CDmusic.cz - Old Czech music, jazz, trad.folk, brass - Czech Labels at Czech prices. Visa, Eurocard/MasterCard (SSL / 3-D Secure)


Pamětník
počátků
dějin
počítačů
a internetu
komentuje
nejméně
jednou
týdně
aktuální
události
kolem nás

  AHASWEBOVY NOVINY číslo 393, 26.2. - 17.3.2004.       Dnes je  ,   zítra: 
 HOME POČÍTAČE GALERIE RADY  VYKOPÁVKY ZAHRADA OBLÍBENÉ ARCHIV

17.3.- Problém terorismu u nás vyřeší zvláštní zákon.

Hlídky v rizikových oblastech Prahy posílilo několik desítek policistů. Zpřísnila se kontrola cizinců a na hranicích bude neprodleně zavedena kontrola podle seznamu několika tisícovek osob, které by podle našich tajných služeb neměly vstoupit na české území. Areál pražského letiště od pondělního odpoledne střeží obrněný transportér. Podle prohlášení ministra zahraničí Cyrila Svobody se politika české vlády v boji s mezinárodním terorismem nijak nezmění. Terorismu nelze ustupovat. Je třeba vydržet. Politici uvažují o vytvoření zvláštního protiteroristického zákona, pravděpodobně podobného, jaký zavedly po 11.září Spojené státy. Uvažuje se o tom, že by měl existovat subjekt, který by měl právo shodit všechny mobilní sítě. Nový zákon by měl umožnit ve výjimečných situacích odposlechy bez povolení soudce. Cílem by mělo být i přímé napojení bezpečnostních složek do všech možných databází, do elektronické pošty a do bankovních účtů.
Jak je patrné, vůdcové našeho národa vědí, jak na to. V boji proti teroristům nás zachrání protiteroristický zákon. Navrhuji, aby se jmenoval "Zákon pro likvidaci terorismu", to bude mediálně velice úspěšné, protože všichni obyvatelé se okamžitě uklidní a pochopí, že po odhlasování zákona opět v našich zemích zavládne klid a mír.
Ještě doporučuji internovat všechny na našem území žijící cizince pocházející z tzv.rizikových zemí včetně USA, Franci a Německa, protože i tam žije spousta muslimů. Takže nejlépe všechny cizince. Umístit je do zvláštních táborů a pokud možno je co nejdříve vyšupačit do jejich zemí. Něco takového zavedli Američané v době druhé světové války s Němci a Japonci a my bychom si z toho měli vzít příklad.
Také doporučuji, aby byli všichni psi, kteří jsou na našem území chováni, vycvičeni v rozpoznávání výbušnin a drog, protože tam, kde jsou drogy, jsou jejich pašeráci a jak víme, Al-Kajda financuje svoje akce především z obchodu s drogami. Psi, kteří se ukáží jako neschopní pro účely obrany státu a nás všech, budou utraceni na náklady jejich majitele. To bude nutné systémové opatření, aby v tom nebyl zmatek. Současně to vyřeší i tzv. "psí problém", se kterým si naše společnost nedovede poradit.
Tvrdá opatření je třeba provést ve všech pivovarech, protože prostřednictvím našeho národního nápoje, kterého vypijeme více než vody, bychom mohli být všichni otráveni. Vodovody není nutné chránit, protože vodu z vodovodu nikdo nepije, nanejvýše se v ní část národa jen myje. Někteří ani to ne.
Na hranicích je třeba spustit dokonalou železnou oponu tak, jak to po nás ostatně požaduje Brusel. Odborníky na hermetické uzavření hranic je třeba hledat mezi kvalifikovanými bývalými pracovníky StB, které tak konečně k něčemu využijeme.
Všechna tato opatření a řada dalších, která jistě vymyslí naši státní úředníci a snad i politici, přispějí ke konečnému vyřešení problému nezaměstanosti vytvořením spousty pracovních míst ve státním aparátu. Strach obyvatelstva z možného útoku je třeba využít ke zvýšení daní a vyřešit tak problém státního dluhu.
Z toho všeho je patrné, že celosvětový terorismus zapůsobí pozitivně na vývoj naší společnosti. Důležitost vnějšího nepřítele si už v minulosti uvědomovali všichni velcí státníci. Obyvatelstvo se přestane starat o malicherné problémy všedního života a společnost se semkne do jednotné bojové fronty. Možná by bylo vhodné už konečně předat vládu zpět komunistům, protože ti mají s řízením takové společnosti největší zkušenosti. A to co nejdříve, protože ti zkušení už pomalu vymírají. Je vidět, jak jsme se zmýlili, když jsme odvrhli budování socialismu a dali se na cestu chaotického vývoje kapitalistické společnosti. Chystané sjednocení sociální demokracie a komunistů nám pomůže se obrátit správným směrem. Čest naší práci, soudruzi!

16.3.- Malá lekce ze slovenského práva na osobní obranu.

Nejprve malá citace ze slovenského pramene:
Ak niekto neoprávnene vnikne, alebo zostane v cudzom príbytku, jeho majiteľ bude môcť voči nemu použiť zbraň, aby ochránil život, zdravie a majetok. Umožní mu to nový Trestný zákon, o ktorom bude v apríli rokovať vláda a v máji sa ním budú zaoberať poslanci v parlamente. Použitie zbrane v tomto prípade nebude trestným činom, povedal hovorca ministra spravodlivosti Richard Fides. Netýka sa to podľa neho prípadu, ak bude osoba, ktorá neoprávnene vnikla do cudzieho obydlia, úmyselne usmrtená.
Trestným činom nebude ani to, ak sa niekto bráni priamo hroziacemu alebo trvajúcemu útoku napríklad na život, zdravie alebo majetok. Týka sa to aj prípadu, "keď sa niekto vzhľadom na dôvodné okolnosti mylne domnieva, že útok hrozí," tvrdí Fides. Brániaci sa človek nebude trestne zodpovedný, ak konal v silnom rozrušení (v dôsledku strachu, zmätku alebo zľaknutia), ktoré spôsobil útok. Obrana, ktorá je zjavne neprimeraná útoku, sa nepovažuje za nutnú obranu. Nový Trestný zákon by mal nadobudnúť účinnosť spolu s novým Trestným poriadkom v júli 2005.

