Pamětník
počátků
dějin
počítačů
a internetu
komentuje
nejméně
jednou
týdně
aktuální
události
kolem nás

  AHASWEBOVY NOVINY číslo 374.       Dnes je  ,   zítra: 
 HOME POČÍTAČE GALERIE RADY  VYKOPÁVKY ZAHRADA OBLÍBENÉ ARCHIV

27.5.- Mezinárodní ostuda nebo zákeřný útok?

Vážený poslanec a ctihodný předseda Valného shromáždění OSN Jan Kavan prý nechal ještě ve funkci ministra zahraničí skartovat balík obnášející několik set dokumentů s různým stupněm utajení včetně dokumentů pocházejících z NATO. Přišlo se na to při jeho stále nekončícím prověřování na nejvyšší stupeň bezpečnostní prověrky. Vystoupil s tím na veřejnost předseda sněmovní komise pro kontrolu BIS Jan Klas (ODS) poté, co se Kavanův stájový kolega Svoboda snažil marně věc ututlat - prý aby se zabránilo mezinárodní ostudě. Více než polovina z údajně skartovaných písemností se totiž v archivu ministerstva zahraničí našla. Kavanovi vzápětí NBÚ odebral i osvědčení na nejnižší stupeň bezpečnostní prověrky, které musí mít na ministerstvu zahraničí každý poslíček a se kterým Kavan klidně ministroval. Klas požaduje odstoupení Kavana zejména z funkce předsedy valného shromáždění OSN, ministr Svoboda však hodlá Kavana podržet až do konce jeho funkčního období. Každý jiný by byl okamžitě z ministerstva propuštěn a obžalován, pro Kavana se takový postup nepoužije - je to přece koaliční kolega a asi ještě něco víc.
Kavan sám odmítá jakákoliv obvinění a prohlásil, že se jedná o spiknutí. Jaké a koho, to nenaznačil. Mohl by o tom ale jako dlouholetý britský a pravděpodobně i americký agent něco vědět. Jestliže například americká vláda nijak neprotestovala proti jeho jmenování na tak důležitý mezinárodní post, je to jen potvrzením, že jeho údajná spolupráce s komunistickou StB byla realizována na základě americké objednávky. "Kato" je zřejmě velkou americko-britskou rybou v evropském rybníku, o které něco ví i zmatený ministr Svoboda, kterému ale retušování aféry překazil "neobratný" a neinformovaný Klas využívající situace k posílení popularity ODS. A kdo kompromitování Kavana zařídil? Může se jednat například o odplatu pohrobků bývalé KGB a StB, kteří se pravidelně snaží zbrzdit rozšiřování NATO a EU směrem na východ. Jednou bude možná Kavan prohlášen za mezinárodního hrdinu tajných operací, které pomohly ve studené válce zlikvidovat SSSR a spol. Jeho klid a beztrestnost, se kterou prochází všemi nástrahami (kauza Český dům v Moskvě, Srbovo vražedné spiknutí), to jenom nasvědčuje.

27.5.- Rychlost a unikátní funkce v „SUPER“ vypalovačce

Nový PlexWriter Premium čte a zapisuje rychlostí 52x a přepisuje rychlostí 32x. Přístupová doba je menší než 65 ms, paměť 8MB a stejně jako její předchůdci je opatřena technologií Buffer Underrun Proof. S funkcí „GigaRec“ můžete nahrát 1.2 GB dat na standardní 99 minutové CD ( nebo 1 GB na 80 minutové CD), zvýšení kapacity o 40 % uvítají hlavně milovníci hudby. Svá data můžete chránit s funkcí „SecuRec“. Jedná se o hardwarovou ochranu heslem, což je ideální pro tvorbu a ukládání master kopií důležitých dat. K prodloužení životnosti mechaniky a jejímu tiššímu chodu můžete použít funkci „Silent Mode“, která umožňuje Vaši vlastní úpravu přístupové doby čtení , zápisu a také vysouvání. „Q-Check“, neboli kontrola kvality (C1/C2 test chyb,FE/TE test a Beta/Jitter test) před a po vypalovacím procesu Vám dodá nezbytné informace o kvalitě Vašeho CD.
Mechanika PlexWriter Premium je dostupná jak v interní verzi s ATAPI (E-IDE) rozhraním (bílé nebo černé provedení), tak i v externí USB verzi (černé provedení). Balení obsahuje CD se softwarem: PlexTools Profesional, Nero, InCD, manuál v 16-ti jazycích a CD-R a CD-RW media.
Záruka: 2 roky. PlexWriter Premium bude k dispozici od června 2003.
[Tisková informace]

