Pamětník
počátků
dějin
počítačů
a internetu
komentuje
nejméně
jednou
týdně
aktuální
události
kolem nás

  AHASWEBOVY NOVINY číslo 360, 3.2. - 7.2.2003.       Dnes je  ,   zítra: 
 HOME POČÍTAČE GALERIE RADY  VYKOPÁVKY ZAHRADA OBLÍBENÉ ARCHIV

13.3.- Romská migrace ze Slovenska do Čech je neúnosná.

Do České republiky přichází čím dál více Rómů že Slovenska. V koncepci integrace romských komunit, kterou ve středu schválila vláda, to konstatuje vicepremiér Petr Mareš (US-DEU). Rómové že Slovenska se přitom usazují většinou v lokalitách, kde již žijí členové jejich komunity. Tento trend se podle Mareše projevil například při loňských povodních. Roste i počet slovenských občanů žádajících v České republice o přiznání postavení uprchlíka.
Jak dokládají praktické zkušenosti i výsledky průzkumů veřejného mínění, značná část české veřejnosti vnímá romskou komunitu paušálně jako skupinu osob se zvýšeným sklonem ke kriminální činnosti, s nezájmem o legální práci, neschopných běžného stylu bydlení a soužití. Nelze přehlédnout, že významné procento romské menšiny tvoří nezaměstnaní, jejichž rodiny jsou odkázány na sociální dávky, podílejí se neúměrným dílem na trestné činnosti, neplatí nájemné apod. Ministerstvo pro místní rozvoj uvádí v podkladu pro Zprávu o situaci romské komunity jako příklad závažnosti romské kriminality okres Teplice. Romská komunita zde tvoří zhruba 7% celkového počtu obyvatel, její podíl na trestné činnosti však odhaduje teplická kriminální služba na 60%, u pachatelů přepadení dokonce na 80%.
Téměř veškeré původní romské obyvatelstvo na území Čech a Moravy bylo vyvražděno v období druhé světové války. Většina Romů, kteří zde v současné době žijí, pochází z tradičních osad na Slovensku. Do Čech přicházeli po válce, částečně dobrovolně, částečně v rámci organizovaných přesunů a pracovních náborů. V posledním období od vzniku České republiky do současnosti dochází k významné migraci slovenských Romů. Celkem dosud nabylo státní občanství České republiky cca 382 500 slovenských občanů, na které se vztahuje česká sociální síť. Není zjištěno, jaký počet z nich tvoří Romové. Stejně tak nejsou žádné statistické údaje o tom, kolik slovenských Romů pobývá na našem území v rámci volného pohybu osob mezi Českou a Slovenskou republikou.
Česká vláda tak má trvale na stole vážný sociální a tedy i politický problém, o kterém má rozhodovat a přitom neexistují žádné validní informace alespoň o počtech obyvatel romského původu na územích jednotlivých krajů a obcí. Ojedinělé pokusy o registraci Romů některými pracovními úřady nebo odbory sociální péče byly okamžitě napadeny obhájci lidských práv. Pokud má vláda v úmyslu řešit narůstající migraci slovenských Romů do České republiky, stojí před neřešitelným problémem. Zelená hranice se Slovenskem vylučuje jakoukoliv kontrolu pohybu osob. Neexistence evidence Romů na území republiky vylučuje jakákoliv cílená racionální opatření, která by tuto existující - úředně neexistující menšinu dostala z bezvýchodného kruhu nezaměstnanosti, chudoby a kriminality.
Diskuze k článku: Diskuze

12.3.- Zneužili vaši kartu a nemůžete se dohodnout s bankou?

