Ekonomika s lidskou tváří.

Pamětníkům ale i mladým historikům nadpis "Ekonomika s lidskou tváří" asi něco připomíná. V letech šedesátých se jistí blouznivci pokusili reformovat komunistickou ideologii do jakési liberárnější podoby a razili termínus technikus "socialismus s lidskou tváří". Pod tímto heslem část pseudoekonomů, literátů a rádoby intelektuálů - vesměs členů komunistické strany - vedli společnost k novým zářným zítřkům. Do čela nastrčili tito zreformovaní komunisté figurku jménem Alexandr Dubček. Nebudu dál popisovat, k jakým koncům toto "obrodné" hnutí členů KSČ vedlo, dodnes s tím naše rozpolcená společnost zápasí. Nejvíce viditelným výsledkem ovšem byla násilná okupace republiky spojeným armádami Varšavského paktu.

Odkud ale pochází ona podivná formulace "ekonomika s lidskou tváří"? Pozorný čtenář na ní narazí v "Projevu o stavu Unie" proneseném předsedkyní Komise von der Leyenovou na plenárním zasedání Evropského parlamentu dne 16.září 2020. V tomto "státnickém" projevu plným nabubřelé chvály o tom, jak jsme zvládli stále probíhající virovou pandemii hned v úvodní části projevu naše milá vrchní komisařka prohlásila:

Vážené poslankyně, vážení poslanci,
lidé v Evropě stále trpí.
Miliony lidí žijí ve velkém strachu: bojí se o zdraví svých blízkých, o svou práci nebo prostě o to, zda vyjdou s penězi do konce měsíce.
Pandemie a nejistota, která je s ní spojená, dosud neskončily. A oživení je teprve na samotném začátku.
Naší prvořadou prioritou je tedy toto období společně překonat. Být zde pro ty, kdo nás potřebují.
A díky své jedinečné sociálně tržní ekonomice to Evropa může udělat.
Je to především ekonomika s lidskou tváří, která nás chrání před velkými riziky v životě – nemocí, nepřízní osudu, nezaměstnaností nebo chudobou. Nabízí stabilitu a pomáhá nám lépe zvládat otřesy. Podporuje inovace, růst a spravedlivou hospodářskou soutěž, čímž vytváří příležitosti a prosperitu.

Zvýraznění jistých frází pochází z mé ruky, v originále je tam spousta jiných důrazných podtržení. Doporučuji každému přečtení tohoto "zásadního" projevu madam Leyenové, plný text v české verzi naleznete zde.

Naleznete tam řadu úžasných tvrzení, jako na příklad "A protože se jednalo o celosvětovou krizi, musí se z ní poučit celý svět. Proto spolu s premiérem Contem a italským předsednictvím skupiny G20 svolám příští rok do Itálie celosvětový summit o zdraví. Tím Evropanům prokážeme, že Unie je tu proto, aby chránila všechny.

Nebo "V dlouhodobějším horizontu neexistuje lepší prostředek k zajištění stability a konkurenceschopnosti než silnější hospodářská a měnová unie. Euro se nikdy netěšilo větší důvěře.

Netuším, z jakého pera citovaný projev této nejvyšší bytosti řídící EU pochází. Jistě na něm pracoval tým zkušených poradců a tvůrců zářné budoucnosti směřující ke konečnému řešení, k vytvoření velké evropské říše zvané Spojené socialistické státy evropské. Ochraňuj nás všechny a to i nevěřící všeho druhu Pán Bůh od takové budoucnosti.

>>>Trvalá adresa článku 21.9.2020 13:00

Pozor na mailující podvodné lupiče!

Pokud obdržíte mail s následujícím textem a jste náhodou klientem Equabanky:

Vážený zákazníku,
Náš bezpečnostní systém detekoval několik nečekaných pokusů o přihlášení ke svému účtu.
Zlepšit zabezpečení, přihlaste se ke svému účtu na našich webových stránkách a změnit heslo.
https://www.equabank.cz/Login
Děkuji,
Equabank
© Equa bank a. s. 2011 – 2019

ať Vás ani nenapadne klikat na odkaz zdánlivě směřující na přihlášení do equabank.cz. Ve skutečnosti budete přesměrováni na zlodějské stránky na adrese http://toubkaltrekking.com s cílem získat od vás vaše přihlašovací údaje a následně vyluxovat vaše konto.

V každém případě je to školní ukázka, jak nepozorného a ukvapeného uživatele internetu s kontem v bance podfouknout a obrat o jeho peníze. Mějte na paměti, že žádná banka nevybízí podobným způsobem svoje klienty k vylepšování bezpečnosti jejich komunikace s bankou.

>>>Trvalá adresa článku 19.9.2019 16:00

Má už O2 síť 5G nebo to jen předstírá?

O2 totiž už 5G nabízí pod heslem "Nová generace internetu na doma" Vypadá to, že O2 je asi jediná firma v Evropě a možná na světě, která má vybudovanou 5G síť a navíc z komponentů od firmy Huawei. Pokud je to pravda, co bude O2 dělat s varováním NÚKIBu o tom, že Huawei a ZTA nelze příliš doporučit, protože je podezření, že by tyto firmy přepojovaly sítě přes servery čínské tajné civilní či armádní služby, aby si mohli čínští agenti a jejich roboti všechno prostudovat. Podívejme se, co nám všem NÚKIB 17.prosince 2018 sdělil:

"Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vydal dne 17. prosince 2018 varování před použitím technických nebo programových prostředků společností Huawei Technologies Co., Ltd., a ZTE Corporation. Na základě četných dotazů odborné i laické veřejnosti Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost přistoupil k vydání metodiky k tomuto varování.

Metodika konkretizuje možné postupy správců informačních a komunikačních systémů spadajících pod zákon o kybernetické bezpečnosti a je určena primárně odborníkům zabývajícím se kybernetickou bezpečností.

Metodika vysvětluje institut varování, popisuje princip řízení rizik a nastiňuje možnosti při zajištění plnění povinností podle zákona o kybernetické bezpečnosti v souladu s předpisy regulujícími zadávání veřejných zakázek." (Pramen NÚKIB).

Z výše uvedené citace ze stránky NÚKIBu vyplývá, že by zejména státní organizace, úřady a ministerstva i akciové společnosti s majoritní účastí státu měly provést analýzu rizik spojených se stávajícím nebo plánovaným použitím technických i programových prostředků výrobců Huawei a ZTE a rozhodnout, zda budou tyto firmy vyloučeny z budování zejména telekomunikačních sítí páté generace. Jedná se podle vyjádření ředitele NÚKIBu Dušana Navrátila o "110 systémů kritické informační infrastruktury, 153 významných informačních systémů a 30 systémů provozovatelů základních služeb. To znamená 293 systémů, které jsou u 160 různých státních i soukromých subjektů." (Pramen).

Podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti tento "proces analýzy a řízení rizik je potřeba v souladu s § 4 odst. 4 ZKB provést také v rámci výběru dodavatele a výsledná opatření promítnout do smluv, které budou s dodavateli uzavřeny. Za dodavatele se v tomto případě považují nejen společnosti Huawei Technologies Co., Ltd., a ZTE Corporation, uvedené v samotném varování, ale i všechny další společnosti, které technické nebo programové prostředky zmiňovaných společností přeprodávají nebo které dodávají technické celky, jejichž součástí jsou prostředky zmiňovaných společností. Je však potřeba mít na paměti, že vydané varování se týká pouze technických a programových prostředků, nikoli osoby samotného dodavatele..." (Pramen).

Což je třeba uznat, velice kulantní vyjádření, protože co to je "osoba samotného dodavatele" u firmy, která je v případě Huawei Ltd. společností s ručením omezeným vlastněnou více méně či zčásti jejími zaměstnanci včetně finanční ředitelky Meng Wan-čou, která je dcerou zakladatele společnosti jménem Žen Čeng-fej..

A jak to dopadá na soutěže o veřejné zakázky? Metodika NÚKIBu k tomu praví toto: Obecně musí zadavatel při zadávání veřejných zakázek postupovat podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Tento zákon v § 36 odst. 1 stanoví, že zadavatel nesmí vytvářet při stanovování zadávacích podmínek “bezdůvodné překážky hospodářské soutěže“. V případě, že oprávněná autorita (zde NÚKIB), která k tomuto kroku disponuje zákonným zmocněním (zde v § 22 písm. b) ZKB), vydává akt (zde varování), který může v konkrétních případech vést k omezení hospodářské soutěže, nemůže být dodržení tohoto omezení při tvorbě zadávacích podmínek považováno za vytváření bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Tedy hospodářskou soutěž v tomto případě lze omezit již při stanovení zadávacích podmínek a nejedná se tím o porušení ZZVZ.

Takže se o žádnou diskriminaci nejedná, protože jde o národní bezpečnost. Otázkou zůstává, jaké jiné dodavatele sítí 5G zvolí naši operátoři včetně O2, když jsou firmy Huawei a ZTE předem vyloučeny? Například O2 na svých stránkách uvádí, že "O2 nabídne zákazníkům připojení s rychlostí 100 Mb/s na prvních šest měsíců za cenu Internetu Aktiv HD, tedy za 449 korun měsíčně, pokud využívají i jinou službu od O2. Technologie pro výstavbu dodává společnost Huawei. Pro příjem internetu 5G zákazníci potřebují vnitřní modem, který v místech se slabším signálem technici nahradí vnější anténou.".
Má vůbec O2 už funkční 5G síť od Huawei? Bude muset O2 tuto 5G síť zlikvidovat? Pokud ano, hrozí tady snad naše zaostávání při budování pozemních sítí 5G? Ředitel NÚKIBu k tomu uvedl, že jsou zde i jiné firmy, například Ericksson a Nokia.

Firma Ericksson na své titulní stránce uvádí poněkud zvláštní heslo "Připravte se na zahájení 5G ". Jako první konkrétní aplikací systému 5G je spolupráce společnosti TIM s firmami Ericsson a Qualcomm Technologies, Inc., kdy v listopadu 2018 se úspěšně realizovalo první připojení 5G v Itálii na funkční síti společnosti TIM s použitím prvního smartphonu 5G - prototypu. To nezní jako důkaz reálné možnosti začít okamžitě budovat síť 5G v Česku s Ericssonem. Zdůrazňuji, že se jednalo o laboratorní testy s prototypem smartphonu. Na stránkách Ericssonu je výsledkem vyhledávání "smartphone 5G" nula. Žádný smartphon není ve výrobě. Možná, že nabídnou zákazníkům smartphony a modemy Huawei, možná od Nokie.

Zajímavá situace je v Německu:"Proti účasti čínské firmy na budování telekomunikační infrastruktury se vyslovily německé bezpečnostní úřady. Naopak Spolkový úřad pro bezpečnost informační techniky (BSI) a telekomunikační společnosti se vyslovily pro to, aby čínská firma předem vyloučena nebyla. Kancléřka Angela Merkelová se kloní spíše ke druhému postoji, když v úterý řekla, že Německo bude požadovat „záruky“, že firma zpracovávaná data neodevzdá čínskému státu." (Pramen). To je ale naprostá naivita, ve špionáži přece platí, že slíbit se dá všechno a nedodržet vůbec nic. Nemá snad Merkelová také zdarma smartphony od Huawei tak jako náš milý pan prezident?

>>>Trvalá adresa článku 7.2.2019 14:00

Five Eyes a Ilon Musk poráží Huawei.

Na setkání v Kanadě v červenci 2018 šéfové špionáže z Austrálie, Kanady, Nového Zélandu, Spojeného království a USA - všichni signatáři smlouvy o vzájemném sdílení špionážních informací, často označovaní jako "Five Eyes" - se dohodli, že udělají maximim k omezení celosvětového růstu čínského telekomunikačního systému Huawei.

Úředníci amerických zpravodajských služeb (NSA, CIA, FBI) upozorňují na Huawei od doby před tímto setkáním a požádali spojence, aby následovali USA a vyřadili tuto společnost z rolí při budování mobilních a internetových sítí 5G. Varování se týká i další čínské firmy ZTE.

V den svatého Valentýna v roce 2018 oznámil Elon Musk odvážný plán k vypuštění 4 425 satelitů s nízkou oběžnou dráhou "pro ultrarychlé a snadné připojení k internetu" na každém čtverečním palci Země. Satelity budou pracovat na frekvenci Ka (20/30 GHz) a Ku (11/14 GHz) . Jinými slovy, internet 5G pro vesmír a z vesmíru. První dvě testovací družice byly vypuštěny raketou Falcon 9 o týden později. Každý satelit bude mít velikost minilednice o váze asi 400 kg. 4 425 satelitů bude v nadmořské výšce asi 700 mil a 7 518 satelitů bude v nadmořské výšce pouhých 210 mil.

Americká FCC (Federal Communications Commission) vydala 29. března 2018 souhlas s projektem společnosti SpaceX k poskytování širokopásmového připojení služeb využívajících satelitní technologii ve Spojených státech i po celém světě. Tato síť by umožnila poskytnout internetové připojení především po celém území USA, kde je dnes přístup k internetu možný jen na cca 50% území. A přenosová rychlost bude nejméně 1Gbit/s!!! Starlink FAQ zde.

Z uvedeného vyplývá, že především USA podporují Muskův plán na vybudování celosvětového satelitního internetu a dělají všechno pro to, aby byly čínské firmy Huawei a ZTE zcela vyloučeny z budování komunikačních sítí nejen v USA, ale i v Kanadě, Velké Británii, Austrálii i na Novém Zelandu. Těchto pět zemí v současné době provozuje špionážní systém ECHELON a využití satelitní celosvětové sítě Starlink Elona Muska (firma Space Exploration Technologies Corporation - SpaceX) pro zásadní obnovu ECHELONu je pro ně vítanou příležitostí. Stejně tak vytvoření sítě vítá americká armáda, která ji jistě využije pro spojení se svými základnami po celém světě včetně letecké, námořní, silniční a železniční dopravy.

Údajné špionážní aktivity firmy Huawei páchané na objednávku státního aparátu komunistické Číny nebyly dosud věcně dokázány a každému odborníkovi na počítačové sítě musí být jasné, že takové důkazy je prakticky nemožné získat. Musíme si uvědomit, že samotná existence moderních počítačů a internetu je naprosto děravý systém plný zadních vrátek počínaje výrobky firmy Intel i dalších. Víme o tom, že operační systém Windows poskytuje bez vědomí uživatelů nejen firmě Microsoft nepřetržitý proud informací pod záminkou snahy o zdokonalování systému počítačů, periferií a síťových prvků. K tomuto monitorování vaší činnosti jste nikdy nedali souhlas, avšak sami jste si jej dobrovolně koupili, i když je to jeden z mála výrobků na světě, na který se neposkytuje žádná záruka. Jak je celý systém děravý nepřetržitě dokazují aktivity hackerů krádežemi přístupových hesel a účtů, krádeže peněz z bankovních účtů i metody vydírání zejména firem zašifrováním jejich cenných dat. Nejrozsáhlejším internetovým zločinem je nepochybně průmyslová špionáž, krádeže průmyslových i obchodních tajemství.

