Pamětník
počátků
dějin
počítačů
a internetu
komentuje
nejméně
jednou
týdně
aktuální
události
kolem nás

  AHASWEBOVY NOVINY číslo 411, 15.6. - 4.7.2005.       Dnes je  ,   zítra: 
 HOME POČÍTAČE GALERIE RADY  VYKOPÁVKY ZAHRADA OBLÍBENÉ ARCHIV

4.7.2005 - Mluvčí České televize Martin Krafl lže a podvádí.

A naši zákonodárci na jeho podvodné výpočty slyší. V jejich rodinných rozpočtech totiž nějaké ty poplatky za televizi a rozhlas nehrají naprosto žádnou roli. Od roku 1997 činí poplatky za televizi v Česku 75 korun měsíčně, což je 900 korun za rok, v přepočtu tedy zhruba třicet eur za rok. "V současnosti má Česká republika druhé nejnižší poplatky za televizi v Evropě hned po Rumunsku," prohlásil nedávno mluvčí České televize Martin Krafl. Ano, je to tak. V dalších státech Evropy se platí mnohem více: Rakousko: 220 eur, Francie: 116 eur, Švédsko: 197 eur, Velká Británie: 174 eur, Finsko: 165 eur a Dánsko: 284 eur. Pan Krafl ovšem porovnává neporovnatelné. Zapomíná totiž tento poplatek uvést do souvislosti s průměrnou mzdou v uvedených státech. Tak například zatímco průměrný měsíční příjem ve Francii je přes 2000 Euro, průměrný příjem v ČR jen kolem 500 Euro, tedy čtyřikrát méně! Když si oněch 30 Euro v Česku přepočítáte koeficientem čtyři, máte tu najednou ne 30, ale 120 Euro. Platíme tedy dnes dokonce více než Francouzi. O kvalitě a rozsahu vysílání nemluvě.
Přesto naši milí zákonodárci a ochránci České televize zplodili zákon, podle kterého u nás do roku 2008 dosáhnou poplatky částky 135 korun měsíčně a budou nadále valorizovány podle průběhu inflace. Takže ve srovnatelné částce opravené indexem průměrné mzdy budeme platit ročně 54 x 4 = 216 Euro, tedy více než Francie, Švédsko, Finsko a Británie.
Tyto počty našim politikům stále jaksi nejdou. Neustále porovnávají neporovnatelné. Dělají to ovšem i hoteliéři a taxikáři. Zejména u taxikářů je to nanejvýš drzé, protože ceny nových automobilů jsou u nás nejnižší v Evropě. Také lékaři vytrvale usilují o stejné platy, jaké jsou na západ od nás. Nově se k nim postupně připojují všechny "české" firmy jako je ČEZ nebo Český Telecom, kteří nás přesvědčují, že ceny elektřiny a telekomunikačních služeb jsou u nás v porovnání s ostatními zeměmi unie nízké a že je nutné je zvýšit. Například podíl nákladů na energie v české domácnosti lze už dnes odhadovat na 20 procent z příjmu domácnosti, zatímco v Rakousku to činí jen cca 3,5 procent. Prodejci benzinu už nám za "evropské" ceny prodávají benzin dávno. Nafta je dnes dražší než jedlý olej prodávaný v obchodech.
A novináři tuto srovnávací cenovou demagogii jen podporují, ať už proto, že jsou zvyklí díky svému humanitnímu vzdělání slepě a tupě přebírat vše, co politikům z oblasti ekonomiky vyleze z huby, nebo proto, že jim to jejich vydavatel nařídil v rámci celkové masáže českých mozků. Zahraniční majitelé našich deníků mají totiž zadaný jeden hlavní úkol: přesvědčit české čtenáře, že u nás doma je blaze a že pro ně není dobré putovat za prací směrem na západ. Zavádění "evropských" cen při zaostávání rodinných příjmů má ale kontraproduktivní účinek. Aby mohl našinec vyjít s penězi, bude muset stále častěji vycestovat za prací někam, kde bude brát měsíční příjem srovnatelný s cenami.

[Trvalá adresa článku]

1.7.- Dá se důchodová reforma řešit cílovou prémií?

Britská vláda bude naléhat na zaměstnance, aby odložili odchod do důchodu až do 70 let. Dosavadní věk odchodu do důchodu je v Británii 65 let pro muže a 60 let pro ženy. Odloží-li muž odchod do důchodu o rok, dostane 5000 liber, o dva roky, dostane 11 000 liber, a za pětiletý odklad dostane 30 000 liber (1,5 milionu Kč). Tímto opatřením se bude vláda již od příštího roku snažit vyřešit hrozící krizi penzijního systému. To je velice mazaný nápad, který nepochybně vychází ze statistiky úmrtí britských důchodců. Na prémii pro ty, kteří se dožijí důchodu, se našetří z nevyplacených důchodů těch, co už to mají za sebou a důchodu se nedožili. A tak není vyloučeno, že bude tento systém vylepšovat i státní rozpočet.
Nevím, jak to nakonec v Británii dopadne, ale pokud by se taková metoda aplikovala u nás, odklad důchodů do 70 let by se asi nekonal. Málokdo by se totiž ve věku nad šedesát udržel v zaměstnání. Žádané jsou přece mladé talenty do mladých progresivních kolektivů. Kdo by se chtěl dočkat oné životní prémie, musel by nejspíše přejít do nějakého státního úřadu, kde se takové požadavky nekladou. I v Británii to nejspíše bude fungovat jen u státních zaměstnanců. Představa sedmdesátiletého stavebního dělníka se sbíječkou se mě zdá poněkud fantaskní.

