Pamětník
počátků dějin
počítačů
komentuje
Ahaswebovy noviny
redaktor a vydavatel Jan Bílek/AHASWEB První
téměř
každý den
události
kolem sebe   
  HOME   POČÍTAČE

HISTORKY

 RADY 

VYKOPÁVKY

ZAHRADA

OBLÍBENÉ

  ARCHIV  

Ahasweb hovoří sto osmdesátý sedmý den - 25.května 1999, úterý

Můj otec byl zločinec! Čtyřiatřicetiletý muž z Kroměřížska čelí podezření, že přibližně po dobu jednoho roku tloukl své syny za špatné známky vařečkou a posléze i nazouvákem na boty z umělé hmoty tak, že jim zůstávaly na těle podlitiny. Vyšetřovatel ho obvinil z týrání svěřené osoby. Hrozí mu za to trest odnětí svobody od šesti měsíců až na tři léta.

Kriminalisté zjistili, že chlapci, kteří navštěvovali třetí a pátou třídu, byli biti za horší známku než dvojku. Trest se jim sčítal a v sobotu je otec "vyplácel" najednou. Hůře na tom údajně byl starší z obou školáků.

Přiznám se bez mučení, že zhruba ve věku oněch chlapců jsem dostával vařečkou střídavě od obou rodičů. Sice to nebylo za špatné známky, které jsem samozřejmě také nosil, ale za lumpárny většího kalibru: střílení klíčem nabitým ostrouhanými sirkami, za rozbití litinového zábradlí ve školní budově u příležitosti dosti šílené jízdy po klandru a podobně. Dovídám se, že by dnes moji rodiče mohli být za podobné bohulibé konání obviněni a dokonce i odsouzeni. Mohl jsem tak zůstat v kritickém období mého života bez rodičů a spolu s mým o sedm let mladším bratrem se tak dostat do dětského domova a posléze skončit nepochybně jako kriminální živel.

Naštěstí jsem tenkrát své rodiče nezažaloval a sousedi se při zaslechnutí mého jekotu vyjadřovali se značným uspokojením, protože logicky soudili, že se mnou nebudou v domě problémy, když jsem tak řádně vychováván. Nejsem si jist, zda to na mé psýše nezanechalo nějaké nesmazatelné stopy. Možná, že kdybych byl ušetřen občasného výprasku, mohl jsem se stát docela jiným člověkem.

Ale se závěrem, že můj otec i matka byli vlastně zločinci otaxovaní na půl roku až tři roky, opravdu nemohu souhlasit. Soudím, že konali dobře a nejsem si vůbec jist, zda ústup od podobných metod výchovy přináší novou kvalitu nastupujících generací. Dobře mířená rána v pravou chvíli může podle mého názoru napravit ještě nestabilizovanou povahu homo sapiens ve vývoji. Když sleduji třeba v samoobsluze, jak nezvládnutelný šestiletý harant cloumá svojí matkou a ječí, když je mu odepřena nějaká nesmyslná tretka nacházející se záměrně z vůle poťouchlého vedoucího právě u pokladny, v duchu vidím tuto hodnou matku, jak je svým dospělým synem později vydírána, okrádána a týrána.


Chcete přestat kouřit? Vylezte na Sněžku. Kdo chce zanechat kouření a snížit tak riziko, že onemocní jednou z pětadvaceti život ohrožujících nemocí, vystoupí s dalšími spřízněnými dušemi tuto neděli na Sněžku, jako symbol čistého vzduchu pro všechny. Třetí ročník výstupu pořádá Státní zdravotní ústav při příležitosti Světového dne bez tabáku, který pod heslem Zanechání kouření vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) na 31. května.

