Nevzali si Němci příliš velké sousto?

Kancléřka Merkel se i nadále tváří jako spasitelka světa, která ví co dělá a její otevřená náruč dále láká do Německa nepřehledné davy složené zejména z mladých mužů, kteří jí dokonce označují jako svoji matku. Zdá se ale, že občané Spolkové republiky Německo to nevidí s přílivem těchto uprchlíků z různých konců Afriky a Středního východu tak optimisticky, jako jejich kancléřka. Drobným příkladem postoje místní lidové samosprávy může posloužit malé městečko Hardheim ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko obývané cca 4600 obyvateli, kde našla útočiště asi tisícovka uprchlíků (!). Starosta Volker Rohm ze sdružení Svobodní voliči se rozhodl tyto nové obyvatele obce přivítat, i když podle některých ochránců lidských práv, poněkud nešťastným způsobem. Na stránkách obce zveřejnil žadatelům o azyl něco jako kodex o tom, jak je zvykem se v jejich obci chovat. Jistě tím chtěl přispět k přátelskému soužití a tak doporučil, aby byl tento kodex nazvaný Hilfestellung und Leitfaden für Flüchtlinge (Pomoc a rady pro uprchlíky) vyvěšen v jejich ubikacích a na dalších veřejných místech obce.

Po zveřejnění na internetu propukl v celém Německu nevídaný zájem o text této výzvy k uprchlíkům a po krátké době stránky obce zkolabovaly či spíše byl asi z úřední moci zrušen jejich obsah. Ten bylo možné po jistou dobu získat nahlédnutím do Google archivu na této stránce. Pokud tedy vládnete němčinou, máte možnost se přesvědčit, co se pokusil tento dobrý muž, pan Volker Rohm, sdělit novým občanům svojí obce. Stručně řečeno, žádá především, aby se co nejdříve naučili německy, upozorňuje například, že zboží vybrané v prodejně potravin je třeba před jeho požitím nejprve zaplatit, odpadky se mají házet do odpadkových košů, ženy vedou v Německu nezávislý život a mají stejná práva jako muži, že není možné vstupovat bez povolení na cizí zahrady a sklízet tam úrodu, že není zvykem zaneřádit veřejné toalety, potřebu u nás v Německu děláme výhradně na toaletách, ne v zahradách a parcích, a to ani v případě ukrytí se za keři. A po 22 hodině má být klid.

A nastal kolotoč a protesty různých ochránců. Starosta tuto svoji výzvu k uprchlíkům obhajuje a tvrdí, že jejím prostřednictvím reaguje také na stížnosti spoluobčanů. "Příručka není myšlena jako šikana, ale má usnadnit spolužití uchazečů o azyl a místních obyvatel,“ vysvětluje, jak se zdá tak marně. Předsedkyně rady pro uprchlíky Bádenska-Württemberska Angelika von Loeperová totiž upozornila, že taková výzva "přiživuje rasistické tendence".

Z tohoto malého až nepatrného pokusu o "umravnění" či "zcivilizování" žadatelů o azyl za pomoci selského rozumu je patrné, jak nedomyšlená a zoufalá je snaha zejména některých německých politiků tvářit se, že se nic zvláštního neděje, že se to všechno vyřeší za pochodu a že nemohou vzniknout nějaké neřešitelné problémy. Inu, shora to vypadá jako docela veselý a šťastný způsob, jak omladit skomírající přecivilizovanou Evropu. Zdola, z pohledu lehce zoufalého místního starosty to asi až tak zábavné nebude. Zejména když si mu občané stěžují, že jim nezvaní hosté sklidili zahrádku, zaneřádili městský park a vykradli prodejnu potravin.

Matka Merkel už začíná nenápadně mluvit o nutnosti vyexpedovat z Německa uprchlíky, kteří nezískají politický azyl. Nezmiňuje se ovšem, kolik miliard euro daňových poplatníků bude tento "turistický výlet" pořádaný ilegálními pašeráky lidí bude stát. "Návrat neúspěšných žadatelů o azyl vyjde evropské členské státy do roku 2020 na nejméně 800 milionů eur. Další finance mají poskytnout evropské agentury. Plán financování vzešel ze závěrů čtvrteční schůzky ministrů vnitra k migrační problematice." (Zdroj) . Ale ono to přece podpoří i evropskou ekonomiku, že? Vydělají na tom určitě letecké společnosti, protože to bude podle britských dlouholetých zkušeností pro vracení nežádoucích osob ten jediný rozumný způsob, jak je odlifrovat kamsi z Evropy. Otázka ovšem zní, kam vlastně?

Aktualizace 9.1.2016: Výše citovaná výzva starosty Rohma už zase funguje. Najdete ji na této stránce.

>>> [Trvalá adresa tohoto článku.] 9.10.2015 15:00

Některé odkazy na cizí zdroje nemusí být s ohledem na časový odstup funkční.


Creative Commons License
Ahasweb, jehož autorem je Jan Bílek, podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
.