[Trvalá adresa článku]

30.6.- Zákon o registračních pokladnách platí od zítřka.

Pravdou je, že živnostníci, kteří provozují maloobchod nebo hostinskou činnost, ještě nemusí mít od 1.7.2005 žádnou registrační pokladnu. Pokud se ale nepodaří ODS tento zákon po volbách v příštím roce zrušit, budou si ji muset pořídit nejpozději do 31.prosince 2006. Přesto ale někteří z nich budou muset od zítřka něco udělat pro to aby vyhověli liteře zákona. protože od samého počátku existují různé právní názory na uplatňování tohoto zákona, vydalo Ministerstvo financí následující informaci:
Od účinnosti ZRP, tj. od 1.7.2005, vzniká živnostníkům, kteří podnikají v maloobchodě a provozují hostinskou činnost za podmínky, že již používají jakoukoliv elektronickou pokladnu, umístit v pokladním místě zákonem stanovený text (§3 odst. 3 ZRP) - informace o tom, že již používá jakousi formu pokladny. Jedná se v zásadě o přechodné ustanovení, jehož cílem je postupné zavedení a zvyk podnikatelů i zákazníků na povinnosti, které budou nejpozději od 1.1.2007 všemi povinnými subjekty plněny (celý text zde). Text §3 odst.3 zákona o registračních pokladnách praví, že:
(3) V pokladním místě musí být viditelně
a) oznámeno jméno, příjmení, obchodní firma nebo jiný název povinného subjektu, s uvedením adresy jeho bydliště nebo sídla, jeho daňové identifikační číslo a daňový kód pokladny a
b) umístěno upozornění tohoto znění v minimálním formátu A 5:
"Zákon o registračních pokladnách ukládá prodávajícímu povinnost předat o provedené platbě pokladní blok vystavený pokladnou tohoto pokladního místa nebo očíslovaný paragon, popřípadě pokladní blok vystavený záložní pokladnou, v případě její poruchy."
Přesto, že zatím není nutné, aby se živnostníci registračními pokladnami vybavovali, zrušení tohoto zákona je dosti nejisté. ODS by musela volby vyhrát buď získáním nadpoloviční většiny mandátů ve sněmovně - což je nepravděpodobné - nebo by se jí muselo tuto převahu získat za pomoci KDU-ČSL, což je nejisté. Poslanci KSČM a ČSSD budou nepochybně hlasovat proti zrušení zákona, oholit ty nejmenší živnostníky je odvěký cíl všech komunistů a jejich nohsledů.
Živnostníci se tak dostávají do nelehké situace, kdyby se jim po nezdařeném pokusu o zrušení zákona nemuselo v daném termínu do konce roku 2006 podařit pokladny nakoupit a uvést do provozu. Zákon totiž nařizuje tak šílený postup pro zavedení registrační pokladny, že se to v žádném případě nedá zvládnout ve lhůtě řekněme několika málo dnů. A také se může stát, že pokladen bude málo nebo dokonce nebudou k sehnání. Ten postup zavedení pokladny je opravdu výsledkem práce zvrhlých úředníků pracujících v intencích zákonů pana Parkinsona. Je třeba:

 • zakoupit pokladnu odpovídající zákonu od státem certifikovaného prodejce nebo doplnit stávající pokladnu o fiskální paměť a upravit ji tak, aby splňovala náležitosti zákona. U PC pokladen je nutné dokoupit fiskální tiskárnu a doplnit či vyměnit pokladní software tak, aby spolu s tiskárnou odpovídal požadavkům kladeným na certifikované pokladny.
 • uzavřít s autorizovaným servisním střediskem smlouvu o servisu pro všechny instalované pokladny
 • zaregistrovat pokladny u finančního úřadu získat od něj daňové kódy pro všechny užívané pokladny. Předložit musí servisní knihu, s údaji o povinném subjektu, registrační pokladně, servisním středisku, se kterým je smluvně zajištěn servis pokladny a označí pokladní místo, pokud se nejedná o přenosnou nebo záložní pokladnu. Musí také přiložit doklad o nabytí pokladny, včetně uvedení výrobce, výrobního čísla, a údajů o certifikaci typu pokladny a prohlášení o shodě pokladny s typem pokladny, který byl certifikován nebo potvrzení servisního střediska o dodatečné úpravě pokladny certifikovaným postupem.
 • finanční úřad ověří bezodkladně splnění podmínek
 • živnostník poté musí zajistit, aby servisní středisko uvedlo pokladnu do provozu spolu s vložením do fiskální i provozní paměti pokladny příslušných identifikačních údajů. Pokladnu lze uvést do provozu po označení daňovým kódem pokladny, přiložení technické uzávěry a v případech, že je tak stanoveno v rozhodnutí o udělení certifikace, též po přiložení úřední uzávěry. Provedené úkony se zaznamenají do servisní knihy.