Jak jste jistě pochopili, možnost použití osobní zbraně se nebude týkat nás, občanů České republiky, ale občanů žijících na Slovensku. Tamnější zákonodárci tak po aplikaci zásady "třikrát a dost" zavádějí další posílení občanských práv řádných občanů. Naši zákonodárci něco takového určitě nezavedou, připadalo by jim to jistě jako naprosto nepřiměřená aplikace divošských amerických zákonů do Evropy. Jsme totiž taková idiotská sebranka, že bychom se určitě navzájem postříleli. Takže se budete muset nechat nejprve zabít či zmrzačit, a pak teprve očekávat, že vás dodatečně policie ochrání. Budete-li v rakvi, bude vám to jedno a jako mrzákovi vám to také mnoho nepomůže. Hlavně, že bude ochráněno zdraví zločinců.

15.3.- V Madridu vraždila fanatická nenávist.

"Podařilo se nám proniknout k srdci evropských křižáků a zasáhnout jednu ze základen křižácké aliance," stojí v dopise Al-Kajdy, která nazývá útoky ve Španělsku "Operace vlaky smrti". Bomby ve třech vlacích v Madridu zabily 192 lidí, přes tisíc dalších zranily. Milióny Španělů vyšly do ulic, aby protestovali proti teroru. Otázkou je, zda jim to nějak pomůže a zda by neměli protestovat proti něčemu nebo někomu jinému.
Zdá se, že muslimové nenávidí obyvatele Evropy, ty "křesťanské psy" od samého počátku. Mají k tomu své důvody: vždy jsme mezi ně přicházeli se zbraní v ruce dobývat území, drancovat nerostné bohatství a měli jsme vždy plné huby křesťanské víry - v poslední době k tomu přibyla demokracie. Vždy jsme se nad nimi vyvyšovali jako rasa lepší kvality, se skvělou minulostí a zářnou budoucností. Jako dobyvatelé jsme tyto podle nás primitivní domorodce vždy chtěli jen ovládat a tak dnes sklízíme vítr, který jsme stovky let zasívali. Abych to upřesnil: my Češi jsme se takových zavrženíhodných dobyvatelských výprav v minulosti neúčastnili - až na nešťastného cestovatele Emila Holuba (Afrika), ještě nešťastnějšího Alberto Vojtěcha Friče (Jižní Amerika) a příslušníků naší současné armády (Balkán, Afghanistán, Irák).
Nemusíme se proto příliš obávat podobného útoku u nás? Ministr vnitra nás ubezpečuje, že je všecko oukej a v duchu si říká, že jsme snad pro AL-Kajdu tak malá ryba, že nás nechají plavat. Na neštěstí ale právě teď jsme vyslali do Afghanistánu bojovou jednotku, která bude nahánět v tamějších horách možná i samotného bin Ládina. To nebylo moudré a tak hoří našim bezpečnostním složkám pořádná fakule u zadku. Zabránit teroristickému útoku může jen dokonalá práce tajných služeb, pokud se jim ovšem podaří infiltrovat se do vnitřních struktur nepřítele. Obávám se, že právě tohle je nejslabší místo práce našich civilních i armádních tajných. Jediné, co dovede skvěle naše policie, je kontrolovat řidiče na rozbitých vozovkách, zda mají v pořádku lékárničku a zda náhodou neřídí ve čtvrtek večer opilí.
Proto nespoléhejte, že vás naše vláda, armáda či policie tajná i veřejná ochrání před islámskými bojovníky proti všem. Co tedy máte dělat? Sedět doma na zadku, nechodit na žádné masové koncerty, sportovní utkání, nejezdit vlakem, nelétat letadlem. A modlit se, aby se teroristé nepřeorientovali na bakteriologické zbraně.
Věru ty, kdož neuvěřili v Naše znamení, My v ohni sežehneme, a kdykoliv vyschnou kůže jejich, vyměníme je za jiné, aby tak trestu okusili. A Bůh zajisté je mocný, moudrý. alQur'án (Korán), čtvrtá sůra, verš 59/56.

15.3.- Švédská armáda má rozkošný web.

Napadlo mě tuhle se podívat na web Švédské armády co tam píší o prodeji či nájmu Gripenů do ČR. Nechal jsem se vést odkazem z webu naší lidové armády http://www.army.cz a byl jsem od počátku poněkud zmaten. Link odkazující na Švédsko (zcela dole) totiž míří na švédskou verzi stránek švédské armády. Ačkoliv jsem někdy v šedesátých létech uměl díky spolupráci se švédskými programátory firmy DATASAAB docela obstojně švédsky, raději jsem se přepnul do anglické verze.
Jestli nabízené Gripeny vypadají tak, jako oficiální stránky švédské armády, pak ať nás ochraňují všichni bohové. Hlavně naše piloty. Po krátké chvíli jsem se totiž zacyklil. Asi znáte ten efekt, kdy skočíte na nějakou stránku, ze které vede jen známé Back. A není nic krásnější, když tuto jedinou cestu zvolíte a objeví se vám zpráva "No web site is configured at this address". Je také roztomilé, když vás z anglické verze stránky zavedou náhle do švédské verze. Podobných překvapení je švédský armádní web plný a tak jsem zavzpomínal na odborné "kvality" švédských programátorů vyhlášené firmy DATASAAB, se kterými jsem v roce 1965 pracoval na oživení balíku programů pro síťové plánování. Poté, co se oddávali především příjemným požitkům v okolních restauracích, byli pro neschopnost odvoláni a já pak půl roku dodělával to, co oni jen rozvrtali.
Zdá se, že se ani po téměř čtyřiceti letech ve Švédsku nic nezměnilo. Doufám, že alespoň ta švédská ocel je pořád stejná, jako ta, ze které je nůž po mojí babičce. Kdo nevěří mému pláči nad stránkami švédské armády, skočte si sem a zcela dole pak zvolte volbu Back to www.mil.se. Tam totiž moje cestování po Švédsku skončilo.

12.3.- Václav Havel si konečně pořídil osobní stránky.

