CDmusic.cz - CD, DVD, Old Czech music, jazz, trad.folk, brass - Czech Labels at Czech prices. Visa, Eurocard/MasterCard (SSL / 3-D Secure) CDmusic.cz - CD, DVD, Old Czech music, jazz, trad.folk, brass - Czech Labels at Czech prices (products catalogue).


Pamětník
počátků
dějin
počítačů
a internetu
komentuje
nejméně
jednou
týdně
aktuální
události
kolem nás

  AHASWEBOVY NOVINY číslo 420, 1.2. - 28.2.2006.       Dnes je  ,   zítra: 
 HOME POČÍTAČE GALERIE RADY  VYKOPÁVKY ZAHRADA OBLÍBENÉ ARCHIV

Vypovídací schopnost průzkumů je nulová.

Z poslanců je nejvíce u lidí oblíbena Vlasta Parkanová z KDU-ČSL. Zjistila to agentura STEM, která na základě dlouhodobého průzkumu sestavila žebříček popularity poslanců. Agentura se téměř 17 tisíc respondentů ptala na to, jak jsou spokojeni s prací konkrétního poslance ve svém volebním obvodu. Tento výsledek je logický: madam Parkanová byla před pár dny v oblíbeném pořadu Jana Krause a národu zapěla sice katastrofickým způsobem známý šlágr, leč posloužila jako kašpárek pro pobavení národa. A ten se jí v průzkumu odvděčil. Podobně veselou až komickou figurkou je soudruh Jandák se svým vzezřením vesnického řezníka, který bere svoji funkci ministra jako něco pro své osobní pobavení, jako další veseloherní roli. Zdali tyto "osobnosti" mohou svým stranám pomoci zvítězit ve volbách je ale velice nejisté. Volič je nevyzpytatelná velice neracionální bytost: v průzkumu odpovídá podle své momentální nálady a k volbám buď vůbec nejde nebo volí zcela jinak podle toho, kdo nebo co jej v poslední době nejvíce rozčílilo. A za svým poslancem do jeho kanceláře vůbec nechodí. Většinou ani neví, kdo tím jeho poslancem právě je, natož aby tušil, kde má ten člověk svoji kancelář.

28.2.2006 [Trvalá adresa článku]

Kontrola kamionů na hranicích by byla omezením volného obchodu.

Citace (zvýraznění Ahasweb): Generální ředitelství cel, Tiskové prohlášení - Činnost Celní správy ČR v oblasti nelegálních dovozů odpadu.
... Při přepravě zboží z členských států, které nepodléhá celnímu dohledu, vycházejí oprávnění celních orgánů pouze ze zákona o odpadech. S ohledem na tuto skutečnost provádějí celní orgány pouze namátkové kontroly na silničních komunikacích, při kterých zjišťují, zda jsou dodržovány předpisy o přepravě odpadů. Při této kontrolní činnosti nelze vždy na místě určit, zda přepravované zboží je odpadem, a proto podle zákona o odpadech rozhoduje v případě pochybností o tom, zda zboží naplňuje definici odpadu na návrh celního úřadu příslušný krajský úřad. Lhůta pro vydání rozhodnutí je 30 dnů, což je s ohledem na skladování zboží, omezený počet odstavných ploch (neexistence zvláštních odstavných ploch pro nebezpečné odpady) a riziko náhrady škody v případech, kdy krajský úřad rozhodne, že přepravované zboží není odpadem, značně problematické...

...Krajní možností, jak zajistit nepřetržitý dohled nad dovozem odpadů do České republiky je nepřetržitý výkon celního dohledu na hraničních přechodech. O toto opatření, by na návrh Ministerstva životního prostředí musela požádat vláda podle článku 134 Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství s cílem založit Evropské společenství, v platném znění, Komisi, neboť by nepochybně šlo o vytvoření překážek volnému obchodu. Takové opatření by mohlo být přijato za mimořádné situace.

Jak vidíte, situace je kuriózní. Žádné hranice, pokud jde o přepravu zboží, již nemáme. Proto je tak snadné k nám vozit odpad z Německa. Odhady hovoří o obsahu nejméně 1000 nákladních aut, které již u nás svůj obsah vyklopily na různých místech. Domnívám se, že mimořádná situace již nastala a že by měla vláda poslat uctivou supliku do Bruselu, že bychom, pokud páni komisaři milostivě dovolí, postavili rádi opět na naše hranice s některými přátelskými státy EU policii a celníky. Sami takové rozhodnutí udělat nemůžeme, i když jsme podle pantáty Paroubka o žádnou státní suverenitu nepřišli...
Pramen: www.cs.mfcr.cz

27.2.2006 [Trvalá adresa článku]

25.únor 1948 je vskutku památným dnem.

"25. únor, bez ohledu na to, co se o něm dnes říká a píše, bude vždy patřit k nejvýznamnějším okamžikům našich národních dějin a myslím, že můžeme být hrdi, že to byli právě naši otcové a dědové, kteří se pokusili v naší zemi vybudovat první sociálně spravedlivou společnost. Vše je jednou poprvé a ne vždy úspěšné," píše dnes v komunistických Haló novinách Milan Špás, člen Krajské rady KSČM, člen Výkonného výboru ÚV KSČM a také generální ředitel a. s. Futura, která je vydavatelem Haló novin.
Bylo mě tenkrát sedm let, ale pamatuji se docela jasně, jak můj otec, drobný živnostník provozující na ploše 4 x 6 m koloniál s potravinami jako jeho majitel a jediný zaměstnanec, prohlásil: "Mámo, je to v prdeli, komunisti převzali vládu!" Považuji proto stejně jako komunisté tento den za památný. Byl to počátek svinského režimu, který skončil až v roce 1989. A dnes se soudruzi zase chystají do vlády s podporou stejné sebranky, které měl tento národ vždycky dostatek. Za německé okupace, za komunistů i dnes. Sebranky, která by ráda zase měla režim rozdělené bídy s výhodami pro členy té jejich partaje. Jen takový režim je totiž schopna KSČM nabídnout. A jak je vidět, stále je mezi námi dost takových, kteří by si návrat k starým časům přáli. Musíme jen doufat, že ti skutečně zažraní brzo vymřou a že zpitomnělá hrstka levicové mládeže je nedokáže nahradit.

25.2.2006 [Trvalá adresa článku]

V babyboxu byl ve skutečnosti králík!

Nalezenec z babyboxu.Podle zjištění internetových mojenovinky.cz nebylo do babyboxu v GynCentru v pražském Hloubětíně odloženo dítě rodu homosapiens, ale králík domácí.
Vyplývá to z ilustrační fotografie k tiskové zprávě, kterou mojenovinky.cz uveřejnily 23.února. Matka dala do schránky spolu s rodným listem i dopis pro zakladatele babyboxů Ludvíka Hesse z Nadačního fondu Statim, ve kterém píše: "Mít dvojčata a být zároveň matka samoživitelka není lehké... Byla bych vám moc vděčná, kdybyste ji dali k adopci těm párům, které na miminko čekají víc jak deset let."
Není tedy jasné, zda se matce-odložitelce narodila skutečně lidská dvojčata nebo dva králíci. Budoucí osud odloženého králíka není jasný. Podle spokojeného výrazu jeho nálezce na fotografii není ani vyloučeno, že nalezenec skončí na pekáči. Autorka fotografie VLP/Vlasta Luťanská by nám jistě mohla k podivnému nálezu králíka v babyboxu říci více.