Podle mého skromného odhadu může taková akce pro jednu jedinou pokladnu trvat až několik týdnů či dokonce měsíců, zejména když to všichni nechají na poslední chvíli v naději, že na tento šílený zákon budou moci zapomenout. A to hlavní: každý živnostník si bude muset připravit nemalou částku. Registrační pokladny stojí průměrně 15 tisíc, fiskální tiskárny jsou prakticky stejně drahé. V porovnání s cenami personálních počítačů je jasně patrné, že se jedná o výrobky zločiným způsobem předražené, protože jejich užitná hodnota je mnohem nižší. Zejména částka za fiskální tiskárnu je neuvěřitelná. Na trhu je prakticky jen jedna: termální fiskální tiskárna Epson TM-T260F za cca 18 000,-Kč !!! Přitom pro živnostníka, který dnes jako pokladnu používá PC, je to jediná cesta, jak si zachovat současný systém zpracování dat včetně skladu a účetnictví. A to musí zaplatit ještě upgrade SW nebo koupit nový program. Pak ale musí změnit i současný způsob zpracování všech dat.
Jak jsem již v minulosti napsal, celá akce kolem registračních pokladen má sloužit jedinému: zvýšit zisky prodejců tohoto předraženého HW. Stát na tom také vydělá, do státní kasy spadne příslušná částka z vybrané DPH.
Další zajímavé informace najdete zde.

[Trvalá adresa článku]

29.6.- Používá Seznam.cz klamavou reklamu?

Podle mého názoru je to reklama přinejmenším zavádějící, navíc související s citlivou problematikou virové nákazy. Na adrese www.listicka.cz nabízí server Seznam přídavnou lištu Lištička k vašemu prohlížeči. Seznam Lištička obsahuje (začátek citace):

 • Rychlé hledání v ČR i ve světě
 • Upozornění na nový e-mail
 • Zvýraznění hledaného slova na stránce
 • Blokování vyskakovacích (pop-up) oken
 • Antivirový program
 • Další užitečná rozšíření

Nainstalujte si Seznam Lištičku s antivirem, velikost 4,3 MB.
Seznam Lištička obsahuje funkčně omezené antivirové řešení vyrobené s použitím technologie NOD32. Kompletní verzi antivirového programu NOD32 si můžete objednat na www.nod32.cz.(Konec citace)

Pro povrchního čtenáře, který se nevyzná nijak podrobně v problematice antivirové ochrany to může vyznít tak, že získá něco skutečně hodnotného a navíc zdarma. Pravda je ale docela jiná. Aby bylo jasno, co vlastně Lištička antivirového obsahuje, dotázal jsem se u kováře, tedy u firmy Eset software, spol.s r.o., která prodává antivirový systém NOD32. Zde je odpověď:

Dobry den,
v pripade NOD32 v listicce Seznam jde pouze o on-demand skener, tedy nejedna se o non-stop tzv. on-access ochranu. Tj. kontrolu musi uzivatel vyvolavat rucne na vybrane oblasti disku. To je hlavni rozdil oproti komercni verzi NOD32. Dale tento on-demand skener nedokaze pripadne infikovane soubory lecit / mazat.
S pozdravem
Igor Hak
Eset software, spol. s r.o.

Takže Eset má reklamu a řada uživatelů mylný pocit, že něco zadarmo udělali pro bezpečnost svého počítače. Ve skutečnosti jen naběhli tvůrcům poněkud neetické reklamy, stáhli si 4,5MB a zbytečně si zasvinili počítač. A jen na okraj: když už Lištička, tak proč na té stránce na nás civí nějaký podvraťák?

[Trvalá adresa článku]

28.6.- Jak jsem si zahrál na Velkého bratra.