Teprve jako exprezident se stal Václav Havel majitelem domény www.vaclavhavel.cz. Najdete zde Havlovy projevy, časový program a životopis. Stránky obsahují take životopisy jeho manželek Olgy a Dagmar. K dispozici je například i přehled státních vyznamenání, čestných doktorátů, cen a medailí, které Havel obdržel, a seznam jeho literárního díla včetně plného znění několika esejů a projevů.
Stránky jsou pevně naformátovány pomocí tabulek na rozlišení 1024 x 768, což přináší "chudším" uživatelům s rozlišením 800 x 600 nemalé obtíže při jejich prohlížení. Přitom stačilo levou nabídku přesunout do záhlaví. Stránky totiž mají naprosto nevídané uspořádání: vlevo jsou vedle sebe dva sloupce nabídky místo obvyklého jednoho. Autor kódu pracoval pravděpodobně na širokoúhlém monitoru. K autorství se hlásí Barrandov studio sekce multimedia. Jejich web je jeden flash vedle druhého a v kódu chybí označení kódu češtiny. Jako font je použit Trebuchet MS, který je pro češtinu zcela nevhodný pro příšerné "é" s čárkou posunutou příliš vlevo zejména u menších velikostí. Ostatní české znaky malé abecedy také nestojí za nic: ěščřžýáíéúů. Diaktritické značky jsou nasazeny příliš vysoko.
Přes tyto nepříjemnosti stojí za to si stránky prohlédnout a budou výborným zdrojem informací pro Havlovy historiky a fandy.

12.3.- Tolik gifů na jedné hromadě jste ještě neviděli.

Hledáte pro svoje stránky malé symbolické obrázky zvané ikony? Na adrese http://gif.ceskyweb.cz najdete neuvěřitelnou spoustu animovaných i statických gifů o rozměru 40 x 40 px.

11.3. - Proč je Motolská nemocnice v tak dezolátním stavu ?

Celkem 1,069 miliardy korun se rozhodla uvolnit vláda na rekonstrukci dětské části fakultní nemocnice v pražském Motole. Částku by měla největší česká nemocnice dostat do roku 2006. Ještě letos bude z rozpočtové rezervy uvolněno 250 milionů. Ředitel pražské Fakultní nemocnice Motol Miloslav Ludvík přitom v rozhovoru s BBC 2.března připustil, že náklady na rekonstrukci dětské části mohou přesáhnout pět nebo dokonce šest miliard korun.
Jaké jsou příčiny tak dezolátního stavu objektů zejména dětské části této pražské nemocnice? Podle mého názoru jsou kořeny všech havarií ve způsobu, jakým byla nemocnice v sedmdesátých letech minulého století projektována a především stavěna. Pro elektrické rozvody byly použity hliníkové kabely, které podle odborníků nevydrží déle než třicet let v suchém prostředí. Stejně nekvalitní byly vodovodní trubky, které musí být zejména u horkovodných rozvodů zarostlé chlorem, kterým je pražská voda "obohacována" ve vodárnách.
Největší ránu ale objekt dětské části dostal těsně před předáním do provozu. Pracoval jsem tam ten týden jako brigádník při vyklízení objektu od stavebního odpadu. Když jsme jednoho dne přišli ráno na stavbu, byla kompletně promočená vodou, která celou noc unikala na všech možných i nemožných místech budovy. Co se stalo? Minulý den na stavbě pracovali instalatéři, kteří montovali všude vodovodní baterie a dokončovali celou vodovodní dosti komplikovanou soustavu. Měli při své práci vypnutý hlavní uzávěr vody, který také vypnutý ponechali i při svém odchodu. Z pochopitelného důvodu, protože po celé budově byly kohoutky roztočené brigádníky, kteří se během dne pokoušeli získat vodu pro mytí oken a podlah v době, kdy voda netekla, aby si ušetřili cestu někam k hydrantu před budovou. Jistě si takovou situaci dovede dobře představit, zejména pamětníci brigádnických akcí tak oblíbených v éře vítězného socializmu.
První dějství katastrofy započalo večer po výměně směny vrátných. Noční vrátný zjistil, že neteče voda a dospěl k závěru, že ti instalatéři jsou rošťáci, kteří tu vodu zapoměli otevřít. A tak se vypravil do sklepa a hlavní uzávěr vody otevřel. Pak se spokojeně odebral do svého kutlochu, uvařil si čajíček a pak nejspíše chrápal až do rána.
Celou noc mezitím se ze spousty kohoutků valila voda, zaplavovala podlahy a ráno již vytékaly vodopády přes balkonové dveře po balkonech po fasádě dolů. Voda se řítila po schodech, zatopené a nacucané vodou byly všechny instalační šachty, mezistropy. V operačních sálech odpadávaly sádrové omítky stropů, podmáčené byly stěny s obklady.
Ten objekt nikdy pořádně nevyschnul, před kolaudací se dělaly znovu stropní omítky, obklady, vysekávaly se dlažby (osobně jsem několik čtverečních metrů zcela nové dlažby vymlátil majzlíkem). Namočené tepelné izolace z plsti kolem trubek se jistě zasloužily o okamžité zahájení rezivění vodovodních i ostatních rozvodů, promáčení hliníkových kabelů a kabelových rozvaděčů přispělo k jich rychlé devastaci. Hliník, voda a elektrický proud vede k jistému rozpadu zejména ve svorkovnicích.
Neviděl jsem, v jakém technickém stavu je budova dnes, ale některé televizní záběry jsou otřesné. Stálo by za úvahu, zda místo rekonstrukce nebude vhodnější vystavět na zcela jiném místě nové objekty a stávající budovy vyhodit do povětří. Jinak budou za nepředstavitelných obtíží, do kterých se dostane při stavebních pracech nemocniční provoz, vyhozeny při rekonstrukci do povětří další miliardy daňových poplatníků.

10.3. - Extrémní evropská levice se sešla v Praze na pozvání KSČM.

Cituji z prohlášení ÚV KSČM (kráceno):
Ve dnech 6.-7. 3. 2004 se v Praze konala na základě pozvání KSČM a ve spolupráci se skupinou Sjednocené evropské levice/Severské zelené levice (GUE/NGL) mezinárodní konference evropských komunistických a dalších levicových stran za účasti představitelů těchto stran:
Francouzské komunistické strany, Komunistické strany Čech a Moravy, Komunistické strany Británie, Komunistické strany obrody (Rifondazione, Itálie), Komunistické strany Polska, Komunistické strany Ruské federace, Komunistické strany Slovenska, Komunistické strany Ukrajiny, Německé komunistické strany (DKP), Strany demokratického socialismu (PDS, Německo) a Strany italských komunistů.
Zúčastnili se zástupci komunistických nebo levicových stran i z dalších zemí: Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Rakousko, Řecko, Turecko, Holandsko, Jugoslávie, Kypr, Portugalsko, Španělsko, Litva, Lotyšsko, Chorvatsko, Rumunsko.
Příslušné strany budou zvýšenou pozornost věnovat letošním červnovým volbám do Evropského parlamentu s cílem zmobilizovat široké vrstvy veřejnosti k podpoře zvolení co největšího počtu levicových kandidátů.
Institucionalizaci součinnosti levicových stran považují za otevřený proces, v němž jí lze dosáhnout jako přirozený důsledek etapy úspěšné akční jednoty.