25.2.2006 [Trvalá adresa článku]

Scifireality: Utopíme se nebo budeme jezdit na vodu?

Původně si vědci mysleli, že potrvá asi 1000 let, než roztaje veškerý led v Grónsku, avšak z nejnovějších důkazů vyplývá, že k tomu zřejmě dojde daleko dříve, možná už za sto či méně let. To znamená, že i daleko dříve stoupnou hladiny moří a budou zatopena rozsáhlá území po celém světě. Ze studií, které provedly NASA a University of Kansas, vyplývá, že množství ledu, které se z grónské pevniny přesunuje do Atlantického oceánu, se za posledních pět let zdvojnásobilo. Pokud by roztál veškerý led jen v Grónsku, hladiny světových moří by stouply asi o 7 metrů.
Nemusíme se ale bát. Žádná potopa světa se konat nebude. V dohledné době bude zahájena výroba automobilů s převratnou technologií: budou jezdit na vodu a tak se spalováním vody zabrání zatopení přímořských krajin. Na vodu pojedou i elektrárny a zdroje tepla. A až všechen led roztaje a vody v mořích začne dále ubývat? Nebudou z toho mít radost majitelé přístavů, ale zase naopak, bude více životního prostoru například pro Japonce nebo Číňany. Co to ale udělá se světovým počasím, to si zatím nikdo nedovede představit. Lidská představivost a hlavně předvídavost je totiž vzhledem ke krátkosti lidského života velice krátká. Vždyť se říká: po nás potopa! A tak se bude říkat: po nás sucho!

24.2.2006 [Trvalá adresa článku]

Rusko a my v globální politice.

Právě vyšlo první číslo časopisu Rusko v globální politice v češtině, údajně jako dárek českým politikům a podnikatelům v předvečer návštěvy Putina v Praze. Čtení pro nepolitiky a nepodnikatele v tom určitě není. Vycházet bude v češtině jen jednou ročně.
Už název sám naznačuje, že se jedná o hlásnou troubu soudruha Putina, který nás tak chce přesvědčit, abychom se vrátili pod křídla svých slovanských bratrů. Začíná tak vlažná válka o to, kdo bude vlastně ovládat Evropu. Rusko se nehodlá vzdát bez boje a bude se snažit vymanit Evropu z amerického vlivu. Chce využít své polohy: do Moskvy je pro podnikatele a bankéře určitě blíž než do Washingtonu. A Rusko má naftu i rozsáhlý trh, na kterém se dají ještě dnes prodávat i ty výrobky, které už odmítají pro technologickou zastaralost kupovat občané nových států EU.
Jak se zdá z obsahu prvního českého čísla Ruska v globální politice, podnikatelům tento plátek nepřinese nic. A politikům? Jen těm, kteří se pro posílení své slabé domácí pozice budou chtít vyškrabat o něco výše s pomocí svého nového hodného ruského přítele Putina. Ostatně, nejlépe hovoří titulky článků: Světové uspořádání, Jednota je zárukou úspěchu, 21. století: obrysy světového pořádku, Demokracie a jaderné zbraně, Lesk a bída neokonzervatismu, Evropská volba, Ohniska nestability, Velice vítaný nepřítel, Ropa výměnou za rozkvět, Program jednání pro globální energetiku, Ruské uhlovodíky a světové trhy. Nepřipomíná vám to něco z let minulých? Tedy vám, pamětníkům z dob, kdy se psalo, že mráz přichází z Moskvy.
Ovšem Miloš Zeman nám na svém vystoupení v pražském Žofíně 21.února vysvětlil, že bude určitě lepší přijímat podnikatele a imigranty z východu, tedy ze Slovenska, Ukrajiny či Ruska, než se nechat zaplavit vyznavači islámu z toho vzdálenějšího východu. A také se postavil proti přijetí Turecka do EU. Inu, něco na tom je, když si má malý stát a malý národ vybrat ze dvou zel, měl by si vybrat to menší. Zeman zřejmě očekává, že brzy donští kozáci napojí své koně u Karlova mostu. Tak, jak po tom toužili někdejší i současní slavjanofilové či panslavisti (viz např. zde). Pokud se EU nepostaví k problému spojenectví s Ruskem čelem, bude se Moskva snažit budovat mohutnou spojeneckou osu Moskva – Dillí – Peking.
Co si tedy my, malí a nepatrní vybereme? Místo německé menšiny, kterou jsme odsunuli po druhé světové válce si vytvoříme novou velkou menšinu ruskou, která se už začala usazovat kolem Karlových Varů? Nebo to bude menšina čínsko-vietnamská? Ve světle těchto neradostných perspektiv by asi bylo nejlepší postavit novou železnou oponu kolem našich hranic. Jenže za chvíli vstoupíme neodvolatelně do bezhraničního schengenského prostoru a staneme se v rámci EU zcela otevřenou krajinou. Co nám tato otevřenost přinesla zatím? Jenom odpadky z Německa, které sem vozí čilé české "firmy" poté, co jsme zcela zrušili celní kontrolu na hranicích. Ministr vnitra na to zabublal, že to celníci teď mají těžké a není to jeho parketa, neboť podléhají ministrovi financí. A že budou muset spolu s jeho policajty pronásledovat podezřelé kamiony na našem území tak dlouho, až řidiče přistihnou, že se chce zakázaného "zboží" nelegálně zbavit! Zdá se, že euroskeptici měli v lecčems pravdu, když nabádali minimálně k opatrnosti. Té totiž nikdy není dost. Jen se potvrzuje staré české "když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají".
Na závěr si to trochu odlehčíme vtipem pocházejícím z Polska, i když není moc veselý:

George W. Bush a Vladimir Putin se probudí po desetileté hibernaci. Putin bere do ruky noviny, směje se a říká:
– Tak v USA zavedli komunismus!
Bush taky bere noviny a chechtá se:
– Střety na polsko-čínské hranici?

23.2.2006 [Trvalá adresa článku]

Také Britské listy neumí čésky!

Už i Britské listy přinášejí zprávy prostřednictvím pokřiveného českého jazyka připomínajícího někdy pokusy analfabetů. Hned v úvodu zprávy o ptačí chřipce se píše: "virus se zřejmě stane v Evropě endemickým. Musíme změnit způsop chování drůbeže." Asi se drůbež bude cvičit v jiném společenském chování. Nebo chtěl autor spíše pohovořit o nových "způsopech" chovu ptáků?
Další příklad "obratnosti" autora následuje: V Německu odstraňují z ostrova Rujana v Baltském moři mrtvé ptáky vojáky, virus ptačí chřipky tam byl nalezen u 81 ptáků. Buď má německá armáda ve stavu jakési zvláštní ptáky - vojáky, nebo chtěl autor sdělit, že vojáci odstraňují ptáky? Spíše ale chtěl informovat, že vojáci byli použiti jako nástroj pro odstraňování ptáků, neboli kým byli ptáci odstraňováni? Vojáky!
V dalším článku na jednom místě autor tvrdí, že "mělo v těle 160 psů a 8 koček protilátky proti viru H5N1, z čehož vyplývá, že buď jsou nositeli tohoto viru, anebo jimi byli někdy v minulosti," aby nás v závěru uklidnil opačnou informací, že "dosud nejsou k dispozici důkazy, že by virem ptačí chřipky onemocněli psi anebo že by ho šířili."
Po přečtení této důležité protiepidemiologické zprávy jsem zcela zmaten. Mám se začít bát nejen ptáků, ale i psů? I když těch se bojím už dnes. Ale co moji spoluobčané, co si počnou se svými nakaženými miláčky? Asi by je měli nechat očkovat a opatřit si pro ně Tamiflu.

