrobí, bezprostředně, svou vlastní volbou, nerozhoduje nikdo z nás. Rozhoduje o tom za nás stát prostřednictvím těch, kterým jsme k tomu dali či dáme svůj mandát. Prosím proto všechny, aby tomuto udělování mandátu - neboli volbám - věnovali dostatečnou pozornost.

V letošním roce budeme - a to dokonce úplně poprvé - volit své zástupce do Evropského parlamentu. Naším úkolem bude najít takové reprezentanty České republiky, kteří se o naši věc a o naše zájmy v následujících letech v Bruselu skutečně poperou. Budeme také volit 13 krajských zastupitelstev (a tím nepřímo i 13 hejtmanů) a budeme od nich chtít, aby nás v krajích kvalitně zastupovali. Budeme volit i jednu třetinu senátorů a musíme si přát, aby tato volba přispěla k tolik potřebnému posílení prestiže horní komory našeho parlamentu. Přistupme ke všem těmto volbám vážně.

Od těch, kterým jsme svůj mandát dali už dříve, to znamená od dnešních členů vlády a Parlamentu, vyžadujme,
- aby se odvážně a koncepčně pustili do řešení problémů, které žádný jednotlivý občan sám přímo ovlivnit nemůže.
- Aby zastavili rychle rostoucí zadlužování naší země (což vlastně není nic jiného než zadlužování každého z nás).
- Aby nás zbavili obav z nahromaděných problémů ve zdravotnictví, které vyvolávají pochopitelnou nejistotu a nervozitu lidí, zejména starších.
- Aby nalezli takový způsob fungování našich úřadů, který by je přiblížil k občanům a aby politici a úředníci v centru země či krajů nezapomínali na život na venkově, na problémy, kterými žijí naše vesnice.
- Přejme si, aby bylo méně zbytečně okázalých policejních akcí, ale o to více poctivého úsilí o vyšší bezpečnost a o menší kriminalitu.
- Přejme si, aby naše školy pomáhaly rodinám v jejich snaze, aby z našich dětí vyrostla vzdělaná, lidsky zralá a sebevědomá generace.
- Důvěřujme našim soudům, ale požadujme od nich rychlý a kvalitní výkon.
- A hlavně si přejme, aby politikové na všech úrovních konali tak, že při tom získají a udrží si naši důvěru.

Rok 2004 bude rokem vstupu České republiky do Evropské unie. Na straně jedné ubezpečuji každého, že probuzením se do prvního květnového rána nenastane žádný radikální zvrat našich životů. Na straně druhé by měl každý vědět, že tímto okamžikem dojde k ukončení formální svrchovanosti České republiky, že se staneme součástí stále se rozšiřujícího a více pravomocí získávajícího evropského nadnárodního celku a že proto o mnohém, co se nás týká, už nebudeme rozhodovat sami. Loňské referendum řeklo této změně ano, letos v květnu začne být toto naše ano realizováno.

Bylo to rozhodnutí s dalekosáhlými důsledky. Zkusme této změny našeho státoprávního uspořádání využít k udržení či dokonce k posílení toho základního, co ke svému životu potřebujeme a co nám bylo tak dlouho odpíráno - naší svobody, naší demokracie a naší prosperity. Zkusme se stát silnějšími překonáním své tradiční nejednoty a vzájemné nedůvěry. Zkusme i s tímto vědomím a sebevědomím jednat s partnery v Evropské unii jako rovný s rovným. Zkusme se nekrčit a neschovávat se za druhé. Hlavně ale neočekávejme, že se o nás od 1. května začne někdo zvnějšku starat. Nezačne. I nadále se o sebe budeme muset - vlastními silami - postarat sami.

Věřím, že toho jsme a budeme schopni, a proto se budoucnosti nebojme. Považujme ji spíše - pro každého z nás - za úžasnou příležitost, kterou nesmíme promarnit.

Vážení a milí spoluobčané,
přeji vám všem klidný a šťastný Nový rok. Přeji vám zdraví a úspěch. Přeji i ono tolik potřebné štěstí. Pevně věřím, že nás rok 2004 posune opět o kousek dál.

