Pamětník
počátků
dějin
počítačů
a internetu
komentuje
A H A S W E B O V Y N O V I N Y
nejméně
jednou
týdně
aktuální
události
kolem nás

  AHASWEBOVY NOVINY, číslo 442 - 2.12. - 27.12.2007.         Dnes je  ,   zítra: 
Home MINULÉ ČÍSLO ARCHIV GALERIE VYKOPÁVKY OBLÍBENÉ  PDA/TEXT MIRROR RSS

Hledání v Ahaswebovi:
Google Klasika/cesky jazz/pop Dobirka,VISA-E/Mastercard,AmericanEx-nizke ceny,postou!

Šengene ó Šengénééé, kdopak mě teď dožene.

Zazpívá si teď každý ilegální imigrant, kterému se podařilo dostat do Česka včas a nyní spěchá za kopečky dál na západ. O půlnoci ze čtvrtka 21.12.2007 na pátek skončily kontroly na hranicích a Česká republika s velkou slávou vstoupila do schengenského prostoru. V praxi to znamená, že Češi mohou překročit hranice, kde se jim zlíbí, letecky to bude možné od 1.dubna 2008. Takovou výsadu jsme měli naposledy před více než pěti sty lety. Pouze s občanským průkazem tak můžeme cestovat do 24 zemí Evropy a nikdo nás už na hranicích nebude kontrolovat. Cizinecká policie ale může kdekoliv ve vnitroschengenu kohokoliv zastavit a legitimovat i prohledávat automobily. Samozřejmě budou tyto aktivity policie u nás i v okolních státech zaměřeny výhradně na pašování drog, obchod s lidmi a jiné kriminální činy. Občané Česka tak nezískávají nic nového kromě toho, že na hranicích nemusí zastavovat a předkládat pasy či občanky. Pracovní trh Německa a Rakouska zůstává nadále uzavřený a přístupný jen na zvláštní povolení. Ti občané, kteří necestují do EU tedy nezískávají nic.

Naopak likvidaci hraničních kontrol vítají především ti nechutní kamionoví autodopravci, kteří budou naším územím brázdit ještě s větším nadšením a bez pohraničních front. A "dovozci" komunálního odpadu z Německa či Rakouska mají také radost, jen tak je někdo nenachytá stejně jako se veselí pašeráci kradených aut, kterým stačí podplatit policii a celníky jen na hranicích s Ukrajinou, což je bohovsky snadné.

Získají také ilegální imigranti, kteří již dnes v zemích EU jsou. Přijetím schengenských dohod totiž ztratí Česká republika právo žádat kohokoliv přijíždějícího ze zemí EU o předložení pasu a zabránit mu vstupu do naší země. Nežádoucích přistěhovalců je v Evropě už 20 milionů. Pánům Chiracovi, Prodimu, evropským komisařům i Merkelové jde o tak zvané centrální řešení "migračních toků", jak tomu říká evropská ústava, tj. navalit nám přistěhovalce z ghet západoevropských měst. Můžeme snad jen spoléhat na naši mezinárodní pověst nepřátel cizinců a na to, že námezdně pracující ilegál dostane v západnějších státech EU větší plat.

I když možná se něco pozitivního přece jen najde: vietnamští pašeráci zboží by se mohli z našeho pohraničí přestěhovat zpátky do Německa, odkud je před pár lety hnali svinským krokem. Pokud si stačili u nás pořídit "schengenské" platné doklady k trvalému pobytu, těžko se jim Němci ubrání. Také se nejspíše rychle vyprázdní naše tábory pro nelegální imigranty, které jsme chytávali zejména na hranicích se Slovenskem a tak ušetříme nějakou tu korunu ze státního rozpočtu. Objevily se i názory, že konečně dojde k hospodářskému oživení příhraničních oblastí, kde zatím spíše chcípnul pes, protože jaksi již není rozdílu mezi vnitrostátním a pohraničním územím. To považuji za přehnaný optimizmus. Leda by se české bordely rozšířily i do vesnic, kde zatím žádný přechod do Německa nebyl a místní správa si nějaké ty silnice přes hranice zaplatí.