Můžeme si tak jen vybrat, zda nás bude odposlouchávat ECHELON a řada dalších podobných systémů jako je francouzský Frenchelon nebo se k tomu připojí i Čína se svým něčím jako Chinchelonem.

Možná nám poněkud nevěrohodný pan Musk zakrátko nabídne kromě elektrických automobilů i superrychlé připojení na internet přímo z jeho satelitů. To by samozřejmě zásadně ohrozilo podnikání těch tisíců poskytovatelů internetu na našem území včetně těch hlavních mobilních operátorů. Možná se objeví snaha takové podnikání z vesmíru zakázat jako nekalou konkurenci všem těm drátům, kabelům a pozemním mobilním sítím včetně WiFi sítí. Ale jestliže si dnes můžete přes internet zaplatit odběr New York Times, tak proč ne internet ze satelitu, bude-li cena rozumná.

Firma Huawei, ačkoliv je dnes nepochybně na špici vývoje HW i SW pro pozemní 5G internet, prohraje boj o trh také proto, že pozemní sítě s její technologií nebudou moci konkurovat se satelitním celosvětovým Starlinkem toho poněkud šíleného ale nepochybně administrací USA podporovaného Elona Muska. Jde totiž nejen o velké peníze a Elon je potřebuje pro svůj projekt dobytí Marsu, jak ostatně sám prohlásil. A stále nabírá další lidi. Můžete se přihlásit, ale jen když jste občanem USA. Amerika first!

>>>Trvalá adresa článku. 31.1.2019 10:00

British Telecom a Huawei.

Společnost British Telecom uvedla, že zařízení Huawei nebyla používána v jádře její sítě pevných linek a byla odstraněna z jádra mobilních sítí, které získala při zakoupení operátora EE.

Podle BT měla tato opatření přivést sítě EE do souladu se zbytkem svého podnikání spíše než změnou politiky. "V roce 2016 jsme po akvizici společnosti EE začali proces odstraňování zařízení Huawei z jádra našich sítí 3G a 4G v rámci síťové architektury zavedených od roku 2006," uvedl mluvčí BT.

Řekl, že společnost bude používat stejné zásady pro své mobilní sítě nové generace. "V důsledku toho společnost Huawei nebyla zařazena do výběru dodavatele pro naše 5G jádro," řekl mluvčí British Telecom

Pramen.

To je opravdu pozoruhodné rozhodnutí britského operátora s ohledem na fakt, že PPF, majitel našeho největšího mobilního operátora a internetového poskytovatele O2 při nedávné návštěvě skupiny čeakých podnikatelů vedené prezidentem Zemanem uzavřel s firmou Huawei memorandum o porozumění (MoU), ve kterém PPF přislíbila, že se společně s Huawei podívá na možnosti využívání a nasazení mobilních 5G sítí.

>>>Trvalá adresa článku. 11.1.2019 14:00

100 zajímavostí ve Francii

Díky skvělému, zatím stále ještě fungujícímu shengenskému prostoru se jednoduše můžete dnes rozhodnout, že se vydáte kamkoliv v rámci Evropské unie a poté, co si vezmete pár osobních věcí a platební kartu, můžete vyrazit třeba do Francie. A pro takové cestovatele, zejména pro ty, kteří ještě Francii nenavštívili, mohu doporučit seznam nazvaný 100 zajímavostí ve Francii od Janet Rogers.

Jak se zde říká v úvodu, "Francie je doslova naplněná středověkými městy, alpskými vesnicemi a nádhernými plážemi. Vinice a vína ji činí světově známou, stejně jako mnoho klasických muzeí a památek. Starobylé jeskyně s prehistorickými kresbami, divadla a paláce, umělecké galerie a krásné vesnice i městečka - v této úžasné zemi je něco pro každého!"

Takže přeji všem, kteří některé nebo spíše některá ze stovky zde uvedených zajímavých míst navštíví "Bon voyage!"

>>>Trvalá adresa článku. 5.7.2018 11:00

Čína je náš velký, velmi velký přítel.

Dnes dopoledne v Pekingu byla představena nově založená čínská mediální organizace China Media Group. Podle plánu reforem čínských vládních orgánů bude čínská mediální organizace China Media Group pod přímým řízením Čínské státní rady. Tato mediální organizase se skládá z Čínské centrální televize (CCTV), Čínského národního rozhlasu (CNR) a Čínského rozhlasu pro zahraničí (CRI). Hlavními úkoly nové mediální organizace je vysílat politiku Komunistické strany Číny, organizovat velká zpravodajství, vyrábět rozhlasovou a televizní tvorbu, vypracovávat televizní seriály, vést společenská těžiště, upevňovat kontrolu na veřejné mínění, upevňovat schopnost mezinárodního vysílání a dobře vyprávět čínské příběhy. Pramen: CRI.

Tolik zpráva CRI o upevňování moci Čínské komunistické strany. I u nás se náš prezident stará o to, abychom se s velkou Čínou ještě více spřátelili. Vypráví nám totiž dobře čínské příběhy.

Čchang Čen-ming, šéf představenstva konglomerátu CITIC Group, jednal s prezidentem Milošem Zemanem o čínských investicích. CITIC Group může převzít téměř polovinu společnosti CEFC, která je nejviditelnějším subjektem čínských investic v Česku. CEFC se dostalo do problémů kvůli vyšetřování jeho šéfa Jie Ťien-minga. Čchang Čen-ming má důvěru komunistického vedení Číny a ovládá jednu z největších tamních společností. Čchang Čen-ming, šéf představenstva CITIC Group, ve středu přiletěl na inspekci do Česka. Chce zkontrolovat zdejší investice další čínské firmy CEFC Europe, kterou jeho konglomerát může v příštích měsících převzít.

Jedna z prvních cest Čchang Čen-minga po přistání vedla na Pražský hrad, kde se setkal s prezidentem Milošem Zemanem. Ten je velký podporovatel čínských investic a CEFC Europe zde patří mezi nejaktivnější firmy.

Vrcholového manažera CITIC doprovodili šéfové dalších podniků patřících do skupiny CITIC Group. U 45minutového jednání na Hradě byla také čínská velvyslankyně Ma Kche-čching a tvář CEFC Eu­rope Jaroslav Tvrdík.

Konglomerát CICIT chce vstoupit do CEFC s téměř padesátiprocentním podílem ve chvíli, kdy má tento podnik problémy. Jeho šéf Jie Ťien-ming čelí v domovské Číně vyšetřování kvůli porušení blíže nespecifikovaného zákona. Společnost trápí i velké zadlužení. Jak informovala agentura Bloom­berg, skupina CEFC rozprodává po světě své nemovitosti. Pramen: ihned.cz.

Pozoruhodné je, že se tohoto jednání nezúčastnil žádný člen české vlády v demisi. Tedy ani ministr zahraničí nebo průmyslu a obchodu. Na to, jak dopadnou a kam budou směřovat aktivity nového čínského hráče na českém území si budeme muset počkat. Jisté již je, že CICIT převezme všechny investice, které CEFC v České republice nakoupila na dluh.

>>>Trvalá adresa článku. 19.4.2018 17:00

Černá smrt po opravě Meltdown.

Nevím jak vy, ale už jsem zažil při práci pod Windows 1.x, 3.x, 95, 98, XP, 7 katastrofický jev zvaný "modrá obrazovka smrti" jako projev totálního selhání tohoto celosvětově masově používaného produktu z kutilské dílny firmy Microsoft. Byla to vždy tak trochu hrůza, ale dalo se z tohoto stavu počítače téměř "inteligentně" dostat. Prostě jste viděl, že je něco špatně a mohl alespoň počítač vypnout, restartovat a zkoušet, zda to bylo jen momentální selhání vlivem záhadných okolností nebo se rozhodnout pro návrat k minulému stavu pomocí obnovy či pustit se do reinstalace.

V minulých dnech, naposledy dnes odpoledne jsem ale při prostém prohlížení internetového obsahu prostřednictvím Google Chrome náhle zíral nikoliv na modrou, ale na zcela černou obrazovku na které monitor díky jisté minimálni inteligenci sděloval, že postrádá jakýkoliv videosignál z počítače k němu připojenému.

Bylo zřejmé, že za touto černou oponou Windows 10 Home cosi kutí, ale žádnou známou kombinací kláves nebylo možné počítač vypnout. Zkuste si to sami, spusťte si počítač s vypnutým monitorem a pokuste se naslepo pokračovat či spíše skončit s touto zábavou.

Při první takové události, kterou jsem pracovně nazval Černá smrt, jsem ukončil práci počítače tvrdým stopem: držel jsem síťový vypínač tak dlouho, až počítač skončil. Po restartu se Windows tvářily jakoby se nic nestalo, jen Chrome se ptal, zda má obnovit stav po nenormálním konci. To jsem mu raději nedovolil a vše se zdálo být OK. Když se mi černá smrt objevila i další den a opět, zpytoval jsem své svědomí, jakým zásahem mým nebo vnější mocí (automatické aktualizace) mohlo dojít k narušení "zdraví" mého počítače.

Dospěl jsem logicky k závěru, že na vině múže být právě probíhající aktualizace Windows, které iniciativně rozjel ve velkém Microsoft ve snaze napravit "náhle" objevenou HW díru v konstrukci a v mikrokódu procesorů Intel i AMD nebo ARM. Díru, která byla nazvána Meltdown a také Spectre a která otřásla sebevědomím všech světových tvůrců SW, kteří se dosud domnívali, že díry či zadní vrátka mají výhradně ve své moci. Nebudu zde popisovat proč jsou všechny procesory ve všech počítačích světa potenciálním nebezpečím pro všechny uživatele. Všichni se totiž nacházíme v situaci, že díky této HW "díře" mohou dostatečně poučení a schopní hackeři získat z našeho počítače bez našeho vědomí tak zásadní informace jako jsou přístupové kódy a hesla k našemu internetovému bankovnictví. Mohou být tak napadeny i řídící systémy jaderných elektráren, rozvodných systémů elektřiny, řízení leteckého provozu a obranné systémy všech států.

Zatím jsem v souvislosti se záplatováním této díry ale nikde nenarazil na internetu s jevem , který jsem nazval "černá smrt". Pokud se snad s takovým jevem či děsivou událostí setkáte, po restartu udělejte jedinou věc: odinstalujte záplatu, kterou Microsoft poslal jako aktualizaci do vašeho počítače ve snaze opravit Meltdown. V mém případě se jednalo o aktualizaci KB4056892. Po jejím odinstalování a zákazu dalších aktualizací zákazem služby Windows Update (Správa počítače, Služby a aplikace, Služby, Windows Update - Zakázat) můj počítač zatím pracuje normálně - i když co je normální chování Windows 10, že?

Nahlédnutím do různých diskuzí na internetu zjistíte, že aktualizaci Windows zakazuje dost uživatelů - tedy ti, kteří vědí jak na to. A objevuje se řada článků varujících před záplatováním: Záplaty na Meltdown a Spectre dělají problémy i novým procesorům Intelu, Intel chce zastavit distribuci starších oprav chyb Spectre a Meltdown, Intel varuje datacentra: Neinstalujte naše záplaty na Spectre/Meltdown. Způsobují restarty.

Je celkem zřetelně patrné, že Microsoft pověřil tvorbou záplat partu diletantů. Radím proto počkat nejméně jeden měsíc a pak zkusit aktualizace Windows opět povolit. Upozorňuji na to, že se riziko napadení vašich kódů a hesel týká i vašich mobilů, padů a ipadů bez ohledu ma výrobce: Všude jsou totiž procesory Intel, AMD, ARM. Tedy i ve všech výrobcích Apple a zranitelné jsou i všechny distribuce operačních systémů Linux.

Závěrem si dovolím vyslovit jednu hypotézu: není snad možné, že si tuto díru do procesorů objednala někdy před 20-30 lety státní administrativa USA (FBI, CIA, NSA, Pentagon)? Logiku by to mělo, protože jak tvrdí současní bezpečnostní a vojenští specialisté, třetí světová válka již započala: válčí se na internetu a zasahovat je možné všude. kde jsou počítače. A nemusíte tam posílat žádné vojáky.

Přečtěte si můj starý článek Je vaše tiskárna či kopírka na seznamu policie? Že metoda tajného tisku "žlutých teček" na dokumentech z barevných laserovek stále funguje potvrzuje článek How The Intercept Outed Reality Winner. Přečtěte si i diskusi pod ním.

>>>Trvalá adresa článku. 23.1.2018 20:00

Jak si spustit T602 ve Windows 10?

Asi se většina z vás začala po přečtení titulku smát. Kdo by proboha dnes ještě používal ten starodávný textový editor vytvořený v osmdesátých letech minulého století (autoři Jaromír Šiška, Richard Kaucký a Martin Šiška) pod záštitou 602. organizace Svazarmu, přes kterou jsem i já pracoval prakticky ilegálně pro JZD Slušovice. Loupili jsme totiž zlým kapitalistům databázový SW DBASE II. Převáděli jsme ve strojovém kódu anglické hlášky na české a JZD Slušovice to pak prodávalo se svými prvními osobními počítači vyrobenými z dílů dovezených se souhlasem ÚV KSČ ze znepřátelené imperialistické země zvané ROC - Republic of China neboli z Tajvanu. Inu staré zlaté časy.

Ale zpátky k odpovědi na otázku, jak nejen editor T602 ale i jiné starodávné DOSovské programy včetně her rozchodit ve Windows 10. V mém případě se jednalo o 32 bitovou verzi Windows 10 Home. Jak na to ve verzi 64 bitové v tomto článku nenajdete.

