CDmusic.cz - Old Czech music, jazz, trad.folk, brass - Czech Labels at Czech prices. Visa, Eurocard/MasterCard (SSL / 3-D Secure)


Pamětník
počátků
dějin
počítačů
a internetu
komentuje
nejméně
jednou
týdně
aktuální
události
kolem nás

  AHASWEBOVY NOVINY číslo 404, 13.12. - 31.12.2004.       Dnes je  ,   zítra: 
 HOME POČÍTAČE GALERIE RADY  VYKOPÁVKY ZAHRADA OBLÍBENÉ ARCHIV

31.12.- Konec kolen a nožiček v Čechách.

Silou mocí se každoročně bráním zúčastnit se celonárodní silvestrovské veselice. Je to zcela nelogický svátek žranic a chlastu. A také údajně veselé zábavy. Je to tedy svátek na jedné straně trvale poškozující naši linii a játra i ledviny, na druhé straně, pokud se dokážete smát veselým vtipům a historkám svých společníků nebo alespoň těm plynoucím z televize či rozhlasu, je nezvratně vědecky zjištěno, že smích sám o sobě jako fyziologický projev je nesmírně užitečný a léčivý. Potvrzují to i různé polonáboženské mezinárodní sekty, jejichž členové se pravidelně uvádějí do stavu bezbřehého smíchu až chechotu. Smích je totiž možné vyvolat i bez nějaké zvláštní příčiny a dosáhnout stavu, kdy se smáči (?) smějí nevázaně jeden druhému jako idioti. Smích je tak zcela jasně nakažlivý a užitečný pro naše nejen duševní zdraví. Za negativní bych ale označil případy, kdy se lidé smějí cizímu neštěstí. Přiznám se, že když někdy zahlédnu v pořadech typu Natočto, jak někdo upadl do rozkroku na klandr nebo spadl z žebříku, pak mě spíše zatrne. Nejvíce se takovým pádům smějí ženy, nechápajíce, co je to za bolest a pak všichni ti, co ještě nikdy z žádného žebříku nespadli.
Venku se již ozývá nepřetržitá střelba, která se stává v poslední době pravidelnou součástí veselých oslav nejen na Silvestra. Dnešní večer a noc je tedy ideální dobou pro páchání vražd, vyrovnávání si účtů mezi podnikateli a jinými jim podobnými zločinci, rovněž je vhodné páchat teroristické činy, protože nemá smysl volat ke každé střelbě policii. Ostatně to neděláme ani v jiné dny, nějak nám to v poslední době nepřijde, ani když se ozve dávka ze samopalu. Muslimové - rebelové by se u nás v tyto dny cítili jako doma, také vše oslavují střelbou. Pravděpodobně v této věci se s nimi zcela shodneme a to ostatní se už nějak upraví. Proč neslavit na svatbě střelbou do vzduchu? Jen si musíte dát pozor, aby nad vámi neletělo nějaké americké vojenské letadlo.
A hrome, ještě jsem nevysvětli ten záhadný nadpis: inu, při pokusu obnovit zapomenutý silvestrovský rituál vaření staročeského sulce jsem dopadl přímo na ústa. Nikde v širokém okolí našeho sídliště se mi nepodařilo sehnat vepřová kolínka, ani nožičky, o prasečí hlavě nemluvě. Masný průmysl zřejmě tyto části prasat zpracovává na tlačenku, ale i buřty a salámy a nehodlá nám je již dále poskytovat v přírodním tvaru. Přitom právě sulc neboli česky huspenina je nesmírně léčivý na klouby, vazy a jiné šlachy v těle. Prý si mám koupit želatinu a do toho nasekat ovar z ramínka, když mě jejich tlačenka nechutná! Prostě úpadek staročeské kultury nezadržitelně postupuje a za pár let se bude maso prodávat asi jen v prášku.
Právě vyletěly první rakety, i když je teprve 17 hodin. Můžeme za to děkovat Číňanům a Marco Polovi, který k nám zábavnou pyrotechniku první do Evropy dopravil. Takže i naši Číňané se u nás již mohou cítit jako doma a to je ten kýžený a politiky vzývaný evropský kotel národů. Vzhůru do Nového roku, doufejme jen, že se nám ten kotel nepropálí. Buďte dobří, občané.

[Trvalá adresa článku]

30.12.- Katastrofický konec roku 2004.