Ani jiní autoři náš vstup do schengenského prostoru nevidí příliš optimisticky. Problémy s ilegálními imigranty rozebírá například Lukáš Petřík ve svém projevu předneseném ve ctihodném CEPu a nazvaném Schengen: nástroj bruselské centralizace a přerozdělování imigrantů. Majitelé psů nechť si přečtou článek Schengen pro psy platí jen částečně..., psi to na rozdíl od lidí nemají tak jednoduché. Podrobnosti o podmínkách přístupu "nešengenců" na pracovní trh rozebírá článek Schengen zruší hranice, ale ztíží práci cizincům .
27.12.2007 11:20 [Trvalá adresa tohoto článku.]

Stane se americký občan Švejnar českým prezidentem?

Při příležitosti udělení amerického občanství složil pan profesor Švejnar tento slib:"Tímto místopřísežně prohlašuji, že se naprosto a cele zříkám a vzdávám vší oddanosti a věrnosti vůči všem cizím vládcům, mocnářům, státům a svrchovaným osobám, jejichž jsem doposud byl poddaným nebo občanem, že budu podporovat a bránit Ústavu a zákony Spojených států amerických přede všemi nepřáteli, cizími i domácími, že budu věrným a oddaným Ústavě a zákonům, že budu věrně a oddaně sloužit Ozbrojeným silám Spojených států, když k nim budu zákonně odveden, že budu vykonávat všechny nebojové služby pro Ozbrojené síly Spojených států, pokud mi to bude zákonně nařízeno, že budu pracovat pro národ v rámci jednání civilisty, kdykoli mi to bude zákonně nařízeno, a že jsem tuto přísahu složil svobodně a bez jakýchkoli skrytých či otevřených výhrad či úmyslů ji později nedodržet. K tomu mi dopomáhej Bůh."

Pan Švejnar bude nejspíše jezdit do USA k volbám nebo bude volit korespondenčně, včetně voleb prezidentských, takže pak by český prezident volil prezidenta amerického. Díky pověstné vyváženosti hlasů pro republikány a demokraty při volbě amerického prezidenta by se jeho hlas mohl dokonce stát hlasem rozhodujícím. Není také vyloučeno, že bude svojí americkou vládou požádán, aby sloužil jejím zájmům v zahraničí, například jako spolupracovník CIA. Bude to ale záležet na rozhodnutí americké administrativy, protože v případě, že bude zvolen do funkce českého prezidenta, může o americké občanství přijít. Může, ale nemusí: "Americké ministerstvo zahraničí je úřad americké vlády, odpovědný za rozhodování, zda osoba, která žije mimo Spojené státy, je americkým občanem. Americký občan, který přijme státní funkci v zahraničí, se může octnout v rámci statutu ztráty svého amerického občanství podle paragrafu 349 Zákona o přistěhovalectví a národnosti z r. 1952 a dodatků.(...) Podle odstavce 349(a)(4) je přijetí, práce, či vykonávání povinností v cizí vládě potenciálně aktem zbavujícím danou osobu amerického občanství. Má-li se na osobu vztahovat tento zákon, daná osoba musí být buď občanem té země anebo musí vykonat přísahu spojenou s přijetím státní funkce. (...) Když přijme osoba státní funkci v cizí zemi, ministerstvo zahraničí bude pečlivě zvažovat úmysly daného občana vůči americkému občanství." (pramen, informace převzata z BL).

Považuji pana Švejnara za člověka vzdělaného, informovaného a rozvážného. Nepředpokládám, že by o riziku ztráty amerického občanství nevěděl a nepodnikl takové kroky, které by této ztrátě zabránily v případě, že by byl skutečně zvolen. Být na jeho místě, tak bych svoje rozhodnutí kandidovat konzultoval s americkým ministerstvem zahraničí a svoji kandidaturu bych oznámil jen tehdy, když bych získal písemnou záruku, že o americké občanství nepřijdu. Zda pan profesor Švejnar takovou záruku má, mě není známo. Pokud ji ale nemá, není to vhodný kandidát na prezidentskou funkci, je to docela obyčejný mezinárodní dobrodruh. Pokud takovou záruku od americké administrativy má, je to docela obyčejný agent USA.
27.12.2007 10:20 [Trvalá adresa tohoto článku.]