Experimentoval jsem na základě dotazu jedné milovnice textového editoru T602, která se s ním nehodlá rozloučit, protože stará láska nerezaví. Tedy ta k tomu editoru. Odpověď na otázku jak na to je tedy následující:

 1. Musíte si opatřit vhodné DOS prostředí v rámci Windows 10. Po několika pokusech s různými distribucemi DOSBoxu doporučuji zvolit verzi DOSBox SVN Daum. Stáhněte si Installer a spusťte jej.
 2. Na disku si pak vytvořte jeden adresář (složku), do kterého si rozbalíte vaši DOS aplikaci, v mém případě to byl C:\T602. To bude virtuální disk pro DOSBox.
 3. Po instalaci se věnujte úpravám v konfiguračním souboru, který si otevřete pomocí volby Start - Run DOSBox onfiguration. Uvedu zásadní parametry, které je vhodné v tomto textovém souboru dosbox.conf upravit :
 4. .
  • fullscreen=true
  • printer=true
  • printoutput=printer
  • parallel1=file dev:lpt1
 5. V závěrečné sekci "autoexec" doplňte:
  • mount x c:\t602 --- připojení virtuálního disku s DOS aplikací
  • net use lpt1: \\127.0.0.1\HP /persistent:yes --- nastavení sdílené tiskárny pro DOS tisk
  • x: --- přepnutí na virtuální disk
  • t602.exe --- spuštění DOS aplikace
  • exit --- ukončení chodu DOSBoxu

A pak už jen spusťte DOSBox ze Startu volbou Run DOSBox (noconsole) a můžete pracovat v našem případě s editorem T602 v celoobrazovkovém režimu.

Samozřejmě si můžete vytvořit vlastní konfigurační soubor pro DosBox, který umístíte do adresáře/virtuálního disku a na celé spuštění si uděláte i soubor t602.BAT spouštěný zástupcem umístěným na ploše desktopu:


@echo off
setlocal enableextensions
c:
cd "C:\Program Files\DOSBox SVN-Daum"
if exist dosbox.exe start dosbox -noconsole -conf c:\t602\dosbox.conf

Přeji Vám mnoho zdaru při případném setkání se starodávným DOSem v prostředí Windows 10.

>>>Trvalá adresa článku. 14.1.2018 15:00

Tajemství nebeské manny objeveno?

Finští vědci vyrobili pomocí systému poháněného obnovitelnou energií dávku jednobuněčných proteinů, které jsou dostatečně výživné, aby sloužily k večeři. Celý proces vyžaduje pouze elektřinu, vodu, oxid uhličitý a mikroby.

Syntetická strava byla vytvořena jako součást projektu Food From Electricity, což je spolupráce mezi Technologickou univerzitou Lappeenranta (LUT) a Finským technickým výzkumným centrem VTT.

Po vystavení surovin elektrolýze v bioreaktoru vzniká prášek, který se skládá z více než 50 procent bílkovin a 25 procent sacharidů - texturu lze také měnit změnou mikrobů používaných při výrobě.

Bioreaktor

Další etapou, podle vedoucího vědce Juhu-Pekka Pitkänen bude optimalizace systému. V současné době totiž bioreaktoru velikosti kávové šálky trvá přibližně dva týdny výroba jednoho gramu bílkovin. Pitkänen uvedl v tiskové zprávě LUT : "V současnosti se zaměřujeme na vývoj technologií: koncepce reaktoru, technologie, zlepšení účinnosti a řízení tohoto procesu."

Pitkänen předpověděl, že to bude trvat asi deset let, než bude účinnější modifikace systému široce dostupná. "Možná 10 let je realistickým časovým rámcem pro zahájení výroby a prodeje bioreaktorů s ohledem na potřebnou legislativu a technologii procesu". Výsledný produkt by mohl být použit k zajištění výživy hladovějících lidí a zajištění zdroje potravy v oblastech, které nejsou vhodné pro zemědělskou produkci. Pitkänen uvedl, že v budoucnu může být "technologie přemístěna například do pouští a dalších oblastí postižených hladomorem", což poskytuje zdroj levných a výživných potravin těm, kteří to nejvíce potřebují.

Více viz Futurismus.com.

Podle odhadu některých vědců může být tento proces výroby potravin téměř desetkrát energeticky účinnější než běžná fotosyntéza, která se používá pro pěstování sóji a dalších zemědělských produktů.

Obraťme ale nyní svoji pozornost k popisu záhadné biblické potraviny zvané manna. Následující citace pochází z Kralické bible:

Exodus 16:1 Když se pak hnuli z Elim, přišlo všecko množství synů Izraelských na poušť Sin, kteráž jest mezi Elim a Sinai, v patnáctý den druhého měsíce po vyjití z země Egyptské.

2 I reptalo všecko shromáždění synů Izraelských proti Mojžíšovi a proti Aronovi na poušti

.

3 A mluvili jim synové Izraelští: Ó bychom byli zemřeli od ruky Hospodinovy v zemi Egyptské, když jsme sedávali nad hrnci masa, když jsme se najídali chleba do sytosti! A teď vyvedli jste nás na tuto poušť, abyste zmořili všecko shromáždění toto hladem.

4 I řekl Hospodin Mojžíšovi: Aj, já dám vám chleba s nebe jako déšť, a vycházeti bude lid a sbírati, což by postačilo na každý den, abych ho zkusil, bude-li choditi v zákoně mém, či nebude.

5 V den pak šestý přistrojí sobě to, co přinesou; a bude toho dvakrát více, než toho, což sbírati mají na každý den.

6 Tedy mluvil Mojžíš a Aron všechněm synům Izraelským: U večer poznáte, že Hospodin vyvedl vás z země Egyptské.

Exodus 16:13 Tedy stalo se u večer, že přiletěly křepelky a přikryly tábor; ráno pak spadla rosa okolo táboru.

14 A když přestalo padání rosy, aj, ukázalo se po vrchu pouště drobného cosi a okrouhlého, drobného jako jíní na zemi.

15 Což vidouce synové Izraelští, řekli jeden druhému: Man jest toto. Nebo nevěděli, co by bylo. Tedy řekl jim Mojžíš: To jest ten chléb, kterýž vám dal Hospodin ku pokrmu.

16 To jest, o čemž přikázal Hospodin: Nasbírejte sobě toho každý k svému pokrmu; gomer na jednoho člověka vedlé počtu osob vašich, každý na ty, kteříž jsou v stanu jeho, vezmete.

17 I učinili tak synové Izraelští, a nasbírali jiní více, jiní méně.

18 Potom měřili na gomer. A nezbylo tomu, kdo nasbíral mnoho, a ten, kdo nasbíral málo, neměl nedostatku; ale každý, což mohl snísti, nasbíral.

19 I řekl jim Mojžíš: Žádný ať nic z toho nepozůstavuje k jitru.

20 Ale neuposlechli Mojžíše. Nebo někteří zanechali díl z toho až do jitra; i zčervivělo a zsmradilo se. Pročež rozhněval se na ně Mojžíš.

21 Tak tedy sbírali to každého jitra, každý což snísti mohl. A když horké bylo slunce, tedy se ta manna rozpouštěla.

Tolik tedy tedy praví o záhadné nebeské potravině zvané manna Bible. Můžeme se tedy domnívat, že Hospodin či spíše jeho sbory andělů použil vzduch, vodu v mracích včetně zde obsažených bakterií a sílu atmosférické elektřiny k zajištění potravy Židům putujícím 40 let po poušti z egyptského zajetí? Skutečně objevili finští vědci něco, co bychom mohli označit za božskou technologii???

>>>Trvalá adresa článku. 30.8.2017 11:50

Diskutujte na adrese mého blogu: zde.

Měkká síla

V dnešním světě nestačí k zajištění bezpečnosti měkká síla, Evropská unie proto potřebuje účinnou obrannou politiku, řekl v pátek na bezpečnostní konferenci v Praze předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.

A televizní stanice a všechny zpravodajské servery toto prohlášení jako papouškové opakovaly. Domnívám se ale, že ani ty rozkošné hlasatelky - pardon, redaktorky ČT - ani většina národa netušila a ani dodnes netuší, co to ta záhadná měkká síla vlastně je. Není to ona záhadná síla z hvězdných válek a už vůbec nic, co by snad souviselo s věkem oslabeným mužstvím eurokomisařů.

Tak jsem zagoogloval a zde je výsledek mého pátrání po tomto fenoménu, kterého mají politici plná ústa.

Někteří odborníci či spíše překladatelé anglického výrazu "soft power" také místo měkké síly hovoří o měkké moci. Americký neoliberál a politolog Joseph Nye z Harvardovy univerzity přišel v roce 1990 s pojmem měkká moc (viz Bound to Lead: The Changing Nature of American Power a Soft Power). Nyní se pojem měkká moc či spíše síla dostal do politického slovníku a existuje způsob, jak měřit jeho index a porovnávat tak měkkou sílu jednotlivých států světa. Tvrdá moc (hard power) spoléhá na složku především vojenskou a ekonomickou, index definice měkké moci (soft power) vychází z atraktivity nabízených hodnot, institucí, posuzuje diplomatickou infrastrukturu, schopnost vytvářet mezinárodní normy a standardy chování.

Aktuální a uznávaný žebříček měkké síly států světa vydal v loňském roce britský institut Portland communications, který se na zvláštní stránce svého webu odvolává na zmíněného politologa Josepha Nye a jeho tři pilíře měkké síly: politické hodnoty, kultura a zahraniční politika. Tyto tři kategorie institut Portland rozvedl do šestasedmdesáti kritérií prostřednictvím šesti dílčích indexů objektivních dat (Government, Culture, Education, Global Engagement, Enterprise, Digital) a sedmi kategorií dat získaných z mezinárodního šetření.

Výsledné hodnocení z roku 2016 pak například Českou republiku uvádí na 29 místě těsně za státy jako Řecko, Maďarsko, Rusko a Čína. Index měkké moci České Republiky je 44.43. Pro porovnání: Spojené státy jsou na prvním místě s indexem 77.96 následovány těsně UK s indexem 75.97. Dále zde nalézáme Německo 72.60, Švýcarsko 67.65, Belgii 59.70. Nejsme tedy v žebříčku třiceti světových státu na čele, ale být v těch třiceti přece jen něco znamená. Materiál institutu Portland z roku 2016 nazvaný "The Soft Power 30" si můžete stáhnout zde. Výsledková tabulka indexů je na straně 36-37 a pozornosti hodný je i graf na straně 47.

Tolik informace o pojmu "měkká síla", i když bych já spíše doporučoval pojem "klidná síla". Protože lepší je působit s klidem na svět na dálku než se vrhat se svými vojáky do cizích zemí a používat zde "tvrdou sílu". S tvrdou silou to zkoušeli například staří Římané a podívejte se jak nakonec dopadli: napadení Germáni je nakonec obsadili.

Doporučuji také článek M.Raduševiče uveřejněný v LN s názvem "Žijeme v novém světě měkké moci".

>>> [Trvalá adresa článku.] 10.6.2017 15:35

Diskutujte k tomuto článku na mém blogu iDNES zde.

Zvláštní oprava pro Windows XP proti ransomware virům!

Microsoft vydal mimořádný update pro Windows XP, který má opravit "díru" v systému, přes kterou se mohou šířit vyděračské viry automaticky mezi jednotlivými počítači v interních sítích. K tomuto kroku přistoupil Microsoft i přesto že pro operační systém XP již nevydává žádné bezpečnostní opravy.

Tuto opravu si stáhnete na stránce Microsoftu označené jako Aktualizace zabezpečení systému Windows XP SP3 (KB4012598), kde je i jednoduchý návod jak opravu provést.

Microsoft učinil tento bezprecedentní krok vydávání záplat pro nepodporované operační systémy v důsledku masivních WannaCrypt Ransomware útoků proti firmám a státním organizacím po celém světě. Podniky, vlády a jednotlivci v 74 zemích po celém světě staly oběťmi více než 45.000 útoků tohoto jediného kmene ransomware v prostoru několika málo hodin.

Tento Wannacrypt ransomware požaduje 300 dolarů v Bitcoin pro odemknutí zašifrovaných souborů a tuto cenu zdvojnásobuje po třech dnech. Uživatelům je vyhrožováno že všechny jejich soubory budou trvale odstraněny, pokud výkupné nezaplatí do týdne.

Je zcela zřejmé, že současný celý svět je zcela závislý na dokonale nedokonalém počítačovém systému vytvářeném po desetiletí firmou Microsoft, která podle licenčních smluv nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené užíváním jejich produktů, zejména tedy operačních systémů a kancelářského balíku Office. Jedná se o krajně nedokonalý výrobek, který vyrábí několik tisíc analytiků a programátorů roztroušených nekontrolovaně po celém světě, přes jejich činost není žádná rozumná nadnárodní mezistátní kontrola. Nelze vyloučit, že jsou mezi nimi - tedy mezi zaměstnanci firmy Microsoft - jedinci, kteří ať už z osobních nebo jiných pohnutek záměrně vkládají do kódování programových systémů tajná "zadní vrátka" či jiné programové sekvence sloužící k zločinnému ovládnutí operačních systémů nebo kancelářských programů.

Politicky motivované pokusy vytvořit na Microsoftu nezávislé operační systémy a kancelářské balíky se v minulosti objevily jak v Rusku tak i v Číně, leč bez viditelného výsledku. Dobrovolnické projekty typu Linux či O/L Office jsou nepoužitelné pro řízení států a průmyslových korporací z řady důvodů, které nemá smysl uvádět. Závislost na produktech firmy Microsoft je dnes celosvětové tak obrovská, že nelze v blízké budoucnosti očekávat nějaký konkurenční produkt, který by byl pod nadnárodním a nadstátním dozorem a zajišťoval by bezpečný chod všech systémů řízení nejen firem ale i států, mezinárodní letecké a další dopravy včetně kosmického výzkumu.

Nabízí se zde snad jediné řešení: mezinárodní kuratela nad firmou Microsoft, vytvoření orgánu dohledu nad jejími produkty, zabezpečení testování jejich bezpečnosti před uváděním na trh. To ale asi každému připadá jako nápad šílence, jako něco, co nelze uskutečnit. Pak nám ale nezbývá než se smířit s myšlenkou, že se budeme dále potýkat s počítačovými škůdci, vyděrači a teroristy, kteří budou schopni nejen zastavit výrobu v automobilce či vyvolat zmatek v britské nemocnici, ale i přivést k výbuchu atomové elektrárny, nasměrovat kamkoliv nejen počítači řízená dopravní či vojenská letadla ale i rakety na libovolné cíle a vyvolat tak onen dlouho očekávaný konec lidstva.

Doporučuji se podívat na The Guardian: Ransomware attacks: 29,000 infections in China as working week begins - live. Konec světa už zřejmě započal...

>>> [celý text článku.] 16.5.2017 16:00

Jak na vyděračské viry?