Náš svět je velice křehký a člověk ještě křehčí a zranitelnější. Stačí jedno zemětřesení a po tisících umírají lidé. A většina z nich zcela zbytečně. I když se vlny tsunami šířily oceánem rychlostí letícího tryskového letadla, přesto bylo dost času od prvních úderů varovat místa, která se dostala na řadu až po desítkách minut. Možná stačilo, aby mobilní operátoři v ohrožených oblastech rozeslali masově zprávy SMS vyzývající k opuštění pobřeží. Nic takového se nestalo a tak se počet obětí dostal k dnešnímu dni na sto tisíc. Zejména v Indii se velké množství lidí, především žen a dětí utopilo přesto, že kdyby uměli plavat, pravděpodobně by svůj život zachránili. Odborníci na zemětřesení suše konstatovali, že v Indickém oceánu není žádný systém monitorování vzniku vln tsunami. Přesto se po katastrofě objevila řada družicových snímků, které zcela jasně zobrazovaly vlny valící se na pobřeží. Žádný systém špionážních družic ale nebyl pro varování obyvatelstva využit, operátoři zřejmě jen s pobavením sledovali na monitorech atraktivní záběry družicových kamer.
Pohráváme si s myšlenkami, jak zastavíme vesmírná tělesa řítící se z kosmu na naši planetu a přitom se neumíme bránit mořským vlnám vznikajícím po obyčejném zemětřesení, které může přijít znovu třeba zítra. Zabíjela i obyčejná lidská blbost. Někteří lidé dokonce zemřeli proto, že se běželi podívat na pobřeží, když viděli, jak se voda stahuje od břehu. Vzápětí se přes ně přehnala vlna, která před chvilkou jen nabírala sílu. Neobjevily se žádné zprávy o chování zvířat před katastrofou, můžeme se ale domnívat, že jejich instinkty fungovaly mnohem lépe, než naše a tak si mnohdy zachránila život.
Situace v jednotlivých státech po úderu vln napovídá mnohé o tom, v jakém stavu je systém řízení státu, policie, zdravotnictví a armáda. Jediný stát, který uspěl, je Thajsko. Chaoticky reaguje i mezinárodní "systém" humanitární pomoci, který se sestává z velké části z amatérsky řízených dobrovolných spolků. Ty jsou sice schopné reagovat mnohem rychleji než těžkopádné instituce řízené státní či mezinárodní administrativou, ale reagují neracionálně. Například je naprostým nesmyslem sbírat od obyvatel balenou vodu, deky a potraviny. Vnitrozemí postižených států je přece v pořádku a nejrychlejší pomocí je poslat peníze na zakoupení potřebných věcí a léků. Vysílání humanitárních výprav v kamionech budí oprávněné podezření, že se jedná především o zábavný výlet pracovníků humanitární organizace. Ozývají se varování před nakažlivými chorobami a nedostatkem pitné vody, nejsou ale žádné zprávy o tom, že by některý stát poslal například mobilní úpravny vody, které má každá armáda. Turistům vracejícím se z katastrofou zasažených míst je jen doporučováno, aby v případě nějakých zdravotních potíží navštívili svého lékaře. Ten ale nemá žádné schopnosti odhalit některou pro něj exotickou nemoc a špatnou diagnózou může jen přispět k rozšíření například cholery. Přitom bylo možné právě teď využít armádu a její speciální zdravotnický personál pro ověření, zda a jak jsme schopni se vypořádat s bakteriologickým napadením.
Nemůžeme se ale divit, že organizace pomoci těm, kteří přežili vázne nebo v některých oblastech vládne dokonce naprostý chaos. Stačí konstatovat, že nám v poklidných domácích podmínkách dělá veliké potíže koordinovat při zásazích policii, hasiče a zdravotníky, že nefungují dokonce ani profesionální komunikační zařízení a místo toho musejí být používány obyčejné mobily. Likvidace docela banální srážky automobilů trvá několik hodin a důsledkem je často naprosté ochromení dopravy nejen v daném místě. Příčinou je nedostatek profesionality, dokonale nacvičených standardních postupů a také lhostejnost především příslušníků policie. Podobné katastrofy nám jen potvrzují, jak je naše civilizace zranitelná, budovaná neracionálně a chaoticky. Kolonie mravenců nebo včel je v mnohém před námi. Ne nadarmo někteří vědci tvrdí, že skutečnými vládci této planety nejsme my, ale právě mravenci.

[Trvalá adresa článku]

29.12.- "Superplevel" zpochybňuje genovou modifikaci zemědělských plodin.

Nedávno vyšlo najevo, že vznikl výjimečně odolný "superplevel", kterému nevadí silné herbicidy, jimž měly odolávat jen genově modifikované plodiny. Vyplývá z toho, že se při pěstování genově modifikovaných plodin bude muset používat více herbicidů a nikoliv méně než dosud, což likviduje argument, že jsou genově modifikované plodiny výhodné.
Informace o vzniku výjimečně odolného "superplevele" sdělil britské vládě jeden britský univerzitní odborník, který se specializuje na zvládání plevele na polích. Podle profesora Boba Hartzlera z katedry agronomie na Iowa State University bylo za posledních sedm let zjištěno, že až pět rostlinných druhů plevele si vyvinulo odolnost vůči herbicidu glyfosátu, který prodává firma Monsanto pod obchodním jménem Roundup. Odolnost nevznikla genovým přenosem od plodin, genově modifikovaných tak, aby herbicidu odolávaly, jak se někteří lidé obávali, ale v důsledku přirozené evoluce.
Pramen: http://news.independent.co.uk

[Trvalá adresa článku]

28.12.- Multikulturní společnost a psí guláš.

Příliv imigrantů do našich zemí českých, moravských i slezských přináší řadu problémů. Na jedné straně vzýváme lidská práva, soucítíme s nebohými pronásledovanými a snažíme se pro ně vytvářet příjemné životní podmínky bez ohledu na jejich rasu a barvu kůže, bez ohledu na to, odkud přicházejí. Potýkáme se ale s několika vážnými problémy: nechce se nám povolovat muslimům stavby jejich mešit, přijímáme s jistými rozpaky jejich šátky na ženských hlavách či dokonce turbany. Stejně tak se nemůžeme smířit s tím, že by si Vietnamci a Číňané i u nás rádi vařili svá národní jídla, jako je psí guláš nebo nápoj z hadí krve. Přitom plnou hubou hlásáme, že budoucnost Evropy je ve vytvoření multikulturní společnosti, ale ve skutečnosti se nanejvýše zmůžeme na uspořádání festivalu world music, kde nám jistí exoti zahrají a zatancují, ale to, že by například v našich křesťanských chrámech mohly tančit dervišové, nám připadá jako svatokrádež.
Ochránci zvířat, psů a koček především, se chce zvracet při pomyšlení, že by se mohli ti nebozí tvorové stát odporným pokrmem na stole našich milých přátel z východu. Bohužel stejně tak se zvedá žaludek našim muslimům, když musí v supermerketu projít kolem hromad veřového masa.
Proto soudím, že idea o multikulturní společnosti je v současné době absolutním nesmyslem, který uměle vyprodukovali zcela zblblí intelektuálové nakažení všeobjímajícím mezinárodním pseudohumanismem. Pokud se budou mezi příslušníky Homo sapiens praktikovat nejrůznější náboženství, víry a sekty všeho druhu, jedinou formou soužití majoritního obyvatelstva s přivandrovalci je jejich totální asimilace spojená s naprostým odvržením národních zvyků i zlozvyků, plné přijetí majoritního jazyka a v případě nutkavé potřeby komunikace s bohem musí následovat konverze k většinové místní víře, tedy ponejvíce ke křesťanství. Tuhle metodu ostatně po staletí aplikovali v Evropě Židé se střídavými výsledky, ti nejúspěšnější svou víru zcela odvrhli a stali se buď ateisty v době, kdy být ateistou nebylo zločinem, nebo konvertovali ke křesťanství v dobách neateistických.
Celkem racionálně si kupodivu u nás v současné době počínají Vietnamci, když posílají své děti do českých škol a netrvají na vytvoření vietnamského školství. Jakmile jejich děti dospějí, stanou se z nich dokonale asimilovaní vysokoškolsky vzdělaní vietnamští Češi. A když postupně jejich rodiče vymřou, vytratí se do prázdna i problém se psím gulášem.