Jak vystrnadit Santa Clause?

Zdá se, že se přece jen zvedá vlna jistého, i když ne příliš výrazného odporu proti nahrazování našeho milého Ježíška reklamní postavou firmy Coca-Cola. Proč se u nás Santa zahnízdil je celkem nasnadě: je výborně použitelný pro reklamní účely a není divu, když byl vymyšlen právě pro tento účel. Poněkud zvláštní na Santovi je fakt, že se ve skutečnosti jedná o nám velice dobrého známého svatého Mikuláše, který u nás také roznáší dárky, ale poněkud dříve, než to dělá Santa. Naše děti jsou tak na tom mnohem lépe, než ty americké, dostávají dárky dvakrát. To že Santa vytlačuje Ježíška je způsobené jeho údajnou neviditelností. http://www.ahasweb.cz/img2007/rose_red_s_king.jpgTo je vlastnost pro reklamu naprosto tragická! Odvrhnout Santu a zobrazovat v televizních reklamách nebo ve výlohách někoho neviditelného je prakticky nemožné. I když, možná by se za pomoci některých vyspělých technologických triků dal Ježíšek vyvolat jako nějaký jiskřící, měňavý a rotující stříbrný či zlatý obláček. V televizních spotech určitě a v obchodech by to chtělo nějakou laserovou produkci na oblaku páry, prostě něco ve stylu meziplanetárního přenosu z Hvězdných válek nebo záhadné bytosti z televizního seriálu Dům v růžích. Chce to vzít rozum a fantazii do hrsti, dát dohromady ještě nějakou tu Ježíškovu družinu troubících andělů a skřítků a položit toho obtloustlého opilce Santu na lopatky i s těmi jeho směšnými soby. Na celé té věci mě zaráží jedno: že si firma Coca-Cola nenechala Santu Clause patentovat jako svoji výhradní figuru a přinejmenším že přes své právníky neprosazuje, aby měl vždycky v hrsti tu jejich směšnou flašku hnusné hnědé Cloaca-Coly. Doufám, že do příštích Vánoc něco marketingoví a reklamní odborníci vymyslí a Ježíšek se k nám zase vrátí v plné síle.
Kvalifikované podrobnosti o vzniku směšné figurky Santy najdete na stránkách věnovaných městským legendám.
23.12.2007 11:10 [Trvalá adresa tohoto článku.]

Jak zrychlit boot i shutdown Windows XP?

Jedni radí a to včetně Microsoftu, že když vám wokna startují nezvykle pomalu, pomůže například vymazání adresáře Window/Prefetch. A nastavení klíče HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters údaje EnablePrefetcher na hodnotu "2".
Jiní zase tvrdí, že je to hrubá chyba a doporučují, jak po vymazání obsahu můžete funkci adresáře Prefetch obnovit. A tak se rozhodněte sami: já to zkusil a start je skutečně rychlejší. A zatím se nic nekalého neděje.

Někteří další ladiči také doporučují sáhnout opět do registru:
klíč HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction Enable je třeba nastavit na "Y". Restart následuje. Tohle jsem měnit nemusel, yes tam bylo.
Měl jsem ale jinou potíž: wokna ne a ne skončit, trvalo to řadu minut, než sklaply. Tak jsem hledal něco, čím tuhle postupující demenci zastavit a shutdown zrychlit. Našel jsem, provedl doporučené zásahy a povedlo se: moje wokna končí tak rychle, že pomalu ani nestačím vypnout monitor.
První rada je jednoduchá: pomocí známé systémové utilitky msconfig (Start, Spustit,msconfig) zakažte spouštění všeho, co se vám do startovací sekvence dostalo, aniž jste to tušili a hlavně chtěli, zejména funkce tzv.rychlého spouštění (ikonky vpravo dole). Pokud se přehmátnete, dá se to napravit. Odvážnější a hlavně věci znalejší mohou zasahovat i do spouštění služeb (services) pomocí services.msc, kde můžete po dvojkliku buď službu zakázat nebo povolit její start ručně či automaticky. Tohle není ale činnost vhodná pro začátečníka.