Antivirová firma Kaspersky Lab nabízí zdarma software Anti-Ransomware Tool for Business, který nabízí kompletní ochranu proti ransomwaru. Je určen především pro firmy ale i běžné domácí uživatele. Díky technologiím Kaspersky Security Network (KSN) System Watcher dokáže rozpoznat schémata chování ransomwaru a ochránit koncové body v operačním systému Windows. Unikátní vlastnosti System Watcheru umožňují například blokovat nebo napravit škodlivé změny.

Nebezpečné programy, jako je ransomware, které v počítačích zakódují důležitá firemní data, představují v současnosti závažný problém, zejména pro malé firmy.

Nejnebezpečnější forma ransomwaru – crypto-malware – způsobuje nezvratné zašifrování cenných firemních dokumentů a podniky nutí zaplatit výkupné za obnovení přístupu k jejich datům. Program Kaspersky Lab Anti-Ransomware Tool for Business dokáže tomuto problému čelit. Je nainstalován jako rezidentní program stále sledující datový tok v počítači, který analyzuje a chrání tak počítač proti ransomwaru.

Rychlý a odlehčený nástroj Kaspersky Anti-Ransomware Tool for Business poskytuje komplexní ochranu i uživatelům, kteří nevyužívají pokročilá řešení firmy Kaspersky Lab. Je schopný vyřešit jeden z největších bezpečnostních problémů, který dnes u uživatelů počítačů vede k finančním ztrátám. Zde si jej můžete stáhnout. Je ke stažení bez registrace například i na Slunecnice.cz.

Po nainstalování programu je nutné upravit nastavení ve volbě Settings,System Tracing, Trace level:Only errors, Enable tracing na zapnuto. Po instalaci je zde totiž nastavení All events, což způsobí vytváření rozsáhlých několika gigabajtových logovacích souborů v adresáři Windows/ProgramData/Kaspersky Lab/Antiransom/logs. Pokud tuto změnu neprovedete, může se vám snadno stát, že váš disk s Windows bude po několika dnech zcela zaplněn.

Více o ransomwaru zde nebo zde.

>>> [Trvalá adresa článku.] 15.2.2017 15:00

Pomatený televizor SONY.

Po příjezdu z dovolené jsem automaticky zapnul televizor SONY KDL-40R455B a ono nic. Na všech kanálech jen zpráva "Není signál". Seznam kanálů-programů se zobrazil, ale žádný nenaběhl, prostě nic. Protože máme v domě jakousi záhadnou společnou anténu, podezíral jsem jí, že nefunguje. Ale v kuchyni televizor připojený na tutéž anténu v pohodě vyhrával. Tak asi je něco s kabelem vedoucím přes dva pokoje, že? Málem jsem provedl novou instalaci kabelu včetně jeho vytrhání z lišt, tak jsem alespoň zkontroloval zastrčenost konektorů, ale zase nic. Tak co dál?

Televizor působil dojmem poloviční obrny. Žádné kanály se nechytaly a tak jsem zahájil nové načtení kanálů. Výsledkem bylo nula nalezených kanálů a zpráva "Programy nejsou uloženy"! Co dál? Tak jsem přes HDMI připojil externí set-top-box Evolveo, který používám pro paralelní nahrávání pořadů na externí disk a ejhle: televizor bez problémů reprodukoval jakýkoliv kanál, který přes kabel dostal.

Začínal jsem dospívat k názoru, že se prostě po dvouletém používání vysypal digitální tuner a že bude muset jinak dobrá televize SONY dožít propojena do svazku spolu s tím Evolveo boxem.

Mezi experimenty jsem samozřejmě googloval zprávy o tom, co se mohlo asi stát. Web firmy SONY nenabídnul nic. Všeliké diskuze nic. Napadlo mě, že se třeba jaksi taksi vymáznul či poškodil základní program televizoru, tzv. firmware. Nelenil jsem a nabídnul jeho reinstalaci. Ale televize sdělila, že není třeba nic přes USB nahrávat, že je vše aktuální.

A pak jsem se již zcela zdrcen vzdával vší naděje, když tu náhle mě osvítila zářná myšlenka: co takhle provést restart vzdorujícího přístroje! V nabídkách v ovládání jsem sice několikrát narazil na volby "Reset" různých funkcí či nastavení, ale bylo to bez výsledku. Z mé zkušenosti s počítači vím, že když zařízení vzdoruje, platí ona slavná věta, božská rada kterou poskytují nejčastěji ajťáci: "...a už jste zkoušel počítač vypnout a zase zapnout?" Samozřejmě, že jsem během experimentů s televizorem SONY jej mnohokrát vypnul a zase zapnul a nic. A pak mi to konečně docvaklo: sáhnul jsem po kabelu vedoucím do zásuvky s mocným a silným elektrickým proudem a vytáhnul jej! Pro jistotu jsem vyčkal asi tak deset sekund a opět jej zastrčil.

A stal se zázrak! Náhle se milá SONY TV probrala, žádala si naladění, nalezla 73 kanálů a začala vyhrávat jako za mlada. Takže to je moje zásadní informace: při potížích s televizorem nezapomeňte nejdříve vytáhnou zástrčku ze zdi a zase ji tam narvat. Tento veskrze odborný zásah tak nebude muset udělat pozvaný opravář a vy ušetříte. Přeji krásný den a skvělý obraz.

Diskuse k článku: http://bilek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=542489

>>> [Trvalá adresa článku.] 17.8.2016 15:00

BREXIT ještě neplatí!

Naprostá většina médií a zejména politiků všech druhů zcela opominuli fakt, že podle britských zákonů má výsledek referenda o vystoupení VB z EU jen význam poradní! Teprve parlament musí na základě takového "lidového" doporučení hlasovat o tom, zda opravdu hodlá VB z EU vystoupit. Zdali se to stane, zatím ale nic nenasvědčuje. Unijní představitelé se naopak usilovně snaží přinutit Camerona k onomu závažnému prohlášení, požadavku zahájit vystoupení VB z EU podle článku 50 Lisabonské smlouvy. Proč tak spěchají? Mají zejména Němci nějaké zvláštní důvody k tomu, aby VB z EU skutečně vystoupila a to co nejdříve?

Důvody jsou celkem zřejmé a zřetelné: poté, co VB nebude členem EU přejde veškerá skutečná moc v Unii na Německo a tak se uskuteční onen dávný německý sen o třetí Říši, o ovládnutí celé Evropy. Pak už zbývá jen několik kroků k ovládnutí nejen celého Balkánu, ale i Běloruska a Ukrajiny. Tentokrát se snad ale na Moskvu nepotáhne...

Je jisté, že do těchto německých plánů se účast VB jaksi nehodí. Tím, že se těch "zpropadených Anglánů" my, občané Evropské unie, zbavíme, vznikne nám už jen jeden nepatrný problém: jak se zbavit té nechutné angličtiny, která se tak zcela nelogicky stala úředním jazykem EU. Nejlepší bude prostě nenápadně přestat vydávat oficiální dokumenty EU v anglickém jazyce a soustředit se na osvědčenou němčinu a francouzštinu, občas, aby se neřeklo i italštinu.

Jak to ovšem ve skutečnosti dopadne, není jisté. Podivné je, že se o nutném potvrzení výsledků referenda britským parlamentem nijak zvlášť v médiích nepíše, snad kromě článku Stephana Lendmana nazvaném Brexit Referendum Is Non-Binding. UK Parliament Not Voters has Final Say. Podobně popisuje situaci i David Allen Green v článku Can the United Kingdom government legally disregard a vote for Brexit?.

Také labouristický poslanec David Lammy vyzval parlament, aby "zastavil toto šílenství" a hlasoval proti rozhodnutí z referenda opustit Evropskou unii. Nejspíše proto, že si je vědom této možnosti, jak nemastný neslaný výsledek referenda odmítnout a nejspíše nechat hlasovat Brity ještě jednou, doopravdy, nebo to nechat plavat. O tom, jak to vlastně s platností referenda je, popisuje stávající situaci The Guardien v článku Is the EU referendum legally binding?.

Přestože obyvatelé Londýna se rozhodli mezitím založit vlastní stát a zůstat v EU (???), další statisíce či dokonce milionů Britů podepisují petici pro zopakování referenda a Skotové se chystají odtrhnout, situace je nadále nepřehledná. Doufejme jen, že zasáhne parlament, prohlásí referendum za zmatečné a vyhlásí nové hlasování například s povinnou účastí alespoň 75 procent voličů a s požadavkem dosažení nejméně 60 procent hlasů nutných k tomu, aby parlament definitivně rozhodl. Protože pokud má naše pidirepublika nadále zůstávat v tom spolku zvaném EU, raději bychom v něm byli společně s Anglány, Skoty a Iry.

>>> [Trvalá adresa článku.] 26.6.2016 15:00

Žijeme si jako prasata v žitě. Nebo ne?

České veřejnoprávní radio placené občany zvláštní daní vypustilo do světa toto překvapující zjištění:
"V Česku je výrazně levněji ve srovnání s evropským průměrem.
Život v Česku je v porovnání s průměrem života v Evropské unii o dvě pětiny levnější. České ceny dosahují 59,4 procenta evropského průměru a jsou například nižší než slovenské či chorvatské. Srovnání cen z roku 2014 přinesl v aktuálním vydání časopis Statistika&My. Jak ale ČTK sdělil hlavní ekonom Deloitte David Marek, dlouhodobě se ceny v České republice budou evropskému průměru přibližovat. Česko patří v Evropě mezi šest zemí s nejnižšími cenami. Levněji než v tuzemsku je v Litvě, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Bulharsku. Ceny v Rumunsku a Bulharsku jsou dokonce pod polovinou průměru EU. Na Slovensku je život dražší než v Česku, ceny tam dosahují 63,4 procenta evropského průměru. Potraviny jsou na Slovensku sice levnější než v Česku, bydlení, dodávky energií a voda tam však vyjde dráž. I v porovnání s Chorvatskem se v Česku žije levněji. Ceny v této zemi, kam řada Čechů vyjíždí trávit letní dovolenou, představují 62,6 procenta průměru EU. Ze zemí EU se žije nejdráž v Dánsku a Švédsku, kde ceny evropský průměr překračují o téměř dvě pětiny. Nejvíce se ale v Evropě prodraží pobyt ve Švýcarsku a Norsku, kde ceny překračují evropský průměr o tři pětiny. "

Uvedený intelektuální výron pracovníků Českého rozhlasu čerpá z důvěryhodného zdroje. V časopise Statistika&My vydávaném Českým statistickým úřadem skutečně byla taková informace o našem blahobytu zveřejněna v březnu 2016. Její autor, jakýsi Lukáš Kučera z oddělení svodných analýz ČSÚ nepochybuje na základě komparativní analýzy o tom, že kdo chce žít levněji, měl by emigrovat do Česka. Pan Kučera ale zapoměl uvést podstatnou informaci: muselo by se například jednat o italského důchodce, který by si s průměrným důchodem 30 807 Kč měsíčně skutečně pomohl. Jak by ne, když průměrný český důchod činí pouhých 10 692 Kč! (pramen) Nejlépe by se ovšem měl v Česku důchodce lucemburský s důchodem 80 000 Kč nebo řecký chudák důchodce, který ještě nedávno pobíral průměrně 43 200 Kč měsíčně.

Je neuvěřitelné, že si Český rozhlas dovolí hlásat takovou děsivě klamající informaci. Pravděpodobně se jedná o tradici pocházející z dob socialismu, kdy jsme podobné oslňující zprávy o chudých obyvatelích západních zemí mohli poslouchat z téže hlásné trouby. Při uvádění vysokých cen zboží na západě se stejně jako dnes "zapomělo" na výši příjmů těchto západních chudáků. Průměrná mzda v Německu se dnes pohybuje kolem 93 000 Kč, v Česku je to kolem 26 000 Kč. Ve světle takové informace je jasné, že si jako prase v žitě nežijeme, jen nás Český rozhlas společně s Českým statistickým úřadem má za idioty.

>>> [celý text článku.] 28.3.2016 10:30

Dohoda s Tureckem je boží!

Současní vládcové Evropy podepsali neskutečnou smlouvu s Tureckem, která otevře definitivně všechny brány do EU, tedy pokud ještě nějaké existují. Děsivé na této smlouvě je fakt, že ji celou vymysleli mazaní turečtí politici. Všem, kteří tuto smlouvu komentují, unikla jedna zásadní věc: pro občany Turecko bude zrušena vizová povinnost. Jakmile k tomu dojde, několik milionů uprchlíků žijících v Turecku požádá o turecké občanství (pokud tak již neučinili), které jim jistě bude uděleno z prostého důvodu: budou moci legálně vycestovat bez viza kamkoliv do EU a tak se jich Turci snadno zbaví!!! A na tuto okupační akci ještě Turecko dostane tři, možná i šest miliard Euro! Tuhle vlnu "řádných" tureckých občanů nezastaví žádné ploty ani ostnaté dráty...

>>> [celý text článku.] 27.3.2016 15:30

Německo: střet civilizací.

Fakta: během silvestrovských nočních oslav se v blízkosti kolínského nádraží a katedrály shromáždilo asi tisíc mladých mužů a z jejich davu se začaly vyčleňovat skupiny o 20 až 40 lidech, kteří obkličovali ženy, sexuálně je napadali a okrádali. Policie 9.ledna oznámila, že zatím zaregistrovala 379 trestních oznámení, dosud se hovořilo o třetinovém počtu. Zhruba dvě pětiny obětí nahlásily mimo jiné sexuální napadení, zbývající jiný trestný čin. Policie už o silvestrovské noci předvedla na služebnu několik mužů podezřelých ze spáchání útoků. Kolínská policie kontrolovala o silvestrovské noci pouhých 70 lidí. Ministerstvo vnitra oznámilo, že mezi těmito kontrolovanými bylo 29 cizinců, kteří pocházeli z Alžírska, Maroka, Sýrie, Íránu, Iráku a Spojených států. Většinu kontrolovaných cizinců podle ministerstva tvořili žadatelé o azyl. Kolínská policie zadržela dva muže, kteří měli na mobilních telefonech natočené záběry ze silvestrovské noci s útoky na ženy. Objevila u nich také papír s arabsko-německým překladem frází vyzývajících k sexu. Kvůli silvestrovským útokům byl v pátek zproštěn funkce kolínský policejní prezident Wolfgang Albers. Kritice čelil mimo jiné i kvůli tomu, že dlouho zamlčoval informace o běžencích mezi podezřelými.