22.2.2006 [Trvalá adresa článku]

Velká Čína nás potřebuje!

Parlamentní delegace v čele s předsedou sněmovny Lubomírem Zaorálkem (ČSSD) odjela na návštěvu Číny a Vietnamu. Poslanci chtějí v se svými čínskými kolegy jednat hlavně o obchodních záležitostech, v doprovodu skupiny jsou proto také zástupci českých podniků a prezident Hospodářské komory Jaromír Drábek.
Při kontrole kontejneru převáženého kamionem zadrželi ve čtvrtek v Chebu celníci kolem 13.000 párů pánské i dámské obuvi pocházející z Číny.
Kontroloři potravinářské inspekce dnes nepustili na trh devatenáct tun čínských loupaných arašídů obsahujících aflatoxiny. Od vstupu České republiky do Evropské unie zaslala potravinářská inspekce systému rychlého varování, který v rámci unie upozorňuje na nebezpečné výrobky, už 38 hlášení týkajících se potravin s vysokým obsahem aflatoxinů. Výrobky pocházely ze třetích zemí. V deseti případech se jednalo o arašídy pocházející z Číny.
Tolik fakta. Jede tedy do Číny soudruh Zaorálek jednat o opatřeních proti pašování čínských výrobků včetně těch nebezpečných, nebo hodlá pokračovat v jednáních o tom, jak bude z naší republiky čínská evropská obchodní základna pašeráků? Obávám se, že v rámci soudružských vztahů, které mají v Číně naši soudruzi komunisté, se bude jednat o tom, jak pomoci Velké Číně ovládnout evropský trh s podřadným zbožím. Soudruh musí přece soudruhovi pomáhat, ať to stojí kolik chce. Podnikání našich firem přitom nemá v Číně odpovídající záruky a o nějakých investičních pobídkách si tam mohou naši podnikatelé jen zdát.

21.2.2006 [Trvalá adresa článku]

ZoneAlarm sleduje přes internet váš počítač!

Izraelská firma Check Point Software Technologies Company je vlastníkem i Zone Labs, ve které pracují autoři známého firewallu ZoneAlarm. Pokud tento program používáte, měli byste vědět, že posílá šifrovaná dáta z vašeho počítače na čtyři servery domény ZoneLabs.com. Co vlastně autory ZoneAlarmu zajímá, se až tak přesně neví, ale této "špionáži" můžete snadno zabránit: ve Windows XP/2000 se to dá udělat tak, že si otevřete v Poznámkovém bloku soubor c:\Windows\System32\drivers\etc\hosts , který je bez přípony (poklepat na něj a vybrat pro jeho otevření Poznámkový blok) a na jeho konec přidáte tyto čtyři řádky:

   127.0.0.1 cm2.zonelabs.com
   127.0.0.1 hs2.zonelabs.com
   127.0.0.1 ls2.zonelabs.com
   127.0.0.1 pa2.zonelabs.com

ZoneAlarm tak nebude moci kontaktovat své domácí servery a přitom bude dál dělat svoji práci: chránit váš počítač před útoky zvenčí. Další podrobnosti v angličtině zde nebo tady.

20.2.2006 [Trvalá adresa článku]

Budou od 1.7. kruhové objezdy bezpečné?

Jak mě mailoval správně pan Procházka, zmatky kolem kruhových objezdů propuknou od 1.července t.r. v mnohem větší míře, než jsem referoval v článku 2.února t.r. V odpovědích na často kladené otázky nás ministerstvo dopravy na zvláštních stránkách informuje takto:
Otázka 22. Jakými pravidly se řídí provoz na kruhovém objezdu, pokud je tento kruhový objezd označen pouze dopravními značkami C1 „Kruhový objezd“?
Odpověď: Pokud bude kruhový objezd značen pouze značkou C1 "Kruhový objezd" platí pravidlo pravé ruky.(!!!) Pokud se týká dávání znamení o směru jízdy, platí v plném rozsahu ustanovení § 30 odstavce 5 zákona č. 411/2005 Sb. (Při vjíždění na kruhový objezd a jízdě po kruhovém objezdu, nepřejíždí-li z jednoho jízdního pruhu do druhého podle § 12 odst. 5, řidič nedává znamení o změně směru jízdy; při vyjíždění z kruhového objezdu řidič je povinen dát znamení o změně směru jízdy.)
Znamená to, že na kruhovém objezdu označeném jen značkami C1 má přednost řidič, který na objezd najíždí!!! Jak správně pan Procházka poznamenává ve svém mailu, "Zřejmě jsou spolčený i s Kovošrotem!". Já k tomu pouze dodávám, že pokud nemůže někdo pro demenci a vrozenou debilitu nalézt místo, na ministerstvu dopravy i v ostatních státních úřadech jej s nadšením přijmou. Netroufám si vám dát radu, jak se máte od července na kruhovém objezdu v českém Kocourkově chovat. Nejlépe zastavit, vystoupit a domluvit se s řidičem na objezdu osobně, kdo pojede první. A dávejte si pozor na řidiče s cizí státní poznávací značkou. V EU nejsou dopravní předpisy jednotné, i když je to jedna z mála věcí, které by jednotné být měly.

17.2.2006 [Trvalá adresa článku]

Realityhorror: Ptáci.

Kvůli přibývajícím případům ptačí chřipky v Evropě je u nás od dnešního dne zakázán v podnikatelských chovech, dodávajících maso na trh, pobyt drůbeže ve venkovních výbězích. Chovatelé budou muset nařízení splnit do konce února. Od 21.února začne platit zákaz výstav, přehlídek a soutěží ptáků a drůbeže. Vyplynulo to z jednání Ústřední nákazové komise. V tuzemsku je podle údajů ministerstva zemědělství asi 700 velkochovů a statisíce malých chovatelů drůbeže. Těch malých se však zákaz venkovního výběhu netýká. Experti tvrdí, že teploty nad 70 stupňů Celsia virus ptačí chřipky spolehlivě ničí. Kočky se mohou v řídkých případech nakazit, ale u psů to zatím vypadá, že jsou imunní, respektive žádné případy nebyly zaznamenány.
"Přenos viru H5N1 z infikovaných zvířat na člověka je možný jen při přímém kontaktu s tělesnými tekutinami nebo výkaly infikovaných zvířat," uklidňuje ministryně Marianne Linková ze spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko své občany.
Přesto jim i těm našim pěstitelům radím, ať ty svoje slepice a kachny raději snědí včas řádně tepelně zpracované, než budou od nich nakaženi ptačí chřipkou, která je už za dveřmi v Maďarsku, Rakousku i v Německu. Obyvatelům měst radím dodržovat zákony a městské vyhlášky, které vesměs zakazují krmení holubů na veřejných prostranstvích (např. Karlovy Vary, Písek, Joblonec, Třinec, Praha). Zima už končí a ostatní užiteční ptáci si budou muset poradit bez nás. V Praze už začínají holubi vrtět zadkem a tak jsem opět natáhnul na logii zelenou síť proti ptákům z OBI. Měli jsme ji tam i v minulých letech, protože se nám holubi usídlili na logii a snažili se tam vyvádět svoje potomky. Jednou dokonce vlezl blbý holub i do obýváku otevřenými dveřmi. V televizi vykládá takyodborník o tom, že holubi jsou "zřejmě" proti nemoci rezistentní, že ale mohou infekci přenášet. Jakoby v tom byl záměr vyšší moci: není toulavějšího ptáka, než je právě holub a holubů je zejména ve městech neuvěřitelné množství. Pan Hitchcock by měl jistě radost. Realita pomalu začíná překonávat jeho skvělý horror. Nemáte náhodou na půdě holuby?