[Zdroj: http://www.hrad.cz. Projev byl přednesen 1.1.2004 ve 13.00 hod SEČ]

2.1.- Průvodce systémem bydlení v České republice.

Poradna pro integraci imigrantů vydala v prosinci brožuru o bydlení ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Komisí ministra vnitra pro integraci cizinců v rámci veřejné zakázky v programu na podporu integrace cizinců v ČR.
Uvádím tuto informaci ne snad, že bych byl pro podporu masového přistěhovalectví z východu, ale z jednoduchého důvodu: těžko najdete dokonaleji zpracovaný dokument, který by i pro našeho občana shrnoval komplexně vše o bydlení a jeho získávání. Přitom zejména mladí lidé zakládající rodiny se potřebují v současné džungli právních předpisů orientovat neméně, než imigranti. Nenechte se tedy zmást, že budete osloveni v příručce jako cizinci. Prostě pro domácí obyvatelstvo nic takového nikdo z našich milých ministerských termitů neudělal.

1.1.2004.- Cher, Cher, Cher!!!

Cher 2003, Nikon Coolpix885
Cher 2003, Nikon Coolpix885
Jediný silvestrovský televizní pořad, který stálo včera za to sledovat, byl megakoncert Cher, který uspořádala na rozloučení se svými posluchači a diváky. Vysílala jej kabelová stanice HBO. Byla to jako vždy skvělá show, provedená bezchybně a přitom s lehkou samozřejmou elegancí, v naprosté pohodě, kterou je tak málo vidět u jiných interpretů.
"Sledujte, čubky!", vzkázala neformálně Cher svým nepřítomným nástupkyním, kterým, jak prohlásila, uvolňuje scénu. Zmínila Britney Spears, o které si nejspíše myslí, že by jí snad někdy mohla nahradit díky svému erotickému náboji. Cher je ale ve skutečnosti nenahraditelná. Nemůžeme si představit na jejím místě žádnou jinou současnou zpěvačku, která by dokázala udělat podobné show, jaké Cher rozpoutala na americké bitevní lodi ve videoklipu Turn Back Time, kdy kromě jiného seděla před zraky šílících námořníků spoře oděna pouze ve dvou překřížených páscích a síťovaných punčochách obkročmo na hlavni děla, v závěru se pak položila na palubu jakoby očekávala, že se na ní teď vystřídá celá posádka.
Poněkud střízlivější variantu oblečení z tohoto videoklipu předvedla i svém závěrečném vystoupení na pódiu, které bylo nejen rekapitulací její dlouhé herecké a pěvecké kariéry, ale i blýskavým zářícím cirkusem světel, kostýmů a artistických vystoupení.
"Na pódiu už mě živou nikdy neuvidíte," oznámila letos Cher konec své kariéry. Dobře věděla, co dělá. Ve svých šestapadesáti letech by ji dvouhodinové poskakování mohlo i zabít. Od té doby si hoví doma a mění se v obyčejnou ženskou.
Cher 2003, Nikon Coolpix885Cher 2003, Nikon Coolpix885
Snad až příliš rychle. "Dejte mi pokoj," vzkazuje Cher svým fanouškům. " Už nemám chuť předstírat mládí."
Bude nám ale opravdu chybět. Zejména pro muže představovala nedosažitelný erotický symbol: pro ty mladé začínající byla erotickou incestní matkou, pro ty starší svůdnou přítelkyní - milenkou. Sbohem, Cher !

Cher linky:
http://www.cher.com/ Oficiální stránky Cher, FLASH, nezapomeňte si pustit zvuk
http://www.everythingcher.com/ Disko+ filmografie a linky, velmi kvalitně uděláno, není to ale zcela hotové
http://www.gkh.cz/intranet/nasi_studenti/hudebni_svet Životopis Cher, česky

31.12.- I takhle se dá vykrást auto,

aneb autentická životní zkušenost. Čerstvá a z aktuální doby.

