CDmusic.cz - CD, DVD, Old Czech music, jazz, trad.folk, brass - Czech Labels at Czech prices. Visa, Eurocard/MasterCard (SSL / 3-D Secure)
CDmusic.cz - CD, DVD, Old Czech music, jazz, trad.folk, brass - Czech Labels at Czech prices (products catalogue).

Mohl Masaryk změnit světové dějiny?

Dnes vzpomínáme sedmdesát let od smrti TGM, který zemřel 14. září 1937 ve věku 87 let. Zkusme se zamyslet nad tím, jaký byl jeho vztah k Rusku v době, kdy tam pobýval a zakládal zahraniční vojsko státu, který ještě neexistoval.

18. května 1917, na první schůzi krajanů v Petrohradě, Masaryk zaujal stanovisko k probíhajícím politickým změnám: "Nemíchat se do ruských poměrů. Ne že bychom nesympatizovali, ne že bychom neměli radost z revoluce a demokracie, ovšem z revoluce pořádku a práce... Zejména bychom nemohli připustiti, aby se našeho vojska snad užívalo k tomu, dělat nějaký pořádek". Kdyby hovořil proti revoluci, byl by buď vypovězen anebo postaven ke zdi. Na jedné z pozdějších schůzi v Kyjevě Masaryk přiznal, že byl "taky levičák". Paní Charlotta (Masarykova manželka) chodila na 1. máje v průvodů sociálních demokratů.(!)
Masaryk netušil, s kolika problémy bude muset zápolit. Nejobtížnější hlavolamy způsobili Lenin a bolševici, kteří během r. 1917 bezohledně nezadržitelně přebírali veškerou moc v Rusku. Vyhlásili heslo světové revoluce, mír bez anexí a odškodnění, odmítli podporovat snahy "národních šovinistů" po samostatnosti, vyzvali zajatce všech národností, aby obrátili zbraň proti své vládnoucí třídě a bojovali po boku ruského proletariátu. Bolševickými hesly byli svedení hlavně finští, maďarští, němečtí a rakouští zajatci, na jejichž bodácích (podle názoru Victora Fice) v jarních měsících r. 1918 spočívala Leninova moc. Čs. armáda (legie) mohla v tomto údobí bolševiky snadno porazit a "spasit Rusko". V tomto smyslu hovořil Masaryk na první schůzi ministerské rady v prosinci 1918. (pramen: S.Berton,Anabáze T. G. Masaryka.)

Po uzavření německo-sovětského míru v Brestu Litevském (březen 1918) opustily československé jednotky Ukrajinu a přesunuly se přes Sibiř do Francie. Po přepadech československých transportů na magistrále došlo k bojům československých legií se sovětskou vládou na Sibiři a v Povolží, které trvaly až do úplné evakuace československých jednotek z Ruska v létě 1920. Vlády spojeneckých států ( Francie, Velké Británie, USA …) dokonce plánovaly československé legionáře ponechat na Rusi a vytvořit z nich jádro intervenčních sil, které by zasáhly proti bolševismu. Plynulo to z průběhu po takzvaném Čeljabinském incidentu, kdy Československé legie kontrolovaly velkou část Sibiře - konkrétně oblast okolo jižního Uralu. Město Čeljabinsk bylo v té době hlavním městem této téměř autonomní oblasti. Následně však vzhledem ke spojeneckým dohodám došlo k ústupu legií přes celou zeměkouli (přesněji pokračováním po Transsibiřské magistrále do Vladivostoku, odtud lodí do Ameriky a odtud do Evropy) zpět do Československa. Do konce roku 1918 vstoupilo do československých legií v Rusku kolem 61 000 vojáků.(pramen: Wikipedia.)

Masaryk mohl tedy s touto armádou legionářů bolševiky v Rusku zlikvidovat. Světové dějiny by se nepochybně ubíraly jinou cestou. Vyměnil však nejistý výsledek takové války za jistotu vzniku Československa na troskách Rakouska-Uherska. Dnes bychom mu jistě poradili, aby jednal jinak. Jak se říká: kdyby - chyby...
14.9.2007 10:50 [Trvalá adresa tohoto článku.]


 

 


[CNW:Counter]

Creative Commons License
Ahasweb, jehož autorem je Jan Bílek, podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
.