Mnozí z vás mají jistě celkem jasnou představu o tom, jaké informace si o vás může zjistit kdokoliv hledáním na internetu. Vyšel jsem z jednoduché statistiky návštěvníků mých stránek, kde jsem si vybral zcela náhodně jednu IP adresu počítače, ze kterého se pro mě zatím zcela neznámý člověk na moje stránky vícekrát podíval. Byla to adresa celkem známé domény, kterou ovšem nebudu zveřejňovat, abych zachoval anonymitu osoby, kterou jsem na konci svého celkem krátkého pátrání nalezl včetně osobních dat a fotografie. Řekněme, že to byla IP adresa, respektive jméno počítače anicka.xyz.cz.
Nejprve jsem volil jednoduché hledání pomocí Google zadáním této adresy. Nalezla se v řadě volně přístupných statistikách jiných serverů, které někdo z dané IP adresy navštěvoval a také v několika diskuzích. Tak jsem zjistil, že se jeden doposud neznámý jedinec často ze zmíněné pevné IP adresy účastní řady diskuzí. Z jedné z nich vyplynulo, že jej těší zavádění digitální TV a nemá rád UPC. Zde se objevilo dokonce jeho jméno, které, jak se později potvrdilo, bylo pravé a úplné a nikoliv nějaký bezpečný pseudonym. Na jiné diskuzi pochválil úroveň TV pořadu a opět to bylo stejné jméno. To už jsem znal i jeho mailovou adresu.
Zkusil jsem proto vyhledávat podle jeho jména a z vysokou pravděpodobností jsem se dostal nejen k jeho datumu narození, ale i k informacím o jeho politické aktivitě v letech 1990 - 1996 včetně fotografie. To už byla jasná jeho politická orientace směrem doprava, členství v jisté nejmenované straně a z jednoho jeho autentického výroku ze zápisu z jednání této strany vyplynul jeho jednoznačný odpor k tehdejší straně pana Sládka. Zjistil jsem, že je aktivním hráčem golfu startujícím na různých pohárech s hendikepem 0-18.0 nebo 0-18.4. Z toho vyplynuly jisté vazby například na firmu Siemens nebo Eurotel či Penthouse. Narazil jsem i na to, že si v jedné z veřejných knihoven vypůjčil jistou knihu o politicích. Zajímavé bylo zjištění, že ze stejného počítače se na internet připojuje i jakási slečna či paní, říkejme jí Zuzka, která má vyhraněné a dosti vulgární názory na české filmy a české herečky. Může to být náhoda, ale ten počítač je v poměrně střežené doméně, kam se nedostane jen tak někdo.
Dále nebudu pokračovat, abyste snad i vy neodhalili jeho identitu, nebylo by to z mé strany seriózní. Chtěl jsem jen touto krátkou ukázkou ukázat, jak mnoho stop o své identitě každý z nás na internetu zanechává a to jsem demonstroval jen naprosto jednoduché otevřené zdroje informací. Mnohem "silnější" prostředky mají například správci serverů a sítí, kteří mohou například volně číst vaše maily, pokud je snad nešifrujete, což dělá málokdo. Já alespoň nikoho takového neznám.
Můžeme z uvedených pár faktů vyvodit alespoň některá základní doporučení, jak se na internetu chovat, abychom se na něm v krátké době neocitli jen ve spodním prádle? Kromě šifrování pošty, což je náročné i pro její příjemce, bych vřele doporučil si pořídit nějakou anonymní mailovou adresu pro případy, kdy nemáme zájem zveřejnit tu skutečnou a k dosažení nějakého cíle nám nic jiného nezbývá, než nějakou zadat. Jistě není příliš šikovné, když se připojujeme z počítače, který má pevnou, tedy trvalou IP adresu. Jak jste si povšimli, ta sehrála v mém pátrání zásadní roli. Rovněž není moudré uvádět do různých registračních formulářů své skutečné osobní údaje, jako je jméno, datum narození, pohlaví či dokonce bydliště nebo telefon. V případě, kdy se ovšem jedná o vaši banku či cestovní kancelář vám asi nic jiného nezbývá, musíte dokonce uvádět i číslo vaší kreditní karty. Nejdříve si ale prověřte, zda bude vaše komunikace probíhat šifrovaně a k čemu dáváte vašemu partnerovi souhlas pro zacházení s vašimi daty. V případech nákupu přes internet vybírejte jen ty obchody, které provádějí platbu prostřednictvím vašeho přímého spojení s bankou jako prostředníkem, kdy se váš dodavatel vaše citlivé údaje vůbec nedozví. Takže buďte opatrní, Velký bratr naslouchá.

[Trvalá adresa článku]

27.6.- Zdá se, že svět nám nepatří.

Pokud nejste pamětníky oněch dávných dob, ve kterých před druhou světovou válkou natáčeli Voskovec s Werichem své veselohry a navíc jste žádnou z nich nikdy neviděli, asi jste byli poněkud překvapeni jejich naivním levičáctvím plným vizí o světě, ve kterém nebudou žádní zlí kapitalisté vykořisťující nemilosrdně pracující. Ve kterém bude život krásnější a svobodnější, kde bude spravedlivý a rázný guvernér státu či premiér, ve kterém bude policie na straně utiskovaných a kde nikdo nebude manipulovat s veřejným míněním pomocí zkorumpovaných médií.
Ale možná, právě pro ty nejmladší, kteří právě vstupují do našeho soudobého nelítostného světa, by se mohly zdát ideje V+W lákavé a mohly by je dokonce přivést do řad naší "moderní demokratické" komunistické strany. V každém případě stojí shlédnutí veseloher V+W+J zato. Jsou dokumentem o tom, proč se poválečné Československo proslavilo na věčné časy tím, že v něm jako v jediném státě na světě zvítězili v roce 1946 ve skutečně svobodných volbách komunisté, kteří pak se všemi těmi naivními demokraty a humanisty zle zatočili. Včetně Wericha, kterého nejprve tolerovali ale nakonec přinutili k potupnému podpisu anticharty. Ovšem bez Voskovce, který se nikdy z americké válečné emigrace nikdy nevrátil. Myslelo mu to sice také trochu nalevo, ale jako podezřívavý intelektuál se nemohl smířit s tím, že bude žít ve státě řízeném pod sovětskou kuratelou komunisty. Stal se tak nevědomky symbolem poválečné emigrace všech těch, kteří po komunistickém převratu v roce 1948 utíkali do všech koutů světa.
Netuším, zda dramaurgický počin České televize sleduje jen oslavu kulatého výročí narození V+W, nebo zda je v tom nějaký hlubší politický cíl vedení ve snaze se zalíbit našim nynějším socialistickým vládcům. V každém případě je dílo a osudy dvojice V+W poučnou kapitolou z dějin nejen kulturních našeho pidinároda. Stojí za připomenutí i humanistická a protiválečná nota Karla Čapka, jehož dílo v mnoha ohledech s tvorbou V+W konvenuje. Škoda, že nám nikdo z těchto postav české kultury nemůže k uvedení seriálu ČT nic říci a posoudit, zda a jak jsme splnili alespoň něco nepatrného z jejich často naivních představ o spravedlivém a šťastném světě.