Vážení, toto není e-mail rozesílaný odněkud všude. To, co si někteří z Vás nyní přečtou, jsem viděl na vlastní oči. Přesvědčil jsem se, že jezdit v městském provozu v autě zamčený sice snižuje riziko krádeže věcí z auta na křižovatkách a v kolonách, není to však dostatečné. Včera večer jsem se vracel domů. Všichni, kdo jezdíte v tuto dobu Prahou víte, že samotná jízda je o nervy a leckdy je pomalejší než chůze. Toho evidentně začali využívat zloději. "Cukali" jsme kolem 17:30 ulicí Pod plynojemem v Praze 8. Kdo neznáte jméno ulice, tak je to spojka mezi Novovysočanskou a Invalidovnou, vede přes "šraňky".
V jedné ze serpentin, už skoro dole u Invalidovny, přistoupil k autu přede mnou mladík. Bez jakéhokoliv národnostního a rasového podtextu, protože vím, že spousta lidí různých ras se hlásí k české národnosti, toto byl Cikán. Nenamáhal se otevřením dveří, ale rukou vyzbrojenou boxerem prostě rozbil okénko u spolujezdce, z přední sedačky sebral kabelku a utekl po schodech do křoví směrem do zahrad u plynojemu.
Nepřál bych Vám vidět stav okradené dámy. Byla prostě na sesypání. Jako každá ženská, měla v kabelce nepořádek a všechny věci. Kreditní karty, mobil, doklady, hotovost, klíče od bytu, diář se všemi kontakty atd.
Vážení, nechcete-li mít zkažené letošní Vánoce nebo prostě několik dnů v životě vyřizováním zablokování karet, telefonů, výměnami zámků a sháněním dokladů, nevozte žádné věci v autě na sedačkách, věnujte těch 15 vteřin jejich uložení do kufru. Věřte, že vám to v důsledku čas ušetří. Ačkoliv mně se neztratilo a nestalo nic a celá událost mě stála 90 min mého života, které jsme strávil s tou dámou čekáním na policii, ještě teď nejsem zdaleka klidný a je ve mně velký pocit beznaděje proti takovému chování.
Za sebe říkám, že věci budu ukládat do kufru a alespoň klíče od bytu bude mít v kapse, nikoliv v tašce.
Nenaléhám na Vás, abyste tento e-mail rozesílali všem známým. Zachovejte se, jak umíte.

Tohle ale nebyl osobní zážitek Ahasweba, ale Daniela Dočekala, známého guru českého internetu, tvůrce dnes již neexistujícího webu Svět Namodro. Dnes je známý také jako Medvídek Pů. Měl jsem čest uveřejnit některé své velmi obskurní články právě ve Světě Namodro, který byl zlikvidován Českými Telekomunisty. Autor má vlastní BLOG na adrese http://pooh.pooh.cz/.
Vy nevíte, co je to BLOG ? Pak čtěte článek na serveru Novinky.

30.12.- Spyware a jemu podobná havěť.

Pokud máte na svém počítači naistalovány některé zdarma poskytované programy označované jako free nebo shareware, je téměř jisté, že jste si nasadili do počítače špiony, které o vás podávají přes internet autorům programů řadu informací. Navíc zdržují a zpomalují tak vaše brouzdání po internetu. Nic nemůžete pokazit, když si jiným free programem zkontrolujete obsah vašeho disku. Podrobnosti v docela slušně napsaném článku od Igiho najdete na serveru http://www.viry.cz. K odhmyzení doporučuji použít autorem popsaný Ad-Aware.

30.12.- COMPUTER ASSOCIATES NABÍZÍ ANTIVIRUS A FIREWALL ZDARMA

Balíček SW eTrust EZ Armor poskytne domácím uživatelům roční bezplatnou ochranu osobních počítačů na profesionální úrovni Společnost Computer Associates (CA) a Microsoft informovaly o společné nabídce pro domácí uživatele systému Windows, která zahrnuje roční bezplatné využívání balíku zabezpečovacích programů CA eTrust EZ Armor, sestávajícího z antivirového programu a firewallu. eTrust EZ Armor je uživatelská verze zabezpečovacího programového vybavení společnosti CA profesionální třídy, která výrazně zvyšuje úroveň zabezpečení domácích osobních počítačů a omezuje šíření internetových hrozeb.
CA chce tuto speciální nabídku aktivně propagovat v rámci kampaně Microsoftu „Protect Your PC” (Chraňte své PC). Produkt eTrust EZ Armor si lze stáhnout z odkazu v sekci „Protect Your PC“ na webu Microsoftu na http://www.microsoft.com/security/protect/ .
Inu, když jsou ve windows díry, musíte je nějak zalepit. Skoro to vypadá, že je to druh tiché spolupráce obra s trpaslíky: nechám tu nějaké ty nedodělávky a vy si přijdete také na nějaké ty peníze. Domácím uživatelům to velkoryse necháme zadarmo - stejně by si to donesli ze zaměstnání.
Jinou variantou, jak řešit zdarma tu děravost windows je firewall ZoneAlarm + avast!, který navíc hovoří hezky česky. Dal jsem přednost této kombinaci.