Než se obrátíte na soud, máte od ledna možnost využít služeb finančního ombudsmana. Postavení finančního arbitra a řízení před ním upravuje Zákon o finančním arbitrovi (zákon č.229/2002 Sb.). Finanční arbitr a jeho zástupce jsou voleni Poslaneckou sněmovnou na období 5 let z kandidátů navržených ČNB nebo institucemi, jejich profesními sdruženími a sdruženími na ochranu spotřebitelů. Prvním finančním arbitrem byl v první polovině prosince minulého roku zvolen pan Otakar Schlossberger. Institut finančního arbitra je novým pojmem v oblasti ochrany spotřebitele, který byl ustanoven v souvislosti se zákonem o platebním styku. Tento zákon, jenž nabyl účinnosti 1. ledna tohoto roku, předpokládá vznik zvláštního orgánu pro mimosoudní urovnávání sporů, které vzniknou jednak mezi institucemi a jejich klienty při provádění převodů peněžních prostředků a dále mezi vydavateli a držiteli elektronických platebních prostředků (tj. věrnostní karty, debetní a kreditní karty apod.).
Na arbitra se mohou obrátit všichni klienti, kteří se cítí v tomto směru nějak poškozeni, ovšem nesmí jít o částku vyšší než 50.000 euro (zhruba 1,5 mil. Kč), v takovém případě zbývá jen soud. Návrh je možné podat buď písemně poštou nebo faxem nebo jej bude možné vyplnit v podobě elektronického formuláře na připravovaných internetových stránkách www.finarbitr.cz (v provozu by měly být koncem března), zatím se na arbitra můžete obracet na adrese Finanční arbitr ČR, Washingtonova 25, 110 00 Praha 1, tel. 221 674 660 nebo na emailu: arbitr@finarbitr.cz. Podání návrhu je pro klienta bezplatné, stejně jako celé řízení.

11.3.- Vláda získala od poslanecké sněmovny důvěru.

Ve veřejném hlasování se pro důvěru vládě vyslovilo všech 101 poslanců vládní koalice, proti hlasovala 99 poslanců opozice. Na zasedání se dostavil i ministr kultury Dostál, který je po operaci a hlasoval i přítomný poslanec Kavan, předseda Valného shromáždění OSN. Jeho výlet z New Yorku k pronesení jedné věty jistě nebyl zadarmo. Nikdo z poslanců koalice v sobě nenalezl odvahu postavit se veřejně proti Špidlově vládě, ačkoliv mu někteří nepochybně podrazili stoličku při volbě prezidenta. Špidla si vzal krátce slovo aby zdůraznil, že vláda bude do písmene plnit obsah vládního prohlášení. Jím proponované vytvoření duhové vlády s účastí ODS se nekoná. Před hlasováním dala ODS jasně najevo, že se se Špidlou do spolku nedá.

11.3.- Vtipný Sataník.

Zdá se, že upálený Zdeněk Adamec na internetu vystupující pod přezdívkou SATANik byl nejen výšnivý darker, ale najedl se i vtipné kaše. Zde speciálně pro vás jeden vtip z jeho nedokončených stránek na internetu (web.archive.org):br> "Šly kolem dvě děti a chtěly pochovat. Tak jsem je pochoval pravil hrobař. "
Kromě humoru a darkingu se vyžíval také v phreackingu, neboli nabourávání se do telefonních vedení na účet majitele telefonního čísla. Jeho dílo není zcela ztraceno, přežívá například zde. Až vám někdy naskočí telefonní účet o pár tisíc, možná to bude dílo Sataníkových pokračovatelů, dědiců jeho phreackmoudra.
Za vhodný nekrolog považuji jeden z názorů čtenáře uveřejněný 18.září 2002. Kdyby si z něj vzal Zdeněk ponaučení, mohl tu být mezi námi:
"Sataník je opravdu vemeno. Ještě lepší, než honit jeho a jemu podobné s bičem v ruce by bylo předhodit ho partě chlapů od postižené energetiky, kteří se zrovna vrátili z terénu, kde likvidovali následky řádění takových hovad.
Sataníku, myslíš, že ničením zařízení a mařením lidské práce dosáhneš zlevnění elektřiny, ty debile blbá?
O ostatních "receptech" z tvých stránek se radši nebudu vyjadřovat, myslím, že v Bohnicích by si na tobě zgustli.
"

10.3.- SpiNet jako další nabízí ADSL.