16.2.2006 [Trvalá adresa článku]

Mohou se vůbec muži ženám vyrovnat?

Šest zemí Evropské unie včetně České republiky navrhuje, aby Unie přijala Evropský pakt pro rovnost mezi ženami a muži. Návrh je obsažen v dopisu, který vedoucí představitelé této šestice zaslali rakouskému kancléři Wolfgangu Schüsselovi, jehož země nyní v unii předsedá.
Bohužel tento pakt o naprosté rovnosti obou pohlaví podle mého nelze přijmout z jednoduchého důvodu: ženám chybí penis a mužům zase ňadra, i když někteří muži v této disciplíně překonávají řadu žen. Ženy zase nemají varlata, do kterých je možné muže kopnout a tím z něj udělat zcela neškodného tvora. Ženy zato dovedou rodit děti a v tom je muži nemají šanci trhnout. Ženy jsou tedy opravdu nadřazeným druhem člověka, navíc se budou moci někdy v blízké budoucnosti rozmnožovat nepohlavně klonováním už jenom proto, že se muži podle všech prognóz stanou postupně neplodnými. Pak bude s muži ámen. Budou jim záměrně a podle zákona podávány od dětství ženské hormony, čímž ztratí svojí nesnesitelnou agresivitu a snahu po dominanci. V minulosti se to s úspěchem zkoušelo poněkud drastičtější metodou na kleštěncích. Pak zavládnou blažené časy bez válek, kdy bude všude mír a z mužů se stanou dobromyslní volkové určení hlavně na práci, zejména tu těžkou. Návrat k původnímu matriarchátu snad zachrání lidstvo před naprostou zkázou. Všechny nebezpečné "mužské" technologie budou opuštěny a bude obnoveno původní jednoduché zemědělství. Prací na poli se lidstvo také zbaví zhoubné obezity, stresu, klaustrofobie, nemocí pohybového aparátu, alergií - prostě všech těch civilizačních chorob.
Otázkou ale zůstává, zda nás naši evropští komisaři a poslanci povedou právě tímto žádoucím směrem. Zatím tomu nic nenasvědčuje. Mají jiné starosti: Evropská komise předloží v těchto dnech návrh rozhodnutí, podle něhož budou výrobci a dovozci muset zajistit, aby zapalovače byly bezpečné, dostanou-li se do rukou dětem. Návrh projedná výbor členských států podle Směrnice 2001/91/ES o obecné bezpečnosti výrobků.
Vítám tuto iniciativu spolku nejlépe placených zaměstnanců v Evropě a okolí a navrhuji, aby se podobné opatření provedlo i u zápalek, které jsou mnohem nebezpečnější. Je vyloučeno, aby se zápalky nadále prodávaly v snadno přístupných papírových krabičkách nebo dokonce jen v kousku přeloženého kartonu. Zápalky je třeba distribuovat zásadně jen v uzamykatelných plechových schránkách, nejlépe se zámkem na heslo. Jen tak zabráníme, aby každoročně naše děti zapalovaly stohy slámy! Řešením problematiky nebezpečných zapalovačů a zápalek v rukou islámských extrémistů, kteří zapalují vlajky různých států Unie včetně zastupitelských úřadů, se evropská komise zaobírat nebude, protože taková provokace by mohla v důsledku vést k zapálení sídla EU v Bruselu a kde by pak komisaři rozhodovali o tak důležitých věcech, jako jsou zapalovače v rukou dětí.

15.2.2006 [Trvalá adresa článku]

Je vaše tiskárna či kopírka na seznamu policie?

Odposlechy exposlance Občanské demokratické strany Vladimíra Doležala podle ministra vnitra Františka Bublana neunikly do médií od policie. Prohlásil, že pokud jej vedení sněmovny požádá, aby policie přesto vyšetřila, kdo médiím odposlechy poskytl, vyhoví jí. Dalo by se to prý zjistit například podle toho, na které kopírce byly přepisy pro média ofoceny.
Takové možnosti neměla ani komunistická vláda, i když každá kopírka podléhala přísnému kontrolnímu režimu. Každý kovolist byl evidován, stejně tak jako tzv. ormigový kopírák, ze kterého se rozmnožovalo pomocí lihu. Bohužel denaturovaného. Když jsme například v roce 1968 po vpádu rusáků tiskli tajně na detašovaném pracovišti letáky, stejně ti lumpové zjistili, kde se to tisklo. Každá kopírka vykazuje jisté kosmetické vady a když si tenkrát dali dohromady dvě a dvě a hned věděli, kolik nás bylo. Pět.
Mikrotečky na vaší laserové tiskárně či kopírce.A jak to funguje dnes? Až příště vytisknete dokument ze své barevné laserové tiskárny, posviťte na něj modrým světlem a prohlédněte si jej zblízka lupou. Možná uvidíte malé osamocené žluté tečky, které by bylo možno použít pro vysledování dokumentu zpět až k vám. Orgány činné v trestním řízení v některých zemích (a možná i u nás) již pomocí těchto kódů vypátraly padělatele dokumentů a bankovek. Týká se to především výrobků Xerox a také Canon pracujících laserovou technologií. Původním cílem dohody americké vlády s některými výrobci bylo zabránit falšování bankovek, ale naše policie ráda použije tuto metodu i v případech obrany "demokracie". Výrobky firmy OKI zatím tuto technologii nepoužívají, asi to bude tím, že to není americká firma :). A tiskárny inkoustové jsou také mimo, nedokáží dělat mikrotečky menší než 0,5 mm. Prohlédněte si tečky při silném zvětšení a tečky se dají objevit při modrém světle (viz zde). Jedná se o modré světlo z viditelného spektra, ne o UV záření, kterým se kontroluje pravost bankovek. Finta je v tom, že žlutá modré světlo pohltí a pak se jeví žluté tečky jako tmavé body. Na stránce neziskové organizace EEF najdete seznam tiskáren a kopírek se zprávou, zda tyto tajné žluté tečky tisknou či nikoliv. Rozšifrovaný tajný záznam vidíte na obrázku. Přeji hodně štěstí při hledání žlutých teček a hezký den v našem milém policejním světě.
Pramen: www.scienceworld.cz.

14.2.2006 [Trvalá adresa článku]

Zdravotní asistenty nejen Romům!