Další tip doporučuje opět sáhnout do registru pomocí regedit:
V klíči HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\ nastavte údaj ClearPageFileAtShutdown na "0". Před každým zásahem do registrů je vhodné si udělat zálohu. Změna se projeví až při restartu počítače. Pokud výše uvedené rady nepomohou a wokna ne a ne skončit, zkuste ještě rady bloggera John TP.com. Jsou to jen čtyři změny v nastavení registrů. V mém případě se právě tyhle zásahy projevily zcela zásadně a k mé plné spokojenosti.

Přeji vám rychlé starty i konce woken a hezké vánoční svátky. Nejspíše to ale nevydržím a něco dám i v době všeobecné zahálky k dobru. Moje závislost na počítači a internetu je značná, podle některých bych měl jít na léčení. Dovedete si ale představit život bez počítače??? A když jsou ty Vánoce, tak si jistě zahrajete moji oblíbenou free hru Santa Ride!. I když normálně hry nemusím a Santu nemám rád, stala se tato skvělá honička za dárky na saních naším rodinným rituálem. Prostě se to těm Maďarům skvěle povedlo. Stáhnout si jí můžete na santaride.invictus.hu. A nezapomeňte si povolit FLASH. Pokud máte ještě dřevní W98, stahujte první verzi, pro XP je vhodná verze 2. A najdete tam možná ještě další dárky, které doma nemáte.
21.12.2007 10:50 [Trvalá adresa tohoto článku.]

Vláda se hlásí k lesbickému a gay hnutí.

Česká vláda se k gay a lesbickému hnutí samozřejmě nehlásí díky sexuální orientaci svých členů, ale dává tomuto hnutí svou podporu. V rámci Dne lidských práv byla 10.prosince v pražském Hrzánském paláci, který slouží k reprezentačním účelům předsedy vlády České republiky, zahájena putovní výstava Historie gay a lesbického hnutí v České republice. Mapuje cestu české gay a lesbické komunity za zrovnoprávněním od konce 19. století po současnost. Expozice se postupně přesune z Prahy do všech krajských měst. Nad výstavou převzali záštitu Martin Bursík, místopředseda vlády a ministr životního prostředí a Džamila Stehlíková, ministryně vlády ČR pro lidská práva a národnostní menšiny. Poněkud zvláštní - alespoň pro mne - je v názvu výstavy to slůvko "hnutí". Je v něm ukryt fakt, že když se někde objeví nějaké společenské hnutí, má jako prvořadý cíl získat členy, poté sponzory a státní či evropské granty. Co nejvíce členů zaručí, že dané hnutí bude významné a respektované. Není mi známo, kolik členů zmíněné hnutí vlastně má. Jen doufám, že se toto organizované hnutí nebude snažit propagačními akcemi třeba i na školách získávat další členy a to i s podporou státních peněz. Podobná homosexuální propaganda by byla pro přežití našeho národa v evropském vřícím kotli národů a národností nežádoucí. Pokud nám ovšem o zachování našeho národa vůbec jde. Jedno je jisté: pan Hromada je šéfem týmu poradců ministryně MUDr. Džamily Stehlíkové pro oblast lidských práv.

Nebudeme si nic zastírat, ale muži v tomto "hnutí" v minulosti i dnes naprosto převažují. Lze celkem snadno odvodit, proč tomu tak je: dnešní mladé emancipované ženy jsou bez skrupulí a zábran a dnešní mladí chlapci se jich více méně obávají. Mají celkem oprávněnou představu, že jsou něčím jako lovnou zvěří, která je nejprve určena k tomu, aby své vrstevnice zbavila obtížného panenství, poté jsou začínající muži určeni k zábavné, zcela nezávazné a nevázané sexuální spotřebě, aby pak byli náhle a nečekaně loveni jako chovní otcové a živitelé rodin. Ti, kteří jsou bázlivější povahy, pak raději nacházejí sexuální vybití mezi svými kamarádyi nejprve v nevinných pubescentních hrátkách a když zjistí, že má tento pánský spolek řadu výhod, vplují celkem snadno do homosexuálního hnutí. S ženami pak navazují jen ryze přátelské vztahy, které si řada žen dokonce pochvaluje. Nezakládají heterosexuální rodiny, neplodí děti a vedou docela poklidný, ženami nekomplikovaný život. Nemusí se pouštět do náročného a nákladného budování rodinného hnízda. Neplatí proto žádné výživné po nechtěném narození mimomanželského potomka nebo po nepovedeném a zkrachovalém manželství. Nemají žádné starosti ani odpovědnost s výchovou dětí a nemusí za každou cenu dělat kariéru pod kuratelou peněz chtivé manželky.