Incidenty podobné tomu kolínskému se o silvestrovské noci staly i v dalších německých městech. Hamburku se jejich obětí stalo přes 50 žen, ve Stuttgartu a v Düsseldorfu asi desítka. Ministr vnitra Thomas de Maiziére v rozhovoru s nedělním vydáním listu Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung uvedl, že vláda z incidentů vyvodí důsledky. „Musíme udělat vše proto, aby se podobné případy jako v Kolíně už neopakovaly,“ řekl. „Patří k tomu důsledné vyšetření (incidentů), rozšíření kamerového sledování prostranství, kde se shromažďuje mnoho lidí, policejní přítomnost na ulicích, rychlá justice a tvrdé tresty,“ uvedl.

V reakci na události svolalo 9.ledna demonstraci hnutí Pegida. Policie zde na rozdíl od silvestrovské noci byla připravena a přítomna v plné síle: s pomocí vodních děl zastavila demonstraci poté, co její účastníci začali útočit na policisty. Na demonstraci Pegidy se podle policejních odhadů shromáždilo asi tři tisíce lidí. Demonstranti nejprve skandovali hesla proti imigrantům a proti kancléřce Angele Merkelové, později začali házet lahve a dělbuchy na policisty. Policie následně oznámila rozpuštění demonstrace. Když se příznivci Pegidy nechtěli rozejít, použila proti nim vodní děla a pepřové spreje. Pramen e15.cz.

Co to bylo za "sexuální útoky" páchané na ženách? Podle výpovědí napadených žen je rozvášnění cizinci ponejvíce afrického nebo arabského původu ohmatávali po těle a nevynechali ani jejich rozkrok. Nejednalo se však o masové znásilňování, případů opravdového znásilnění bylo oznámen jen několik.

Tyto události jsou jasným výsledkem střetu zcela odlišných "kultur" či spíše světů. Útočící přistěhovalci vlastně nepochopili, že rozjařené, většinou vyzývavě oblečené a podnapilé Němky či cizinky je nevyzývají k sexuálním hrátkám, tedy určitě ne právě je. Viděli ženy nedoprovázené svými rodiči, přáteli nebo bratry a ve smyslu svých tradic a společenských zvyklostí je považovali za snadno dosažitelné ženy, které si chtějí užít. Nepochopili, že v naší společnosti existují i ve stavu opilosti jisté hranice a že zejména na veřejném místě jako je náměstí se v civilizovaných zemích nesouloží ani se cizí ženy neohmatávají, i když to často na první pohled vypadá, že by si kdejaká žena dala říct. Prostě že naše civilizace vyžaduje zcela nesmlouvavě, aby žena se sexuálně třeba jen zabarveným jednáním vyslovila jasný souhlas. Pokud muž tento souhlas nemá, vystavuje se obvinění ze znásilnění či přinejmenším z omezování osobní svobody, což je trestní jednání tvrdě postihované soudem. V zemích, odkud přistěhovalci přicházejí je spíše pravidlem, že ženy žádná práva nemají a pohlavní styk s nimi lze většinou označit spíše za znásilňování.

Je zřejmé, že nepochopení a nerespektování našich společenských pravidel a zákonů je častou příčinou konfliktů zejména v zemích přijímajících tak naivně a otevřeně přistěhovalce z méně civilizovaných končin světa. Jestliže starosta jistého německého města musel letákem informovat cizince o tom, že tělesná potřeba se nedělá v městském parku a že v samoobsluze se musí u pokladny platit, pak sexuální obtěžování žen na veřejném místě zcela zapadá do stereotypu chování, které přistěhovalci považují za něco zcela normálního. Přitom je krajně nepravděpodobné, že bude možné množství dospělých mužů v počtu mnoha stotisíc v krátké době převychovat natolik, aby do civilizované evropské společnosti zapadli bez významných konfliktů.

Závěrem se podívejme, co říká o arabském sexu ve svém blogu Šádí Shanaáh, syn Češky a Palestince:

"Jak absurdní je sledování filmu, ze kterého je vystřihnut francouzský polibek, zatímco akční scéna s vyhřezávajícími mozky je nechána bez povšimnutí! V arabském světě je to běžné. Sexuální tabu plodí všudypřítomné napětí a frustraci. Mladí lidé mohou vést legitimní sexuální život až po svatbě. Ta pro arabského muže přichází v úvahu až v momentě, kdy je finančně schopen založit rodinu. Do té doby mu nezbývá nic jiného než sebeukájení při sledování Západních filmů pro dospělé, náhodné nebo dočasné homosexuální dobrodružství nebo osahávání turistek (ale i Arabek) na přeplněných veřejných místech.

Obyčejné rande v arabském světě znamená opatrné tokání na půdě univerzit (jehož vrcholem je sdílení jedné lavičky ve stínu fakulty a náhodně-záměrné vteřinové dotyky rukou nebo boků při prohlížení videa na mobilním telefonu), tajné telefonáty a textové zprávy nebo (v případě větších měst) společná bezdotyková procházka ulicí.

Následkem sexuální deprivace a omezených kontaktů s opačným pohlavím je zvýšená agresivita, pubertální přístup k některým přirozeným aspektům života, všudypřítomné verbální i non-verbální obtěžování žen a nemožnost plně intelektuálně profitovat z interakce mezi mužskou a ženskou myslí. "Pramen zde.

>>> [celý text článku.] 10.1.2016 15:00

Nevzali si Němci příliš velké sousto?

Kancléřka Merkel se i nadále tváří jako spasitelka světa, která ví co dělá a její otevřená náruč dále láká do Německa nepřehledné davy složené zejména z mladých mužů, kteří jí dokonce označují jako svoji matku. Zdá se ale, že občané Spolkové republiky Německo to nevidí s přílivem těchto uprchlíků z různých konců Afriky a Středního východu tak optimisticky, jako jejich kancléřka. Drobným příkladem postoje místní lidové samosprávy může posloužit malé městečko Hardheim ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko obývané cca 4600 obyvateli, kde našla útočiště asi tisícovka uprchlíků (!). Starosta Volker Rohm ze sdružení Svobodní voliči se rozhodl tyto nové obyvatele obce přivítat, i když podle některých ochránců lidských práv, poněkud nešťastným způsobem. Na stránkách obce zveřejnil žadatelům o azyl něco jako kodex o tom, jak je zvykem se v jejich obci chovat. Jistě tím chtěl přispět k přátelskému soužití a tak doporučil, aby byl tento kodex nazvaný Hilfestellung und Leitfaden für Flüchtlinge (Pomoc a rady pro uprchlíky) vyvěšen v jejich ubikacích a na dalších veřejných místech obce.

Po zveřejnění na internetu propukl v celém Německu nevídaný zájem o text této výzvy k uprchlíkům a po krátké době stránky obce zkolabovaly či spíše byl asi z úřední moci zrušen jejich obsah. Ten je možné ovšem získat nahlédnutím do Google archivu na této stránce. Pokud tedy vládnete němčinou, máte možnost se přesvědčit, co se pokusil tento dobrý muž, pan Volker Rohm, sdělit novým občanům svojí obce. Stručně řečeno, žádá především, aby se co nejdříve naučili německy, upozorňuje například, že zboží vybrané v prodejně potravin je třeba před jeho požitím nejprve zaplatit, odpadky se mají házet do odpadkových košů, ženy vedou v Německu nezávislý život a mají stejná práva jako muži, že není možné vstupovat bez povolení na cizí zahrady a sklízet tam úrodu, že není zvykem zaneřádit veřejné toalety, potřeby u n8s v N2mecku děláme výhradně na toaletách, ne v zahradách a parcích, a to ani v případě ukrytí se za keři. A po 22 hodině má být klid.

A nastal kolotoč a protesty různých ochránců. Starosta tuto svoji výzvu k uprchlíkům obhajuje a tvrdí, že jejím prostřednictvím reaguje také na stížnosti spoluobčanů. "Příručka není myšlena jako šikana, ale má usnadnit spolužití uchazečů o azyl a místních obyvatel,“ vysvětluje, jak se zdá tak marně. Předsedkyně rady pro uprchlíky Bádenska-Württemberska Angelika von Loeperová totiž upozornila, že taková výzva "přiživuje rasistické tendence".

Z tohoto malého až nepatrného pokusu o "umravnění" či "zcivilizování" žadatelů o azyl za pomoci selského rozumu je patrné, jak nedomyšlená a zoufalá je snaha zejména některých německých politiků tvářit se, že se nic zvláštního neděje, že se to všechno vyřeší za pochodu a že nemohou vzniknout nějaké neřešitelné problémy. Inu, shora to vypadá jako docela veselý a šťastný způsob, jak omladit skomírající přecivilizovanou Evropu. Zdola, z pohledu lehce zoufalého místního starosty to asi až tak zábavné nebude. Zejména když si mu občané stěžují, že jim nezvaní hosté sklidili zahrádku, zaneřádili městský park a vykradli prodejnu potravin.

Matka Merkel už začíná nenápadně mluvit o nutnosti vyexpedovat z Německa uprchlíky, kteří nezískají politický azyl. Nezmiňuje se ovšem, kolik miliard euro daňových poplatníků bude tento "turistický výlet" pořádaný ilegálními pašeráky lidí bude stát. "Návrat neúspěšných žadatelů o azyl vyjde evropské členské státy do roku 2020 na nejméně 800 milionů eur. Další finance mají poskytnout evropské agentury. Plán financování vzešel ze závěrů čtvrteční schůzky ministrů vnitra k migrační problematice." (Zdroj) . Ale ono to přece podpoří i evropskou ekonomiku, že? Vydělají na tom určitě letecké společnosti, protože to bude podle britských dlouholetých zkušeností pro vracení nežádoucích osob ten jediný rozumný způsob, jak je odlifrovat kamsi z Evropy. Otázka ovšem zní, kam vlastně?

>>> [Trvalá adresa tohoto článku.] 9.10.2015 15:00

Bude dobyta pevnost Evropa?

Evropský parlament dnes velkou většinou hlasů podpořil návrh Evropské komise na přerozdělení 120 000 žadatelů o azyl z Řecka, Itálie a Maďarska. Schůze parlamentu EU byla svolaná s cílem získat odpověď na otázku "Co máme proboha dělat s těmi zatracenými uprchlíky-imigranty-ilegály-chudáky?". Připomeňme si v této souvislosti jednu pasáž z knihy pana Dauglase Adamse "Restaurant na konci vesmíru":

Kapitán smířlivě chrochtl:
„Rád bych zahájil pětisté sedmdesáté třetí zasedání kolonizačního výboru na Fintlwúdlvixu...“
Deset vteřin, napočítal v duchu Ford. Opět vyskočil.
„To je absurdní!“ rozčilil se. „Pětisté sedmdesáté třetí zasedání výboru a ještě jste nepřišli na to, jak rozdělat oheň!“
„Kdybyste se laskavě obtěžoval podívat na nástěnku, kde je vyvěšen pořad jednání...,“ zavřeštěla dívka se silným hlasem.
„Spíš skálu než nástěnku,“ chichotal se vesele holič.
„Aspoň někdo tu chápe,“ zamumlal Ford.
„... Zjistíte, že na programu je dnes mimo jiné zpráva podvýboru kadeřnické sekce pro vývoj ohně,“ dokončila dívka neochvějně.
„Ó... ach...,“ pronesl holič a nasadil připitomělý výraz po celé Galaxii obvykle chápaný jako ekvivalent fráze: „Hodilo by se vám příští úterý?“
„No dobře,“ obrátil se k němu Ford. „Co jste dokázali? Co se chystáte podniknout? Jaký je váš názor na vývoj ohně?“
„Já... nevím,“ mekl holič. „Dostal jsem prostě dva klacíky...“
„A co jste s nimi udělal?“
Holič nervózně zalovil v teplákové bundě a podal Fordovi ovoce své práce.
Ford je pozdvihl, aby všichni dobře viděli.
„Kulmu,“ konstatoval.
Dav začal tleskat.
„Nevadí,“ kývl Ford. „Řím taky neshořel za den.“
Schůzovníci netušili, o čem mluví, ale stejně se jim to líbilo. Zatleskali.
„Vy jste totiž strašně naivní, pane,“ zahovořila k Fordovi dívka se silným hlasem. „Kdybyste pracoval v průzkumu trhu tak dlouho jako já, věděl byste, že než se začne s vývojem nového výrobku, je nutno důkladně zmapovat trh. Musíme zjistit, co si lidé od ohně slibují, jaký k němu mají vztah a co pro ně představuje.“
Dav napětím ani nedutal. Očekávali od Forda něco úžasného.
„To si strčte do nosu,“ poradil dívce.
„Přesně tohle potřebujeme vědět,“ zaradovala se dívka. „Chtějí spotřebitelé oheň, který se dá aplikovat nasálně?“
„Chcete?“ zeptal se Ford zástupu.
„Ano!“ volali někteří.
„Ne!“ křičeli vesele jiní.
Nevěděli, co chtějí, ale celá taškařice se jim ohromně líbila.
„A kolo?“ zeptal se kapitán. „Co je s tou kulatou věcičkou? Zní to jako děsně zajímavý projekt.“
„Á, kolo... tady se ovšem vyskytl menší problém,“ referovala důležitě dívka.
„Problém?“ vyjel Ford. „Jaký problém? Co tím myslíte? Vždyť je to nejjednodušší stroj v celém vesmíru!“
Průzkumnice trhu ho obšťastnila kyselým pohledem.
„Tak dobře, pane Vševěde. Tak když jste tak chytrej, řekněte nám, jakou má mít barvu.“
Dav šílel. Jedna nula pro domácí, mysleli si. Ford pokrčil rameny a sedl si.
„Všemohoucí Zarquone,“ zabědoval. „Copak nikdo z vás vůbec nic neudělal?“

Vládkyně Evropy, Velká Angela 15. září 2015, řádně vystřízlivělá z původního nadšení nad přílivem emigrantů do Evropy či spíše do Německa, prohlásila: "Není žádná volba, v jaké zemi a v jakém městě by člověk (míněno imigrant) rád byl. Neexistuje žádné právo volby, kam by člověk chtěl jít, a to by se mělo těm uprchlíkům říci." Zdá se, že by tahle slova měla nepřetržitě vysílat a tisknout všechna média včetně internetových, zejména pro ty imigranty, kteří považují Angelu Merkel za svoji Matku.

Náš neméně velký politik, lidem zvolený prezident Milouš, pardon, Miloš Zeman řekl: "Zastávám shodně s českou vládou názor, že uprchlíky je třeba umisťovat na základě dobrovolnosti, a můj samostatný názor, který jsem s vládou ještě nekonzultoval, je, že do dobrovolných kvót, když to tak nazveme, by měli být zahrnuti i Ukrajinci, protože i Ukrajinci jsou uprchlíci, svým způsobem uprchlíci nám blízcí, ať už původem nebo svou pracovitostí". Tento vcelku rozumný názor pronesl Zeman na konferenci v Baku před odjezdem z Ázerbájdžánu.