[Trvalá adresa článku]

24.6.- Hledat výhodné zboží se Seznamem se nemusí vždy podařit.

Seznam.cz se snaží o inovace, které by měly přitáhnout více zájemců. V beta verzi bylo uvedeno do provozu ve spolupráci s Jyxo.cz vyhledávání zboží prodávané na internetu na adrese zbozi.seznam.cz. Trochu jsem to otestoval při hledání výhodné koupě DVD medií, ale moc mě to neuspokojilo. Pokusil jsem se hledat řetězcem "DVD+R" verbatim v domnění, že se najdou jen DVD+R od firmy Verbatim a nikoliv DVD-R od téže firmy, leč nezdařilo se, můžete si to vyzkoušet. Tak jsem se pokusil doporučit autorům, aby se na to podívali. Slíbili, že nad tím budou přemýšlet. Pokud vás něco v tomto smyslu napadne k vylepšení, mailujte na adresu Kamil.Koupy@firma.seznam.cz. Pravdou je, že ani Google takhle hledat neumí, přitom se mi zdá moje zadání ve formě fráze ohraničené uvozovkami docela logické. Pokusy typu ("DVD+R" -"DVD-R") dávají v Google ještě tragičtější výsledky, Jyxo to vidí docela jinak.

[Trvalá adresa článku]

23.6.- Chaotický policejní prezident bez zaměstnání.

Prezident policajtů Kolář konečně dobrovolně odstoupil s nárokem na finanční výhody podle svých slov nikoliv proto, že protikorupční jednotce utekl zatčený podvodník a miliardář Radovan Krejčíř, ale poté, co jeho setrvání ve funkci zpochybnil pantáta Paroubek, který si tím připsal zase jeden bodík. Ve své funkci sloužil chudák Kolář do roztrhání těla odloučen od rodiny třem sociálně demokratickým ministrům vnitra a proslavil se zejména svými chaotickými prohlášeními tisku a několikanásobnými veřejnými úvahami o svém odstoupení. Legrační byl jeho rozhovor pro BBC, ve kterém s nelíčeným údivem konstatoval, že by snad mohl také odvolat svého náměstka pro trestní řízení Jaroslava Macháně, ovšem jen tehdy, kdyby s tím souhlasil pan ministr, že se ho zeptá. Ten ale rezignaci Macháně (Macháněho?) nepřijal, někdo tu policii přece musí prozatím řídit. Ministr Bublan na dotazy novinářů přiznal existenci podezření, že na policejním prezídiu ve vysoké funkci působí policista, který je podezřelý z vynášení informací k případům Krejčíře a jiným pachatelům závažné kriminality. Takže jasná korupce, leč neodhalená.
Do funkce Koláře dosadil za první vlády ČSSD ministr Grulich jako svého kamaráda z Brna a nepochybně především proto, že se osvědčil jako spolehlivý mezek, který zařídí vše, co se mu nařídí. Ministr vnitra Bublan se bude nyní snažit podle svých slov na funkci policejního prezidenta dosadit někoho, kdo by na této nezáviděníhodné funkci vydržel nejen do konce vlády stávající koalice. Možná, že to bude někdo, kterého tiše odsouhlasí budoucí koaliční partner ČSSD, obrozená a evropsky demokratická Komunistická strana Čech a Moravy. Kolář bude proto ve své funkci ješte statovat do 15.srpna, aby bylo dost času na výběr "kvalitního" policejního prezidenta.
Do té doby by se mohl konečně postarat o dostatek kvalitních bezpečných policejních želízek, které, jak je známo, otevře každý zkušený recidivista kancelářskou sponkou. Jako provizorní řešení lze zatím s úspěchem používat i pohotovostní umělohmotná pouta, která se neodemykají, ale přecvakávají kleštěmi. Zatčeným osobám by bylo vhodné pro příště svazovat raději i nohy řetězem. Tím by se definitivně ukončily útěkové kauzy. A doporučuji odebírat zatčeným zbraně, klíče, garážové ovladače, ovladače alarmu, doklady a hlavně mobilní telefony. Pozor na fakt, že zatčený může mít mobilů i více než jeden. Nejlépe je zatčeného svléknout do naha a převléknout do policejního oranžového rubáše - pokud takové ovšem naše lidová policie má.

[Trvalá adresa článku]

22.6.- Zákonodárci a soukromé věznice.

Ještě se vrátím k těm soukromým věznicím: když jsem se nad tím zamyslel trochu více, dospěl jsem k poněkud jiným závěrům. Proč ještě u nás zákony nedovolují soukromé provozování věznice? Vždyť je o to zájem a není divu. Soukromá firma by takovou věznici nepochybně postavila jako sdruženou investici s nějakou továrnou, ve které by všichni vězňové tvrdě pracovali. Přitom by tam nebyly žádné odbory, žádné kolektivní vyjednávání a smlouvání o výši výdělku či dokonce jednání o tom, kdo má továrnu řídit. A to je možná ta hlavní příčina, proč to naši zákonodárci ještě neodsouhlasili. V takové vzorové věznici by v případě konfliktu se zákonem museli poprvé v životě začít tvrdě pracovat! Pokud by ovšem současně změnili zákon o svojí imunitě a vydávání poslanců ke stíhání policií. Takže si to jistí dvojitou smyčkou a mohou být v klidu.