Na druhé, té ženské straně naší postmoderní společnosti pak můžeme spatřit svobodné a suverénní emancipované samoživitelky, které mají sice problém jak bez rizika navázání vztahu otěhotnět, ale docela spokojeně žijí ve svém ženském světě bez otravných manželských povinností. Zdá se, že takový model společnosti bude i nadále nabývat vrchu nad trapnou zastaralou institucí heterosexuálního manželství muže a ženy. Až se ženy zbaví svého nemoderního zaujetí pro plození a výchovu dětí, bude na zemi ráj. Příroda se konečně zbaví svého největšího nepřítele: člověka.
20.12.2007 10:20 [Trvalá adresa tohoto článku.]

Lienerův případ spěje snad konečně ke konci.

Český rozhlas, 13.12.2007 10:35 : Vrchní státní zastupitelství v Praze udělalo tečku za jedním z nejzvláštnějších případů v dějinách českých zpravodajských služeb. Žalobce Vlastimil Kraus totiž zastavil trestní řízení ve věci ohrožení utajovaných skutečností. Toho se měl dopustit někdejší příslušník Vojenského zpravodajství Roman Liener. Armádní zpravodajci Romana Lienera podezřívali, že zneužil peníze, služby nebo že zpronevěřil služební auto. Ale hlavně z toho, že chtěl předávat tajné informace službám ze zemí bývalého Sovětského svazu. Na tento podivný případ Český rozhlas upozornil už v roce 2005...
...Případem Romana Lienera se bude počátkem ledna zabývat v utajeném líčení Městský soud v Brně. Původní podezření tajné služby a policie o možné špionáži ve prospěch východních tajných služeb a zpronevěru služebního auta už žalobci smetli pod stůl a podezření z podvodu a zpronevěry přesahující dva miliony se postupně smrsklo na zhruba dvě stě tisíc korun. Obhajoba je přesvědčena, že prokáže nevinu bývalého příslušníka Vojenského zpravodajství i v těchto zbývajících případech.
Celý text citované zprávy z iŽurnálu čtěte zde.

Zmiňuji zde zprávu o pokračování tohoto případu na základě informací, které mě předal včera mailem Roman Liener jako reakci na můj starší článek Odložte si něco peněz na zaplacení kauce. publikovaný v roce 2005 a inspirovaný zprávou Českého rozhlasu. Tehdy mě jeho případ zaujal vlastně jen výší kauce, kterou musel složit, aby byl propuštěn po deseti měsících věznění na svobodu. Moje tehdejší dohady o tom, kdeže vzal pan Liener milion korun byly opravdu jen dohady a tímto se mu omlouvám. Podle sdělení pana Lienera se na kauci ve výši jednoho milionu musel zadlužit u přátel a manželky. Dodnes mu kauce nebyla vrácena, soud zřejmě čeká na uzavření případu údajné zpronevěry dvě stě tisíc korun. Milionová kauce je tedy dnes v poměru k žalované částce značně nepřiměřená. Doufám, že bude panu Lienerovi kauce vrácena i s úroky, které by mohly koncem ledna 2008 dělat za období 2006-2007 něco kolem 50-60 tisíc českých. Pokud ovšem ty peníze neležely celou tu dobu někde v soudním trezoru.
Další podrobnosti k Lienerovu případu najdete zde a také zde. O tom, co je to kauce v trestním řízení čtěte zde, nikdy nevíte, kdy se vám tyto znalosti mohou hodit.
19.12.2007 10:55 [Trvalá adresa tohoto článku.]

NOVA Cinema vysílá i na UPC Direct.

