Vítejte v Evropě!?

Nejezděte sem, čekají vás těžkosti, vzkazuje Dánsko běžencům na Blízkém východě prostřednictvím placeného inzerátu ve čtyřech předních libanonských novinách. Inzerát upozorňuje kromě jiného na nedávno přijatý dánský zákon, podle kterého budou uprchlíci dostávat o polovinu nižší sociální dávky než dosud. Inzerát v arabštině a angličtině se zmiňuje například snížení dávek pro uprchlíky o 50 procent a varuje, že každý, kdo by chtěl získat povolení ke stálému pobytu v Dánsku, se musí naučit dánsky.(Pramen)

Uprchlíci v Maďarsku dávají jasně najevo, že chtějí dál na Západ. Činí tak poměrně nezvykle. Na sociální síti koluje video, na němž je zachycena skupina uprchlíků, kteří dlí buď ve vlaku, nebo postávají před vlakem a rázně odmítají nabízenou pomoc. Lidé běžencům přináší balíky s lahvemi pitné vody a balíčky s jídlem, pokládají je přímo před uprchlíky na zem, aby si je mohli převzít, najíst se a napít se, načež mladí muži uprchlíci tyto balíky s lahvemi pitné vody popadnou oběma rukama a odhodí je co nejdál od vlaku. Nedělají to úplně všichni, někteří pomoc vděčně přijímají, jde především o děti. K vidění je však také scéna, kde jsou právě dětem podávány balíčky s jídlem přímo do vlaku a dospělí uprchlíci na to reagují tím, že demonstrativně zavírají okna ve vagonu, aby nebylo možné další pomoc předat.(Pramen).

Heinz Buschkowsky, starosta berlínské čtvrti Neukölln, kde tvoří přistěhovalci 41 % obyvatel (!), napsal knihu s názvem „Neukölln ist überall“. Kniha se velmi rychle stala bestsellerem a vzbudila nejen po celém Německu bouřlivé ohlasy. Buschkowsky nekompromisně popisuje zneužívání sociálního systému přistěhovalci a konstatuje, že multikulturalismus je obrovskou chybou. Vládnete-li němčinou, můžete si knihu objednat třeba na Amazonu, který už zahájil provoz i na českém území. Podrobnou recenzi knihy v angličtině najdete zde(1.část) a zde(2.část) na stránkách nazvaných Brána do Vídně s podtitulem "Při obléhání Vídně v roce 1683 zdálo, že islám chystá obsadit křesťanskou Evropu. My jsme nyní v nové fázi velmi staré války." Autoři podtitulu těchto internetových populistických stránek se ale mýlí: nejedná se o žádnou válku, je to jen mírumilovný proces výměny "starých" obyvatel Evropy za novou krev. Nikde se nestřílí a jistě se ani nebudou zakládat koncentrační pracovní tábory. Podle vůdců Evropy se jen vymírající evropská populace omladí a bude dál kráčet k zářné budoucnosti Velké Evropy. Tak nějak to líčil ve svém dnešním projevu "prezident" Eu Juncker.

Ale vážně: existuje nějaká cesta, jak tento "proces" zastavit? Dánská metoda odrazujících inzerátů možná naznačuje, jak na to. Mimochodem, pro Dánsko díky jakési výjimce neplatí evropské azylové zákony. Protože je celkem jasně patrné, že většinu běženců nevedou do Evropy žádné racionální důvody, je potřeba jim z hlav vymazat představy o cestě do ráje, kde létají pečené holuby do huby. A tady by mohla televizní a zejména internetová "reklama" udělat největší kus práce. Pro začátek bude nutné začít podrobně a neustále dokola vysvětlovat ve všech jazycích - zejména pak arabských - jaká je jediná správná a reálná cesta, jak se trvale usadit v Evropské unii: vlastnit řádný pas, získat pracovní vízum a přicestovat prostřednictvím cestavní kanceláře. Mít odbornou kvalifikaci, beztrestnou minulost (ta se bude ovšem obtížně ověřovat) a dostatek peněz pro začátek. A stejně důrazně opakovat, že běženci, kterým bude odmítnuto poskytnutí azylu, budou nemilosrdně vráceni zpět do jejich zemí, respektive do zemí odkud přišli.

Jak bylo nezvratně zjištěno, mají imigranti respektive jejich neformální vůdci trvalý mobilní přístup na internet a řídí svůj postup podle okamžitých informací. Proto bude nutné, aby se i policie evropských států zaměřila na sociální sítě a zasahovala proti internetovým organizátorům imigračních pochodů stejně jako proti tzv. pašerákům lidí.