27.5.- Tajemství Třetí říše.

Tajemství Třetí říše.Skutečnost, že Němci na konci války vyvíjeli pokročilé technologie, je záležitostí historických záznamů. Sir Roy Feddon, šéf technické mise do Německa pro Ministerstvo leteckého průmyslu v roce 1945 prohlásil: "Viděl jsem dost jejich konstrukcí a výrobních plánů, abych si uvědomil, že kdyby se jim (Němcům) podařilo prodloužit válku o několik měsíců, byli bychom konfrontováni se sadou zcela nových smrtonosných vzdušných zbraní."
Kapitán Ruppelt, vedoucí projektu Bluebook, což byl projekt letectva Spojených států, v roce 1956 řekl, "Když 2. světová válka končila, vyvíjeli Němci několik radikálně nových typů letadel a řízených střel. Většina z nich byla ve stádiích příprav, ale byly to jediné známé stroje, které byly schopny takových výkonů jako objekty hlášené pozorovateli UFO..."
Pokračování zde.

27.5.- Chystáte se na dovolenou?

Informace o tom, kam na dovolenou nejdete na http://na.dovolenou.cz/, kde si můžete najít a koupit zájezd.
Chystáte se k nám do ČR? Ubytování si najděte na http://www.travelguide.cz/

27.5.- Nové objevy o smyslu a původu "přebytečné DNK

mohou přinést velké překvapení. Skupina výzkumníků pracujících na Projektu lidského genomu brzy oznámí úžasný vědecký objev: věří, že mají v rukou důkazy svědčící o tom, že takzvaná nekódovaná sekvence, která tvoří 97% lidské genetické informace uložené v DNK, neobsahuje nic menšího než genetický kód neznámé formy mimozemského života.
"Nekódované sekvence jsou společné všem pozemským živým organismům, od plísní přes ryby až po lidské bytosti. V lidské DNK tvoří převážnou část celkového genomu", říká prof. Sam Chang, vedoucí této skupiny. Nekódované sekvence, známé také jako "nadbytečná DNK" ("junk DNA"), byly objeveny už před lety, a jejich funkce zůstávala záhadou. Na rozdíl od normálních genů, nositelů informací využívaných intracelulární "mašinérií" k syntéze proteinů, enzymů a jiných chemických sloučenin, vyráběných v našem těle, nejsou tyto "nekódované sekvence" nikdy použity. To znamená, že v nich obsažená informace není nikdy čtena ani prováděna za účelem syntézy nějaké substance - nemají zdánlivě vůbec žádnou funkci - jsou "junk" - nadbytečné... Existence člověka skutečně spočívá na využití 3% informací kódu, obsaženého v jeho DNK. Přebytečná informace jakoby se pouze "vezla" s těžce pracujícími aktivními geny, s nimiž je předávána z generace na generaci. 
K čemu to je? Co znamená tento balík zbytečných informací v našem genomu? 
Tuhle otázku už si položilo mnoho vědců a nedobrali se k žádné kloudné odpovědi - až do převratného objevu prof. Sama Changa a jeho týmu.
Prof. Chang si uvědomil, že k pochopení zdroje a smyslu přebytečné DNK je v první řadě třeba vytvořit definici "přebytečného". Je "přebytečná DNK" opravdu přebytkem (bez účelu a významu), nebo obsahuje jakousi logickou informaci, která z jakéhosi důvodu není uplatňována zbytkem DNK? 