[Trvalá adresa článku]

27.12.- Daňové úniky jako výhodná forma investice.

Když budete hledat na českém internetu pomocí klíče daňové úniky odpočty podvody, vyhrne se na vás následující spousta zpráv rozebírajích tento z pohledu státní kasy negativní jev:

 • Mnohamilionové nadměrné odpočty DPH vracené FÚ ... vytvářejí prostor pro daňové podvody vyúsťující v daňové úniky ...
 • Daňové úniky okrádají stát již léta ...
 • Neoprávněné odpočty daně každoročně přispívají ...
 • Při vývozu zlata se možná dějí daňové podvody ...
 • Daňové úniky a další ekonomickou kriminalitu (zneužívání ... úmyslná platební neschopnost, podvody v účetnictví) ...
 • Nelegální obchody s LTO přinesly daňové úniky i vraždy ...
 • Nejčastějším zdrojem špinavých peněz v České republice jsou zatím hospodářské trestné činy, jako jsou daňové úniky, podvody s vracením daně ...
 • Paradoxem je, že sám Kožíšek je již třetím rokem trestně stíhán za daňové úniky a finanční podvody, celkově za 100 milionů korun. ...
 • šéf a dosud hlavní akcionář firmy, který už čtrnáct měsíců sedí ve vězení a je souzen za privatizační podvody a daňové úniky ve výši ...
 • Podle mnohých odborníků přesáhly daňové úniky asi 60 miliard korun ... Podvody korunované vraždou ...
 • autor v románě velice barvitě vylíčil obraz české společnosti na sklonku milénia - podvody, machinace, daňové úniky, nedokonalá legislativa ...
 • pro pozvednutí všeobecné morálky přece jenom třeba pana Železného odsoudit za podvody a daňové úniky. ...
 • Stát umožnil prohospodaření ohromných prostředků a masivní daňové úniky. ...
 • Usnadňují jim tak těžko odhalitelné daňové podvody. ... stáncích totiž zákazníci nepožadují paragony, čímž usnadňují trhovcům daňové úniky. ...
 • naši zákonodárci se už 14 let snaží vyladit právní systém státu, aby vněm nebyla nějaká mezera pro daňové úniky...

Ale dost, to stačí. Zkusme se na sklonku roku podívat na daňové úniky z té druhé strany, ze strany podnikatelů i docela obyčejných občanů. Ti to vidí zcela jinak. Daně chápají jako loupež, které se na nich dopouští stát, zejména tehdy, když jsou daně příliš vysoké. Daně berou jako překážku v rozvoji jejich podnikání, v okrádání jejich rodiny. Jistě, všichni chápeme, že daně stát musí vybírat, aby mohl vůbec plnit pomocí státní administrativy funkci státu, aby mohl financovat obecně prospěšné investice a zejména podporovat nezaměstnané a sociálně slabé. Proč ale platit státu daně zbytečně?
Jak tedy na to? Tady se můžeme s důvěrou obrátit na slovenského autora s českým jménem Miroslav Škoda, který na serveru openiazoch.zoznam.sk zveřejnil seriál několika článků pod poněkud kontroverzním názvem Daňové úniky ako výhodná forma investície I. Články jsou sice z roku 2001, ale možná vás přesto bude inspirovat do příštího roku, jak se lépe ubránit před zbytečným placením daní. A také se alespoň trochu procvičíte ve slovenštině. Nikdy nevíte, kdy se vám to bude hodit. Z rad autora ale vybírejte opatrně: některé z nich vedou zcela nepochybně do pekel a jsou tedy jen pro ty nejodvážnější, kteří dokáží ve svých finančních úvahách kalkulovat i s dobou strávenou ve vězení jako s jistou formou investiční činnosti, která se jim nakonec vyplatí. Tady jsou i odkazy na ostatní díly seriálu:

[Trvalá adresa článku]

23.12.- Jsem sice vánoční skeptik, ale nakonec proč ne.