Na jejich stránkách o ADSL se sice nedopátráte, za kolik to bude, ale následující tabulka snad prozrazuje i jejich ceny, neboť pochází z jejich PR zprávy. Jako přehled stávajícího stavu je to docela zajímavý pohled. Závěr je jeden: konkurence nikde žádná.
POROVNÁNÍ CEN ADSL a KABELů - měsíční paušály k 10.3.2003
KabelTV
SkyNet IPEX SpiNet Nextra Telecom UPC CR TES Media
ADSL home 192/64 1 299 Kč 1 310 Kč 1 320 Kč 1 333 Kč 1 349 Kč 128/96 1 080 Kč 200/64 999 Kč
ADSL home 320/128 2 199 Kč 2 200 Kč 2 220 Kč 2 333 Kč 2 349 Kč 320/96 1 480 Kč 350/64 1 299 Kč
ADSL business 256/64 3 050 Kč 3 080 Kč 3 120 Kč 3 333 Kč 3 349 Kč 192/128 3 000 Kč 128/64 2 999 Kč
ADSL business 512/128 5 490 Kč 5 450 Kč 5 420 Kč 5 933 Kč 5 949 Kč 320/256 6 000 Kč 128/128 3 699 Kč
ADSL business 1024/256 9 900 Kč 9 850 Kč 9 820 Kč 11 333 Kč 11 349 Kč 256/64 5 499 Kč
256/256 6 699 Kč
512/256 10 099 Kč

10.3.- Pojedete do centra Prahy z dálnice?

A než se vrhnete do víru automobilů, rádi byste věděli, do čeho jdete? Nejlépe uděláte, když se podíváte, jak vypadá situace na Nuselském mostě. Pojedou-li tak auta nepřetržitě, pak to ještě není v Pražském centru tak hrozné. Uvidíte-li tam ale stojící kolonu aut, vzdejte se vší naděje a jeďte někudy jinudy nebo raději zůstaňte doma. A jak se na Nuselák podívat? Nejlépe webovou kamerou zde. Obraz se aktualizuje automaticky každou sekundu. Je to málem real video a docela vám to může i zpomalit nějaký horší počítač, jako je ten můj. Tak si to nenechte viset někde v pozadí. Ještě jedna věc na tom stojí za pozornost: všimněte si, jak velikou vzdálenost ujede automobil za jednu sekundu. Když sedíte v autě, tak si to příliš neuvědomujete, ale tenhle fázovaný pohled stojí za to.

10.3.- Jak jsem hrál s Vaškem v letech 1946 - 1950 kuličky

Nejen že jsem stejný ročník, jako je náš nový prezident, ale mám s ním i mnoho jiného společného. Tak například jsme oba vyrostli v Praze na Vinohradech. On na Tyláku, já na Jiřáku a je nanejvýš pravděpodobné, že jsme spolu u kostela na Jiřího náměstí hráli kuličky. Chodíval tam jeden kluk, kterému jsme tehdy říkali Účetní. Vedl si přesné záznamy o svých prohrách i výhrách a dost nás tím nervoval. Nejspíše to byl právě Václav. Jistě také házel padesátník andílkovi v kostele, aby zakýval hlavou, ačkoliv to nebyl náš sbor, ale kostel katolíků. Neboť oba jsme jako správní ctitelé masarykovských tradic chodili do sboru Církve československé husitské k Vodárně a hráli tam ping pong v klubovně. Oba jsme se také v letech šedesátých odstěhovali do paneláků na sídliště. Já tehdy na Novodvorskou, Václav na Prosek. A tady se naše cesty rozešly a to je ten důvod, proč nejsem dnes na hradě kancléřem. Asi také proto, že jsem o dva měsíce starší, Václav má rád kolem sebe mladší lidi.

10.3.- 17 mrtvých na místě, další dva zemřeli na zranění.

Nehoda autobusu Neoplan, k níž došlo v sobotu 8. března večer u obce Nažidla na Českokrumlovsku, si vyžádala hned na místě 17 životů, zatím dva další cestující zemřeli na vážná zranění. Na 34 cestujících utrpělo zranění a byli rozvezeni do nemocnic v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově. Autobus zatím z neznámých důvodů vjel do protisměru a zřítil se do několikametrové hloubky. Z nalezených brzdných stop vyplývá, že řidič vozem nejprve narazil do pravých svodidel na své straně silnice. Potom, jako by se leknul, strhnul řízení doleva a prorazil levá svodidla. Možnou příčinou je řidičův mikrospánek, zvíře, které nenadále vběhlo do cesty nebo technická závada. Patrový autobus typu Neoplan se sokolovskou registrační značkou se převrátil poblíž Kaplice na silnici E 55 vedoucí z hraničního přechodu Dolní Dvořiště do Českých Budějovic.
K tomu není co dodat, než odcitovat můj článek z 29.7.2002

Cestování autobusem je jen pro sebevrahy.