Zmínil se o tomto problému svému známému, Dr. Lipschutzovi, mladému teoretickému fyzikovi, který pracuje na Wall Street jako specialista na deriváty cenných papírů. "To je jednoduché," mínil Lipschutz, "necháme to běžet přes programové vybavení, které používám k analýze obchodních dat. To hned ukáže jestli jsou ty vaše sekvence totální odpad, ´bílý šum´, nebo jestli v tom jsou nějaké údaje." Tento nový druh analytiků, kteří mají silnou oporu v matematice, fyzice a statistice, si získává na Wall Street stále více popularity. Prosévají gigabajty obchodních statistik a pokoušejí se najít užitečné souvztažnosti mezi rozličnými tržním ukazateli a individuálními fondy.
Lipschutzovi, který se tímto úkolem zabýval po večerech a o víkendech, se podařilo prokázat, že nekódované sekvence nejenže nejsou přebytečné, ale patrně obsahují užitečnou informaci. Analýzou masívní databáze Projektu lidského genomu, zahrnující tisíce datových souborů pořízených genetiky celého světa, propočítal Lipschutz pomocí Kolmogorovy entropie nekódované sekvence a výsledek porovnal s entropií sekvencí aktivních genů. Kolmogorova entropie, práce famózního ruského matematika před půl stoletím, byla úspěšně použita k určení kvantitativních úrovní náhody v rozličných posloupnostech, od taktu posloupnosti šumu v elektronkách až do posloupnost písmen, užitých v ruské poezii 19 století. Zkrátka a dobře, tento postup umožňuje výzkumníkům kvantitativní porovnání rozmanitých posloupností, což  umožňuje zjistit, která z nich obsahuje více informací než jiná. 
"K mému překvapení nebyl zjistitelný téměř žádný rozdíl posloupnosti mezi entropií kódované a nekódované DNK"
, pokračuje Lipschutz. "V obojím byl šum, ale vůbec nic přebytečného. Kdyby byla obchodní data uspořádána jako tahle, byl bych už v důchodu."
Po roční spolupráci s Lipschutzem nabyl Chang přesvědčení, že "přebytečná DNK" skrývá jakési informace. Jenže, jak pochopit význam údajů, které nejsou nikdy použity? S aktivními sekvencemi lze pozorovat buňku a zjistit, které proteiny vznikají použitím v nich obsažené informace. Toto ovšem nefunguje s informací, která "spí". 
V takovém případě musí nahradit pokusy tvorba následně prověřitelných hypotéz; člověk se musí spolehnout na schopnost svého myšlení. 
Napadlo ho, že jde o znaky, měly by tedy být otestovány v nějakých starých jazycích, možná sumerštině, egyptštině, hebrejštině, a tak dále. Prof. Sam Chang požádal o pomoc tři specialisty na tomto poli, avšak nikdo z nich nedospěl k nějakému řešení. Scházela jakákoliv kulturní vodítka, nebyly tu žádné odkazy na jiné, známé jazyky, zkrátka, tématika byla lingvistům příliš cizí.
"Ptal jsem se sám sebe: kdo ještě může dešifrovat skrytou zprávu?", pokračuje Chang. "Ovšemže, kryptografové! Nato jsem oslovil výzkumníky v Národní bezpečnostní agentuře. Trvalo několik měsíců než vůbec reagovali na moje výzvy. Ověřovali si mezitím moje pozadí? Možná, že jsou jako hodně zaneprázdněná zájmová skupina lobujících senátorů, kteří se snaží udržet a upevnit svou autoritu při kontrole exportu šifrovací technologie... Nakonec byl vyčleněn jakýsi mladší chlapík, aby reagoval na mé otázky. Vyslechl mne, vyžádal si mé otázky písemně a po několika dalších měsících spolupráci zamítl. Jeho zdvořilý vzkaz mínil: Jdi do pekla 
s tvými bláznivými myšlenkami. My jsme agentura důležitá pro národní bezpečnost, frajere. Máme jiné věci na práci."