Vánoční šílenství v těchto dnech vrcholí. Otcové úplných heterosexuálních rodin vláčí domů ukořistěné smrčky, borovice, stříbrné smrčky a jedle. V neúplných ženských rodinách celá režie padá na bedra vysílených matek, zatímco opuštění a odvržení otcové propadají depresi v kasárenské ubytovně nebo se zpíjejí kdesi pod mostem. Letos poprvé nemusí "slavit" Vánoce vojáci základní služby, neboť ta byla zcela zrušena poslední vojáci byli předsčasně propuštěni do civilu. Smutně slaví Štědrý den i železničáři, energetici, lékaři a další, kteří musí udržovat tuto industriální společnost v chodu.
Největší radost z Vánoc mají majitelé obchodů všeho druhu od pouličních stánkařů až po prezidenty prodejních řetězců. Každý by měl najít pod stromečkem alespoň jeden dárek a tak se utrácí, v některých rodinách hodně a na dluh. Kupují se i nevhodné dárky, totiž věci užitečné, které by se stejně musely pořídit, kupuje se spousta s prominutím hovadin, které se stejně po jisté době vyhodí. Pokud mám snad dárkománii vzít na milost, tak jedině v případě, kdy děti cosi neuměle vyrábějí téměř z ničeho. O něco níže na mém stupni hodnot jsou věci zkonzumovatelné, pokud možno zdravé. Také všelijaké ty svíčky, ale jen z pravého vosku. O těch průhledných gelových nalitých do různých sklenic koluje informace, že jsou rakovinotvorné.
Na Štědrý den je na místě navštívit místa posledního odpočinku našich blízkých. Vhodná doba je odpoledne poté, co je již ozdoben vánoční stromek. Návrat je třeba uskutečnit tak, abychom nepřišli o pohádku Tři oříšky pro Popelku, kterou zase budou dávat. Ten den se neobědvá, abychom viděli zlatá prasátka. No, nikdy jsem je neviděl, protože se něco takového přece nedá vydržet. Zato si ale mohu stále ještě myslet, že zlatá prasátka skutečně existují.
Podle nejnovějších teorií existuje i Ježíšek. Sídlí prý na odvrácené straně Měsíce a bedlivě sleduje vše, co se u nás děje. Jak to dělá, když na nás nevidí, nevím. Nemá ale rád Santa Clause, který je komerční zpotvořeninou Svatého Mikuláše a jakéhosi severského skřítka. A vymysleli jej reklamní agenti firmy Coca-Cola v roce 1931.
Způsoby slavení Vánoc jsou v různých zemích různé. Domnívám se, že ale ten náš český, moravský a slezský způsob je ten nejlepší. Cizinci se nám diví, proč máme na stole večer kapra. Jsou to nevzdělanci; kapr je přece ryba a to je pradávný křesťanský symbol. Pro křesťany ryba symbolizovala Ježíše Krista (hlásky řeckého slova ichthys - ryba jsou totiž počátečními písmeny slov Iesús CHristos Theú HYios Sotér - Ježíš Kristus, Boží syn, Spasitel), přibližovala události jeho života, chudobu, v níž přišel na svět.
Stromeček jsme, pravda, okopírovali od Němců. Jak je vidět, nepocházelo od nich vždycky jen to nejhorší, například také díky Hitlerovi jezdíme po silnicích vpravo. Nejdůležitější je, že se dárky rozdávají už na Štědrý den. To třeba Angláni i Amíci si musí počkat až do druhého dne, protože ten jejich šílený Santa Claus jim je hází do komína v noci, když už spí. Navíc, náš Ježíšek je neviditelný, což přispívá k jeho velikosti a tajemnosti.
Na Boží hod se sejde rodina u oběda nejlépe u husy, protože ty americké krůty či krocani jsou přece suché až to praští. Není nad mladou českou husičku! A odpoledne jdeme na návštěvu k příbuzným a přátelům, nebo oni přijdou k nám se pochlubit, o kolik dětí se jejich rodiny zase rozrostly. Aspoň u nás to tak chodí a je to již mnohaletá tradice. Přinesou co upekli, pojíme a popijeme, probereme v řeči co se dá. Prostě taková dobrá sešlost. Hezké svátky vám všem přeje Ahasweb.

[Trvalá adresa článku]

22.12.- Bush bude kárat Putina a Putin Bushe v Bratislavě.

Mimořádný summit Evropské unie a Spojených států za účasti amerického prezidenta George Bushe a nejvyšších představitelů všech 25 členských zemí EU se má podle sdělení lucemburského ministra zahraničí Jeana Asselborna uskutečnit 22.února v Bruselu. Lucemburk bude v první polovině příštího roku unii předsedat.
"Bude to schůzka pětadvacítky a amerického prezidenta. Lucemburské předsednictví udělá vše pro to, aby se pětadvacet šéfů států a vlád s Georgem Bushem setkalo," řekl Asselborn na tiskové konferenci při prezentaci programu předsednictví své země v EU.
Bush návštíví také NATO v jeho v bruselském sídle. Podle Asselborna zavítá Bush do centrály NATO dopoledne, po obědě pak přijde do sídla EU.
Následujícího dne přijede Bush do Bratislavy, kde se 24.února setká pracovně s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Žádné podrobnosti o jeho první cestě do Evropy po začátku druhého funkčního období v Bílém domě nejsou známy. Nepochybně ale budou na neutrální půdě jednat o choulostivých věcech, o kterých se jednat na oficiálních státních návštěvách nesluší: o naftě, naftě a pak ještě o naftě. V politickém slovníku to znamená: o spletité situaci v Iráku a ruském zestátňování naftového průmyslu.

[Trvalá adresa článku]

21.12.- Je třeba zlepšit poměry v našich nápravných zařízeních.