Celý text najdete zde. Dále cituji z vystoupení zástupce KSČM Miloslava Ransdorfa:
... Jedná se o to, aby všichni mohli uplatnit a rozvíjet své bytostné lidské síly tak, jak o tom uvažoval na samém začátku své samostatné myslitelské dráhy Karel Marx. Tato touha v lidech nezemřela a ožívá v nových podobách. I proto stále žije symbol Ernesta Che Guevary, který stavěl poselství komunismu nikoli na politických nebo ekonomických institucích, ale na lidské důstojnosti. ... Vrátí-li se do našeho hnutí duch solidarity a lidské důstojnosti, pak nemusíme mít o naši budoucnost obavu. Pak nebude platit povzdech Paula Valéryho, že budoucnost už není, co bývala. Budoucnost může být i lepší, než bývala. Záleží to jenom na nás.
Celý text jeho komunistického blábolu si můžete přečíst zde.
Marně se táži, zda tohle nesplňuje všechny podmínky pro obvinění našich komunistů s propagace komunismu a přípravy státního převratu podle Gottwaldova receptu. Ministr vnitra se s nimi ale vbrzky soudružsky obejme. Opoziční smlouva mezi ČSSD a KSČM se už chystá.
Komunistický poslanec Dolejš se nechal v souvislosti s očekávanou vládní krizí po vystoupení dvou poslanců US-DEU ze strany slyšet, že "do budoucna, pokud strana sociálnědemokratická se rozhodne být levicovou, tak má naší podporu, tichou podporu. Jsme na to připraveni v podstatě od roku 2002, kdy vzniklo to známé číslo 111 pro levici." KSČM a ČSSD mají totiž ve sněmovně po předloňských volbách celkem 111 křesel.
Bývalý americký ministr zahraničí Henry Kissinger se domnívá, že země s vládou, v níž jsou komunisté, nepatří do západního světa. Máme se tedy na co těšit. Opakování vývoje z roku 1948 je za dveřmi. Nejdříve budou komunisté podporovat socany tiše, pak budou chtít do vlády a skončí to sloučením těchto levicových stran pod velením komunistických generálů. Tak jako v únoru 1948. Idiocie, která vládne v hlavách českých voličů, nezná mezí. Když se někomu nedaří právě nejlépe, protože je neschopný a líný, volí komunisty, aby mohl dostat své jisté díky tomu, že ti schopní a bohatší budou okradeni. Volnost, rovnost a bratrství zase zavládne v české kotlině.
Jenom doufám, že jsem špatným prorokem a že to snad většině národa dojde. Tady přestává legrace, jak říkal můj tatínek, když mu sebrali komunisti jeho malý koloniál.

9.3.- Gender je o pohlavích a basta!

Mírně znechucen neustálým omíláním výrazu "gender studies" vznešenými teoretiky a teoretičkami českého feminismu a televizními hlasatel/kami-li přináším návrh, jak se s tímto nečeským a krajně nehezkým výrazem vypořádat. Jak jistě víte (nebo nevíte:), gender je pohlaví, nebo označení rodu (mluvnicky), znamená to v angličtině také plodit. Existují i jiná slovní spojení jako například gender bender označuje transvestita, gender blender je v počítačovém slangu homosexuální kabel.
Proč se tento amerikanismus uhnízdil v českém jazyce? Důvod je prostý: představte si, že by vznešená dáma či pan profesor nebo dokonce sličná hlasatelka v televizi hovořila o studiích pohlaví či pohlavních studiích. Každému by se místo vědeckého bádání v problematice soužití mužů a žen před očima objevila spíše ona intimní část ženského či mužského těla, tedy spíše ženského. Zvláštní je, že to englišmenům ani englišmenkám nikterak nevadí a vesele se v takových studiích šťourají. Přitom v dobách před sto lety bylo zcela běžné hovořit i psát o boji dvou pohlaví, o pohlavní rovnosti, o pohlavní výchově a pohlavních chorobách. Dnešní badatelé snad trpí nějakým nepochopitelným studem před tím, označovat věci správným výrazem. Dokonce se objevují tací (ti) a tacé (nový, mnou vytvořený gender tvar pro ty, ženy), kteří a které se snaží pojem gender vysvětlovat jako něco mnohem širšího, i když jim samotným není jasné, jak širokého. Poradím zdarma: do pojmu "gender studies" se dá zahrnout vlastně úplně celá filozofie, sociologie i ostatní humanitní vědy, protože jsou konec konců všechny jen o tom jediném: jak se má člověk inteligentně a slušně vypořádat s tím zapeklitým intimním problémem výměny tělesných tekutin a o tom, co bude potom. Už je načase hovořit v naší osvícené a civilizované době zcela otevřeně o vagině a penisu! No, a o tom to je.

9.3.- Pomozte k vytvoření muzea menstruace !