Řekl jsem si: Dobře, Same, pusť z hlavy vládní úředníky a zkus soukromý sektor. Proto jsem se tedy začal obracet na konzultanty počítačové bezpečnosti. Projevili opravdový zájem, a pár z nich dokonce začalo pracovat na mém projektu, jenže jejich nadšení bylo vždy jen koníčkem, u kterého vydrželi nanejvýš měsíc. Volal jsem jim až do doby, kdy mi jeden z těch chlápků řekl: "Já bych milerád pracoval na vašem projektu, kdybych měl více času. Jsem ale přetížen. Zástupci velkých bank a společností mne naléhavě žádají, abych zaplomboval díry v jejich sítích. Platí mi za to 500$ za hodinu. Mohu vám dát školskou slevu, můžete si dovolit zaplatit 350$ za hodinu?" Vymoci si 15 $ na hodinu za uplatnění doktorských snah se v akademických kruzích považuje za výhru, 350$ na hodinu, to zní jako z jiného světa... 
Nakonec byl prof. Chang odkázán na služby Dr. Adnana Mussaeliana, talentovaného kryptografa, bydlícího v bývalé sovětské Arménii. Tento člověk, který se doma jen stěží uživil, byl ochoten spolupracovat za měsíční plat ve výši 15$ a příležitostné poplatky za konzultaci, což v Arménii znamená dosáhnout Ihned potvrdil závěry svého předchůdce z Wall Streetu: Entropie udávala zřetelný tón téměř nezakryté informace, jejíž rozluštění se nejevilo jako obtížný problém, nešlo o žádný komplikovaný kryptografický systém. Adnan začal používat různých příbuzných analýz a standardních kryptografických postupů.
Po dvou měsících práce na projektu si povšiml, že všem nekodovaným blokům obvykle předchází jedna stejná, krátká sekvence DNK. Velmi podobná sekvence obvykle následovala za přebytečným kódem. Tyto segmenty, biologům známé jako sekvence ALU, jsou hustě rozmístěny po celém schematu lidského genomu. Kromě samotných nekódovaných "přebytečných" sekvencí jsou právě ALU ty nejčastější.
Vychovaný jako kryptograf a počítačový programátor, a bez jakékoliv znalosti mikrobiologie, přistoupil Andan ke genetickému kódu obdobně jako ke strojovému. Zacházení s 0, 1, 2, 3 (čtyřmi základnami genetického kódu) náhradou za nuly a jedničky dvojkového kódu bylo zpočátku trochu obtížné, ale strojový kód analyzoval a dešifroval po celý život. Pohyboval se tedy po důvěrně známém území. Povšiml si, že za nejčastějším a žádnou činnost nevyvolávajícím symbolem ALU následuje kus nevyužitého kódu. Co je to? V jakémsi hravém nápadu Andan vzal zdrojový kód jednoho takového kousku a nakrmil jím program, propočítávající statistiky symbolů a krátkých posloupností, nástroj často používaný k dekódování zpráv. Který symbol je použit nejčastěji? Ovšem, je to "/" (slash), symbol užívaný před komentářem! V kódu Pascal je to { a } ! Samozřejmě, kód umístěný v "C" mezi dva "slash" není nikdy proveden, a nikdy také jako takový nebyl míněn; nejde totiž o kód, ale ve většině případů o komentář, vysvětlující jeho funkci!
Adnan se nedokázal ubránit pokušení a pokračoval ve hře s touto analogií. Začal statisticky porovnávat četnost výskytu komentářů v počítačových programech a genetickém kódu. Musí mezi nimi přece existovat nápadný rozdíl, který by se měl statisticky projevit. Nicméně, statisticky vzato, "přebytečná informace" v DNK se téměř nelišila od aktivní, kódované sekvence. Aby se ujistil, zavedl Adnan program do analyzátoru: výsledek byl překvapující, statistika kódu a komentářů byla téměř totožná. Nahlédl do zdrojového kódu a brzy zjistil proč: mezi "slash" je jen málo komentářů, z největší části se jedná o "C" kód, který se autor rozhodl vyjmout z provedení, což je mezi programátory běžná praxe.
Adnan, coby nábožensky založená osoba, začal přemýšlet o Boží ruce - ale analýzou "špagety" pořadí uvnitř dešifrovacího klíče se přesvědčil o tom, že ať tento útlý kód psal kdokoli, Bůh to nebyl. Zápis menší, aktivní malé části lidského genetického kódu, není nijak zvlášť dobře uspořádaný, programátor byl nejspíš lajdák. Vypadalo jako práce někoho od Billysoftu, ale v době, kdy byl lidský genetický kód napsán ještě na Zemi nebyl Billysoft...
Na Zemi? To bylo jako když uhodí blesk... Je genetický kód všeho pozemského života program napsaný mimozemským programátorem, který pak zde byl nějakým způsobem vložen k provedení?
Celý článek najdete zde.