Zpěv koled a předávání dárků završilo v sobotu vánoční setkání vězňů pankrácké vazební věznice v Praze s jejich rodinnými příslušníky. Vánoční program, který pro odsouzené připravili zaměstnanci věznice, byl doplněn soutěžemi pro děti. Vedení věznice pořádá vánoční setkání odsouzených s rodinami už od roku 1995. Podobné akce pomáhají odsouzeným lépe se vyrovnávat se stresovými situacemi, které ve vězení zažívají. Vězni vstřícnost vedení oceňují a citlivě vnímají, pomáhá jim prý za branami zařízení. I když se navenek snaží vystupovat jako tvrďáci, vánoční atmosféra na ně dokáže dýchnout a oni změknou. Během roku pořádá pankrácká věznice pro odsouzené řadu kulturních akcí, naposledy se v areálu představila česká rocková skupina Harlej.
Je to tak správně. Přesně tak si představoval zlepšení poměrů v našich věznicích Václav Havel. Vězení přece nemá být trestem, ale cestou k nápravě. Řada z nich zde může být navíc omylem, jejich nevina se brzy prokáže. Není proto důvod, aby ve vězení zbytečně trpěli. Citlivý přístup k těm, kteří se opravdu provinili, povede k jejich nápravě. Pokud je psychologové, duchovní a ošetřovatelé přimějí k slzám častěji, jistě sami pochopí, že je třeba se živit poctivě, neubližovat svým bližním a naopak slabším pomáhat. Tím dosáhneme snižování recidivy a tak se personál nápravných zařízení nebude muset s řadou z nich opakovaně setkávat.
V rámci humanizace našich věznic doporučuji nenutit vězně pracovat a ponechat jen na nich, jak budou trávit ty přece jen nepříjemné dny v izolaci od ostatních občanů. Mnohem smysluplnější je jim umožnit umělecké disciplíny jako je sochaření, malířství a hudba. Rocková skupina pomůže odreagovat stres, vytvořit grafický list uklidní roztěkané myšlenky. Hraní divadelních her jako je "Zločin a trest" nebo "Hrabě Monte Christo" bude vhodnou skupinovou terapií.
Je třeba zrušit nesmyslný zákaz používání mobilních telefonů, který jim umožní neztratit kontakt s jejich příbuznými a přáteli. Pokud snad výjimečně vznikne podezření, že někdo nepoužívá svůj telefon k bohulibým účelům, není problémem nasadit odposlech. Podnikatelům by mělo být umožněno provozovat svoji činnost i v nápravném zařízení. Mohou tak vydělat spoustu peněz a splatit svoje dluhy. Po skončení pobytu pro něj nebude problémem vést normální civilní život. Důležité mohou být rekvalifikační kurzy: z kasaře se může stát kvalifikovaný pracovník firmy vyrábějící bezpečnostní dveře, vařič drog bude v civilu technologem v chemičce. Udělat z kozla zahradníka tak může dostat jiný smysl.
Na první pohled mohou vypadat moje návrhy jako šílené. Vycházejí ale jen z myšlenek našich odborníků pracujících ve vězeňství, i když je možná dotahují za hranici, přes kterou si oni zatím netroufli.

[Trvalá adresa článku]

20.12.- Odkud se vzal prosinec?

O původu jména dvanáctého a zejména mezi dětmi oblíbeného měsíce roku se vedou spory. Jedni tvrdí, že název vznikl už ve starověké Evropě, konkrétně ve Skandinávii, kde byl jeden den vyhrazen velkému svátku, kdy děti večer chodily a prosily lidi o tzv. NECI. U nás se tomu říká almužna. Z toho lidé odvodili, že si prosí o nec. Postupem času se tento název zkrátil na prosinec a rozšířil se po celém světě.
Jiní soudí, že jméno dostal tento měsíc proto, že v něm děti prosí o dárky a u nás dokonce dvakrát: na Mikuláše a na Štedrý den.
Další velice realistická a možná nejpravděpodobnější vysvětlení přináší tvrzení, že se tomuto měsíci za starých ale ne příliš dávných časech říkalo prasinec, protože právě v prosinci neboli prasinci končíval život většiny domácích prasat. Jejich maso se tak dalo snadno uchovat díky mrazům až do jara.
Vědcům se prý nejvíce zamlouvá původ od prosiněti přes příčestí prosiněľ, tj. něco jako "měsíc sinný", protože dny jsou šedivé, bledé, polojasné, často mlhavé, slunce svítí nejslaběji. Pro odvození od odstínu barvy hovoří srovnání základu měsíců června a července.
Většina evropských jazyků označuje tento měsíc jménem december a jeho obdobami. Toto pojmenování pochází z latinského December, desátý měsíc a snad také po prostřední ze sudiček, do níž římská mytologie zosobnila přítomnost, jmenovala se Decima. Tomuto měsíci vládla také bohyně Vesta, patronka ohně a symbol věčné přítomnosti. Starořímský kalendář měl jen deset měsíců a trval 304 dny, týden byl původně osmidenní. Měsíce se dělily na "malé" a "velké": Aprilis, Junius, Sextilis, September, November a December po 30 dnech, Marcius, Maius, Quintilis a October po 31 dnech.
Jiný anglosaský název byl Wintermonat - "zimní měsíc". Vzhledem k velkému počtu svátků byl Francký název prosince Helagmanoth - "svatý měsíc". Prosinec je polsky Grudzień, chorvatsky Prosinac, slovinsky Gruden, makedonsky Snežnik, slovensky, anglicky, maďarsky a latinsky December, rusky Děkábr, bulharsky Prosinec, německy Dezember , německy básnicky Julmond a irsky Mí na Nollag (vánoční měsíc). Na Moravě se také říká prosinci studen (skloňování: 20. studena 2004). Pramen: http://www.geonames.de A proč Vánoce jsou Vánoce? Prý proto, že oslavy slunovratu trvaly dvanáct nocí a z toho vzniklo označení tehdy i nyní nejoblíbenějších svátků v roce.