Je to naprostá blbost: kouřit se přestává jenom pomocí silné vůle, kdy se kuřák prostě a jednoduše zasekne a řekne si dost! Jiné metody k ničemu nevedou, zvyšují pouze prodej výrobcům rúzných tabletek, žvýkaček a náplastí. A už vůbec nepomůže lezení na nesmyslný kopec kamení, jakým naše památná hora je. Je ovšem téměř jisté, že silný kuřák žádnou pevnou vůlí nedisponuje a tak nemá šanci přestat. Na většinu z nich ani nezapůsobí sdělení lékaře, že má rakovinu plic nebo jinou vážnou chorobu, pro kterou je kouření rána palicí. Někteří odborníci tvrdí, že kouření vlastně nahrazuje předčasné odstavení od matčina prsu, že je to vlastně přirozené. Má to ale jednu chybu: před objevením Ameriky jsme žádné kouření jako náhradu neaplikovali.

Přiznám se k tomu, že jsem býval kdysi svátečním kuřákem a že se mě podařilo kouření opravdu zanechat ze dne na den. Nemám nárok ale o sobě tvrdit, že jsem majitelem pevné vůle, protože to u mě opravdu nebyl návyk, ale jen společenská manýra aplikovaná u piva či na poradě. Dnes jsem opravdovým nepřítelem kouření a nemám rád, když mě někdo kouří u nosu, nejvíc mě vytáčí kouření v přírodě, na ulici a ještě ke všemu, když kouří žena.


Konec světa je tady!!! 11. srpna 1999 dojde k astrologicky velmi vyjímečnému jevu, planety budou uspořádány do velké kvadratury, planetární kříž obklopí Zemi a to během úplného zatmění Slunce, které spadá na stejné datum. Kříž symbolizuje utrpení a smrt, život a vykoupení. Zatmění spojí světlo a tmu ve velkém nebeském představení. Symbolika Kříže, Světla a Tmy jsou základními prvky většiny náboženství.Nostradamus

Středověký blouznivec Nostradamus po sobě zanechal hromadu zmatených veršů, v nichž se skrývají vesměs katastrofické předpovědi o osudu tohoto světa. Další blouznivci se už několik století snaží přijít jeho schizofrenickým povídačkám na kloub a jedním z výkladů je, že konec světa přijde už letos, v červenci či někdy v srpnu.

Má zmizet ze světa kus Ameriky, kus Asie a téměř celá Evropa. Nostradamus také podle svých vykladačů ponechává šanci na přetrvání malému kousku země, zvanému Ibiza. To nám právě teď tvrdí cestovní kancelář Fischer s cílem nás nalákat na dovolenou na Baleáry. U tohoto ostrůvku totiž z moře ční tajemná magnetická skála Es Vedrá, nad níž nepřelétávají ani ptáci, protože se jim matou vnitřní kompasy. A právě díky tajuplnému vlivu tohoto masivu se zachrání celý ostrov i vše živé, co na něm zrovna v tu dobu bude.

Ve čtyřverší 72 ze Siécles X, jeden z mála textů, v nichž Nostradamus udává pro budoucí událost přesné datum se praví:

V roce 1999 (a) sedmi měsících sestoupí z nebe velký král děsu,
nechá povstat z mrtvých velkého kráIe z Angolmois,
předtím i potom šťastně povládne Mars.

Cituji dále z knihy

NOSTRADAMUS - VELKÁ KNIHA PŘEDPOVĚDÍ, FRANCIS X. KING:

Tento text můžeme za prvé interpretovat tak, že v sedmém měsíci roku 1999 (tj. v červenci možná v srpnu) sestoupí z nebe ( král děsu a povolá zpět do života krále z Angolmois. Za druhé, jak před příchodem krále děsu tak i po něm "Mars šťastně povládne” to je předpověď, jejíž symbolika je průhledná. Neznamená totiž nic jiného, než že před příchodem krále děsu i po něm bude svět pustošen ozbrojenými konflikty. Avšak některé záhady zůstávají nevyřešeny. Kdo je král z Angolmois? A jak ho král děsu povolá zpátky do života a kdo nebo co je vlastně on sám? "Angolmois" může buď znamenat francouzskou provincii, nebo být dobrým příkladem slovních hříček, jaké se ve čtyřverších stále znovu objevují. Věštec v nich tvoří slova bez vlastního významu, která jsou buď anagramem určitého slova, nebo ještě častěji neúplným anagramem určitého slova, které měl na mysli.