Rád bych podpořil osobně jeden projekt našich feministek, ale bohužel nemám žádné exempláře do jejich plánovaného muzea. Proto na tomto místě uveřejňuji jejich prosbu o spoluúčast každého, kdo může jejich iniciativě pomoci:
Během přednášky na výstavě "Tento měsíc menstruuji" vznikl z popudu Jiřiny Šiklové záměr vytvořit české Muzeum Menstruace. Na setkání se hovořilo o historických podobách vložek, způsobech ochrany před prokrvácením a skrýváním menstruace před okolím. Je zarážející, že o tak přirozené součásti života našich babiček jako je menstruace, víme velmi málo. Muzeum Menstruace, prozatím archivní krabice s texty a muzeálními kousky, bude uložená v knihovně Gender Studies, o.p.s. Podpořte vznik MM a věnujte mu historické vložky, tampóny, obaly, repliky historických čmýrových pásů, texty odborné a beletristické, cizích autorů i vaše vlastní, ale také autentická vyprávění, na něž narazíte v literatuře či v životě. AŤ TY, CO PŘIJDOU PO NÁS VĚDÍ, JAK JEJICH PŘEDKYNĚ MENSTRUOVALY! Knihovna Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, Praha 2, e-mail: gender.info@ecn.cz
Tak neváhejte a pomožte bez ohledu na vaše gender, pardon, pohlaví. A mám takový malý dodatečný návrh: co takhle vytvořit muzeum toaletního papíru a jeho předchůdců. Osobně se přimlouvám, aby nechybělo úhledně nařezané Rudé právo. Nezapomenout na mech a expozice by mohla končit vizí budoucnosti - třemi mušličkami.

8.3.- Nevkročíš dvakrát do stejné řeky aneb MDŽ po čtrnácti letech.

Naše milá socialistická vláda a naši komunismem a kapitalismem ošlehaní zákonodárci vrátili po čtrnáctileté nesmyslné přestávce našim milým ženám jejich mezinárodní svátek boje za ženská práva. Je to boj, který zatím nemá naději na nějaký blízký konec. Jedině snad, že by došlo k úplnému vymření či vyhubení mužů, kteří jsou podle odborníků a odbornic na ženskou otázku hlavní příčinou ženských útrap v tomto slzavém údolí. Za ta léta boje se již lecos podařilo: ženy získaly volební právo, mohou svobodně nosit mužské kalhoty, kouřit a pít tvrdý alkohol na veřejnosti, i když pracují jako učitelky, mohou se vdát a mít děti. Ve většině civilizovaných zemích mohou svobodně určovat bez ohledu na názor svých mužů dobu, kdy otěhotní, nemusí se přitom vdávat aniž by se vystavily posměchu společnosti. Mohou svobodně odtrhnout své dítě od prsu a odložit je v jeslích, později do mateřské školky, aby se mohly plně věnovat své kariéře. U nás je to sice s těmi jeslemi a školkami v poslední době poněkud horší, ale když taková žena vydělá díky vysokému postavení dostatek peněz, může si dovolit nejen kojnou, ale i služku či hospodyni, která bude spravovat její domácnost v pěkné vile někde na okraji města.
Ženy jsou už i u nás chráněny zákonem proti špinavým prackám svých šéfů a tak zbývá jen jediné, co by jim mohlo bránit v plném osobním rozvoji a nástupu do čela společnosti, kterou muži tak bezohledně zpotvořili ke svému obrazu: zbavit se své role rodit děti. I tady jsme už učinili značné pokroky a tak se zdá, že nejpozději za takových deset či dvacet let se budou děti pěstovat v klonovacích laboratořích na objednávku. Pak nastane ten pravý rozkvět skutečného a opravdového ženství v naší společnosti. Muži se stanou docela zbytečnými a s dalším rozvojem a masovou propagací a státem podporovanou výukou všech forem lesbické lásky budou konečně vyloučeni i s oblasti intimní ženské erotiky, ve které se stejně celou historickou dobu pohybovali jako sloni v porcelánu. Na celé planetě konečně zavládne mír, protože to vždy byli muži, kteří pro svoji vlastní zábavu nebo pro splnění svých nízkých cílů rozpoutávali neustále nové a nové války.
Tyto téze by měly být hlavními motivy současných oslav Mezinárodního dne žen, který se snad již v nedaleké budoucnosti nepochybně změní v celosvětovou vládu žen. Pak teprve začne ona vysněná zlatá éra lidstva, ve kterém bude stále méně a méně onoho nepovedeného prvku, kterým jsou muži. Budou používáni pro podřadné práce vyžadující hrubou sílu, ale i tam budou postupně nahrazeni inteligentními roboty.
To jsou, přátelé, úkoly, které nás čekají a je i na nás mužích, abychom v tomto žádoucím vývoji našim ženám pomohli. Sláva naší vedoucí straně sociálně demokratické, sláva našemu nerozbornému přátelství se všemi zeměmi Evropské unie, sláva našemu bojovému spojenectví se Spojenými státy americkými na věčné časy!

8.3.- Čtěte aktualizovaný článek o reklamě na Lupě i jinde.

Přidal jsem k němu většinu názorů z diskuse, která se odehrála na Lupě. Skočte si sem.

5.3.- Myslivci na čekané a budhistický etický trénink.

Zásed je místo nebo způsob zasednutí na čekanou (Abeceda myslivce).
Zásed je ale také mezi českými budhisty název pro intenzivní meditační kurs v rámci etického tréninku. Zásedy se konají k tomu určenému meditačním centru nebo v dočasně pronajatém rekreačním středisku, které dopovídá požadavkům jednoduchého ale pohodlného ubytování v klidném prostředí, skýtá přilehlý volný prostor pro meditaci, kráčení pod širým nebem a větší místnost pro skupinové meditační sezení.
Protože česká myslivecká terminologie vznikla nepochybně dávno před příchodem budhismu na naše území, můžeme se právem domnívat, že prvním budhistou, který použil termín zásed pro meditační kurs, byl myslivec.
Jen jedna věc mě v této dedukci neklape: myslivcovo čekání s puškou na lovnou zvěř a budhismus s jeho ústřední zásadou ahinsá - nenásilí, vyžadující neubližování všem živým bytostem bez jakéhokoli rozdílu.

4.3.- Aktualizujte antivir nebo zhyňte !

Aktualizujte antivir!Nikdo podobnou smršť nových virů nepamatuje ! Nové varianty virů Win32/Netsky, Win32/Bagle ale i Win32/Mydoom se předhánějí, během jednoho dne jich vzniká několik. Není se tak čemu divit, že Bagle skončil v tento moment na variantě s označením .K, zatímco Netsky u .F.
Podrobnosti u Igiho na www.viry.cz

4.3.- Učitelé by se měli ozbrojit a nosit neprůstřelné vesty.