Evropský parlament dnes většinou hlasů podpořil návrh Evropské komise na přerozdělení 120 000 žadatelů o azyl z Řecka, Itálie a Maďarska. Pro podporu plánu komise podle tiskové služby europarlamentu zvedlo ruku 370 z 550 přítomných zákonodárců, proti bylo 134. Tedy žádná skvělá jednota nenastala.

"Ze středeční rozpravy v Evropském parlamentu i vzhledem k některým signálům z Německa je zřejmé, ze EU se rozhodla zakrýt svou vlastní neschopnost silovými řešeními. Vypadá to, že Česká republika bude nakonec k přijetí nějakých závazných kvót donucena," napsal v serveru EuroZprávy.cz po hlasování místopředseda ODS Jan Zahradil. "Důrazně tedy doporučuji vládě, aby začala připravovat právní kroky na obranu před tímto návrhem, který je navíc v rozporu s unijním právem," dodal.

Na celé patálii s imigrantským runem na Evropu je pozoruhodné, že se žádná ze ctihodných institucí i person EU neráčila zabývat tím, co je skutečnou příčinou stěhování obyvatel Středního východu i Afriky do Evropy. Vládcové Evropy by totiž museli přiznat, že to byla vláda USA a řada států Evropy včetně vedení EU, které se rozhodly bez rozmyslu zavést do jistých států demokracii západního střihu, ochranu lidských práv a jiné vymoženosti moderní civilizace, které obyvatelům zemí jako byla Lybie, Irák či Syrie prý tak zoufale chyběly. Je jisté, že to byly zcela neuvážené akty mezinárodní agrese a dodávky zbraní různým pochybným bojovníkům "za svobodu". Nebo to, zejména ze strany USA, byl záměrný pokus vyvolat totální chaos a politickou nestabilitu nejen na Středním východě, ale i v Severní Africe, kde hlavním cílem bylo hospodářsky oslabit Evropu před plánovaným otevřením Evropského trhu americkým firmám. Vyberte si sami, co dle vlastní "víry" budete považovat za skutečný běh současných událostí.

Nezávidím budoucím historikům, až budou současné události cloumající nejen Evropou popisovat a vysvětlovat například budoucím obyvatelům Evropy, o jejichž národnostní a náboženské skladbě nemáme zatím žádnou představu. Ostatně stejně jako kdykoliv v minulosti se uchýlí k mazanému falšování dějin. A nelze se jim divit. Těch teorií o tom, proč se proboha vydalo takové množství lidí do Evropy, je totiž mnoho a nikdo netuší, která verze je ta správná. Pro pobavení uvedu tu svoji, soukromou: domnívám se, ba dokonce pevně věřím tomu, že je na vině především satelitní televizní vysílání a internet jako takový a v těchto médiích do zblbnutí uváděné reklamy na všechny ty krásné věci, hračky pro děti i pro dospělé, na snadno získané půjčky, výhry v soutěžích - prostě ten nádherný sladký život, který prožívá naprosto každý obyvatel Evropy. Co zjistil osobně český europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL)? "Na Sicílii jsem byl nepříjemně překvapen naivitou některých běženců, z nichž někteří očekávali, že si za rok našetří na Ferrari nebo budou kopat za Chelsea."

Řídí Evropu skutečně naprostí diletanti a naivní pitomci? Snad nám odpoví nedávný výrok Angely Merkelové: "Mysleli jsme si, že odejdou". Mínila tím dřívější turecké přistěhovalce, o kterých si Němci mysleli, že u nich budou pracovat a posílat peníze domů svým rodinám a pak se vrátí. A k tomu pak nedošlo, na což Němci včetně Velké Angely nebyli připraveni...

>>> [Trvalá adresa tohoto článku.] 17.9.2015 13:00

Vítejte v Evropě!?

Nejezděte sem, čekají vás těžkosti, vzkazuje Dánsko běžencům na Blízkém východě prostřednictvím placeného inzerátu ve čtyřech předních libanonských novinách. Inzerát upozorňuje kromě jiného na nedávno přijatý dánský zákon, podle kterého budou uprchlíci dostávat o polovinu nižší sociální dávky než dosud. Inzerát v arabštině a angličtině se zmiňuje například snížení dávek pro uprchlíky o 50 procent a varuje, že každý, kdo by chtěl získat povolení ke stálému pobytu v Dánsku, se musí naučit dánsky.(Pramen)

Uprchlíci v Maďarsku dávají jasně najevo, že chtějí dál na Západ. Činí tak poměrně nezvykle. Na sociální síti koluje video, na němž je zachycena skupina uprchlíků, kteří dlí buď ve vlaku, nebo postávají před vlakem a rázně odmítají nabízenou pomoc. Lidé běžencům přináší balíky s lahvemi pitné vody a balíčky s jídlem, pokládají je přímo před uprchlíky na zem, aby si je mohli převzít, najíst se a napít se, načež mladí muži uprchlíci tyto balíky s lahvemi pitné vody popadnou oběma rukama a odhodí je co nejdál od vlaku. Nedělají to úplně všichni, někteří pomoc vděčně přijímají, jde především o děti. K vidění je však také scéna, kde jsou právě dětem podávány balíčky s jídlem přímo do vlaku a dospělí uprchlíci na to reagují tím, že demonstrativně zavírají okna ve vagonu, aby nebylo možné další pomoc předat.(Pramen).

Heinz Buschkowsky, starosta berlínské čtvrti Neukölln, kde tvoří přistěhovalci 41 % obyvatel (!), napsal knihu s názvem „Neukölln ist überall“. Kniha se velmi rychle stala bestsellerem a vzbudila nejen po celém Německu bouřlivé ohlasy. Buschkowsky nekompromisně popisuje zneužívání sociálního systému přistěhovalci a konstatuje, že multikulturalismus je obrovskou chybou. Vládnete-li němčinou, můžete si knihu objednat třeba na Amazonu, který už zahájil provoz i na českém území. Podrobnou recenzi knihy v angličtině najdete zde(1.část) a zde(2.část) na stránkách nazvaných Brána do Vídně s podtitulem "Při obléhání Vídně v roce 1683 zdálo, že islám chystá obsadit křesťanskou Evropu. My jsme nyní v nové fázi velmi staré války." Autoři podtitulu těchto internetových populistických stránek se ale mýlí: nejedná se o žádnou válku, je to jen mírumilovný proces výměny "starých" obyvatel Evropy za novou krev. Nikde se nestřílí a jistě se ani nebudou zakládat koncentrační pracovní tábory. Podle vůdců Evropy se jen vymírající evropská populace omladí a bude dál kráčet k zářné budoucnosti Velké Evropy. Tak nějak to líčil ve svém dnešním projevu "prezident" Eu Juncker.

Ale vážně: existuje nějaká cesta, jak tento "proces" zastavit? Dánská metoda odrazujících inzerátů možná naznačuje, jak na to. Mimochodem, pro Dánsko díky jakési výjimce neplatí evropské azylové zákony. Protože je celkem jasně patrné, že většinu běženců nevedou do Evropy žádné racionální důvody, je potřeba jim z hlav vymazat představy o cestě do ráje, kde létají pečené holuby do huby. A tady by mohla televizní a zejména internetová "reklama" udělat největší kus práce. Pro začátek bude nutné začít podrobně a neustále dokola vysvětlovat ve všech jazycích - zejména pak arabských - jaká je jediná správná a reálná cesta, jak se trvale usadit v Evropské unii: vlastnit řádný pas, získat pracovní vízum a přicestovat prostřednictvím cestavní kanceláře. Mít odbornou kvalifikaci, beztrestnou minulost (ta se bude ovšem obtížně ověřovat) a dostatek peněz pro začátek. A stejně důrazně opakovat, že běženci, kterým bude odmítnuto poskytnutí azylu, budou nemilosrdně vráceni zpět do jejich zemí, respektive do zemí odkud přišli.

Jak bylo nezvratně zjištěno, mají imigranti respektive jejich neformální vůdci trvalý mobilní přístup na internet a řídí svůj postup podle okamžitých informací. Proto bude nutné, aby se i policie evropských států zaměřila na sociální sítě a zasahovala proti internetovým organizátorům imigračních pochodů stejně jako proti tzv. pašerákům lidí.

Otázkou zůstává, zda ve skutečnosti není příliv imigrantů organizován jistými kruhy zevnitř EU, kterým jde o získání levné pracovní síly, tedy pracujících, kteří nebudou pravidelně stávkovat, kteří nebudou mít přehnané požadavky na sociální podporu v nezaměstnanosti, na úroveň zdravotnictví. I takové konspirace se v různých pramenech zejména na internetu objevují. Dnes dokonce vystoupil v ČT prezident hospodářské komory Dlouhý s názorem, že imigranti mohou být významným přínosem pro naše podnikatele a argumentoval tím, že například v USA se imigranti podílejí významně na růstu produktivity práce.

Tohle ale přece vypadá velmi nepravděpodbně a nerealisticky. Ti, kteří právě teď do Evropy přicházejí nemají pravděpodobně potřebnou kvalifikaci, vzdělání a znalost místního jazyka. Je na první pohled překvapující, že hlavní proud imigrantů směřuje do Německa a také do Rakouska! Je to snad tím, že ovládají perfektně němčinu? Určitě nikoliv, značná i když nikoliv přesně známá část z nich neumí ani anglicky. Kde berou tu jistotu, že se budou moci v Německu či Rakousku usadit, pracovat a přizvat i další členy svých často dosti rozvětvených rodin? Jako vysvětlení snad může posloužit fakt, že řada z nich spoléhá na své příbuzné. kteří už dnes v těchto zemích žijí a snad i pracují. Nebo, jak píše Heinz Buschkowsky ve své knize, jen využívají či spíše zneužívají systému sociální podpory. Maďarský premiér Viktor Orbán před několika dny v Bruselu obhajoval přístup své země k řešení nynější migrační krize. Budapešť se podle něj jen snaží plnit nyní platná evropská pravidla a za tuto svou snahu by neměla být kritizována. Jednoznačně ale krizi označil ne za evropský, ale především za německý problém. Německé politiky jeho slova popudila. Více zde.

Ačkoliv naše vláda společně s některými východními zeměmi EU zatím odmítá akceptovat povinné přijímání určitého počtu imigrantů jako akt "solidární" pomoci zemím jako je Itálie nebo Řecko, není jisté, zda po dnešním projevu "prezidenta" Junckera se nebude muset podvolit direktivnímu rozhodnutí vedení EU. Naše vláda nebyla schopna následovat příklad Polska, které získalo výjimku z této povinnost přijímat jistou kvótu imigrantů na základě příslibu, že se stane "záchrannou hrází" proti imigrační vlně, kterou vedení EU očekává z Ukrajiny poté, co bude jistá část této země připojena k Rusku a tamější Ukrajinci budou mít tendenci migrovat směrem na západ pod heslem "Vzhůru do Evropy!". Přitom Česko již takovou vlnu imigrantů z Ukrajiny ale i z Ruska absorbovalo, hovoří se o nejméně 300 tisících přistěhovalců často i s povolením legálně pracovat. Nemluvě o cca 30000 Vietnamců, kteří budou i nadále ještě přicházet a kterých se právě Německo před několika lety administrativním zásahem zbavilo. Tahle čísla ale bruselským úředníkům, kteří budou přepočítávat kvóty imigrantů, nic neříkají. Takže se budeme muset smířit s tím, že jistou část imigrantů přijmeme, ovšem za předpokladu, že u nás budou chtít žít, že pro ně budeme mít ubytování a hlavně práci. A ta práce, jak tvrdí pan Dlouhý, ta prý tady určitě je. Bohužel neupřesnil, o jaký druh práce se jedná. Možná měl na mysli nekvalifikovanou práci v montovnách počítačů či jiných polotovarů pro automobilový průmysl nebo ve skladech nejrůznějších nadnárodních firem, kde se domácím nechce za pár peněz minimální mzdy otročit. Máme tu přece zářný příklad z dějin USA: když chybí pracovní síla na podřadnou práci, musí se dovést ze zahraničí.

A dost! Nějak jsem se dnes po dlouhé době rozjel a tak jdu raději vykopávat brambory z mé zahrádky. Prý budou letos drahé, bruselské dotace zemědělcům jsou nízké a tak to zaplatíme my spotřebitelé.

>>> [Trvalá adresa tohoto článku.] 9.9.2015 12:00

Německý podraz?

Merkel se zbláznila nebo jí někdo platí za rozložení EU? Prohlásila, že Německo přijme uprchlíky ze Sýrie. Dosavadní praxe české cizinecké policie zajišťovat všechny uprchlíky, kteří se ocitnou na našem územní nelegálně, tak od středy 2.9.2015 končí. Občané Sýrie, kteří mají být posláni do Maďarska, tak nebudou drženi v Bělé či jiných zařízeních stejného typu. Česko jim umožní cestu dále do Německa, které o ně projevilo zájem. Policisté je jen vyslechnou a nabídnou jim azyl v Česku. Pokud ho nepřijmou, tak budou muset do sedmi dní opustit zemi. Jejich cesta do Německa tak bude rychlejší. České dráhy počítají s vypravením mimořádných vlaků...

Komentář:Ono (Německo) je ve skutečnosti nechce. Ono je nechá k sobě natahat, tam jim dát azyl a pak je přerozdělovat do ostatních států. Už na Radě EU 14. září bude chtít spolu s Evropskou komisí povinné kvóty protlačit. Německo funguje tou svou politikou jako vábnička, pašerák a legalizátor imigrace do EU. A pak se jich chce zbavovat na úkor dalších zemí EU. (Diskutující na internetu).

Komentář:Německo bude chtít prosazovat kvóty a společné standardy pro přijímání azylantů a předpokládám, že země střední a východní Evropy budou proti. Projeví se to už teď v září, kdy bude Evropský parlament znovu jednat o kvótách, které už byly jednou zavrženy. (Petr Mach)

Rakouská ministryně vnitra Johanna Miklová-Leitnerová je pro zvýšení tlaku na země Evropské unie, které nesouhlasí se spravedlivým rozdělením uprchlíků. Omezila by jim i finanční pomoc. Prohlásila, že země, které odmítají uprchlíky, by měly mít omezeny evropské dotace.(Pramen).

Komentář:Angela Merkelová má za prvé velice silnou pozici, je ve funkci kancléřky už třetí volební období, za druhé má Německo zvláštní statut a zvláštní postavení, protože je tam jakýsi pocit kolektivní viny. Není třeba dnes vyjádřený, ale bezesporu tam existuje. Německo je v tom výjimkou, vedle toho, že je to dnes v Evropě nejbohatší stát. Souhlasím s tím, co dělá Merkelová.(Jiřina Šiklová).