Smrt mladé ženy a desítky zraněných, z toho 11 těžce. Taková je bilance dopravní nehody, při níž se u Dobšic na Znojemsku 25.7. 2002 srazil autobus s osobním autem. Žena, která podle lékařů utrpěla vážná vnitřní zranění, zemřela ve znojemské nemocnici. Podle svědků byl na vině řidič osobního vozu. "Před námi jela mazda. Její řidič chtěl předjet jiný vůz a najel do protisměru. Pak zjistil, že to nezvládne a vrátil se. Začali jsme brzdit. Poté jsme vjeli do pole a převrátili se", popsal nehodu průvodce zájezdu Vladimír Javůrka. Spolu s ostatními cestujícími se autobusem vracel z dovolené v Řecku. Dálkový autokar Neoplan s 46 pasažéry, průvodcem a dvěma řidiči při srážce přerazil sloup elektrického vedení.
Konstrukce všech typů autobusů nedává pasažérům při převrácení žádnou šanci. Nejsou připoutaní a kolem nich je jen spousta skla a tenkých plechů. Autobus se jen při převrácení v minimální rychlosti na bok zmáčkne jak krabička od cigaret. Řidiči se navíc při hrozící srážce snaží dělat nesmyslné manévry, aby se vyhnuli střetu, jakoby řídili osobní automobil a ne hromadu vzduchem nafouknutého plechu plnou lidí. Sedí většinou ve skleněné kukani a tak se snaží si chránit vlastní kůži bez ohledu na životy pasažérů. Jejich reakce jsou podvědomé a nikoliv racionálně nacvičené. Proto ale také často na rozdíl od svých pasažérů přežívají.
Srážka s osobním autem by při klidné reakci řidiče autobusu musela dopadnout nepochybně špatně pro osobní automobil, ale bez problémů pro autobus. Řidič autobusu při hrozící srážce s čímkoliv od kočky po osobní automobil nemá dělat nic jiného, než mírně brzdit a jet nadále přímým směrem. Žádné intenzivní brzdění blokující kola, žádné nesmyslné úhybné manévry, které mohou skončit jen převrácením autobusu a těžkými zraněními nebo smrtí pasažérů. Bezpečnostní pásy by měly být v zájezdových autobusech řítících se rychlostmi přes 100 km povinné. Nic nebrání tomu, aby v opěradle každého sedadla před vámi byl airbag.
Po nasednutí do zájezdového autokaru se nenechte ukolébat naivní představou, že cestujete v bezpečném dopravním prostředku, ve kterém nemůžete přijít ke zranění nebo o život. Obyčejný železniční vagón je proti křehké konstrukci autobusu obrněným vozidlem. Ve vlaku vás spíše zabije sedadlo, které se utrhne od podlahy a slisuje vás někam do rohu. V autobuse vás budou krájet rozměrné tabule skla a tenké plechy. Hodně štěstí při cestování a krásnou dovolenou, zejména v autobusech Neoplan.

10.3.- Nenávidím tých bastardov!