Romské ženy rozešlou tento týden vládě, parlamentu, ministerstvům, krajům i obcím společné prohlášení, v němž chtějí upozornit na problémy, s nimiž se romská menšina v Česku potýká. Navrhnou také některá řešení. Dokument chtějí prezentovat i na slyšení v Evropském parlamentu. "V prohlášení shrneme vše, co romské ženy a matky trápí a chtějí to řešit," řekla ČTK jedna z pořadatelek dvoudenního setkání romských žen v Praze Martina Horváthová. Dokument, který v sobotu schválilo osmdesát romských žen, se podle Horváthové týká čtyř témat - zdraví, vzdělávání, životních podmínek a spoluúčasti Romů na veřejném životě. V oblasti zdraví Romky například navrhují vytvoření zdravotního asistenta, který by byl jakousi spojkou mezi menšinou a zdravotnickými zařízeními.
I já bych podobného asistenta placeného státem, respektive daňovými poplatníky, uvítal, protože díky mé pokračující demenci se přestávám zcela orientovat v systému zdravotní péče zaváděném naším milým soudruhem ministrem zdravotnictví Rathem. Potřeboval bych asistenci při předepisování léků lékařem, aby pohlídal, že mě lékař nenatáhne a nepředepíše mi ty nejdražší léky s největším doplatkem, protože jede v marketingových akcích distributorů léků a rád by s rodinou vyjel v létě někam k moři zadara. Také bych uvítal, aby mě před vstupem do zdravotnického zařízení můj asistent pro jistotu vždy přečetl znovu práva pacienta podle našich zákonů a vyřizoval za mě zdarma moje stížnosti na nekvalitní lékařskou péči, zastupoval mě při stížnostech u lékařské komory a také u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Opatřil jsem si již podpisy osmdesáti občanů, kteří podporují tento můj záměr a obrátím se na prezidenta, předsedu vlády, předsedu parlamentu a ombudsmana, dále na Nejvyšší soud a také na Ústavní soud a na lampárnu na Hlavním nádraží v Praze. Kromě toho se obrátím i k nejvyššímu, tedy k Hospodinovi, aby nám všem zdravý rozum naděliti ráčil.

13.2.2006 [Trvalá adresa článku]

Karel Havlíček Borovský se musí mohamedánům omluvit.

Netušíte, o čem je řeč kolem těch odporných karikatur Mohameda? Pak se podívejte na článek v internetových Glosách. Potíže s mohamedány (starodávné, dnes nepoužívané pojmenování pro vyznavače Koránu) by dnes určitě měl redaktor satirické přílohy Národních novin Karel Havlíček Borovský s následující "veselou" historkou:

Abdul Murza měl psa, kterého welmi miloval. Ten wšak také zasluhowal jeho náklonost: we dne honil neustále a w noci ležel wedlé lůžka pána swého a o každém nebezpečenstwí mu zpráwu dáwal. Pes tento pošel, a Murza žalostně jej pochowal do zahrady, pozwal swé přátele, držel hostinu a při ní vychwalowal zásluhy swého psa. Druhého dne doneslo se Kadi-mu (soudci), že Abdul swého psa se wšemi obyčeji swatého náboženstwí Muhamedowa, jako prawowěřícího Moslema, slawně pochowal a tím welikého proroka zlehčil.
"Odwážliwče!" domlowal Kadi swázanému již Abdulowi;"co jsi učinil. Přiznej se: zajisté jsi jeden z těch bezbožníků, kteří se ke psům modlí!?"
"Ne, pane, takowý nejsem. Prawda jest, že jsem psa pochowal a oplakal, ba dlauho jej ještě oplakáwati budu, neboť byl, ráčíte wědět..."
"Wšechno wím, bezbožníče!"
"Wšechno? tedy také wíte, že ten dobrý pes učinil poslední wůli, w které wám také 100 tolarů odkázal. Tuto wám je w jeho jménu nejponíženěji odwádím."
"Ai! wida! to přec musel být řádný pes. Jděte Abdule we jménu Páně, widím, že jste hanebně osočen!"

Nezbývá, než se dodatečně muslimům omluvit, že si ten nevěřící pes Borovský dovolil otisknout před stopadesáti lety takový primitivní útok na jejich víru. Dnes by mu to neprošlo, nucená dovolená v Brixenu by to nevyřešila. Ještě že máme šikovného ministra zdravotnictví, který nám to snad u Arabů vyžehlí a snad na tom i vyděláme. ČTK hlásí: Nečekané přijetí u saúdskoarabského krále označil český ministr zdravotnictví David Rath za klíč k investicím obyvatel Saúdské Arábie v České republice. Abdalláh ibn Abdal Azíz Saúd přijal ministra Ratha v neděli ve svém paláci v Rijádu a zajímal se zejména o české lázeňství. Bohatí Arabové totiž trpí nadváhou a nemocemi pohybového ústrojí. "Tento králův krok by mohl ovlivnit chuť saúdskoarabských podnikatelů s Čechy jednat a investovat v České republice", řekl Rath zpravodajce ČTK.
Ale zpět ke karikaturám: Ahaswebovy noviny se připojují ke stanovisku deníku Washington Post, jehož šéfredaktor Leonard Downie, Jr. prohlásil o ohavných karikaturách proroka: "Nesplňují standardy toho, co zveřejňujeme v našem deníku. Máme své standardy ohledně jazyka, rasového a náboženského cítění a dobrého vkusu. Zobrazení karikatur má sice jistou zpravodajskou hodnotu, ale útočné ztvárnění kreseb ji zastiňuje a noviny si vystačí se slovním popisem."
A i kdybych chtěl karikatury uveřejnit, nemohu. Porušil bych tím autorský zákon. Naproti tomu ze Šotka již citovati mohu, neboť Borovský zemřel 29. 7. 1856 a tak zákonem požadovaných 70 let od úmrtí autora již uplynulo v roce 1927.

Prameny: Šotek, příloha Národních novin 1849 a ČTK. A také rozhlasové vysílání BBC.

10.2.2006 [Trvalá adresa článku]

V naší zemi panuje nesvoboda!

Dokáži to na příkladu: představte si, že bych byl natolik spokojen s výkonem úřadu našeho pana starosty, že bych jej navštívil, abych mu vyjádřil svůj obdiv a úctu. "A tady, pane starosto, máte ode mne celých deset tisíc českých v obálce jako výraz mé spokojenosti s tím, jak hájíte zájmy obyčejných občanů," bych pronesl za přítomnosti starostovy sekretářky. Jak by vše pokračovalo? Je několik variant: starosta by odmítal a já bych naopak odmítal si obálku vzít zpět. Poté by starosta zavolal policii s tím, že se ho pokouším podplatit a já bych byl zatčen. Jiná varianta: sekretářka nasazená ke starostovi jistou politickou stranou by se po mých slovech a předání obálky ihned tiše ztratila a z vedlejší kanceláře zavolala na policii a udala by nás oba. V neposlední řadě by na mě mohl starosta zavolat lékaře, kteří by mě převezli do Bohnic, aby zde vyšetřili můj duševní stav. V žádném případě by starosta nemohl pronést "No to je úžasné, jak si ceníte mé práce, rád od vás ten dar přijmu a koupím si za to nové lyže (televizi, boty, kabát)." Z toho vidíte, jaká je v naší zemi nesvoboda.

