Proč se k nám imigranti zatím neženou?

Mám na mysli všechny pranárody kromě těch žijících směrem spíše na východ. Vyjímám tedy Slováky, Ukrajince, Rusy. Dle mého skromného nezávislého nestátního neziskového názoru se k nám nehrnou imigranti z Afriky, Středního východu i Asie z řady důvodů. Nejspíše se vám budou zdát poněkud kuriózní až nepravděpodobné:

  1. Naše země není anglofilní ani frankofilní a tak by se u nás imigranti těžko domluvili.

  2. Je u nás přílišná zima a tábořit ve volné krajině či na periferiích měst dokáží jen naši domorodí bezdomovci.

  3. Naše měna není běžně konvertibilní, to že nemáme euro nás ochraňuje velice důkladně. Až to pomine, staneme se atraktivnější zemí.

  4. Naše sociální podpory nezaměstnaným a jinak potřebným jsou v porovnání s jinými evropskými státy ubohé.

  5. Máme poměrně tvrdý režim pro získání trvalého pobytu, získání státního občanství není prakticky možné.

  6. Máme špatnou mezinárodní pověst pokud jde o spolužití s jinými odlišnými etniky. Jsme za naši nesnášenlivost pravidelně pranýřování Spojenými státy a dalšími mezinárodními organizacemi.

  7. Proti imigrantúm se v poslední době postavila dokonce i naše více méně socanská vláda a prakticky všichni poslanci i senátoři.

Takže když se vpravíte do kůže mladého muže, který se rozhodl opustit svoji zemi s cílem si polepšit finančně a uprchnout z domácího zmatku či anarchie nebo místní války, pak není Česko tou zemí, která by jej napadla jako první. Jistě si nechá poradit ať už od svých příbuzných, kteří se již před ním kdesi v Evropě usadili nebo od pašeráků, kterým zaplatil za dopravu do země zaslíbené.

Jsem si téměř jist, že pokud mnou výše uvedené důvody proč neemigrovat právě do Česka nepominou, můžeme být zatím v klidu. Samozřejmě za předpokladu, že nám nebude bruselskou pseudovládou nařízeno pravidelné odebírání jisté kvóty přistěhovalců. Zde můžeme doufat, že naše odmítání takových přídělů bude podporovat Francie a Británie i další méně významní členové unie. Tak bychom nemohli být ve svém postoji přehlasováni kvalifikovanou většinou.

Mimochodem, tento pojem je mistrovskou prací bruselských úředníků - tvůrců všech zákonů a nařízení. První slovo "kvalifikovaná" zní skvěle a nezasvěcenec se logicky domnívá, že o našem osudu budou rozhodovat kvalifikovaní odborníci. A slovo "většina" je přímo zaklínadlem blažené demokracie, nad kterou prý není. Přitom je třeba si pod výrokem "Bylo rozhodnuto na úrovni Rady EU kvalifikovanou většinou" představit, že hlasovali zástupci jednotlivých zemí, při čemž každý z nich měl takovou sílu hlasu, která odpovídá počtu obyvatel jeho státu. Takže například Německo + Francie + Itálie + Řecko a pár ke všemu ochotných malých států snadno přehlasují všechny ostatní země právem silnějšího, stačí jim totiž jen kladné stanovisko 55 procent států (nejméně 16), které zastupují alespoň 65 procent občanů EU. Více čtěte zde a zkuste si takové hlasování pomocí hlasovacího EU kalkulátoru. O nějaké demokracii či snad právu veta není možné při takových pravidlech hovořit ani ve snu. Evropská unie není žádným demokratickým uskupením národů Evropy, v podstatě se jedná o mírovou realizaci německého plánu na ovládnutí Evropy za pomoci Francie a Itálie.

>>> [Trvalá adresa tohoto článku.] 21.5.2015 16:45

Některé odkazy na cizí zdroje nemusí být s ohledem na časový odstup funkční.


Creative Commons License
Ahasweb, jehož autorem je Jan Bílek, podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
.