[Trvalá adresa článku]

18.12.- Firefox už má přes šest, ale leckde i dvacet procent trhu.

Microsoft Explorer 3.x 0.44%
Microsoft Explorer 4.x 0.37%
Microsoft Explorer 5.x 10.14%
Microsoft Explorer 6.x 65.09%
Netscape Navigator 4.x 0.06%
Mozilla (Firefox) 20.78%
Safari 0.12%
Opera 1.74%
Konqueror 0.62%
Ostatní 0.06%
Od března do listopadu vyrostl podíl Firefoxu více než pětinásobně. Žádný jiný alternativní prohlížeč tak rychle nezískává nové uživatele na úkor Internet Exploreru. Přesto roste podíl všech alternativních prohlížečů. Desetiprocentní hranici podílu překročí Firefox pravděpodobně na jaře příštího roku, tvrdí Martin Kopta na Lupě.
Poměr přístupů na Ahasweb z jednotlivých prohlížečů za listopad 2004 vyznívá pro MSIE ještě hůře:
Nejspíše je to tím, že Ahaswebovy noviny čtou ve větší míře pracovníci zaměstnaní ve sféře IT. Ti se většinou rádi seznamují s novinkami, i když je v rámci firem pak většinou nešíří. Některé interaktivní internetové aplikace jsou autory odlaďovány výhradně na MSIE a na ostatních prohlížečích není zaručen jejich bezchybný provoz. Zdá se, že budou muset časem změnit svůj postoj a testovat vše minimálně právě na Firexox.

[Trvalá adresa článku]

17.12.- Cikáni jdou do nebe a Turecko se chystá do Evropy.

Tématem dne je další trik, který si bystře vymysleli slovenští Romové: když nám u nás zrubali sociální příspěvky, budeme se stěhovat ke svým "příbuzným" do Česka. Tam nám dají do měsíce trvalý pobyt jako každému platnému obyvateli EU a vzápětí dostaneme od úřadů podporu dvakrát tak velikou. A českým občanům a dokonce i jejich starostům se to nelíbí. Mají totiž málo peněz pro vlastní občany a na tyhle zahraniční se jim jaksi nechce dávat. Mají ale smůlu, tahle drobná jizva na státním rozpočtu neboli penězích vydolovaných z občanů je přece automatickým důsledkem našeho vstupu do EU. Ti, co hlasovali pro náš vstup do té skutečné EU, se cítí podvedeni, že tohle a jiné věci jim nikdo neřekl, že je vláda a politici oklamali. Jenže vládnoucí koalice je klame i teď, když jim tvrdí, že se s tím nedá nic dělat, že to je přesně podle směrnic z Bruselu. Zvláštní na tom ale je, že například v Británii dostanete sociální podporu až po zákonem stanovené době, ve které řádně pracujete a odvádíte daně. Vymlouvat se na Brusel je prostě stejný alibismus, jako když se naši komunističtí úředníci i politici vymlouvali na Moskvu. Mají to prostě ve své komunistické rudé krvi, místo aby shromáždili poslední zbytky své chabé inteligence a zdravého rozumu a vydali bleskově podobný či stejný zákon o imigantech, jako mají v jiných státech EU.
Horkým tématem číslo dvě je událost mnohem významnější: nejvyšší představitelé 25 členských států EU se ve čtvrtek večer dohodli, že nabídnou Turecku start vstupních rozhovorů do EU od pondělí 3. října 2005. Kde vzali ten legrační termín? Inu doufají, že do té doby Turecko uzná Kyperskou republiku, která je členem EU. Turecko čeká na vstup do EU již celých 41 let, o členství požádalo v roce 1963. Mezitím vstoupilo do "Evropy" 18 jiných států. Přitom zejména občané Německa a Francie nejsou nijak nadšeni z očekávaného vstupu 70 milionů muslimů do unie a na financování chudého převážně zemědělského Turecka nejsou nikde žádné peníze. Přesto řada politiků zastává názor, že právě pro omezené rozpočty unie přijme zemi z Malé Asie nejdříve v roce 2015. Za vstup Turecka lobuje především Londýn a lze se tedy důvodně domnívat, že je vykonavatelem vůle Spojených států, které na připojení Turecka mají eminentní vojenský zájem. Turecko bylo a stále je americkou letadlovou a raketovou lodí natočenou podle potřeby přídí na sever, na východ nebo na jih. Jeho vojenská "demokracie" je nepřesvědčivá, orientace obyvatel výhradně na islám jaksi taksi do Evropské kultury nepasuje a chudoba jeho občanů je značná. Je tedy jasné, že tady nejde o nějaké cíle hospodářské, které bývaly hlavním motorem EU, ale o cíle imperiální. Vládnoucí evropští politikové by rádi vytvořili ještě větší impérium, než byla kdy říše římská. Jak jsme u nás říkávali, od Šumavy až k Tatrám. Pokud jde o hospodářské výsledky unie, asi jde těm socialistům v Bruselu i jinde a zavedení tureckého hospodářství všude. Němci asi mají ještě stále málo tureckých nádeníků. Bez zahraničních otroků se blahobyt místního obyvatelstva budovat nedá. Jen je třeba pamatovat na to, že kromě nepřetržité územní expanze bylo hospodářské zneužívání "barbarů" vždy jedním z hlavních důvodů pádů každého imperia. I toho římského, hitlerovskou Třetí říši nevyjímaje.

[Trvalá adresa článku]

16.12.- Audit snížil o 250 počet zaměstnanců na ministerstvu financí.