29.12.- IVAN MYSLIKOVJAN BLUEBIRDS hráli včera v klubu AghArta

IVAN MYSLIKOVJAN - alto sax, EWI, TOM VYCHYTIL - guitar, VÍT BENEŠ - keyboards, FILIP BENEŠOVSKÝ - bass, FILIP JENÍČEK - drums.
Blue Birds jako symbol vytrvalosti a síly havranů, vzácnosti a jemnosti ledňáčků a jako symbol tajemna, vzrušení a velkého blaha, kdy po vzoru MODRÝCH PTÁKŮ z našich snů mávneme rukama, jež se mění v křídla a střemhlavým letem následujeme náš osud, naše štěstí….
IVAN MYSLIKOVJAN BLUEBIRDS, 28.12.2003, AghArta, foto Jan Bílek, Nikon Coolpix885 Blue Birds, hrající fusion jazz ovlivněný současnými hudebními prvky a reflektující puls třetího tisíciletí, založil v roce 2000 Ivan Myslikovjan (alto sax, EWI). Stalo se tak na základě impulsu ze strany hudebního vydavatelství, které v témže roce vydalo jeho sólové CD „SAX HOROSCOPE“ (autorské album inspirované znameními zvěrokruhu).
I předcházející sólová alba Ivana Myslikovjana dávají tušit nástup skvělého instrumentalisty na koncertní scénu. Jeho hudba je vyvážená, ale přitom plná zvratů, emocí a citu. Jak sám říká, stává se hledatelem a šiřitelem harmonie.
Blue Birds tedy čerpá z původní a vlastní tvorby. Jestli se v programu, který je opravdu strhující svou originalitou a schopnostmi jednotlivých muzikantů, objeví standardní jazzové skladby, pak jen v moderním aranžmá.

[Pramen: připravované www stránky Ivana Myslikovjana - budou zprovozněny od ledna 2004]

Programy pražských klubů, kde Bluebirds najdete:
http://www.cokdyvpraze.cz/kluby_jazz.html
http://www.fanonline.cz/hudba.asp
http://www.agharta.cz

Nalezené odkazy hesla "Ivan Myslikovjan" :
http://www.af.czu.cz/~vlami - fotoarchiv z koncertu konaném 19.10.2002
http://gonza.techno.cz/archiv_2002/020408_bergman - 8.4.2002 ROXY
http://www.pjmusic.cz/old/artist.php3?artid=myslikovjan_ivan - nakladatelství P&J Music
http://pes.eunet.cz/clanky/2001/12/17793_0_0_0.html - Neviditelný pes, rozhovor s Ivanem Myslikovjanem, 12.12.????
http://www.kzvalmez.cz/spalicek/ - Ivan Myslikovjan & Boris Urbánek: Nice To Meet YOU, I.M., Hot Step - hudební ukázka MP3,6:08, celá skladba
http://www.borisurbanek.com/tutu.htm - www Borise Urbánka, Fusion-jazzový soubor z Ostravy
http://www.rockcafe.cz/mp3.asp - DJ DIOME & IVAN MYSLIKOVJAN Sax´O´Phono, ukázka MP3
http://www.radioservis-as.cz/ - recenze Ivan Myslikovjan & Raven: Harmonie (Music Vars)
http://knihy.muzikus.cz/ - Ivan Myslikovjan: Moderní škola pro saxofon, tiskem vydalo nakladatelství Muzikus, 2MC
http://clanky.muzikus.cz/ - Muzikant bez předsudků, rozhovor s Ivanem Myslikovjanem, rozhodně si přečtěte!
http://www.musicabona.com/ - Musica Bona

29.12.- Kupte si faru nebo raději kostel.