27.5.- Nepleťte si americkou NSA a NSC.

NSC je National Security Council, equivalent naší Rady Národní Bezpečnosti, jejími členy jsou mimo presidenta a vicepresidenta ministři relevantních resortů a presidentovi poradci pro bezpečnost, náčelník spojených štábů ozbrojených sil a hlavy nejdůležitějších zpravodajských organizací (CIA, NSA a FBI) tedy hlava NSA je jedním z členů NSC.
NSA je National Security Agency, zpravodajská organizace, zaměřená hlavně na komunikační a satelitní zpravodajství. Nemají spolu nic společného, až na to, že NSA je jedním ze zdrojů zpravodajských informací pro NSC, a její hlava je členem NSC.

26.5.- Cikánko ty krásná, cikánko malá.

Problém rostoucího přílivu slovenských Romů do České republiky budou řešit dvě pracovní skupiny. Každou z nich bude koordinovat některý z ministrů české a slovenské vlády. V Praze se na tom v pátek shodli premiéři obou sousedních zemí Vladimír Špidla a Mikuláš Dzurinda. I když oba premiéři připustili, že počet slovenských žadatelů o azyl je určitým problémem ve vzájemných vztazích, nepovažují ho za dramatický ani neřešitelný. "Není to otázka, která by představovala klíčový problém. Budou vytvořeny pracovní skupiny a jsem přesvědčen, že najdeme odpovídající řešeni," řekl novinářům Špidla. Pro něj totiž žádný problém není klíčový, konečně máme premiéra, který si ví vždycky rady a je v klidu.
Romové v sobě nezapřou svoje kočovné předky. Když jim není dovoleno kočovat, našli si jiný způsob cestování. Cestují rádi do různých zemí, kde se jim zdá, že by mohli dostat více od sociálního státního systému. Dovedou se v tomto "podnikání" i velice účelně organizovat a dokáží pro sebe získat všechny dosažitelné výhody. Jsou nesmírně přizpůsobiví s dokonalou schopností vynakládat minimum úsilí pro přežití. Tomu, čemu my, civilizovanější lidé říkáme přežívání, Romové říkají život. Smyslem jejich života není hromadění majetku, ale život sám. Otrockou práci někde v továrně u linky bytostně nenávidí, potřebují mít kolem sebe prostor, přírodu, oheň, tanec a zpěv. Tedy to, co si my, gádžové dopřáváme jen zřídka jako odměnu, která nám má pomoci přežívat náš neveselý život v námezdném pracovním systému.
V našich dobře vybavených azylových táborech je jim lépe, než v jejich špinavých chatrčích na východě Slovenska. Nelze se proto divit, že se dali opět cestou směrem na západ. Třeba to vyřeší Standa postavením rodinného domku každé romské rodině, která se dobrovolně odstěhuje zpátky na Slovensko. Postupně bychom pak u nás mohli přivítat celou romskou slovenskou komunitu, dále pak všechny nuznější obyvatele Rumunska, Bulharska, Estonska, Moldávie, Ukrajiny, Ruska včetně Čečny - dál na východ už si to celé nepamatuju, končí to Indií, Čínou a Indočínou.
To představitelé Bavorska a Horních Rakous na to mají jiný názor: tvrdě se vyslovili proti rychlému odbourávání kontrol na hranicích s Českou republikou. Bavorský ministr vnitra Gunther Beckstein a hornorakouský zemský hejtman Josef Puhringer varovali po svém pátečním setkaní v Norimberku (!) před "předčasným" odstraněním hraničních kontrol a před očekáváním brzkého volného pohybu osob přes hranice s ČR po jejím vstupu do EU. Odstranění hraničních kontrol bude podle nich přicházet v úvahu až poté, co Česká republika splní všechny bezpečnostní standardy vyplývající z schengenských dohod. Nevím jak ti dva pánové, ale já jsem žil dosud v přesvědčení, že schengenská hranice na východě povede Polskem a Slovenskem, zatím co my budeme jaksi uvnitř toho EU pytle. Asi bychom měli spíše na hranicích se Slovenskem natáhnout elektrické dráty. Tam totiž ještě nikdy nebyly, tak by to byla premiéra.