Otázka zní: kdo za tuto naprosto nečekanou migrační vlnu může? Odpověď je jednoduchá: především všechny ty státy, které se "zasloužily" o pád režimů v Lybii, Iráku a Syrii.

>>> [Trvalá adresa tohoto článku.] 2.9.2015 22:00

Windows 10 ? Proč ne, ale opatrně.

Všichni uživatelé Windows 7, 8 nebo 8.1 obdrželi nabídku k instalaci nového systému Windows 10 zdarma. Vše se má odehrát pomocí metody zvané upgrade, což lze zjednodušeně vyložit jako poněkud rozsáhlejší aktualizace operačního systému. Oficiální reklama Microsoftu i všech mediálních zdrojů svázaných finančně s Microsoftem tento přechod na "věčný" operační systém hýří chválou a slovy o tom, že nás uživatele čeká skvělá budoucnost v náručí microsoftích programátorů.

Rád bych na tomto místě upozornil na několik zádrhelů, které vám mohou při neuváženém přechodu na Windows 10 zatraceně znepříjemnit život a u firem případně zcela znemožnit používání programů i ařízení nezbytných pro řádný chod firmy.

Podívejme se nejprve na tiskárny, ať už jednoduché nebo multifunkční spojené se skenerem. Pokud pro vaši tiskárnu nexistuje driver (ovladač) vydaný výrobcem tiskárny pro Windows 10, nebude tato vůbec schopná tisku a budete muset koupit novou s odpovídajícím SW. Tento problém se týká "hloupých" laciných tiskáren (označovaných jako Host-Based neboli také GDI), o kterých jsem již v minulosti napsal velmi podrobný článek nazvaný Kupujete chytrou nebo hloupou tiskárnu? i další článek Víte, co je to Host-based tiskárna?

Uvedený problém se týká pochopitelně i všech ostatních zřízení, jako jsou samostatné skenery, externí disky, připojované telefony (chytré i hloupé) a také monitory nemusí být vždy schopné poskytnout všechny své funkce bez nových ovladačů napsaných pro W10. Také vám může přestat fungovat zvukové zařízení.

Ještě horší scénář může následovat při pokusu nainstalovat váš oblíbený firemní SW - například účetnictví napsané pro již dávno mrtvý systém DOS. Takový program vám jistě docela dobře slouží pod 32 bitovou verzí Windows 7 ale nejspíše nebude fungovat pod Windows 10.

Každá rada je zde drahá. Nejlepší je obětovat jeden z vašich počítačů, provést onen úžasný upgrade zdarma na Windows 10 a vše na něm vyzkoušet. Máte-li ve firmě několik stejných počítačů, je to cesta nejschůdnější. Výsledek provedeného upgrade vám zcela jistě odpoví na otázku, zda do toho jít i na těch ostatních počítačích.

Pro ty z vás, kteří mají jen jeden počítač a máte neodolatelné nutkání jít do Windows 10, nezbývá než si ověřit, že máte na všechny programy včetně nainstalovaných Windows 7/8 instalační soubory, udělat si zálohu všech uživatelských dat na externí disk a spustit upgrade s nadějí, že vše dobře dopadne. Pokud bude výsledek špatný, nebudou fungovat některé periferie nebo vaše zakoupené či vámi napsané programy, bude nejlepší udělat čistou instalaci původních W7/8 a vše vrátit do starých kolejí.

Ale tady pozor: v průběhu upgrade bude aktivační kód vašich původních Windows7/8 změněn na kód nových Windows 10 a pozbude tak platnosti pro původní W7/8.

Microsoft k otázce návratu k původním Windows sděluje toto: "Ano, i když si myslíme, že se vám funkce Windows 10 budou líbit, měsíc po upgradu se budete moct na svém zařízení vrátit k předchozí verzi Windows." Tedy nejspíše bez nutnosti udělat "čistou" instalaci. Ale jen po dobu jednoho měsíce od provedení upgrade!!! Pokud se vám nepodaří aktivace Windows 7/8 přes internet, zvolte aktivaci pomocí telefonu +420 221 777 222.

Mát-li stále ještě pochybnosti, zda upgrade na Windows 10 provést, pak slyšte, co o tom, co se bude dít potom, praví Microsoft:

Otázka: Budou mi ve Windows 10 fungovat moje zařízení a aplikace?

Odpověď: Windows 10 je verze systému, která prošla největším testováním v historii a svůj názor na něj nám poslali miliony uživatelů. Nemůžeme se vám sice skálopevně zaručit za každou konfiguraci každého zařízení, Windows 10 jsme ale navrhli tak, aby byl kompatibilní s drtivou většinou zařízení.
Pokud potřebujete podrobné informace vztahující se ke konkrétním zařízením nebo aplikacím, můžete kompatibilitu zkontrolovat pomocí aplikace Získání Windows 10. Klikněte v ní na nabídku vlevo nahoře a vyberte Zkontrolovat počítač nebo Počítač je připraven. Zobrazí se všechny zjištěné problémy s kompatibilitou a doporučená řešení. Upgrade je nejlepší naplánovat hned potom, co dostanete oznámení, že je upgrade na Windows 10 pro vaše zařízení připravený.

A jak jsem se rozhodl já? Žádný upgrade nepodniknu, protože mě u mého notebooku už před časem odešla rozšířená grafika (upekla se, potvora) a při pokusu instalovat Windows 10 na zkoušku do Oracle VirtualBoxu se hned zkraje instalace zasekla a dál už nic. Konec konců to také můžete zkusit, třeba se dozvíte, zda upgrade udělat "natvrdo" je rozumné. Návod jak na to najdete například zde.Takže pokud budu někdy v budoucnu kupovat nový notebook, asi se Windows 10 nevyhnu. I když opravdu, ale opravdu nerad.

>>> [Trvalá adresa tohoto článku.] 11.8.2015 16:00

Některé odkazy na cizí zdroje nemusí být s ohledem na časový odstup funkční.

Aktuální je stavění železných opon.

Maďarsko se chystá vybudovat plot na hranici se Srbskem. Podívejte se pomocí Google Street View na krajinu, kde se to chystá. Je to lautr rovina. Hranice je dlouhá "jen" 175 km.

Pro inspiraci by si mohli Maďaři zajet na hranici mezi USA a Mexikem. Je dlouhá ohromujících 3169 km. Opět si to tam prohlédněte, je to skvělé stavební dílo. Ze záběrů Street View není jasné, jak je ten plot či spíše opevnění vysoké. Ale je zřejmě těžko zdolatelné, jinak by Mexičani nekopali tunely. Podívejte se, jak se jim to povedlo.

>>> [Trvalá adresa tohoto článku.] 27.6.2015 16:00

Proč se k nám imigranti zatím neženou?

Mám na mysli všechny pranárody kromě těch žijících směrem spíše na východ. Vyjímám tedy Slováky, Ukrajince, Rusy. Dle mého skromného nezávislého nestátního neziskového názoru se k nám nehrnou imigranti z Afriky, Středního východu i Asie z řady důvodů. Nejspíše se vám budou zdát poněkud kuriózní až nepravděpodobné:

 1. Naše země není anglofilní ani frankofilní a tak by se u nás imigranti těžko domluvili.

 2. Je u nás přílišná zima a tábořit ve volné krajině či na periferiích měst dokáží jen naši domorodí bezdomovci.

 3. Naše měna není běžně konvertibilní, to že nemáme euro nás ochraňuje velice důkladně. Až to pomine, staneme se atraktivnější zemí.

 4. Naše sociální podpory nezaměstnaným a jinak potřebným jsou v porovnání s jinými evropskými státy ubohé.

 5. Máme poměrně tvrdý režim pro získání trvalého pobytu, získání státního občanství není prakticky možné.

 6. Máme špatnou mezinárodní pověst pokud jde o spolužití s jinými odlišnými etniky. Jsme za naši nesnášenlivost pravidelně pranýřování Spojenými státy a dalšími mezinárodními organizacemi.

 7. Proti imigrantúm se v poslední době postavila dokonce i naše více méně socanská vláda a prakticky všichni poslanci i senátoři.

Takže když se vpravíte do kůže mladého muže, který se rozhodl opustit svoji zemi s cílem si polepšit finančně a uprchnout z domácího zmatku či anarchie nebo místní války, pak není Česko tou zemí, která by jej napadla jako první. Jistě si nechá poradit ať už od svých příbuzných, kteří se již před ním kdesi v Evropě usadili nebo od pašeráků, kterým zaplatil za dopravu do země zaslíbené.

Jsem si téměř jist, že pokud mnou výše uvedené důvody proč neemigrovat právě do Česka nepominou, můžeme být zatím v klidu. Samozřejmě za předpokladu, že nám nebude bruselskou pseudovládou nařízeno pravidelné odebírání jisté kvóty přistěhovalců. Zde můžeme doufat, že naše odmítání takových přídělů bude podporovat Francie a Británie i další méně významní členové unie. Tak bychom nemohli být ve svém postoji přehlasováni kvalifikovanou většinou.

Mimochodem, tento pojem je mistrovskou prací bruselských úředníků - tvůrců všech zákonů a nařízení. První slovo "kvalifikovaná" zní skvěle a nezasvěcenec se logicky domnívá, že o našem osudu budou rozhodovat kvalifikovaní odborníci. A slovo "většina" je přímo zaklínadlem blažené demokracie, nad kterou prý není. Přitom je třeba si pod výrokem "Bylo rozhodnuto na úrovni Rady EU kvalifikovanou většinou" představit, že hlasovali zástupci jednotlivých zemí, při čemž každý z nich měl takovou sílu hlasu, která odpovídá počtu obyvatel jeho státu. Takže například Německo + Francie + Itálie + Řecko a pár ke všemu ochotných malých států snadno přehlasují všechny ostatní země právem silnějšího, stačí jim totiž jen kladné stanovisko 55 procent států (nejméně 16), které zastupují alespoň 65 procent občanů EU. Více čtěte zde a zkuste si takové hlasování pomocí hlasovacího EU kalkulátoru. O nějaké demokracii či snad právu veta není možné při takových pravidlech hovořit ani ve snu. Evropská unie není žádným demokratickým uskupením národů Evropy, v podstatě se jedná o mírovou realizaci německého plánu na ovládnutí Evropy za pomoci Francie a Itálie.

>>> [Trvalá adresa tohoto článku.] 21.5.2015 16:45

Jak změnit anglickou verzi Office na českou.

Máte zakoupený Office v anglické jazykové verzi a rádi byste si jej nainstalovali v češtině? Nemusíte shánět žádný Langue Pack. Prostě si stáhnete ze stránky www.office.com/backup českou verzi. Musíte zde ovšem zadat platný kód Product Key vaší anglické verze Office, kterou máte legálně získanou. Uvádím příklad pro Office 2007 Ultimate:

 1. V sekci Stažení zálohy pro Office 2007 zvolte volbu Přejít.
 2. Po zadání Product Key si můžete stáhnout žádanou jazykovou verzi - v našem případě českou.
 3. Původní anglickou verzi Office nejdříve odinstalujte z vašeho počítače.
 4. Nainstalujte staženou českou verzi se zadáním vašeho Product Key, který je totožný z tím od anglické verze.
 5. Aktivujte Office po spuštění jedné z aplikací Office - např.Wordu.
 6. Pokud se nepodaří aktivace přes internet, zvolte aktivaci pomocí telefonu +420 221 777 222.

Nyní máte ve vašem počítači nainstalovanou českou verzi Office místo původní zakoupené anglické verze. Například anglická verze Office 2007 Ultimate je nahrazena českou verzí Office 2007 Professional.

Řešení bylo získáno telefonickou konzultací na tel.čísle Microsoftu +420 841 300 300 (volání platí volající podle vnitrostátního tarifu).

>>> [Trvalá adresa tohoto článku.] 8.3.2015 17:00

Je možné vrátit na internetu zakoupený SW?

Ano, v zákonné lhůtě do 14 dnů, ale jen pokud neporušíte originální obal. Podle občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) § 1837 spotřebitel nemůže totiž odstoupit od smlouvy:
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Rozbalený, nainstalovaný a aktivovaný produkt - například operační systém nebo MSOffice bohužel nelze vrátit, protože další uživatel by měl při aktivací hlášení, že produkt byl již jednou aktivován a další aktivace by byla Microsoftem blokována.

Takže nemůžete ani vrátit hudební CD nebo DVD, pokud jste porušili obal, stejně tak nemůžete vrátit hudební nahrávku nebo film, pokud jste si takový produkt řádně zaplatili a pak stáhli z internetu.

Tak praví náš občanský zákoník. Je v tom jistá nespravedlnost, protože kalhoty, které jste nakoupili přes internet můžete v pohodě vrátit prostě proto, že vám nepadnou nebo se vám nelíbí jejich střih či barva. Je vidět, že si počítačová lobby pospíšila a zajistila si proti ostatním prodejcům velkou výhodu. Důvody, které k tomu vedly naše zákonodárce nám nejsou známé a přitom důsledky mohou být velmi neblahé. Co když si začínající podnikatel koupí účetní či jiný SW pro něj zásadního významu a následně zjistí, že sáhnul vedle a že by potřeboval něco onačejšího. Nedá se nic dělat, musí opět sáhnout do kapsy se zjištěním, že za neinformovanost se platí.

Na tomto místě je vhodné poznamenat, že na poskytované programové vybavení se ze zákona neposkytuje žádná záruka, což je poněkud kuriózní. Nelze tedy zakoupenému SW vytknout nějakou neopravitelnou vadu, asi právě proto, že každý program obsahuje nejméně jednu vadu nebo chcete-li chybu, která může často způsobit i nenapravitelné škody. Když se nad tím zamyslíte, tak dnes prakticky všemu vládnou v našem světě počítačové programy, které jsou používány jen v dobré víře, že se snad nic zlého nestane. A když spadne letadlo díky vadnémů - špatnému - blbému SW vybavení, dodavatel nemůže být nijak stíhán. A to je více než kuriózní, to je děsivé. Žijeme totiž ve světě bez záruky.

>>> [Trvalá adresa tohoto článku.] 31.1.2015 12:00

Jak jsem se veselil nedávno na chatě...

Inovace je základem každého pokroku. A tak si dnes můžete pustit i moje první soukromé video selfie. Natočeno na jednoduchý i když chytrý telefon známé čínské firmy HUAWEI Y300.