9.2.2006 [Trvalá adresa článku]

Wýklad o darech, a o tom zda-li braní těchto darů něco nesprawedliwého jest.

Pan Kristus sám, když se w Betlehémě narodil, přijímal od pastýřů a jiného chudého i také bohatého lidu jak na příklad ti 3 králowé byli, dary; - a co od něho chtěli, od pána Krista? - To oni sami newěděli. - A ejhle pan Kristus nás wšecky, tedy také ty, kteří ty dary dali, umučením spasil. Tážu se, byly ty dary něco nesprawedlivého? - Co? - Ergo: auředník může také dary brát, - když je Kristus bral. Quod erat demonstrandum. Tedy pánowé, kteří jste na rozpacích byli, zdaliž dary bráti máte neb ne, nerozmešlejte se dlauho, dle onoho logického uzawření odpadne každé nedorozumění.

Inspirován tímto logickým vývodem Karla Havlíčka Borovského z roku 1849 se táži, proč vláčeti pana Jana Mareše, ředitele Národního bezpečnostního úřadu, médii kvůli nevinnému daru ve formě starožitných hodinek? Je dokonce nejisté, zda ty hodinky vůbec správně ukazují a chudák Mareš je dokonce sám vrátil poté, co si uvědomil, že by jej mohli zlovolní novináři za ně popotahovati. Jedná se tu nepochybně o závist, protože novinářům nikdo takové krásné dary nedává. Není divu, za takové slátaniny je platí a ještě by rádi brali něco bokem!
Náš premiér nechce ponechat celou záležitost bez povšimnutí, naopak netajil své rozpaky nad tím, že si někdo dovoluje poskytovat médiím nahrávky telefonických hovorů. "Opakované úniky tajných a důvěrných informací ze soudních vyšetřovacích spisů předsedu vlády velmi znepokojují. Očekává, že se touto skutečností se vší vážností budou zabývat příslušná ministerstva spravedlnosti a vnitra, případně orgány činné v trestním řízení," sdělila národu mluvčí vlády Orgoníková. Vedení policie v pondělí rozhodlo, že bude řešit únik informací odvysílaných ve skandální reportáži České televize. "Pokud zjistí podezření ze spáchání trestného činu u policisty, předá věc inspekci ministra vnitra," řekla mluvčí ministerstva Radka Kovářová.
To je ten správný směr, kterým by se mělo vyšetřování ubírat. Pan Mareš musí zažalovat ty, kteří vytáhli na světlo záznamy hovorů, protože to je zásah do jeho soukromí. Vždyť aby se člověk bál něco do telefonu říci, že si to pak bude poslouchat celý národ! Ty, kteří to z policie či odjinud vytáhli a nejspíše za mrzký peníz televizi prodali, je třeba zavřít až zčernají a tím bude celý vykonstruovaný skandál zlikvidován. Příště si už nikdo něco takového nedovolí. A vůbec: největší chybou je, že se telefonní hovory nahrávají. Jak je patrné, je to nebezpečná dvousečná zbraň. Je třeba nahrávání zakázat podobně jako to tajné nahrávání různých schůzek a rozhovorů. A fotografování také, protože který politik se má na sebe dívat, jak spí v parlamentě nebo si otvírá na někoho hubu, vyvaluje pupek či bulvy. A nezapomenout na zákaz uveřejňování karikatur v novinách a v televizi, přináší to jen samé zmatky a katastrofy. Snižuje to vážnost vlády, parlamentu, prezidenta a Pána Boha. A také různých náboženství. Dovolí si snad někdo publikovat v novinách karikaturu pejzatého Žida jak prodává pančovanou kořalku chudákům? Nedovolí. Nebo Roma, jak krade poklop od kanálu? Tak proč se mají muslimové dívat na Mohameda s bombou v turbanu? Vždyť by mu tam mohla vybuchnout!

8.2.2006 [Trvalá adresa článku]

Digitalizované časopisy a noviny volně přístupné!

Neuvěřitelné! Tolik jsem se nedávno rozčiloval o tom, že česká Národní knihovna sídlem v Praze není schopná či lépe ochotná zpřístupnit zdigitalizované české historické časopisy na internetu odvolávajíce se na autorský zákon. Přitom Národní knihovna získala nedávno cenu Jikji - Paměť světa za digitalizaci dokumentů. Tuto cenu udělilo UNESCO vůbec poprvé a zástupci Národní knihovny ji převzali v jihokorejském Cheongju. S cenou je spojena i částka 30 tisíc amerických dolarů, které chce knihovna věnovat především na digitalizaci dalších vzácných knih. Za uplynulé desetiletí Národní knihovna zdigitalizovala na osm set tisíc stran rukopisů, starých tisků a historických map. Kromě toho bylo do digitální podoby převedeno přes milion stran starších ročníků novin a časopisů. Slávu kolem Národní knihovny a ceny přezdívané Knihovnický Oscar zažil na vlastní kůži její ředitel Vlastimil Ježek. "Celá ta soutěž se zaměřuje na to, jak se knihovnám a podobným institucím daří zpřístupňovat to, co je v nich uložené," pravil k novinářům.
Je to skvělé. Problém je ale v tom, že na internetu si žádné digitalizované tisky neprohlédnete. V Upozornění pro uživatele se dočtete, že "Digitalizované dokumenty podléhající ochranné lhůtě Autorského zákona jsou dostupné pouze v Národní knihovně ČR, v tomto případě jsou zpřístupňovány (rozuměj na internetu) pouze popisné údaje (metadata)."
Obdržel jsem v rámci svých naivních pokusů o pochopení, proč se nemohu podívat na periodikum z roku 1884 na internetu a proč musím cestovat až do Prahy do Národní knihovny, i tento mail:
Vazeny pane,
Bohuzel nemate pravdu, ze dila jsou chranena 70 let od vzniku. Bylo by to pro nas velmi prijemne (hlavne pro nase ctenare) ale tato hranice se pocita od smrti autora a to je podstatny rozdil, kterym odpovidame na Vasi otazku proc neni volne dostupna Zlata Praha z r. 1884.
S pozdravem Eva Navrátilová odd. digitalizace.

Je to jasné, nikdo neví, kdy který autor zemřel a už vůbec se nedá zjistit, zda ještě existují nějací dědicové, jejichž zděděná autorská práva bych poškodil svým zíráním přes internet na digitalizovaný (rozuměj naskenovaný) obraz článku jejich předka.
Byl jsem proto velmi překvapen, když jsem čirou náhodou zjistil, že archiv historických časopisů a novin je již dávno v tichosti vytvořen a zpřístupněn na internetu k volnému nahlédnutí Ústavem pro českou literaturu AV ČR ! Kromě jiného to znamená, že levice neví co dělá pravice a tak Národní knihovna usilovně digitalizuje za peníze daňových poplatníků stejný fond "paměti národa", který už digitalizován byl. Podobně je přístupná tentokrát v textové podobě s fulltextovým hledáním databáze Česká elektronická knihovna – Poezie 19. století, kterou vytvořil rovněž Ústav pro českou literaturu České akademie věd. Každý uživatel se musí pouze zavázat, že svého přístupu k aplikaci bude využívat pouze k nekomerčním účelům. Stačí se zaregistrovat jen uvedením mailu a získáte přístup k pokladům českého básnictví. Aplikace Poezie 19. století je skvěle vyřešena a funnguje nejen v MSIE 6.x ale i ve Firefoxu 1.x. Pohled na zdrojový text stránek vás přesvědčí o gigantické práci, kterou autoři odvedli. Dokonce jsou zde výklady cizích čí starodávných slov a výrazů pro větší porozumění textu! Najdete zde 1325 básnických sbírek a databáze se dále rozšiřuje. Je jasné, že cena Jikji měla putovat do Ústavu pro českou literaturu České akademie věd.
Byl bych nerad, kdybych vyzrazením těchto faktů přispěl k tomu, že bude přístup k digitálnímu dědictví národa zakázán, protože se podle názoru Národní knihovny dopouští Ústav pro českou literaturu České akademie věd porušení autorského zákona. Naopak doufám, že náš nový akční ministr kultury někomu srovná hřbet za to, že zasloužit se o českou kulturu neznamená nakopírovat kulturní dědictví na disky a uschovat to do volně nepřístupného serveru Národní knihovny. A také by měl prověřit, proč se za stejnou věc utrácejí peníze daňových poplatníků dvakrát! Nejspíše mu pošlu mail.