21.5.- Důchodci, emigrujte do Rumunska nebo do Bulharska!

To je v kostce obsah doporučení, které adresoval minulý týden náš "přední" deník Mladá fronta dnes našim věčně si stěžujícím důchodcům. Autoři totiž vyšli z jednoduché ekonomické úvahy: jakmile vstoupíme do EU, vzrostou u nás zejména náklady na služby díky "valorizaci" sazby DPH z dnešních 5 procent na úroveň cca 15 procent. To se bude týkat například dnes už tak drahých sazeb za telefon, stoupnou ceny v restauracích, u holiče atp. Rovněž některé potraviny obdrží toto cenové "zvýhodnění" pro státní pokladnu. Pro spravedlivé posouzení musím uvést, že u průmyslových výrobků poklesne sazba z 22 procent na 15, jenže ty nejsou právě pravidelnou součástí nákupního koše našich důchodců. A navíc, známe naše obchodníky: budou se snažit ceny ponechat na dnešní úrovni. Zjednodušeně řečeno, náklady na přežití nejen důchodcům stoupnou, zatímco například důchody budou podle posledních prohlášení vlády valorizovány "pomaleji" - bližší informace se tají.
A tak prý bude pro důchodce výhodnější se přestěhovat do Rumunska nebo Bulharska někam k moři a užívat si tam výhodně české penze díky nižším zdejším životním nákladům a dobrému kurzu české koruny! Je to skvělá myšlenka a nevím, jak je možné, že to doposud naše politiky nenapadlo. A to autoři zmíněné rady zapoměli na to, že by navíc mohli důchodci svůj stávající byt pronajmout a získat tak často docela slušné přilepšení. Sice se dostanou v oblasti lékařské péče do ještě horších podmínek, než doma, ale podnikavý důchodce si poradí. Například je možné načerno za pomoci české rodiny pašovat drahé léky a získat další prostředky. Jak se tam domluví s místním obyvatelstvem? Současní důchodci přece všichni měli ve škole povinnou ruštinu a tak si snadno obnoví její zbytky válející se jim v hlavě bez užitku.

21.5.- Jak to bude s naším nákupním košem v EU ?