Římskokatolická církev hodlá rozprodat své prázdné objekty, především fary. Uvažuje však i o prodeji či pronájmu nevyužívaných kostelů. Seznam nabízených budov bude nabízet na internetu či na vývěskách v příslušných diecézích. Zdůvodňuje se to tím, že kněží je málo a budovy chátrají. Hlavní problém je v tom, že je málo věřících, kteří by kostely naplnili a také přispívali na jejich údržbu.
"Prodáváme neobsazené fary, protože je nedostatek kněží. Dříve měla každá farnost svého faráře, dnes na jednoho připadají čtyři až pět farností. Je zřejmé, že jeden člověk nemůže bydlet na pěti místech, a tak některé fary jsou už dlouhé roky prázdné a rychle chátrají. Nemůžeme je nechat spadnout," uvedla správkyně majetku Biskupství českobudějovického Marie Kapinusová a poznamenala, že představitelé biskupství, které spravuje 11 vikariátů, vytipovali několik desítek objektů, které budou prodány.
Katolická církev to vzdává. V tak ateistické zemi, jakou je Česká republika, nemá smysl dále držet spoustu nepotřebných objektů. A tak budou postupně prodány nejen fary, ale i kostely. Jeden emigrant z východu si již v bývalém kostele zařídil malířský ateliér a bydlení.
Kdo máte zájem o koupi fary, podívejte se na adresu http://www.fary.net, kde nabízí fary na prodej Biskupství plzeňské. Zatím je jich devět.

29.12.10:30- Ahasweb byl od poledne 25.12. mimo provoz.

Umístění těchto stránek kdekoliv zdarma nutně znamená, že není zcela zaručen bezchybný provoz. Stalo se to po dlouhé době právě v době vánočních svátků. Naposledy byl Ahasweb mimo provoz 27.ledna 2003, tedy prakticky před rokem.

25.12.- Vánoce jsou také svátky dorozumění mezi národy.