Dodatek ze 7.2.2006:
Ministr kultury České republiky
Mgr.Vítězslav JANDÁK
Vážený pane ministře,
dovoluji si Vás upozornit na můj článek "Digitalizované časopisy a noviny volně přístupné!" uveřejněný dnes v mnou vydávaných internetových Ahaswebových novinách (ISSN 1801-2310) na adrese http://www.ahasweb.cz/2006/20060205.htm
Upozorňuji v něm na fakt, že Národní knihovna nedokázala vyřešit volný přístup uživatelů internetu k digitalizovaným historickým časopisům a novinám, ačkoliv za svůj projekt dostala mezinárodní cenu. Přitom Ústav pro českou literaturu České akademie věd se pustil do stejné práce a archiv volně uživatelům internetu zpřístupnil !
Domnívám se, že by bylo vhodné z pozice ministerstva kultury tuto činnost zkoordinovat. Nepochybně se tím buď ušetří peníze daňových poplatníků nebo budou alespoň lépe využity.
Děkuji Vám předem za pozornost, kterou budete této věci věnovat.
Srdečně Vás zdraví a mnoho úspěchů ve Vaší nelehké práci Vám přeje
Jan Bílek

7.2.2006 [Trvalá adresa článku]

Absolutreality: Co soudí diváci o filmu Perníková věž.

Fčera sem se mrk na net, cože to dávaj v tývý. Ale co sem tam hodil vokem, tak sem se rači na to nedíval. Šak zírejte, co říkaly diváci na ten čekmúvíšit:
Na Českou kinematografii poměrně neobviklý, ale bohužel nic převratného, co by mě zvedlo ze židle. Herecké výkony mě nijak zvlášť neohromili, celkově takový průměr.
---
Film Perníková věž byl podle mého názoru pěkná blbost, tento film se mi fakt nelíbil, když jsem na něm byla v kině tak jsem si myslela, že odejdu, fakt mě to nebavilo a bylo mi líto vyhozených peněz, ale nakonec jsem to dokoukala a konec byl fakt, hnusnej. Mě to přišlo ubohý, nevím co bych na tom našla, že se mi aspoň trošilinku líbilo, ale opravdu sem přemýšlela dlouho a tento film se mi nelíbil a nezaujal mě.
---
Skvělej českej film o mládeži. Dva mladíci jsou zapleteni do obchodu s drogomi, které oni sami požívají. Jeden z nich příjde o svou kamarádku z dětství a bude si myslet, že ji zabil jeden diler. nakonec, ale zjistí, že ji zabil on sám a proto taky zpáchá sebevraždu. Smutnej konec, ale jinak hezkej děj. Ve filmu nechybí i spousta veselých historek....
---
Film , ktery jakoby opisoval zivot mnoha z nas . vsichni rodice takovyto lidi zatracuji a varuji sve deti, aby se k nim nepriblizovali. jenze sami vidite , jak oni maj trapeni . nejvic se mi libilo na zacatku , kdyz ten typek nasypal huleni do kafe a pak si to kafe udelali jeho rodice ... :) a zase sem brecel kdyz ujizdeli v aute a fizlobe sejmuli tu holku :( jinak film co dokaze oslovit nezakomplexovane obyvatelstvo .
---
A kurva!!jo skvělej českej film..Prostě uplně mimo a to je na tom nejlepší.Třeba když dá ten kluk svýmu otcovi(policajtovi) do čaje(nebo kafe) trávu(nebo perník??) a on je pak taky mimo...Nebo když zdrhaj před jedněma lidma a ty jim pak zastřelej holku jeho kámoše..Ale nejlepší je na konci...Když se jde k sousedovi optat na smrt svý holky(v celým filmu totiž zjištujou jak zemřela jeho holka) a od něho se dozví že naposled šel on s ní někam(asi domů).No pak si nak vzpomene...nabídl tý holce drogu,jí se udělalo špatně a někde chcípla...Vrátí se na místo kam jezdili jako malí se svýma rodičema a pak prostě jde do vody...a pořád jde jde až už neni..no taky skvělej soundtrack!!!doporučuju..
---
Milan Šteindler se vrátil.Ale bohužel ne do hrobu, ale do kina.Dvakrát smůla za ten blbej scénář.Horší už to snad ani nemohlo bejt!
---
Velice pěkné výtvarně (kamera a dekorace) - ovšem nezvládnuté po scénáristické, herecké a režisérské stránce. Strašlivé dialogy!!!
---
Podrobnosti o tomto díle českých kinematografů: Perníková věž, černá komedie o drogách, pomstě a lásce (2002). Hrají: J. Dolanský, R. Kuchař, D. Nvotová, V. Exnerová... Scénář M. Němec. Kamera R. Řeřicha. Režie M. Šteindler. Český Lev: dvě nominace: Střih a Zvuk
Pramen: komentáře z netu, autoři neznámí. Vysvětlivky: "Čekmůvíšit"- český film nevalné kvality, "diler"- pouliční prodejce drog, "huleni"-marihuana, "fizlobe"-myšleni policisté, nejspíše překlep, "nak"- ňák, nějak, "soundtrack"- filmová hudba.
Přes zdánlivě spíše odmítavé názory na tento film je ale patrné, že jej přesto několik lidí vidělo a že se tak potvrzuje vhodnost nového zdaňování reklamy v komerčních televizích, které tak budou přispívat do fondu filmového umění a podpoří tím vznik podobných českých filmů, které se jistě nesmazatelně zapíší do dějin světové kinematografie. Koneckonců, čeští filmoví umělci musí být z něčeho živi a když jim to nedokážeme spořádaně zaplatit formou vstupenek do kin, tak je to potřeba z nás vyrazit nějak jinak. Třeba v ceně zboží na krámě.

6.2.2006 [Trvalá adresa článku]

Hořká čokoláda je zdravá a účinná v boji s onemocněním cév.