Dnes jsem pro vás vybral ze slovenského tisku ohlas na připravovanou válku s Irákem. Autor PETER BREINER píše do SME z Toronta o tom, jak se na to dívá Kanada.
Takto sa pred pár dňami uvoľnila na adresu „prekliatych Američanov“ poslankyňa vládnucej kanadskej liberálnej strany Carolyn Parrish. Priamo v parlamente, tesne po ukončení zasadnutia. Na druhý deň sa začala ospravedlňovať tým, že vyslovená poznámka nereprezentuje jej osobné názory. Zaujímavé. Poslankyňa ide do parlamentu, a keď niečo vyhlási, tak sú to asi názory bratranca jej krstného otca alebo nejakého jej kolegu z organizácie Palestine House, ktorá sponzoruje jej študijné cesty.
Škandál veľmi rýchlo utíchol, lebo ako kedysi za komunizmu v sovietskom bloku, v Kanade je dnes žiaduce nadávať na Ameriku. Človek sa pri tom cíti morálnejší, hodnotnejší a lepší ako Amerika. Ale ak by Carolyn vyhlásila to isté trebárs o Indiánoch, Moslimoch, Francúzoch alebo nedajbože lesbičkách, dnes by už po nej nebolo ani pamiatky. Nemožno sa jej veľmi čudovať, keď samotný boss liberálnej strany, premiér Chretién (ten, ktorého tlačová tajomníčka vyhlásila Busha za chruňa) sa motá v celej americko-blízkovýchodnej problematike ako prd v gatiach. Kanadská zahraničná politika v tejto oblasti by sa dala stručne zhrnúť východniarskym „…kus me ulap, kus me pušč…“. Vie síce, že Saddám má občas sklony k menej tradičným metódam riadenia spoločnosti, ale keby sa mu dala šanca ešte takých dvadsať-tridsať rokov hrať sa s uzneseniami OSN, možno by sa polepšil. Vyslala do zálivu najlepšiu kanadskú loď, ale keďže do armády neinvestuje (zato prostredníctvom podpory multikulturalizmu posielala peniaze teroristom), po ceste sa na jej palubu zrútil ani nie päťdesiatročný vrtuľník, dokonca čerstvo opravený. Pýcha našej flotily, ktorá mala byť základným kameňom celej expedície, sa potichučky vrátila domov. Vo chvíli, keď už aj Spojené arabské emiráty vyzvali Saddáma, aby odstúpil, kanadský premiér cestujúc po Mexiku vyhlásil, že by bolo nevhodné odstaviť Saddáma od moci. Paromská tequila!

Celý text článku na SME Online je zde


Doufám, že vám slovenština nedělala velké problémy. Snad pro ty mladší: chruňo = grobián, nevychovanec, buran, čudovat = divit se, Paromská tequila! = Hromská tequila (Parom, Perun = slovanský nejvyšší bůh hromu a blesku, více zde).

10.3.- Bushova Boží prozřetelnost.

Intenzivním náboženským životem uprostřed své evangelické obce žijící George Bush je pevně přesvědčen, že existuje cosi jako prozřetelnost. Připadá si osvícen Boží moudrostí načerpanou zejména z Bible a ve svých projevech čím dále tím více používá prozřetelnost jako hlavní argument pro rozpoutání války proti satanovi, kterého pro něj ztělesňuje Saddám. Nebude to tedy válka ledajaká, ale válka svatá proti ose zla pod prapory Božími, v případě Bushe to budou prapory nelítostných evangelíků. Papež je sice proti, ale pod něj, jak známo, evangelíci nepatří. Bush by nejraději rozjel podobnou válku také v Severní Koreji, leckde v Jižní Americe a všude tam, kde cítí opovržení k velkým myšlenkám americké civilizace, která přináší národům světa tu pravou budoucnost. Gerge Bush má proč být svým evangelíkům vděčen: dostali jej totiž ze závislosti na alkoholu a zdá se, že kdyby se svojí obliby alkoholu nevzdal, nestal by se ani americkým prezidentem. Není ovšem ani prvním, který by se ve svojich rozhodnutích odvolával na prozřetelnost:
"Jak já, tak i národ jsme pod ochranou Boží. Přidržíme-li se tedy spravedlnosti, bude nám Boží prozřetelnost zcela jistě nakloněna," prohlásil prezident Gerald R. Ford v projevu k americkému lidu 8. září 1974, kdy udělil milost odstoupivšímu prezidentovi Richardu Nixnovi, který se musel vzdát úřadu pro politické machinace spojené s odposloucháváním politických protivníků známé jako aféra Watergate. Až to Busch v Iráku za pár dní ve jménu prozřetelnosti rozpoutá, opravdu nám nezbude nic jiného, než se utéci pod ochranu Boží. Protože vláda, armáda ani policie včetně hasičů a lékařů nám při skutečném napadení nepomohou ani náhodou. Zčásti proto, že tady od toho nejsou a zčásti proto, že to bude nad jejich síly.