[Trvalá adresa článku]

21.6.- Odkud pramení vzestup oblíbenosti pantáty Paroubka?

Především působí dojmem dobromyslného taťky, který by neublížil ani mouše a který přitom poskytuje všem okolo pocit klidné síly. Jakoby říkal "všechno bude v pořádku, všechny ty zmatky snadno urovnám, důvěřujte mým schopnostem." Pramení z něj nenápadné sebevědomí a zřejmě tak působí i na mezinárodním poli, protože se dovede chovat stejně jako všechny politické mediální hvězdy: s lehkým úsměvem snadno pohovoří v cizí řeči, dokáže zavtipkovat. V žádném případě není zdrojem nejisté nervozity. Spíše působí jako neškodný medvídek, který ale ví, jak má co být a hlavně, co od něj žádá lid. V tomto duchu jedná: je proti rychlé deregulaci nájemného, proti poplatkům za návštěvu lékaře, jedná otevřeně s komunisty ale současně se snaží vyvolat dojem, že by klidně uzavřel povolební koalici i s čertem, tedy i s ODS.
Když má jet do Číny, klidně si pohovoří s komunistickými vůdci o tom, jak na ty milé, ale poněkud nečitelné Číňany. Právem jej můžeme podezřívat z toho, že tam delegaci komunistů vyslal v předstihu právě on a teď mu skládají účty o tom, co v Číně dojednali. Jede tam v zájmu českého průmyslu a zahraničního obchodu, mimo jiné i v zájmu mladoboleslavské Škodovky.
A tak čeští kondelíci mají konečně takového premiéra, který se svým neodolatelným pupkem vylézajícím z pomačkaného saka vyhovuje jejich hospodské představě o rozvážném pantátovi, který vlastně ani není příliš politikem, ale spíše takovým státním pantátou, který za ně vše vyřídí. A co je hlavní: ztělesňuje v sobě značnou část té starší generace pamatující komunismus, kdy být ve straně bylo pro většinu cestou k lepší kariéře a s politickým přesvědčením to vlastně nemělo nic společného. Pantáta Paroubek tak reprezentuje většinový český názor, že hlavní je nějak vydržet, proplout, nenadělat si zbytečné nepřátele a v klidu prožít těch pár let, která jsou každému z nás na této zemi souzena. Proto pantáta Paroubek nezadržitelně stoupá na indexu oblíbenosti u českého lidu a v brzku předežene i prezidenta Klause. Ten totiž neustále obtěžuje národ s všelijakými nesmyslnými výmysly a všem předvádí, jak je nejchytřejší. S tím se přece u nás uspět nedá.

[Trvalá adresa článku]

20.6.- Krátce: Ukřižovaná jeptiška, hluboká krize EU, ústava EU podle Klause.

Rumunská jeptiška zemřela poté, co byla přivázána na kříž, ústa jí byla ucpána roubíkem a byla ponechána po tři dny v klášteře ve studené místnosti. Jeptišky v klášteře v severozápadním Rumunsku tvrdily, že Maricica Irina Corniciová byla posedlá ďáblem a její ukřižování bylo naprosto obvyklou součástí vymítání ďábla. Musíme proto urychlit proces přijetí Rumunska do EU. V případech vymítání ďábla pak budou muset rumunští kněží a jeptišky či mnichové postupovat podle direktiv EU a ne podle toho, co je napadne.
*
Účastníci vrcholné schůzky Evropské unie se nedohodli o rozpočtu. Jacques Chirac odmítl britský postoj jako "ubohý a tragický", Tony Blair charakterizoval francouzskou obranu dotací pro zemědělství jako "bizarní". Blair naznačil, že se Lucembursko, které nyní předsedá EU, pokusilo ho izolovat.
Viditelně rozzuřený předsedající lucemburský prezident Jean-Claude Juncker konstatoval: "Evropa není v krizi. Je to hluboká krize." Dodal, že se stydí, že "určití lidé nebyli ochotni dosáhnout dohody, zatímco některé chudší země to ochotny udělat byly." Ano, i náš pantáta Paroubek byl ochoten slevit na našich ubohých požadavcích na dotace zejména na zemědělství a pro zaostalé regiony. Němci chtějí méně platit do společné kasy a angláni i frantíci se nehodlají vzdát svých výhod. Však to jistě znáte: i ve slušné a spořádané rodině, když jde o prachy, nikdo nezná ani bratra.
K tomu stojí za to si připomenout slova pantáty Paroubka, která pronesl před svým odjezdem do Bruselu:
V souvislosti s referendy ve Francii a Nizozemsku se objevily spekulace o krizi Evropy. Mnozí komentátoři se předhánějí v předpovídání katastrofických scénářů. Na základě rozhovorů se svými evropskými protějšky tvrdím, že v otázce finanční perspektivy panuje všeobecná shoda na přijetí kompromisu přijatelného pro všechny členské státy - ačkoli jde o téma pro každou zemi nanejvýš citlivé.
Mezi témata, která budou na summitu Evropské rady dále s největší pravděpodobností otevřena, patří i otázka zrušení takzvaného britského rabatu. Jedná se o kompenzace Velké Británii ve výši dvou třetin jejího odvodu do rozpočtu unie, které hradí ostatní členské státy. Vláda vychází z názoru, že opatření logické v polovině osmdesátých let již neodpovídá současné evropské realitě. Budeme proto usilovat o spravedlivé a politicky přijatelné řešení, vycházející z postupného omezování této praxe s výhledem, že k určitému datu bude ukončena definitivně.