Kakaová frakce čokolády obsahuje flavonoidy, které snižují aktivaci krevních destiček a tím redukují aterogenezi a kardiovaskulární onemocnění. Flavonoidy jsou obsaženy rovněž ve vínu, ovoci a zelenině a tvoří základ kadrioprotektivního mechanismu tzv. francouzském paradoxu, což je souhrnné označení pro skutečnost, že v populaci, která konzumuje stravu s vysokým obsahem tuků a olejů, se vyskytuje relativně velmi nízké procento osob s ischemickými kardiovaskulárními chorobami.
Inkorporace hořké čokolády a kakaového prášku do denní stravy je jedním z prostředků efektivního zvyšování přísunu antioxidantů. Jestliže se hořká čokoláda a kakao nadto kombinuje se stravou bohatou na další potravinové zdroje antioxidantů, jako ovocem, zeleninou, čajem a vínem, příjem antioxidantů se zvyšuje velmi výrazně a může následně redukovat riziko kardiovaskulárních onemocnění. Nejzdravější z prodávaných čokolád je hořká čokoláda na vaření, která obsahuje nejméně kakaového másla a prakticky žádný cukr.
Tolik vědecky podložená fakta o přínosu hořké - zdůrazňuji hořké čokolády pro naše zdraví. A právě to věděl soudruh Kraus, jeden ze zakladatelů moderní podoby ČSSD a proto chtěl ozdravit český národ dovozem kakaa z Ghany. Nebyl však pochopen ve svém lidumilném podnikání a musel po hanebném nátlaku pravice opustit českou politickou scénu. Jak hořký osud! Doufám však, že využije svůj odchod z politiky k obnovení svého záměru s kakaem. K investování může využít prostředků ze svého odchodného a jistě si během své dráhy politika našetřil nějaký ten milion, který se mu teď může hodit. Může nám proto snadno dokázat, že je stejně dobrým obchodníkem a podnikatelem, jakým byl politikem. Držme mu proto palce!
Použité prameny: Čokoláda může snižovat riziko srdečních onemocnění, Hořká čokoláda a zdraví, Čokoláda je dobrá na srdce, ale jen hořká, Čokoládou proti cholesterolu, Nové důkazy o zdravotní prospěšnosti hořké čokolády, Čokoláda přispívá zdraví cév.

3.2.2006 [Trvalá adresa článku]

Kdo bude mít vlastně přednost na kruhovém objezdu?

Nový zákon o silničním provozu vyvolal pochybnosti o tom, jak se má jezdit na kruhovém objezdu. V řadě států totiž i na kruhovém objezdu platí pravidlo pravé ruky, takže tam má přednost řidič, který na objezd najíždí! U nás to ale zůstane při starém. Podle výkladu ministerstva dopravy " Řidič vjíždějící na kruhový objezd označený dopravními značkami „Kruhový objezd“ společně se značkou „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Kruhový objezd“ společně se značkou „Stůj, dej přednost v jízdě“ musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím po kruhovém objezdu a organizovanému útvaru chodců, průvodci vedených a hnaných zvířat se zvířaty jdoucími po kruhovém objezdu.
Při vjíždění na kruhový objezd a jízdě po kruhovém objezdu, nepřejíždí-li z jednoho jízdního pruhu do druhého, řidič nedává znamení o změně směru jízdy; při vyjíždění z kruhového objezdu je řidič povinen dát znamení o změně směru jízdy.
"
Autoři zákona byli zřejmě podplaceni firmami vyrábějícím a instalujícím dopravní značky. Správci komunikací na celém území státu mají co dělat, aby značky „Stůj, dej přednost v jízdě“ na kruhové objezdy naistalovali do termínu, od kterého bude zákon platit, tedy do 1.7.2006. Co má dělat řidič při vjíždění na kruhový objezd, když na vjezdu nebude značka „Stůj, dej přednost v jízdě“, ministerstvo nesděluje. Kde má vzít řidič jedoucí po kruhovém objezdu jistotu, že na všech vjezdech na objezd správce komunikace skutečně značky „Stůj, dej přednost v jízdě“ nainstaloval, je rovněž zcela nejasné. Další podrobnosti a úřední vysvětlivky k zákonu od ministerstva dopravy najdete zde. Vysvětlivky dokazují, že naši státní úředníci a zejména poslanci metodou změn a oprav zmrví prakticky každý zákon. Jak se uvedený výklad zákona dozvědí ti, co internet nemají, ví jen Bůh a ministr dopravy.

2.2.2006 [Trvalá adresa článku]

Surreality IV.- "Psychoroboti uchvacují moc aneb Blade V."

Filmový scénář. Světem právě prošla vlna prasečí chřipky, která mutovala s lidskou při likvidaci výkrmny prasat v blíže neurčené středoevropské zemi. V jedné z opuštěných průmyslových zón experimentuje s bionanotechnologií zrůdný lékař a bývalý ministr zdravotnictví, kterému se podařilo uniknout před Bladem. Za tajné podpory nadnárodního koncernu vyrábějícího potravinové doplňky se mu podaří vyvinout nápoj podporující dramaticky hubnutí spalováním tuku v lidském organizmu. Nápoj ale obsahuje také biologické nanoroboty, které se při požívání nápoje postupně v těle konzumenta stěhují do mozku. Jejich chování a působení na mozek nositele je řízeno na dálku pomocí terestriálního digitálního televizního vysílání. Podprahové relace vysílané v relacích komerčního televizního kanálu zaměřeného na podporu prodeje nového nápoje obsahují politickou reklamu a z obyvatelstva se tak postupně stávají psychoroboti řízení na dálku.
Bývalý ministr spolu s politiky svržené strany, které se přezývalo v dřívějších časech "rudá" nebo "strana krvavých rukou", vyhrává snadno pomocí zmanipulovaných voličů volby a uchvacuje moc ve státě. Blade je v té době na odpočinku na venkovském ranči prezidenta, kde vede vesnický kroužek milovníků japonského meče. Je prezidentem povolán opět do akce, když prezidentovi poradci odhalí příčiny podivného chování voličů. Prezident aktivuje tajnou vojenskou jednotku zapojenou přímo do NATO a pomocí specialistů z CIA se podaří zjistit, odkud je ovládáno vysílání řídící nanoroboty v hlavách obyvatel propadnuvších hubnoucí mánii. Blade zjistí, že celý projekt ve skutečnosti řídí banda upírů, kteří přežili jeho poslední útok a v nelítostné řeži je v atraktivních kulisách průmyslových hal zlikviduje.
Specialisté CIA pak pomocí digitálního televizního vysílání nakazí nanoroboty v hlavách diváků počítačovým virem. Vše končí v osvobozujícím břišním kataru, který sice pro svůj celonárodní rozsah vyvolá pozornost mezinárodní zdravotnické organizace, ale protože nejsou zjištěny žádné skutečné příčiny ohrožující životy, je mezinárodní karanténa odvolána.
Procitnutý lid osvobozený od umělé manipulace vychází do ulic a prezident vyhlašuje mimořádné volby. Zemi navštěvuje nečekaně americký prezident, který tak vyjadřuje důvěru USA ve zdejší demokracii. Blade definitivně odchází do důchodu a věnuje se jen svému spolku přátel japonského meče.

1.2.2006 [Trvalá adresa článku]


Home
Home
Některé odkazy na cizí internetové adresy použité v tomto čísle nemusí s ohledem na časový odstup od jeho vydání fungovat.

NAVRCHOLU.czCreative Commons License
Ahasweb, jehož autorem je Jan Bílek, podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
.