Otázkou zůstává, zda ve skutečnosti není příliv imigrantů organizován jistými kruhy zevnitř EU, kterým jde o získání levné pracovní síly, tedy pracujících, kteří nebudou pravidelně stávkovat, kteří nebudou mít přehnané požadavky na sociální podporu v nezaměstnanosti, na úroveň zdravotnictví. I takové konspirace se v různých pramenech zejména na internetu objevují. Dnes dokonce vystoupil v ČT prezident hospodářské komory Dlouhý s názorem, že imigranti mohou být významným přínosem pro naše podnikatele a argumentoval tím, že například v USA se imigranti podílejí významně na růstu produktivity práce.

Tohle ale přece vypadá velmi nepravděpodbně a nerealisticky. Ti, kteří právě teď do Evropy přicházejí nemají pravděpodobně potřebnou kvalifikaci, vzdělání a znalost místního jazyka. Je na první pohled překvapující, že hlavní proud imigrantů směřuje do Německa a také do Rakouska! Je to snad tím, že ovládají perfektně němčinu? Určitě nikoliv, značná i když nikoliv přesně známá část z nich neumí ani anglicky. Kde berou tu jistotu, že se budou moci v Německu či Rakousku usadit, pracovat a přizvat i další členy svých často dosti rozvětvených rodin? Jako vysvětlení snad může posloužit fakt, že řada z nich spoléhá na své příbuzné. kteří už dnes v těchto zemích žijí a snad i pracují. Nebo, jak píše Heinz Buschkowsky ve své knize, jen využívají či spíše zneužívají systému sociální podpory. Maďarský premiér Viktor Orbán před několika dny v Bruselu obhajoval přístup své země k řešení nynější migrační krize. Budapešť se podle něj jen snaží plnit nyní platná evropská pravidla a za tuto svou snahu by neměla být kritizována. Jednoznačně ale krizi označil ne za evropský, ale především za německý problém. Německé politiky jeho slova popudila. Více zde.

Ačkoliv naše vláda společně s některými východními zeměmi EU zatím odmítá akceptovat povinné přijímání určitého počtu imigrantů jako akt "solidární" pomoci zemím jako je Itálie nebo Řecko, není jisté, zda po dnešním projevu "prezidenta" Junckera se nebude muset podvolit direktivnímu rozhodnutí vedení EU. Naše vláda nebyla schopna následovat příklad Polska, které získalo výjimku z této povinnost přijímat jistou kvótu imigrantů na základě příslibu, že se stane "záchrannou hrází" proti imigrační vlně, kterou vedení EU očekává z Ukrajiny poté, co bude jistá část této země připojena k Rusku a tamější Ukrajinci budou mít tendenci migrovat směrem na západ pod heslem "Vzhůru do Evropy!". Přitom Česko již takovou vlnu imigrantů z Ukrajiny ale i z Ruska absorbovalo, hovoří se o nejméně 300 tisících přistěhovalců často i s povolením legálně pracovat. Nemluvě o cca 30000 Vietnamců, kteří budou i nadále ještě přicházet a kterých se právě Německo před několika lety administrativním zásahem zbavilo. Tahle čísla ale bruselským úředníkům, kteří budou přepočítávat kvóty imigrantů, nic neříkají. Takže se budeme muset smířit s tím, že jistou část imigrantů přijmeme, ovšem za předpokladu, že u nás budou chtít žít, že pro ně budeme mít ubytování a hlavně práci. A ta práce, jak tvrdí pan Dlouhý, ta prý tady určitě je. Bohužel neupřesnil, o jaký druh práce se jedná. Možná měl na mysli nekvalifikovanou práci v montovnách počítačů či jiných polotovarů pro automobilový průmysl nebo ve skladech nejrůznějších nadnárodních firem, kde se domácím nechce za pár peněz minimální mzdy otročit. Máme tu přece zářný příklad z dějin USA: když chybí pracovní síla na podřadnou práci, musí se dovést ze zahraničí.

A dost! Nějak jsem se dnes po dlouhé době rozjel a tak jdu raději vykopávat brambory z mé zahrádky. Prý budou letos drahé, bruselské dotace zemědělcům jsou nízké a tak to zaplatíme my spotřebitelé.

>>> [Trvalá adresa tohoto článku.] 9.9.2015 12:00

Některé odkazy na cizí zdroje nemusí být s ohledem na časový odstup funkční.


Creative Commons License
Ahasweb, jehož autorem je Jan Bílek, podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
.