Učeň Středního odborného učiliště ve Svitavách vážně pobodal svého pedagoga. Nejprve jej bodl do zad a pak jej několika ranami dorazil se zřejmým úmyslem jej zlikvidovat. Učitel na následky zranění po převozu do nemocnice zemřel. Učeň by zadržen a soud na něj uvalil vyšetřovací vazbu. V případě, že bude obžalován, hrozí mu jako mladistvému trest do poloviny trestní sazby, od jednoho do pěti let odnětí svobody. Mezi učitelstvem se rozpoutala diskuse o tom, zda by neměli mít učitelé statut veřejného činitele s vyšší ochranou zákonem.
Zákonodárci by se měli zamyslet nad tím, proč se za komunismu lidé více báli a podobné případy se buď nevyskytovali vůbec, nebo naprosto výjimečně. Soudím, že to bylo především tím, protože poměry v tehdejších věznicích se nikterak nepodobaly těm dnešním rekreačním zařízením pro zločince. Také tresty byly vyšší, i za drobnou krádež se šlo sedět natvrdo, protože ochrana socialistického vlastnictví byla tvrdší, než dnešní ochrana soukromého majetku. Vězni tvrdě pracovali nejen v rekreačním prostředí kamenolomů, ale i v dolech všeho druhu, především pak v dolech uranových. Fyzické tresty, ponižování, zákazy návštěv i dopisování byly naprosto běžné a nepřipadalo v úvahu, že by vězeň zažaloval dozorce nebo snad dokonce stát.
Nástupem polistopadové svobody naši "noví" zákonodárci smetli všechny tyto "hrůzy" se stolu především pod dojmem vlastních často děsivých zkušeností. Pozapoměli ale na fakt, že v "novém" zřízení nebudou žádní političtí vězni (?) a že sametová vězení ztratí jakoukoliv odstrašující roli pro opravdové zločince. Domnívali se snad, že v budoucnu žádní nebudou? Že všichni budou žít ve svobodné zemi bez zločinů, jen s láskou k člověku a vysokou morálkou? Nebo se obávali, že oni sami nebo jejich blízcí by se mohli snadno v nastávajícím víru privatizace a podnikání dostat do vězení společně s těmito vyvrheli? Museli by pak s nimi sdílet ony "nelidské" poměry.
V každém případě nelze do budoucna počítat s tím, že nebude přibývat podobných případů, jako je vražda učitele nedospělým žákem. Puberťákovi totiž může rupnout v hlavě mnohem snadněji než jeho učiteli, šéfovi nebo rodičovi. Příště si opatří podle televizního vzoru samopal a skosí těch "hajzlů" větší množství. A tak do našich škol přibudou kontrolní rámy a školní ozbrojená ochranka, která bude muset být zákonodárci opatřena podstatně většími pravomocemi než jen civět u vrat.
Učitelé v naší svobodné demokraticky orientované škole mají dvě možnosti: rezignovat zcela na výchovu žáků, nebo se viditelně ozdobit pistolí po vzoru učitele Hnízda, přidat pendrek a po příslušné změně zákona používat podle potřeby stejných donucovacích prostředků jako policie. Škola totiž není nic jiného, než mírná forma dočasného vězení omezující osobní svobodu s cílem vytvořit poslušného občana vybaveného jistou dávkou znalostí potřebných pro zařazení do pracovního procesu a ochotou v budoucnu platit daně.

3.3.- Hledáte stand-alone verzi MSIE ?

Že nevíte co to je? Jedná se o takovou verzi prohlížeče Microsoftu, která při instalaci nemodifikuje registry a "žije" po spuštění jen se souborů, které má ve svém adresáři. Tato upravená nebo chcete-li "oholená" verze se vyznačuje především tím, že instalační soubor je velmi malé velikosti. Je to tím, že instalace neobsahuje obvyklý balík souborů, kterými se jinak aktualizuje operační systém. Můžete tak mít na svém počítači více verzí MSIE.
Podívejte se tedy na stránku http://www.skyzyx.com/downloads/ Najdete zde dokonce i dřevní podobu ve verzi 3.0. a další spoustu zajímavých článků a odkazů na různé zdroje internetové moudrosti i programů.

3.3.- Testujete své stránky na různé prohlížeče?

Pak se podívejte na článek Test Web pages in multiple browser versions , který pro Builder.com napsal Michael Meadhra. Odkazuje zde na neuvěřitelně rozsáhlý archiv všech možných i nemožných prohlížečů, i na archiv Netscape obsahující všechny jeho verze.

3.3.- Tiscali a jeho Abeceda ekonomických pojmů.

Portál TISCALI představil novou službu své rubriky Peníze – Abecedu ekonomických pojmů (http://penize.tiscali.cz/abeceda). Jedná se o databázi odborných výrazů z oblasti financí, bankovnictví, účetnictví apod., se kterými se běžný čtenář může denně v médiích setkávat. Databáze je řazena abecedně a v současné době obsahuje téměř 400 hesel. Další hesla budou průběžně doplňována, přičemž podněty k rozšíření o nová hesla budou moci zasílat i sami uživatelé.

2.3.- Konec vrtění prdelkou v Čechách, na Moravě a Slezsku.

"Za ponižování lidské důstojnosti se považuje i nežádoucí chování sexuální povahy na pracovišti, které je nevítané, nevhodné nebo urážlivé nebo které může být druhým účastníkem pracovněprávního vztahu oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí, která ovlivňují výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů."
Tak praví zákon a již od včerejška jsou zakázány na pracovištích i chlípné pohledy, poznámky typu "no ta je ale má" a podobně. Nastal soumrak sexuálních hrátek na pracovištích, neboť jeden neví, zda se podle pozitivních reakcí na erotické narážky jedná o počátek hlubokého citového vztahu, který bude zdárně ukončen heterosexuálním manželstvím, nebo jej kolegyně po předchozí domluvě se svým advokátem láká na lep a vše skončí u soudu.
Doporučuji proto ženám, zejména těm vnadným, aby upustily od vyzývavého oblékání, všelikého předvádění vnad včetně vrtění prdelkou při chůzi, odhalování bříšek a nošení oděvů jen stěží zakrývajících ženské oblé tvary, aby své kolegy neuváděly v pokušení. Zákonodárci pochybili, protože nenařídili nosit v zaměstnání podprsenky, nezakázali minisukně a výstřihy. Z toho plyne jistá malá naděje, že přesto nedojde k poklesu počtu manželství uzavíraných mezi muži a ženami, kteří se seznámili právě na pracovišti. Přesto můžeme počítat, že naši mladí nesmělí muži se nebudou o nic pokoušet ve strachu před káznicí a ztrátou zaměstnání. Něco málo může napravit ještě větší iniciativa mladých žen směřujících k manželství nebo alespoň k nezávaznému sexu. Mohou však v takovém případě narazit na neočekávanou reakci muže, který je zažaluje pro nevyžádaný sexuální útok.
Jen pamětníci budou moci mladé generaci vyprávět o hrdinských dobách, za kterých páchali beztrestně ty hrůzné zločiny sexuálního obtěžování, o tom, jak poznali právě na nebezpečné půdě zaměstnání svoji celoživotní družku. Je konec jedné éry, do Evropské unie budeme tak vstupovat jen s čistými úmysly, morálně pevnější a zocelenější. Nezapomeňte ale, že zmíněná hrůzná opatření platí jen ve zdech věznice zvané zaměstnání. Mimo ně můžete harašit, jak vám bude libo. A to i se svoji kolegyní z práce.