V našem případě lze "Angolmois" číst jako neúplný anagram starofrancouzského slova "Mongolois" Mongolové. Největším ze všech mongolských vládců byl ale Čingischán. Podle všeho, co je o něm známo, byl vládcem neskutečně krutým a destruktivním. Je prokázáno, že opanoval velkou říši a přitom přímo či nepřímo způsobil smrt milionů lidí. Jinými slovy řečeno je téměř jisté, že Nostradamus výrazem "velký král z Angolmois" upozornil na Čingischána. Oproti tomu je málo pravděpodobné, že by věštec opravdu prorokoval zmrtvýchvstání mongolského vládce zásluhou zá hadného krále děsu. Spíš vyjádřil domněnku, že král děsu bude novým Čingischánem, protože zahubí stejně tolik, nebo možná ještě více lidí jako pověstný Mongol. Mohlo by přitom jít o žijícího velkého vládce, jenž šíři děs u všech, kdo žijí v oblasti jeho moci. V takovém případě je však jen stěží pochopitelné, jak by měl sestoupit z nebe, ledaže by to byla mimozemská bytost, dobyvatel, který přijde z vesmíru. Alespoň jeden z Nostradamových interpretů je přesvědčen, že tento předpoklad je správným výkladem Siécles X, 72, že totiž v červenci nebo srpnu 1999 bytost ze vzdáleného kosmu schvátí Zemi, zničí většinu lidstva a ze zbytku si nadělá otroky.

Možná ano, ale mnohem pravděpodobnější je, že Nostradamův výraz "král děsu" použil jako metaforu pro neživý předmět. Je-li tomu tak, pak je význam verše jasný a vzhledem k vyplněným Nostradamovým proroctvím i silně alarmující. V červenci nebo srpnu 1999, v době, kdy bude zuřit jedna nebo více válek, se z nebe snese zbraň hromadného ničení, která bude tak zhoubná, že si vyžádá víc obětí než svého času Čin-gischán. To je jednoznačný odkaz na užití atomové zbraně jednou z válčících stran. Ale ani nejúčinnější vodíkové bomby, jaké jsou dnes k dispozici, nemohou zničit tolik lidí jako kdysi Čingischán. Možná užil Nostradamus slova "král" jako symbolického souhrnného názvu pro určité množství jaderných zbraní. Jinými slovy tedy mohl tak předpovídat na rok 1999 vypuknutí války, během níž bude použito mnoha atomových zbraní.

Jinou možností je, že král děsu není označení pro atomovou zbraň, ale spíš pro zbraň chemickou nebo bakteriologickou, která se vymkne kontrole, a chemické jedy či choroboplodné zárodky zaplaví celý světadíl, možná celý svět, přičemž zahynou miliony lidí. Někteří moderní interpreti Nostradama zastávají názor, že masovému vraždění v roce 1999 padne za oběť Evropa. Konec citace.

Inu, nečeká nás podle Nostradama nic pěkného a balkánský konflik to jen potvrzuje. Vypuknutí skutečné války s nástupem pozemních jednotek se dá opravdu očekávat právě během letošního horkého léta. Asi si řeknete, ten Ahasweb se dal na astrologii, věří na ufáky. To ale přece není otázka víry: až se to stane, pak možná ještě stihnu okomentovat tuto událost dříve, než se naše servery a sítě vypaří. Nejsem žádný pesimista, ale nevypadá to právě před dovolenými nijak hezky na tom světě. Máte-li zájem si český překlad citovaného díla přečíst celý (překladatel je neznám, snad ing. Robert Tůma), podívejte se na server nenáviděného Telecomu.

Nechci vás všechny nijak strašit, ale právě teď, co jsem dopsal předchozí větu, dosáhlo počitadlo Ahaswebových novin magického čísla 6666. Myslete si o tom, co chcete...

 

Home
Home
http://volny.cz/ahasweb/