Koho trápí, že nemá jako neznaboh ponětí, co to ta prozřetelnost Boží je, malé vysvětlení:
"Božská Prozřetelnost je základním principem Ducha Svatého a přináší nám poznání tvůrčího plánu kosmického i makrokosmického." M.Šturc, Život v modré éře.
"Pokračování Boží činnosti ve světě, zejména v podobě péče o svět, řízení běhu všech věcí k určitému cíli (spása apod.). P. je podmíněna tím, že Bůh je přítomen simultánně a synchronně v minulosti, přítomnosti …" Encyklopedie Universum.
"Prozřetelnost zařídila, že já mám být největším osvoboditelem lidstva."Adolf Hitler.

7.3.- Upálený Zdeněk Adamec dělal stránky pro darkery.

A hrozil mu za to trest vězení. I když sám nebyl nejspíše darkerem, musel s nimi sympatizovat. Nedovedu si představit, že bych dělal stránky pro někoho, jehož názory jsou s mými diametrálně odlišné, zejména pokud se týká tak choulostivých věcí jako je světová revoluce, boj proti monopolům a světu vůbec. Akce prováděné darkery se od zábavné recese zvrhly do vypínání elektrického proudu celým čtvrtím včetně nemocnic. To se nedá charakterizovat než jako značná morální úchylka rádoby označovaná některými teoretiky sociologie za obvyklé revoluční chování mladé generace. Je to obyčejný odporný vandalizmus srovnatelný s ničením hřbitovů, který ale navíc ohrožuje lidské životy a to nejen životy těch idiotů, kteří šplhají na sloupy vysokého napětí s cílem vyrobit ohňostroj zvaný Eliášek. Už jsem o problematice pochybné zábavy pubescentních chlapců psal v číslech 323-phreack, 326-phreack a 350-darking. Stojí za přečtení i článek MV.
Na internetu po akcích policie již většina darkerských stránek zmizela, ale přesto se najdou ještě zbytky. Protože mizí i ty, zachoval jsem například jako dokument "článek" nazvaný Darkerská etika, která je skutečnou ukázkou zvráceného humoru Diskuze

7.3.- Lobkowiczovy ovce nemají rádi Václava Klause.

Odznak vydaný stranou Cesta změnyPolitická strana Cesta změny pana Jiřího Lobkowicze je pohoršena volbou Václava Klause za českého prezidenta. A to tak moc, že organizuje protesty, které se mají konat při dnešní inauguraci prezidenta ve 14.00 hodin na Pražském Hradě. Lze očekávat, že členové a příznivci Cesty změny se dostaví s odznaky, černými páskami a plakáty, jejichž faksimile si mohou stáhnout z internetu a vytisknout na svých barevných kopírkách, které jsou podle představ pana Lobkowicze v každé domácnosti. "Po třinácti letech, kdy padl komunismus, je naprosto strašné vidět, že to jsou právě komunisté, kteří rozhodují i nadále o budoucnosti této země!" říká Jiří Lobkowicz. Podle něj je sporné, zda lze tuto volbu vůbec považovat za legitimní. Lobkowiczův odpor zřejmě pramení také z představy, že Václav Klaus nebude následovat Václava Havla v jeho obdivu a stranění bývalé české šlechtě. Bývalé proto, že v našem státě se od prezidentování Tomáše Masaryka šlechta neuznává a byla zbavena svých titulů i většiny majetku ještě v období první republiky. Na Pražském Hradě se dnes také nebude konat děkovná či oslavná mše v chrámu Sv.Víta, kterou nechával sloužit Václav Havel vždy po svém nastoupení do funkce. Když tam tak klečíval, snil v duchu o tom, jak se na jeho hlavu snáší koruna českých králů. Ani by to s tou mší nešlo, protože kardinál Miloslav Vlk odcestoval napotvoru právě dnes do Istanbulu, kde se zúčastní víkendové přípravy mezinárodního ekumenického setkání biskupů. Něco se přece jenom na Pražském Hradě změní, například to, že se tam Václav Klaus chystá přestěhovat ze svého panelákového bytu.


Home
Home


Creative Commons License
Ahasweb, jehož autorem je Jan Bílek, podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
.