1.3.- Každý z nás dluží 48 tisíc korun.

Sněmovna schválila nedávno v tichosti vydání dalších státních dluhopisů za více než 100 miliard korun. Výnos z jejich prodeje bude podle ministra financí použít na částečně krytí letošního rozpočtového schodku. Státní rozpočet letos počítá se schodkem 115 miliard korun. Další miliardy vláda plánuje získat pomoci dlouhodobých úvěrů za 9,9 miliardy korun. Zbylé 1,4 miliardy chce stát získat že svých účtů. Státní dluh, jehož součástí jsou schodky státního rozpočtu, se tak na konci letošního roku vyšplhá zřejmě na celkových 626,4 miliardy korun. V loňském roce se zvýšil téměř o sto miliard na 493,2 miliardy korun. V přepočtu na obyvatele každý Čech na konci loňského roku dlužil průměrné přes 48 tisíc korun. Za poslední rok se jeho fiktivní dluh zvýšil téměř o deset tisíc korun. Jedna věc je ale záhadou: komu vlastně ty prachy dlužíme? Kdo si nás na finančním trhu koupil? Banky? Může stát udělat bankrot? Argentině se to povedlo. Naposledy byly u nás bez náhrady zrušeny všechny státní dluhopisy komunistickou vládou v roce 1953 při měnové reformě a to i ty, které byly vydány po roce 1945. Doufejme, že něco podobného nepovolí Evropská unie naší vládě. Tedy té, která bude vládnout v době, kdy přejdeme na Euro.
Některé odpovědi a opravdu odborné informace o dluhopisech najdete zde.

1.3.- Naládujte reklamu tam, kam patří!

Lupa bez reklamy se natahuje rychleji !!!Málokdy se zamýšlím kriticky nad názory jiných autorů publikujících v tom svobodném, otevřeném světě, jakým je internet. Ale článek pana Milana Chlebouna Spamování - kouzlo kreativity uveřejněný na Lupě mě poněkud nadzvednul ze židle. Vlastně to ani nebyl ten článek, ale kontext, v jakém se mě objevil na stránce prohlížeče. Správně v něm pan Chleboun brojí proti chorobnému bujení nevyžádaných mailů, které se jemu a také jistě vám objevují denně v poště. Poukazuje na připravovaný zákon, který má specifikovat, co je spamem a co ještě ne a také na již platný zákon č.138/2002Sb. o regulaci reklamy, který zakazuje "šíření nevyžádané reklamy, pokud vede k výdajům adresáta nebo pokud adresáta obtěžuje".
To, co ve mě vyvolalo spravedlivý hněv, je množství rozpohybované reklamy, která jeho článek obklopuje a která nepochybně mě při jejím natahování způsobuje škodu, pokud jsem například připojený přes dial-up a platím za každou minutu nekřesťanské peníze telekomunistům. Ta stránka má včetně reklamy 155 KB, takže asi tak polovina je ten pro mě zcela zbytečný spam. Je tedy zcela jasné, že to vede k mým výdajům a navíc mě to obtěžuje.
Namítnete, že přece mohu tu reklamu zlikvidovat nastavením svého prohlížeče. Ano, to jsem také udělal, jak je ostatně patrné z přiloženého obrázku. Pak se ale oprávněně ptám: jaký má potom reklama na takových stránkách smysl? Domnívají se snad zadavatelé reklamy, že jim to přináší nějaký zisk?
Provozovatelé Lupy a ostatních podobných serverů, sajtů, portálů, zinů a nevím ještě čeho se ovšem musí nad mým názorem pohoršit: a z čeho máme tedy podle vás platit provoz našeho díla, když podle vás máme reklamu vyhodit? Navrhuji jediné: reklamu si dávejte na samostatné stránky skvěle vypravené a cíleně zaměřované na určité skupiny našeho milého obyvatelstva, cpěte si tam všechny ty soutěže pro dementy, počítejte na nich návštěvníkům ty vaše fazole, bony či bobky. Ale necpěte to tam, kde návštěvník očekává seriozní informace a nechce si ničit zrak blikáním a popojížděním zhovadilých výplodů kreativní invence autorů reklamy. Děkuji vám, pokud se snad do podobného projektu pustíte. Uvidíte, že se najde spousta lidí dychtivých vaší reklamy, kteří ji nebudou muset pracně hledat poschovávanou na vašich stránkách.