(Jiří Paroubek: Evropský rozpočet, český zájem a britský rabat, http://www.euroskop.cz). Tady vidíte, proč je náš pantáta Paroubek tak oblíbený u prostého lidu: k národu směřuje prostřednictvím své klidné síly samá pozitivní a optimistická prohlášení, při konkrétních jednání pak nabízí naše peníze cizím.
*
Proč vlastně Evropská ústava neuspěla? Základní příčinu vidím v tom, že se jednalo o další fázi před evropskou veřejností skrytého, jasně nezformulovaného a nikým neschváleného projektu na vytvoření federálního evropského superstátu se stále více centralizovaným rozhodováním nikomu neodpovědných nadstátních bruselských orgánů. Tento cíl nebyl nikdy explicitně nastolen a nikdy se o něm v žádné zemi nevedla seriózní veřejná debata, přesto však existuje a se stále větší akcelerací je jeho realizace promítána do každé nové evropské iniciativy, smlouvy a projektu. říká Václav Klaus v článku JINÝMA OČIMA, Evropská ústava – 48 hodin po francouzském referendu.
Ať si každý říká co chce, ten Vašek je sice arogantní a namyšlený ale má to v hlavě skutečně porovnané a jeho formulace jsou čím dál tím pregnantnější, zejména v porovnání s bláboly ostatních politiků včetně těch bruselských. Tu jeho sbírku kravat mu skutečně závidím.

[Trvalá adresa článku]

17.6.- 100 let od * Jana Wericha a 99 let od * Jiřího Voskovce.

Zítra se nezapomeňte dívat na ČT2. U příležitosti stých narozenin Jana Wericha (* 6. února 1905) a Jiřího Voskovce (* 19. června 1905) v roce 2005 a Jaroslava Ježka (* 25. září 1906) v roce 2006 připravila Česká televize cyklus s názvem Tři strážníci. První dvě části budou uvedeny v sobotu 18. a 25. června, vždy ve 20 hodin na ČT2.
Doufám, že uvidíme i záznam z předscén představení Wericha a Horníčka v pražském divadle ABC. Kdyby tenkrát kameraman zabloudil záběrem na "bidýlko" po pravé straně, tak by byla k vidění moje velmi mladá maličkost, jak šílí nadšením nad Werichovými improvizacemi, ve kterých docela úspěšně sekundoval taktéž mladý Horníček. Pro současné mladé upozorňuji, že to bylo v minulém století krátce po druhé světové válce a bohužel také po komunistickém převratu.
Pro milovníky V+W upozorňuji na další pořady ČT: středa 22.6.2005 10:05 Pudr a benzin, pondělí 27.6.2005 12:00 Svět patří nám, středa 29.6.2005 10:05 Peníze nebo život. Termíny repriz najdete po zadání hesla Werich do Hledej pořad na stránce ČT.

[Trvalá adresa článku]

16.6.- Bude chirurgický robot Na Homolce?