Je v tom ale jeden vážný problém: co národ, to jiný jazyk. Dříve to byla latina, která do jisté míry zajišťovala dorozumívání mezi evropskými vzdělanci, v moderních časech se začala prosazovat v Evropě i v Rusku francouzština jako jazyk diplomatů. Rozšířená byla také němčina, ale ani ta neodolala nemilosrdnému útoku angličtiny, která se prosadila nejen díky britské koloniální politice a masivnímu vystěhovalectví anglosaského obyvatelstva do Ameriky, ale především síle britského průmyslu a nástupu technické civilizace.
Zejména malým národům, ale i Francouzům či Němcům tato moderní hegemonie angličtiny příliš nevyhovuje. Možná, že je to slabé slovo: používání angličtiny v informatice, technice, medicině i ostatní vědě nepochybně diskriminuje každého, jehož není angličtina rodným jazykem. Nikdy totiž nezvládne komunikaci a zejména literární a vědeckou práci v angličtině tak, jako rodilý Brit či Američan. Navíc ho to stojí nemalé úsilí i finanční náklady a vždy bude mít pocit jistého stupně méněcennosti, bude opovrhován za svůj směšný přízvuk a považován za podčlověka.
Komenský se pokusil bez viditelného úspěchu vytvořit umělý jazyk, který nazval Panglottia. Už na sklonku 19.století se proto v Evropě množily pokusy o vytvoření a zavedení umělého jazyka, který by sloužil všem národům pro mezinárodní dorozumívání. Tím by byla odstraněna ona neblahá diskriminace a zavedena žádoucí rovnost.
Lazar Ludvík Markovič Zamenhof (narozený 15. 12. 1859 v Bialystoku, zemřel 14. 4. 1917 ve Varšavě), byl autorem esperanta a jeho prvním spisovatelem. Navázal tak na práce filozofů 17. století René Descartesa, Wilhelma Leibnize a hlavně našeho Komenského.
Polák ruskožidovského původu (doma se mluvilo rusky), oční lékař povoláním, ale lingvista vzděláním a cítěním, znal 12 jazyků a původně se mínil věnovat filologii. Považoval za hlavní příčinu nedůvěry a nepřátelství mezi národy jazykovou různost a tomu chtěl odpomoci utvořením neutrálního jazyka, snadného, přesného a logického, který by nikoho nepovyšoval, ani neponižoval a byl druhým jazykem pro každého. V dnešní době vládne angličtina, přesto ji však většina lidí nezvládá, i když se o to snaží často celý život, takže další možnosti komunikace jsou stále aktuální. V roce 1887 vyšla jeho první učebnice esperanta v ruském jazyce pod pseudonymem Dro Esperanto, který později dal jméno jazyku. [celý Zamenhofův životopis zde]. Skvělou učebnici esperanta najdete zde. Pokud se rozhodnete se esperanto skutečne učit, doporučuji si tuto učebnici stáhnout, protože je umístěna ve zdarma poskytovaném prostoru, který nemusí za nějakou dobu existovat.
Naučit se esperanto může být docela výhodné, pokud máte chuť hodně cestovat po celém světě. V každém větším městě, ale často i na zcela odlehlých místech naleznete milovníky esperanta, kteří vytvářejí kluby, jejichž členové si vzájemně většinou bez nároku na odměnu pomáhají. Kontakt v esperantu má jednu nespornou výhodu: domluvíte se tak i v naprosto exotických zemích, kde často nikdo neumí ani anglicky. Svůj příjezd můžete pochopitelně ohlásit předem a navázat kontakt přes internet nebo písemně. Ale i pokud se někam dostanete zcela bez přípravy, stačí otevřít místní telefonní seznam a hledat heslo ESPERANTO. Jakmile se do telefonu představíte, můžete se spolehnout, že vás esperantisté nenechají na holičkách. Jen na internetu se vám po zadání hledání hesla esperanto nabídne 1 250 000 odkazů. To o něčem hovoří. Světová centrála esperantistů sídlí na stránkách http://www.esperanto.net. A platí jeden princip: čím menší je stát či národ, který navštívíte, tím vřelejšího přijetí se vám dostane.
Umberto ECO napsal o problému mezinárodního jazyka v roce 1993 knihu , která se počátkem prosince 2001 objevila v našich knihkupectvích v českém překladu Zory Jandové. Zajímavou polemiku o umělém jazyce najdete vyvolanou vydáním kniky Umberta Eco zde.
Stojí za to si přečíst i heslo Idea mezinárodní řeči v encyklopedii Wikipedia.
Stránky Českého esperantského svazu najdete zde.

24.12.- Štědrý den ve znamení bojovných káč a smraďochů.

Smraďoch Pepa z prasečákuMáte doma děti? Pak jistě víte dobře, co letos nejvíce letí a bez čeho si vaše dítě nedovede představit svůj život:
Bey Blade – na principu staré dobré káči bojují jednotliví beybladi proti sobě v aréně (299 Kč, aréna 399 Kč)
Baby Annabel – miminko, které hýbe pusinkou, po jídle si odříhne, zpívá, spí, probudí ho hluk, žvatlá, vrní a směje se (1790 Kč)
Barbie - stará známá v milionté variaci, tentokrát `a la Labutí jezero, k ní lze zakoupit i Kenna v kostýmu (po 999 Kč)
Smraďoši – 24 figurek s názvy jako FrantaFusky- hnusky nebo Zvracející Zdenda, které po stisknutí hlavičky vypustí příšerný puch (199 Kč za jeden kus smraďocha)
Fazole – veselé fazole Mighty Beanz, které se samy kutálejí, soutěží v týmech o vítězství ve fazolových hrách (4 ks 99 Kč plus dráha 649 Kč).
Ve středu největšího zájmu jsou smraďoši. Vítejte ve Smradlavé Lhotě. Zacpěte si nos, sledujte, kam šlapete a připravte se na setkání se všemi 24 Smraďochy! Tak vás uvítá jeden z webů, kde jsou smraďoši na prodej, dokonce levněji než v krámě. Dozvíte se, že Smraďoši jsou obdařeni strašlivou silou, kterou můžete vycítit už z jejich jmen, např. Franta fusky-hnusky a Zvracející Zdenda smrdí jako … ani si to nepředstavujte! Každý Smraďoch má měkkou “mačkací” hlavu, která po stisknutí vystřelí odér svého jmenovce. Smradlaví ale roztomilí – Smraďoši si dokážou získat srdce každého kluka … a každého, kdo nezapoměl fórky ze školy. Jeden kus za 199 Kč, celá série za pouhých 4776,-Kč. Je tu ale jeden problém: co se smraďochem, když přestane smrdět? Zatím nejsou žádné zprávy o prodeji náhradních smradlavých náplní. Některé weby, které smarďochy nabízejí, se snaží na trh proniknout hlásáním odporu proti mytí, čistění zubů a převlékání prádla. Je tohle snad reakce na úzkostivou "chemickou" hygienu, ve které vyrůstá poslední generace dětí díky reklamou a lékaři osvíceným matkám ? Někteří odborníci na hygienu dokonce tvrdí, že trocha špíny ještě nikoho nezabila a že je lepší, když si dítě na nějaké ty bacily zvyká a vytváři si v těle protilátky.
Tak či tak, letos je moderní být špinavcem a je nesmírně zábavné, když vás vaše dítě obdaří puchem linoucím se z jeho oblíbené hračky. Kam ten svět jenom spěje!