Na tento článek, který jsem dal také do diskuse u článku pana Chlebouna, odpověděl pan Antoš z Lupy takto:
A já vám říkám: pokud náklady spojené se stáhnutím našich stránek převyšují hodnotu, kterou má pro Vás jejich čtení, máte svobodné právo na ně nechodit a hledat si zmiňované informace jinde. Prosím využijte jej - místo abyste podváděl tím, že si je u nás budete zobrazovat bez reklamy. O takové "černé pasažéry" nestojíme.
Čili obvinil mě z podvodu, že si čtu z jejich pracně vyrobené stránky jen článek a vynechávám si pomocí nastavení prohlížeče reklamu. Další čtenáři mého článku reagovali poněkud jinak. Například čtenář L.K.:
To není řešení. Tento konkrétní případ by se dal obejít tím, že budu blokovat nikoliv JS, ale obrázky z reklamního serveru. Ale principielně jde pouze o to, že někdo by věnoval nemalé úsilí zabránit možnosti filtrovat reklamu a někdo další by taktéž nemalé úsilí věnoval tomu, aby to obešel. Zbytečně vynaložená energie.
Já se přiznám, že reklama v současné podobě mi vadí. Už situace, kdy v každém koutku obrazovky něco bliká, jezdí a vydává zvuky, mi vadí a byl to důvod pro instalaci filtrovacího systému. Natož když jsem se pak dozvěděl, že někdo si na server dá "létajícího Čestmíra" a dokonce jsem to u známého viděl na vlastní oči. Od té doby má ode mně taky filtraci a klid.
Kdyby měly servery nějakou rozumnou reklamní politku, klidně bych si reklamy pro servery typu lupa.cz, root.cz apod. zapnul, protože je čtu rád a vím, že jsou živy z reklamy. V mé představě rozumná reklamní politika znamená neblikající, nepohybující se (ve smyslu změna polohy na stránce) a nevydávající zvuky bannery, popř. texty.
Např. celkem pravidelně klikám na P.R. články, protože vím, že tím díky impresím svůj oblíbený server podpořím. Ale nebudu si kvůli impresím kazit oči u těch blikajících a jezdících oblud.

Nebo názor čtenáře Víti:
Ona mozna ma do sebe neco i kontextova reklama co rozjizdi jyxo. Pravda okruh zadavatelu zatim nic moc - ale je to cilena reklama ktera ma sanci. Misto toho na cloveka vsude skace flash pokud mozno tak aby se nedalo nic delat a co pak... a pak se lidi muzou divit ze nekteri maji nazory typu 'ja mam flash vypnuty, vadi mi'.
Tom diskusi uzavírá:
K pousmání - i když mám pevné připojení, mám obrázky vypnuté a Flash nenaistalovaný. Mám nástroj na převod PDF na html (kdybyste i zakázal cachování svých článků na Googlu - často je čtu z tamní cache a tak ode mě nemáte ani impresi, ani nezískáte IP). Reklama mě nezajímá a šetřím zdroje svého providera. Reklama je hnus a čím víc lidí si ji vypne, tím lépe. Vy nemůžete přestat vydávat články, je to to, co jste si z mnoha možností vybral jako obživu. My si můžeme vypnout zobrazování reklam nebo i číst vaše dnes ráno vydané články přes jiný server. Srdečně zdravím, vítejte v realitě.

Závěr je celkem jasný: reklamu nemá nikdo rád, vydavatelé se bez ní ale neobejdou. Počítají s tím, že si většina čtenářů nedá tu práci s odfiltrováním reklamy, protože používají microsoftí MSIE, který to neumí a o existenci serveru CProxy.cz nic nevědí.

27.2.- Spěje český jazyk nezadržitelně do záhuby ?

Ahoj
Chci se zeptat, nyní používáme tři sousedé vytáčené připojení přes ČT. Chtěli by jsme propojit naše PC a udělat server který by běžel nonstop a na kterém by byl mobil připojený na net aby jsme ho mohli všichni využívat. Výkonově je mobil 4+1 asi jako běžný modem.
Otázka č1. T-mobile má na stránkách návod jak upravit mobil aby běhalo GPRS 2x rychleji než dosud. Máte někdo skušenost? Otázka č.2 Jaký Switsch mám koupit? Stačí mi 5 port a dá se sehnat nějakej slušnej na domácí použití do 1000-1500 Kč? Otázka č.3 Jaká router dát na server? Na serveru poběží asi NT4.0 je to P133 Mhz. Co tenhle Winproxi? Jde mi hlavně o jednoduchost toho zdílení připojení k netu. Jo mi máme všichni XP.

Tohle přátelé nejsou překlepy. Je autor těchto řádek analfabet? Pravděpodobně je to rodilý mluvčí českého jazyka, který sice umí jakž tak mluvit česky, ale neumí spisovně psát. Je tedy polovičním analfabetem, který ve svém životě zřejmě nepřečetl jedinou knihu napsanou správnou češtinou. Zato je ale málem odborníkem "přes počítače", milovníkem mobilů, prostě je "in". Je nanejvýš pravděpodobné, že má za sebou minimálně maturitu na střední škole, není vyloučeno, že se jedná dokonce o absolventa vysoké školy. Není naděje, že se jeho znalosti českého jazyka v jeho budoucím životě nějak zásadně zlepší.

26.2.- Kriminální zločin spáchán v parlamentu!

Někdo použil v parlamentu hlasovací kartu nepřítomného zcela opilého Kotta a hlasoval s opozicí o zamítnutí zákona o DPH. Hlasováním za poslance Petra Kotta tak byla porušena ústava a jednací řád sněmovny, viníka se ale vypátrat nepodařilo. K těmto závěrům včera dospěl sněmovní mandátový a imunitní výbor a poslanci jeho stanovisko vzali na vědomí.
Jsou to neschopní pitomci: přece stačilo sejmut z té hlasovací karty a tlačítka u sedadla Kotta otisky prstů, sejmout je všem poslancům a porovnat. Pokud by podvodník hlasoval z předem Kottem zasunuté karty jen stiskem tlačítka, byl by otisk na tlačítku, jestliže by kartu zasunul do jiného místa ve sněmovně, byly by jeho otisky na kartě. Ale poslance to jistě napadlo a protože si koalice ani opozice nebyla jistá, kdo to celé spískal, tak raději tento jednoduchý způsob nalezení pachatele rychle zavrhli. Nebo že by to přece jenom ani strojvůdce naší policie nenapadlo?

1.3.- Ale napadlo: jenže je to prý nereálné, sejmout všem našim poslankyním a poslancům otisky prstů. Něco takového by při hlasování neprošlo. Proč by se o tom však mělo vůbec hlasovat, ministr vnitra neprozradil. Důvod je jasný: naši zákonodárci jsou přece nadlidské podstaty a neplatí pro ně zákony platící pro běžné obyčejné občany. Sice tím zůstává podezření ze spáchání ústavního zločinu prakticky na každém, ale všichni v parlamentu jsou obdařeni tak tlustou hroší kůží, že tohle jim nemůže ublížit. Takže na otisky našich poslanců si budeme muset počkat do doby, než bude v parlamentu spáchána vražda. I když ani potom jeden neví, jak by takové "vyšetřování" dopadlo.


Home
Home

[CNW:Counter]

Creative Commons License
Ahasweb, jehož autorem je Jan Bílek, podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
.