Firma LogicaCMG realizovala na Ministerstvu financí Slovenské republiky konzultační projekt, jehož výsledkem je zvýšení efektivity práce úřadu, přesnější přehled o práci zaměstnanců i útvarů a zavedení nástrojů, s jejichž pomocí se efektivita práce bude plynule zvyšovat i v budoucnu. Osm specializovaných konzultantů na něm pracovalo téměř půl roku a zabývalo se fungováním ministerstva z hlediska organizační struktury, procesů, funkčních schémat a informačních toků. Výsledkem byl návrh nové organizační struktury, podle níž ministerstvo funguje od 1. ledna letošního roku.
Úřad měl příliš mnoho zaměstnanců. Znali jsme vstupy, ale nedokázali jsme přesně říci, co se děje uvnitř úřadu. Proto padlo rozhodnutí o komplexním auditu rychle,“ vysvětluje vedoucí útvaru služeb Jana Červenáková.
Úvodní analýza se uskutečnila formou rozhovorů a seminářů, kde konzultanti společnosti LogicaCMG získávali informace o organizační struktuře, pracovních postupech a náplni práce útvarů i jednotlivých zaměstnanců. S pomocí softwarového nástroje, který LogicaCMG ministerstvu dodala, byl pak sestaven procesní model propojený s organizační strukturou a byla identifikována místa, kde je možné postupovat jednodušeji, nebo některou činnost dokonce úplně zrušit. Další částí projektu byla analýza stavu informačních systémů a určitá doporučení ohledně jejich rozvoje.
Mezi praktické výstupy patří snížení počtu státních zaměstnanců o 250, zrušení 44 organizačních útvarů, a to bez jakéhokoliv omezení činnosti úřadu. Ředitel společnosti LogicaCMG pro Slovensko a Maďarsko Róbert Sándor prohlásil „Vážím si odvahy, s níž vedení ministerstva nejen objednalo nezávislou analýzu, ale také uvedlo její závěry do praxe. Věřím, že je to příklad pro veřejnou správu v mnoha zemích současné Evropy jak efektivněji hospodařit a zároveň zavádět služby a postupy odpovídající éře informační společnosti.
Zní to celé dost neuvěřitelně a svědčí to o značné politické odvaze a především je to o tom, jak přejít od slov k činům. Odtunaj to vyzerá, že by se naše státní administrativa a především vedoucí politici měli konečně dívat více za naše hranice směrem na východ, aby se poučili o tom, jak řídit stát.
Zdroj: http://www.logica.cz/articles a http://www.logica.cz/www

[Trvalá adresa článku]

15.12.- Evropský parlament jedná s neuvěřitelnou rychlostí.

Rakouská socialistická poslankyně EP Maria Bergerová sdělila ČTK, že Evropský parlament by měl mít do léta dostatek podkladů pro to, aby rozhodl, zda vyhoví žádostem o odnětí imunity českému europoslanci Vladimíru Železnému. V těchto dnech usilovně sepisuje dopis českým orgánům, v němž požádá o dodatečné informace. Bergerová jako zpravodajkou pro Železného případ předpokládá, že bude záhy pověřena i dalšími dvěma žádostmi a že všechny případy bude možné spojit. EP obdržel tyto obsílky v říjnu, zatím to však předseda Josep Borrell neoznámil na plenárním zasedání. Bergerová o nich byla zpravena, formálně se jim však ještě nemůže věnovat. Železný je v Česku obviněn z daňového úniku při obchodování s obrazy, poškozování věřitele, poškozování společnosti CME a krácení daní v souvislosti s převodem obchodního podílu ve společnosti CET 21.
Pokud Evropský parlament pracuje i v ostatních záležitostech s tempem, které předvádí v případu Železného, může to nezaujatému divákovi připadat jako záměrná sabotáž. V každém případě se pan Železný nemusí obávat, že by byl v brzku vydán českým úřadům. Měl by se ale poohlédnout po nějaké chráněné funkci, do které by nastoupil po skončení svého mandátu v EP. Například by mohl kandidovat opět do senátu.

[Trvalá adresa článku]

14.12.- Je hlavním cílem stavby větrných elektráren snížit ceny pozemků?

U Petrovic na Ústecku se má stavět pět větrných elektráren pod oficiálním názvem Farma větrných elektráren v k.ú. Petrovice. Nedaleko hraničního přechodu Petrovice-Bahratal je má postavit akciová společnost Svep, která vznikla loni v říjnu. Jejími akcionáři jsou i Petrovice a sousední Libouchec. "Firma přinese do obce nová pracovní místa a trvale výnosy z daní", pravil starosta Petrovic Zdeněk Kutina. Jeho nadšení pro tuto stavbu je pochopitelné: je totiž členem dozorčí rady této soukromé firmy. Dalším členem dozorčí rady je Ing. Jiří Štěrba z obce Libouchec. Základním jměním firmy Svep jsou pouhé dva miliony korun. Jak je vidět, když se do takové akce šikovně zapojí místní funkcionáři, dílo se podaří bez ohledu na to, jak se změní vzhled krajiny. Lze jen doufat, že hluk včetně neslyšitelného infrahluku, který otáčející se vrtule elektráren vydávají, bude vadit jen místní divoké zvěři.
V této souvislosti stojí za pozornost poněkud zvláštní existence německého "větrného" serveru http://www.wind-tschechien.de, jehož provoz je placen Ministerstvem životního prostředí České republiky, tedy z daní českých poplatníků. Provozuje jej Ökologische Beratung Deutschland / Tschechien, Weiherstr. 14, 87439 Kempten, Německo. Jedním ze sponzorů serveru je německá firma juwi GmbH, která větrné elektrárny dodává dokonce i na úvěr, dalším sponzorem je UTEC-Thomsen Windkraft- und Umwelttechnologien GmbH se stejným výrobním programem. Zájem těchto firem je pochopitelný. Nejde jim o podporu ekologické energetiky u nás, ale jen o zisk, o prodej německých výrobků dotovaných ze společných peněz strukturálních eurofondů. Tento německý server organizuje i lobbing za prosazení výhodných pevných cen pro výkup elektrické energie do zákona o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie, který je právě teď projednáván parlamentem. Výhodné výkupní ceny až třikrát vyšší než z tradičních zdrojů by měly být dotovány z peněz daňových poplatníků. Část těchto prostředků slibují investoři obcím, které stavby větrných elektráren ve svém katastru povolí.
Město Krupka na Teplicku odmítlo na svém území povolit stavbu větrných elektráren. Peníze nás nepřesvědčily, uvedl starosta Puchař. Podle něj a dalších zastupitelů města je důležitější dlouhodobě chránit krajinu než mít okamžitě v kase peníze.
Výstavbou "větrníků" v českém pohraničí dojde také k rapidnímu snížení výkupní ceny pozemků sousedících s elektrárnou. Nelze tedy vyloučit, že výstavba větrných elektráren může mít souvislost s rostoucím zájmem německých zemědělských firem o koupi pozemků na česko-německých hranicích.