Neslibuji, že se dočkáte nějakých dalších videí, ale lákavý je fakt, že popsat, jak se mám na chatě by dalo víc práce než to natočit. Pokud jde o ten poslední záběr, tak se jedná o skořicovou buchtu s jablky nakrájenými na kostky a zapracovanými do těsta. Zkuste to, a bude vám určitě chutnat stejně jako mě. >>> [Trvalá adresa tohoto článku.] 6.11.2014 15:00

Jak je vlastně rychlý mobilní internet od O2?

Každý, kdo používá delší dobu internet, podlehne pokušení zjistit, zdali to jeho internetové připojení je to pravé ořechové. Zdali neexistuje jiná lepší a hlavně levnější a rychlejší možnost, jak se připojit k té všesvětové síti.

I já jsem podlehl a neboť jsem vlastníkem předplacené karty u nyní znovu české společnosti O2, jejímž většinovým vlastníkem (83 procent akcií) je firma nejbohatšího Čecha pana Kellnera (investiční skupina PPF, celkový majetek cca 202 miliard korun), počal jsem pátrat, co právě "kyslíci" nabízejí. Mimochodem, O2 zřejmě nebude dlouho majetkem PPF: očekává se, že po dosažení podílu 90% budou zbývající akcionáři donuceni k prodeji akcií a celá Telefónika O2 bude prodána buď do Ruska nebo do Ćíny. Tipuji spíše tu Čínu, viz můj dřívější článek na toto téma. Možná, že byl tento obchod již při návštěvě pana Kellnera spolu s naším milým prezidentem Zemanem dohodnut a naším největším operátorem a majitelem téměř všech pevných linek a rozvodů internetu bude čínská lidová komunistická republika, nebo jak se tento spolek komunistů a kapitalistů právě jmenuje.

Ale zpět k té nabídce mobilního internetu: O2 nabízí v "akci" připojení vašeho zařízení (notebook, tablet, počítač) za skvělých 199,-Kč/měsíc a jednorázově 1299 Kč za modem. No nekupte to! Lehce osloven touto cenou jsem ale jako zkušený znalec marketingových triků obchodníků začal pátrat, kde je ukryto čertovské šídlo, které na vás po takové koupi vyskočí až když bude pozdě.

Nejprve jsem marně pátral po informaci, co se vlastně za touto úžasnou, až snovou cenou skrývá, co vlastně získáte. Na té nabídkové stránce není nic, žádné parametry kromě nejasného označení 1,5GB a ještě méně jasné zcela pochybné značky jakési blíže neurčené generace čehosi 4GLTE. Zákazník je na jednoduché až prosté stránce důsledně veden k tomu, aby si zatelefonoval na O2, tam mu vše vysvětlí.

Nedalo mi to a začal pomocí Google pátrat po stránkách O2 po dalších podrobnostech. A našel jsem, nenápadnou stránku ukrytou kdesi uvnitř nazvanou Parametry FUP u mobilních datových služeb. Důvod je jasný: "normální" zákazník věci zcela neznalý přece podrobnější informace nepotřebuje, tak proč mu vnucovat něco, co by stejně nepochopil.

Když se na tu stránku podíváte, možná někteří z vás pochopí, proč jsem nakonec tuto "skvělou službu" nekoupil. Telekomunikačním neodborníkům se pokusím věc objasnit: v odstavci nazvaném FUP pro tarify mobilního internetu jsou uvedeny pro zákazníka O2 velice nedobré informace o kategoriích jeho aktivity na internetu včetně limitu stažených dat a maximální přidělené rychlosti přenosu informací. Internet je rozdělen na čtyři zóny.

Bílá zóna (prohlížení webu, e-mail) s rychlostí až 110 Mb/s do vyčerpání měsíčního limitu 1,5GB dat avšak jen 64 kb/s stahování, 32 kb/s posílání dat po vyčerpání limitu.

Šedá zóna (VPN-vnitropodnikové privátní sítě, e-banking) do limitu 1,5GB rychlost 110 Mb/s, po limitu 64 kb/s.

Hnědá zóna (FTP, iTelevize, YouTube, stream.cz, Skype atp.) do limitu 1,5GB rychlost 110 Mb/s, po limitu 0 kb/s, takže stop těmto vymoženostem internetu.

Černá zóna má stejné parametry jako hnědá, patří do ní P2P - přímé přenosy mezi dvěma počítači.

První věc, nad kterou jsem se pozastavil, jsou jednotky přenosové rychlosti, které zde autoři z řad odborníků O2 použili: co mysleli těmi Mb/s a kb/s. Jedná se o rychlost přenosu bitů nebo bajtů/sec? Neodborníkům vysvětlím: bit obsahuje jen jedničku nebo nulu, čili je to ta nejmenší jednotka přenosu dat neschopná nic vyjádřit. Na to, abyste přenesli jedno písmenko potřebujete nejméně bitů osm krát více neboli Byte(bajt), spíš pak 32 krát více.

Obecně platí, že počet bitů se označuje malým b, počet bajtů velkým B. Ale pro jistotu jsem si začetoval s operátorkou Dominikou na webu O2 a po jistém váhání mě potvrdila můj odhad, že se jedná o bity. Což znamená, že pokud vyčerpáte oněch 1,5 GigaBajtů informací stažených nebo poslaných, stane se vaše internetové připojení prakticky nefunkčním. Nejen že si nepustíte žádné video, ani si nezaskypujete a s bankou se rychlostí 32 kbit/sec nespojíte ani náhodou.

Pro představu: stažení jednoho filmu (legální, pochopitelně za poplatek) představuje nejméně oněch 1,5GB dat, spíše více. Tím si vyčerpáte měsíční limit a máte utrum. Z toho vyplývá, že takové mobilní připojení k internetu je k ničemu, snad jen pro důchodce, který pošle za měsíc dva tři maily ale bez obrazových příloh a čte si ráno asi tak 15 minut noviny na internetu. Jak říkával můj tatínek: to je akorát tak dětem na hraní. Ale pozor, určitě ne těm dnešním internetem odkojeným.

Pro srovnání: WiFi bezdrátový internet zdarma v Praze 4 nemá žádné FUP omezení a rychlost cca 750Kbitů/s. Kdybych snad chtěl, tak si za den stáhnu dva filmy po 4GigaBytech. A u nás na vesnici mám WiFi za 350 Kč/měsíc s rychlostí kolem 4 Mbit/s, opět bez omezení FUP. Obojí postačuje pro vše, co si snad můžete přát, snad jen ta online videa někdy zaváhají, což ale nebývá vinou rychlosti připojení ale příliš velkou tlačenicí na drátech vedoucích ke zdroji stahovaných dat. Přeji vám levný a rychlý domácí internet a doufám, že se budu opět věnovat více těmto stránkám.
4.11.2014 15:00 [Trvalá adresa tohoto článku.]

Křeček musí být vyhozen!

Stanislav Křeček, zástupce ombudsmanky pro lidská práva ve svém kontroverzním vyjádření v Lidových novinách uvedl, že situaci nelze vidět černobíle. Což mi přímo vzal z huby. Násilí v metropoli Ukrajiny si dovolil totiž relativizovat. "Násilí může vláda zabránit jen násilím. Když na barikádách demonstranti střílejí, musí totéž dělat i ti, co chtějí střílení zastavit." napsal mimo jiné. Jeho nadřízená, ombudsmanka Anna Šabatová, ho v rekaci na takové vyjádření vyzvala, aby dbal pověsti svého úřadu: "Požádala jsem i svého zástupce, aby se rovněž zdržel vyjádření, která by mohla snižovat vážnost instituce veřejného ochránce práv." Anna Šabatová v rozhovoru pro ČT uvedla, že situace v zahraničí nesouvisí s výkonem funkce veřejného ochránce práv, proto prý Křečka žádala, aby se k nim nevyjadřoval. "Domnívám se, že veřejný ochránce práv by se neměl vyjadřovat k dění jinde ve světě. Jen jsem ho požádala, nic jiného udělat nemohu," prohlásila. Se stanoviskem svého podřízeného odmítla polemizovat právě s odvoláním na to, že hodnotit dění v jiné zemi jí nepřísluší.

Pan Křeček si zřejmě neuvědomil, že lidská práva včetně svobody projevu platí jen pro toho, kdo má na ně povolení. Madam Šabatová mu objasnila, že udělá lépe, když bude držet hubu a bude se starat výhradně jen o český bahňák. Nemůže se přece každý pitomec vyjadřovat byť jen na "sociální síti" k vnitropolitické situaci někde ve světě. Doporučoval bych mu, aby si raději zrušil svůj profil na tom připitomělém Facebooku. Jeho "face" nebude nijak poškozena. Lepší platformu na své soukromé názory určitě najde někde jinde na domácí scéně. Vždyť má na to dokonce dva blogy :http://krecek.blog.idnes.cz/ a http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/stanislav-krecek.php.

Na druhou stranu se mu ale nedivím, že si ten poprask kolem svého svobodného názoru na věc užívá. A někteří komentátoři, snad i jeho "přátelé" mu dávají za pravdu: Pane Křečku, v mnoha věcech s vámi nesouhlasím a souhlasit nebudu. Ale ohledně toho, co se nyní děje na Ukrajině se shodneme. A to v tom, že zde není situace černobílá a nejsou zde jen svatí demonstranti a zlí policajti. To, co se dnes děje na Ukrajině je důsledkem naprosto neadekvátních a nekompetentních zásahů EU do vnitřních věcí Ukrajiny a její podpory násilnických protivládních demonstrantů, jejichž chce EU využít k násilné změně vlády a politické orientace Ukrajiny. Jen jsem velmi zvědavý co by tito lidé co tak chrání na policisty střílející a vše ničící demonstranty dělali, kdyby jim obdobný radikálně naladěný dav podpaloval jejich úřadovny v Bruselu a ve Štrasburku pod jejich pozadími a hrozilo jim že budou zlynčováni a skončí na lucernách. Také by tak odsuzovali případné ostré nasazení policie, která by jim chránila krky? Je vidět, že nynější politici z EU a i hodně vašich spolustraníků jako ten kus kleštěného skotu Zaorálek, absolutně nemají jakýkoliv smysl pro realitu a žijí naprosto odtržení od reality. A jak pak vláda takových idiotů může dopadnou, to dnes vidíme ve většině Evropy. Co ta tak soudruhem Zaorálkem vychvalovaná EU chce Ukrajině nabídnout? Snad takovou míru zadluženosti a nezaměstnanosti jakou mají Řecko a nebo Španělsko? No, to by si Ukrajina tedy pomohla. Ale pokud na Ukrajině dojde díky politikům EU a to i těm šaškům Sobotkovi a Zaorálkovi k občanské válce anebo k dalším násilnostem, tak Evropu zaplaví miliony uprchlíků a to jsem zvědavý, co by s tím pak soudruh Zaorálek dělal.

Nebo tento názor: Vážený pane Křeček. Vážím si Vás za Váš nestranný názor. Nevěřím, že by takových zvěrstev byli schopni normální občané a divím se policii, že nezasáhli ostřeji už dřív. Neumím si představit, že by třeba před Bílým domem takhle "demonstranti" řádili a policie okamžitě rázně nezasáhla. Vždyť zastřelili omylem i ženu. Škoda, že člověk tak nepoplatný názorům křiklounů a populistů nebyl zvolen za veřejného ochránce lidských práv.

Jiní občané si ale myslí, že Paní Ombudsmanka by měla navrhnout odvolání svého zástupce. Občany nemůže zastupovat člověk s extrémistickými názory, s názory, které podporují diktátorského prezidenta Janukovyče, který svůj mandát před občany obhajuje tím, že vůči nim posílá policii, armádu a odstřelovače. Prezident, který má na rukou krev svých občanů, který schvaluje mučení politických protivníků a demonstrantů, by měl být okamžitě postaven před mezinárodní soudní tribunál v Haagu.

Pravdoláskaři a eurohujeři se rozhodli bojovat také: sepsali supliku k paní ombudsmance s žádostí o odvolání pana Křečka: Vážená paní ombudsmanko, dovolte nám, abychom se ohradili vůči slovům Vašeho zástupce pana Stanislava Křečka v dnešním rozhovoru pro LN.

Jeho slova nás hluboce zasáhla a jako slova zastánce a ochránce lidských práv nás především velmi zarmoutila. Zdá se nám, že pan Křeček není dostatečně informován o skutečném dění na Ukrajině.

K autorství supliky se přihlásil jakýsi pan Nikola Schmidt zřejmě pod vlivem, tedy pod vlivem svého bojovného přítele soudruha Štětiny, který se vydal do Kyjeva bojovat na barikádách a který píše na svém profilu:
Ted jsem se v Kyjeve dozvedel, ze jsem na spolecne kandidatce TOP 09 a STAN do Evropskeho parlamentu na dobrem patem misťe. Abych do EP mohl postoupit, potrebuju asi tak patnact tisic preferencnich hlasu (krouzku). Tak jdem na to.
Tudy tedy vítr věje. Jak to výstižně tamtéž komentuje nějaký jeho nepřítel slovy Stetino,Stetino,celou dobu Te nebylo videt a najednou se bude bojovat o koryta v Bruselu tak jsi vylezl. sNic jineho nez dalsi parazit jakych ve vlade je plno !!!! Tak už víme, koho nemáme do toho zpropadeného europarlamentu volit.

Pro úplnost si připomeňme, proč se ukrajinská vláda rozhodla nepodepsat asociační smlouvu s EU, což vyvolalo právě probíhající boje se střelbou z obou stran. Tomáš Haas ve svém článku v Parlamentních listech vyjadřuje přesvědčení, že poslední Evropou nabízená verze dohody byla pro Ukrajinu nepřijatelná. Analytik zdůrazňuje, že Ukrajinci nedostali ani nějaký vzdálený příslib zrušení vízové povinnosti. Ukrajinské zboží prý mělo do neurčené doby zůstat mimo hranice EU, protože prý neodpovídá evropským standardům. Zato zboží z EU mělo mít okamžitý plný přístup na ukrajinský trh. Je jasné, že EU nemá zájem o ukrajinské potraviny a touží bytostně zaplavit ukrajinský trh průmyslovým šmejdem, pro který není v EU žádný odbyt. Přitom se žádné připojení Ukrajiny nepřipravuje. Je to stejná obehraná píseň jakou hrají "velkoevropané" už desítky let občanům Turecka. Více podrobností o "výhodnosti" smlouvy s EU čtěte zde.
22.02.2014 10:00 [Trvalá adresa tohoto článku.]

Některé odkazy na cizí internetové adresy nemusí s ohledem na časový odstup fungovat.

Creative Commons License
Ahasweb, jehož autorem je Jan Bílek, podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
.