23.12.- Svátky zrození slavíme zabíjením na ulicích.

Na ulicích se jako vždy v tuto dobu objevili prodavači vánočních kaprů se svými káděmi plnými viditelně zoufalých a utrápených ryb. Nemáme žádnou přesnou informaci o tom, jaké jsou myšlenkové pochody námi chovaných zvířat včetně ryb, když jsou připravovány na svoji poslední cestu. Ryby navíc považujeme za tvory nízké, s nulovou inteligencí a bez nějakých traumatizujících předtuch. Přitom je ryba pradávným symbolem nikoliv jen Vánoc, ale života vůbec a křesťanství zejména. Cituji z naučného slovníku karmelitánů: U četných národů má ryba symbolický charakter a v mytologii nejsou žádnou vzácností smíšené bytosti pololidské a polorybí jako rusalky a mořské panny. Také v křesťanství se v rané době v katakombách setkáváme se symbolem ryby. Řecké slovo pro "rybu", ichthys, je tvořeno počátečními písmeny řecké věty "Ježíš Kristus, Syn Boží, Spasitel" (Iésús Christos Theú Yos Sótér).
A tady jsme u toho: jestliže ryba symbolizuje Krista, pak my, neznabozi, veřejně na ulicích zabíjíme Kristův symbol, neboli zprostředkovaně zabíjíme Ježíška! Zvláštní je, že se proti tomu žádná křesťanská církev nikdy neohradila. Dříve se toto vraždění neviňátek dělo ponejvice potajmu v kuchyních a koupelnách, dnes ale již téměř není nikoho, kdo by byl schopen podomácku kapra řádně a bez vlastní úhony z tohoto světa odepsat. Jestliže dříve byl prodej kaprů celkem nevinně vyhlížející selankou s dětmi šťouchajícími do plovoucích kapříků, pak dnes jsou to obyčejná sprostá pouliční jatka. Podle psychologů to prý dětem nijak neublíží, jsou na zabíjení dostatečně zvyklé z televize. Kapra je třeba nejprve omráčit a pak je nejlepší mu rovnou oddělit hlavu od těla. Jinak by prodejce zle pořídil u kontrolorů, kteří dbají, aby se poprava konala řádně dle předpisů, dnes již EU odsouhlasených. Prkýnko musí být ale z umělé hmoty, na tom specialisté EU trvali.
Za sebe dodávám jedno: příprava kapra na štědrovečerní večeři je činnost ohavná, všude létají šupiny, smrad rybiny převažuje. Na talíři je pak maso nevalného vzezření i chuti (ta se dohání všelijakým kořením) plné drobných kostí, které se tak pěkně zabodávají do krku. Nejchutnější částí porce bývá osmažená strouhanka. Proto doporučuji kuřecí řízečky, bramborový salát na podlouhlé míse vytvarovat do podoby ryby a ozdobit plátky okurky a zeleným hráškem. Přeji vám, přátelé dobrou chuť.