Když bude ten náš vstup do EU tak výhodný pro celý národ, jak se nás pokoušejí naši politici prostřednictvím zpackané reklamní kampaně přesvědčit, proč konečně nějaký schopný a pracovitý ekonom (je-li někde jaký) nepřepočítá stávající nákupní koš v porovnání s průměrným příjmem rodiny se dvěma dětmi na novou očekávanou úroveň vyplývající z chystaných úsporných opatření vlády a očekávaných dopadů z našeho vstupu do EU. Ať už by vyšlo z tohoto porovnání cokoliv, bylo by poctivé takovou informaci vysílat v televizi každý den a uveřejnit na internetu s příslušným komentářem předsedy vlády. Pak by se mohl občan svobodně rozhodnout, zda jiné výhody mimoekonomické povahy plynoucí z našeho vstupu převáží případné zdražení. K tomu podle zkušeností dojde také při přechodu na Euro. Obchodníci nejen v Německu při této příležitosti mazaně ceny zaokrouhlovali směrem nahoru.
Moc v našem státě ale třímá v třesoucích se rukou socialistická vláda v čele s nemastným neslaným Špidlou, který nemá dar ani schopnosti někoho přesvědčovat. Dokonce ani neví, zda se mají socialisti konečně veřejně spojit s komunisty a přiznat, že jsou jedna parta, zda se má zrušit lustrační zákon. Asi čeká na Vítězný únor. Pak by mohli lidovci a unionisti podat demisi a Špidla by kooptoval do vlády komunistické ministry. Až by šel z Hradu, balkon na Staroměstském náměstí je stále na svém místě.
Proto prorokuji, že k referendu se dostaví především voliči komunistů se svým NE, mladá nadějná generace se díky svému vrozenému odporu k účasti na politice referenda nezúčastní a důchodci spolu s rozzuřenými zemědělci (chodí k volbám nejčastěji) vhodí většinou opět svoje NE. Podnikatelé slibující si zisky se nedostaví, protože nemají na takové blbosti čas, musí vydělávat i v sobotu a neděli. Střední a nižší vrstvy odjedou do svých chat zalévat jahody a okurky. Pravdou je, že na počtu referendistů na rozdíl od Slovenska nezáleží. Ale výsledek českého referenda je rozhodující, zatímco na Slovensku mělo referendum jen podpůrný, nikoliv rozhodující význam.
Klid našich vládnoucích politiků se proto podobá spíše zoufalému chování ala "mrtvý brouk", než klidu sebevědomých vůdců národa, kteří věří svým voličům, že se do EU ženou s velkým nadšením.

20.5.- Vy nevíte, co je to MS Collaboration Spyware ?

Nejedná se o žádný špionážní program, který by k vám mohl proniknout nekontrolovaně z internetu. Program, který umožňuje bez vašeho vědomí poslat vaše dokumenty třeba vašemu kolegovi nebo firmě, která s vámi právě sestavuje nějaký dokument prostřednictvím mailové korespondence, tento krajně nebezpečný program máte téměř jistě ve vašem počítači a jmenuje se Microsoft Word.
Již Microsoft Word 97 a samozřejmě všechny jeho další novější verze totiž umožňuje využití polí (fields) k zadání odkazu na jiné soubory ve vašem počítači či kdekoliv na serveru ve vaší síti. Když takový soubor vytvoříte a zadáte do něj odkaz například na soubor, jehož jméno sice znáte, ale nemáte k němu od správce sítě povolen přístup, máte napůl vyhráno. Když takto vytvořený dokument zašlete tomu, kdo přístup má, stačí jej požádat o nějakou nepatrnou změnu v textu. To proto, aby jej musel otevřít a zase zapsat. Jakmile vám soubor pošle zpět, máte k dispozici i všechny soubory, které jste připojili pomocí odkazů.
Tento nežádoucí efekt ohrožující bezpečnost důvěrných dokumentů nejen uvnitř firem se dá jen velmi těžko ošetřit, na úrovni správce sítě a pošty nikoliv. Jednou z možností, co jako uživatel můžete udělat, je, že si budete kontrolovat délku souboru přijatého a po opravě. Jméno kýženého souboru můžete získat nenápadnou diskuzí s jeho majitelem o tom, jak se soubor jmenuje a kde je uložený s tím, že požádáte správce sítě o přidělení přístupových práv nebo o jeho zaslání mailem. O nic nepožádáte, jen tuto informaci využijete k tajnému získání daného souboru.
Malou ukázku takového "špionážního" souboru .DOC obsahujícího i důležitý tip jak se bránit najdete zde. Nejprve si jej stáhněte pomocí pravého tlačítka Uložit cíl jako a pak jej otevřete Wordem. A neposílejte mi ho po otevření a zápisu třeba jen jednoho znaku. Získal bych tak váš soubor AUTOEXEC.BAT. Pokud ovšem jste v zajetí SW Microsoftu.


Home
Home


Creative Commons License
Ahasweb, jehož autorem je Jan Bílek, podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
.