Tak jsem jen o dva roky propásl možnost se nechat operovat robotem. V nemocnici Na Homolce mě totiž dělali laparoskopickou operaci slepého střeva a teď se má pražská nemocnice Na Homolce stát prvním pracovištěm v Česku, kde bude operovat namísto lékaře robot. Supermoderní americký přístroj Da Vinci za 45 milionů korun by měl být využíván při miniinvazivních laparoskopických operacích, při nichž je do těla pacienta malým otvorem zavedena sonda, která řízena operatérem vykoná zákrok přímo uvnitř těla. Nadšení odborníků z Homolky zatím nesdílí odborná lékařská chirurgická společnost. S nákupem Da Vinciho se zabývala odborná lékařská společnost a "... členové výboru se shodli, že neexistují kvalitní zahraniční studie, které by prokázaly přínos robota v břišní chirurgii.," tlumočí názor chirurgické společnosti její předseda Miroslav Ryska. V neprospěch Da Vinciho mluví i ekonomické ukazatele. Zatímco cena běžné laparoskopické operace se pohybuje v tisícovkách korun, jeden zákrok drahého robota se odhaduje až na více než sto tisíc. Homolka chce, aby tyto výkony proplácela Všeobecná zdravotní pojišťovna, která o tom zatím nerozhodla.
Není to ale tak, že by se v pacientovi "hrabal" nějaký zcela nezávislý inteligentní automat. Robot je založen na podobném principu, na jakém funguje například řízení nejmodernějších vojenských nebo civilních letadel: operatér sleduje operační pole v pacientovi pomocí 3D technologie na displeji a řídí operační nástroje robota na dálku. Ten přímo nekopíruje jeho pohyby, zejména jejich rychlost, ale provádí je v rámci předem stanoveného postupu. Při operaci tak nedochází ke zbytečnému poškozování pacientovy tkáně, výsledkem je i menší operační krvácení a rychlejší rekonvalescence. Na minimum je snížena možnost infekce.
Vývoj podobných zařízení v medicině je nepochybně žádoucím pokrokem. Otázkou zůstává, zda si bude v budoucnu moci průměrně mohovitý či chudý občan takový luxus dovolit. Zdá se, že podobné technologické "výboje" se dostávají do podobné polohy, jako je cestování do kosmu. Kdo na to bude mít, tak ten si operaci prováděnou s pomocí robota bude moci dovolit.
Nemocnice Na Homolce se dlouhodobě snaží o plnou privatizaci a zaměřuje se již dnes na mohovité, především zahraniční, pacienty, kteří si lékařskou péči plně hradí. Od letošního dubna zde byl zaveden nový systém individuální péče, ve kterém si mohou pacienti předplatit nadstandardní služby nemocnice. Program H Plus je koncipován jako komerční služba pro zákazníky, vyžadující nadstandardní organizační servis při čerpání zdravotní péče. Jedná se tedy o doprovodné služby organizačního charakteru, nezahrnující žádnou zdravotní péči, která je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Program H Plus nabízí tři stupně rozsahu organizačního servisu a zákazník platí měsíční poplatek, jehož výše je určena vybraným rozsahem služeb. Ty zahrnují například služby recepce, nepřetržité informační a asistenční služby, e-mailový servis, poskytování nadstandardních pokojů, rozvoz dlouhodobě užívaných léků, asistenční službu u úrazů v zahraničí, relaxační a rekondiční preventivní programy či poradenství k životnímu stylu.
Předchůdcem programu H Plus byl program IPP, který nemocnice provozovala za v podstatě nezměněných podmínek již od roku 1994 až do konce předchozího roku. Program H Plus je provozován společností Consult H, s.r.o. od 1. 4. 2005 a je podstatně dražší. Zatímco za účast v programu IPP platil zákazník 700 korun měsíčně, v programu H Plus se tento poplatek vyhoupnul až na 2 500 korun měsíčně. Nemocnice Na Homolce tak ukazuje směr, kterým by se rády daly i jiné nemocnice, zejména nemocnice plně privatizované. Vydělávat na těch pacientech, kteří si to mohou dovolit. Zejména je preferován postup, kdy tyto poplatky platí za své zaměstnance firma a zaúčtuje si je do nákladů.
Poněkud zvláštní je fakt, že "soukromá" společnost Consult H, s.r.o. je plně vlastněná Nemocnicí Na Homolce, která do ní vložila již 21.ledna 2002 celých 63 100 000 korun. Jediným jednatelem je Ing. Emilie Bialešová, která figuruje v dalších devíti firmách a společnostech s celkovým jměním kolem 300 milionů korun. Jednou z těchto firem je i Výzkumný ústav pletařský, který vlastní firma Consult H s.r.o., která je vlastněna Nemocnicí na Homolce, je tedy její společností dceřinou. Opravdu propletené vlastnické a obchodní vztahy.
Další pramen o robotovi Da Vinci: www.stronghealth.com/services/surgical/davinci.cfm
Více o Nemocnici Na Homolce: Zdravotnické noviny

[Trvalá adresa článku]

15.6.- Podezřelý projekt Gene Watch UK a Greenpeace.

Britská nezisková organizace Gene Watch UK a Greenpeace International zprovoznily první on-line registr případů kontaminace geneticky modifikovanými organismy (GMO). Webová stránka umožňuje on-line vyhledávání podrobností všech známých případů kontaminace potravin, krmiv, osiv a planých rostlin, které se vyskytly po celém světě od roku 1996. V registru je zaznamenáno přes 60 případů nezákonného použití nebo neoznačení GM kontaminace ze 27 zemí na pěti kontinentech.
Bohužel se zde nedá hledat výskyt kontaminovaných potravin v Česku. Když třeba hledáte v Německu, zjistíte, že se tam kontaminované potraviny téměř nevyskytují nebo jen ojediněle. Například v roce 2004 je to jediný produkt - GM papaya dovezená navíc ilegálně z Havaje. No, zrovna odtud by to asi nikdo nečekal. A v celém "světě" se 27 zeměmi najdete v této úžasné "databázi" za rok 2004 jen 17 produktů, v roce 2005 zatím jen 6.
Celý projekt budí podezření, že byl realizován z peněz získaných zmíněnými ekologickými organizacemi jejich odborníky na fundraising jen proto, aby si na své přišli autoři tohoto "výjimečného" projektu. Tiskové agentury ovšem zprávu o tom přinesly zcela ochotně nepochybně na podkladě tiskové zprávy, kterou jim organizace Gene Watch UK či Greenpeace International poskytly. Užitečnost tohoto projektu pro občana nakupujícího potraviny je nulová. Existuje ale i druhá možnost, proč tento projekt vznikl: aby za pomoci ekologických organizací přesvědčil občany, že žádné nebezpečí kontaminace potravin GMO nehrozí.

[Trvalá adresa článku]


Home
Home
Některé odkazy na cizí internetové adresy použité v tomto čísle nemusí s ohledem na časový odstup od jeho vydání fungovat.

NAVRCHOLU.czCreative Commons License
Ahasweb, jehož autorem je Jan Bílek, podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
.