22.12.- Dopřejte si k Vánocům e-knihu.

Důkaz o tom, že Ježíšek není neviditelný. Pohlednice je z prvních Vánoc po druhé světové válce. Autorem je malířka M.Fischerová-Kvěchová, 1945
Blíží se Štědrý den, který je zasvěcený kromě jiného i dávání dárků. Mezi ty oblíbené patří odjakživa knihy. Knihám je věnována řada e-shopů, kde nakoupíte snadno knihu na dobírku. Na internetu ale můžete také najít některá místa, kde jsou knihy k dostání docela zdarma. Nedostane je sice v papírové podobě, ale přečíst si je můžete na obrazovce díky úsilí řady milovníků literatury, kteří nelitovali námahy a převedli je do digitální podoby.
Asi nejznámější je server Česká čítanka http://citanka.cz, který je výjimečný nejen svou tematikou (starší česká beletristická literatura, většinou barokní, základní české historické spisy), ale také svým kvalitním softwarovým vybavením. Server poskytuje svým čtenářům kromě katalogu i fulltextové prohledávání. Nenaleznete zde žádná díla mladší sedmdesáti let, protože autor striktně dodržuje příslušné paragrafy autorského zákona.
Protože slovenský autorský zákon dovoluje volně publikovat díla starší padesáti let, usídlil se ve slovenském virtuálním prostoru na adrese http://eknihy.host.sk další digitální archiv české literatury. Na stránkách této knihovny lze najít především české prvorepublikové literární klasiky: Josef i Karel Čapek, Eduard Bass, Vladislav Vančura. Najdete zde ale i české překlady děl Edgara Allana Poea.
Hovoříme-li o první republice, nesmíme opomenout server Atheneum. Pod tímto názvem vycházel slavný Masarykův časopis, který měl propagovat realistickou politiku a jehož velkým a krásným cílem bylo působit obrodu v české vědě i kultuře. V elektronické knihovně najdete právě teď 137 velice různých literárních děl od Haškova Švejka po Ferlinghettiho Lunaparku v hlavě. Autoři tohoto serveru si nedělají ani trochu starosti s autorským zákonem. Obsah archivu je výsledkem lidové sbírky: co kdo má, to sem zašle a text bude zveřejněn. Přesně podle ideálů svobodného internetového světa, kde neplatí žádné zákony světa skutečného.
Server s jednoduchým názvem Česká literatura nabízí podobný sortiment autorů, řada děl má nepochybně stejný pramen. Je zde důležitá stránka obsahující linky na podobná místa zaměřená na českou literaturu včetně stránek pro grafomany a jiné literární šílence.
Mezi největší české digitální archivy patří nepochybně server Palmknihy. Cílem tohoto projektu je popularizace myšlenky takzvané "Elektronické knihy" - tedy digitální distribuce textů pro přenosná zařízení podle hesla "svoji knihu mám neustále po ruce". Taková zařízení jsou v současné době zastoupena především kapesními počítači Palm (včetně Visorů, TRGPro a dalších podobných výrobků se sytémem PalmOS), Windows CE (resp. PocketPC) a Psion. Duchovní otec projektu Jiří Vlček se s autorským zákonem úspěšně vyrovnává (díla starší 70 let, veřejně přístupné dokumenty nebo se souhlasem autora) a tak zde k dnešku najdete 1 789 titulů. Nejste-li vlastníky některého z citovaných mobilních zařízení, budete asi překvapeni formátem souborů s příponami PRC a PDB. Takové soubory váš počítač nejspíše nebude schopen zpracovat. Budete si muset nainstalovat některý emulátor - program simulující mobilní zařízení. Nejvhodnějším bude program Mobipocket Reader, který si můžete stáhnout zde.
Přeji vám hezké počteníčko, třeba vám nalezená literární perla rozsvětlí ještě o kousek víc vánoční pohodu, kterou vám všem přeje Jan Bílek.


Home
Home

[CNW:Counter]

Creative Commons License
Ahasweb, jehož autorem je Jan Bílek, podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
.