[Trvalá adresa článku]

13.12.- Co nás čeká v příštím roce vás nepotěší.

Zdražení jízdného městské hromadné dopravy Pražany nemine. Místo 12 bude stát jízdenka pravděpodobně 18 korun. Zdraží se i předplatné.
Další peníze lidem vytáhne na začátku nového roku Česká pošta, která zdraží většinu svých služeb. Od února tak zaplatíme za pohlednici, obyčejný dopis a dopis do 20g o jednu korunu více než dosud. Dopis do 50 g, doporučený dopis do 20 g, dopis do 50 g bude dražší o 2 Kč. Balíky do 2 kg budou dražší o 4 Kč a největší zvýšení ceny je ohlášeno u poštovních složenek. Za složenku typu A do 200 Kč zaplatíme o 8 Kč více, u složenky A do 1000 Kč zůstane cena na dosavadních 20 korunách. Zato složenka typu C do 200 Kč se zvýší o plných 14 korun a složenka C do 1000 Kč se zdraží o 6 korun.
Metr krychlový pitné vody přišel loni v Česku zhruba na 38 korun, tedy asi 1,2 eura. V zemích EU to bylo v průměru zhruba 2,7 eura. Ceny se budou postupně přibližovat EU, zejména tam, kde obce prodaly akcie vodáren a kanalizací zahraničním firmám.
Tuzemské banky začínají odkrývat karty na příští rok a přiznávají, že od ledna zdraží některé poplatky a to i navzdory svým rekordním ziskům.
Očekává se další zdražení elektřiny, plynu, ale i tradičních paliv jako je uhlí včetně nově používaného dřeva. Cena nafty se pohybuje nahoru a cena benzinu i motorové nafty se drží pod magickou hranicí 30 korun jen trvale klesajícímu kurzu amerického dolaru. Vývoz do USA klesá, protože naše zboží je pro Američany příliš drahé.
A tak je zcela zřejmé, že od okamžiku, kdy jsme vstoupili do Evropské unie, jsme naplno součástí tohoto ekonomického prostoru. V další fázi budou muset nutně růst i mzdy, jinak dojde ke snižování životní úrovně a díky sociálnímu napětí porostou preference komunistů. Pokud budou soukromí zaměstnavatelé i nadále trvat na rychlém zisku, může se jim stát, že po převzetí vlády komunisty přijdou o mnohem více. Nebude to ihned žádné znárodňování, ale milionářské progresivní daně je o zisk rychle připraví podobně, jak se to děje například v socialistickém Švédsku. Zvyšování mezd včetně té minimální jim seberou dnešní konkureční výhody. Ti prozíravější se včas přesunou se svými investicemi směrem na východ. Někteří z nich včetně domácích investorů se již stěhovat začali.
Zdá se vám to jako velmi nepravděpodobný scénář? Jen se pořádně podívejte směrem k sousednímu Rakousku nebo Německu. A tak se naší jedinou šancí na udržení stávající životní úrovně na všech stupních společnosti může stát jen masivní příliv dělníků z východu, kteří jsou ochotní pracovat za zlomek mzdy, bydlet v nouzových podmínkách. To vše za předpokladu, že se daně z jejich mezd dostanou do vládních fondů, ze kterých budou vypláceny sociální podpory neustále rostoucímu počtu nezaměstnaných domácích obyvatel včetně cizinců pocházejících ze zemí EU, například ze Slovenska. Nepodaří se realizovat žádnou účelnou a smysluplnou reformu důchodového systému i zdravotnictví. Prostě na ní nebudou peníze.
Ve svých "revolučních" snech o naší cestě k západní bohaté společnosti jsme si to takhle nějak nepředstavovali. Nejspíše proto, že jsme nevěděli nic o tom, kde se bere hospodářský vzestup Německa, státu, který po dobu dvaceti let neutratil ani marku za armádu, státu, kam masivně investovaly americké firmy, státu, který nemilosrdně ždímal zahraniční gastarbeitery z Balkánu a z Turecka. Kde se tedy vezme na náš další hospodářský vzestup? Kam to půjde dál? Ptejte se Grebeníčka na jeho plány. Že se vám moje rada nelíbí? Tak už ty komunisty přestaňte volit a konečně je definitivně pošlete do háje! Snad z toho bez těch kazišuků nějak vybruslíme.

[Trvalá adresa článku]


Home
Home
Některé odkazy na cizí internetové adresy použité v tomto čísle nemusí s ohledem na časový odstup od jeho vydání fungovat.

NAVRCHOLU.czCreative Commons License
Ahasweb, jehož autorem je Jan Bílek, podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
.