Nevím přesně, kdy bylo vysílání nového filmového kanálu NOVA Cinema zařazeno do základní nabídky Rodina satelitní televize UPC Direct, ale určitě se vysílalo už včera a dnes se bude nejspíše pokračovat. Na UPC Direct si tedy nalaďte kanál 28, vysílání začíná vždy ve 12 hodin. V nabídce programů na stránkách UPC není NOVA Cinema zatím uvedena, ale vypadá to, že bude v základní nabídce (689 Kč/měsíčně) bez zvláštního příplatku. V elektronickém programovém průvodci (kanál 99) program vysílání už najdete. Na internetu je k dispozici podrobný program na stránce novacinema.nova.cz. Náplní kanálu nejsou výhradně celovečerní filmy, jedná se o mix filmů a seriálů nejrůznějších žánrů (komedie, drama, romantika, rodinné filmy, akční trháky, thrillery a seriály) s dokumentárními filmy.
18.12.2007 10:40 [Trvalá adresa tohoto článku.]

Švejnar se na komunisty spolehnout nemůže.

Především je pro komunisty téměř nemožné překousnout fakt, že by měli podpořit kandidáta na prezidenta, který před komunismem utekl do USA. Když to udělají, přijdou o skalní voliče, ze kterých se stanou bezprizorní "nevoliči", protože žádnou jinou levou alternativu mít nebudou. Náčelníci komunistů jsou také navenek i vnitřně pohoršeni faktem, že by jim měla poručníkovat ČSSD, strana zrádců, kteří opustili řady komunistů pro svůj osobní prospěch, kterého by jako členové KSČM nemohli dosáhnout, jelikož KSČM nemá a jen tak brzy nebude mít své ministry ve vládě. Čeští, moravští i slezští komunisté se na rozdíl od ostatních komunistických stran bývalého východního bloku zasekli a rozhodli se svoji stranu nereformovat a ani nepřejmenovat. Vlastně si svým způsobem zachovali tu svoji "pevnou" komunistickou tvář, i když pravým důvodem pro rozhodnutí se nereformovat je obava, že by se po nějaké větší reformě nedostali vůbec do parlamentu. Roli hraje pochopitelně i snaha dnešních vůdců KSČM uchovat si svoje "významné" posty, o které by přišli v případě, že by se rozhodli sloučit se do jednotné levicové strany spolu s ČSSD. Paroubek a Rath by je do vedení takové partaje nepustili.

Takže budou předvádět v únoru 2008 svoji moc: v prvním kole podpoří Švejnara, pak budou vyjednávat a žádat od obou kandidátů slib, že pokud se jim podaří s ČSSD a prodejnými lidovci i zelenými vyhrát volby, nebude budoucí prezident nic namítat proti účasti komunistů ve vládě. Pokud jim to jeden z kandidátů na prezidenta slíbí, má vyhráno. Zábavná bude situace, když jim to slíbí oba: Klaus i Švejnar. Pak nejspíše podpoří Klause, kterého mají prohlédnutého a vědí, co se od něj dá očekávat. Nečekanou roli ovšem může sehrát Švejnar, jestliže se postaví proti výstavbě amerického radaru, což se od něj docela klidně dá očekávat. Najde si pro takový postoj spojence v EU, kterým se "ilegální" americké vojenské iniciativy v Evropě nelíbí a kterým by se hodil Švejnar více než "zlobivý" svérázný Klaus odmítající cestu k federálním Spojeným státům evropským. V každém případě to budou již tradičně komunisté, kteří rozhodnou o tom, kdo bude náš příští prezident. Tuhle kouli budeme táhnout na naší demokratické noze tak dlouho, dokud komunistům nevymře voličská základna nebo dokud se nespojí s ČSSD. Lepší by byla ta první alternativa.
17.12.2007 10:10 [Trvalá adresa tohoto článku.]

Letem internetovým světem.

Musíte vidět a hlavně slyšet: "Ziggy" Horváth (* 1969) textař, písničkář a občanský aktivista , zejména pak jeho videoklip Infekce doby je úchvatná záležitost.

E-learningový kurz SCHENGEN, který je na internetu bezplatně přístupný od 26. listopadu 2007, je určený všem zájemcům o problematiku vstupu ČR do schengenského prostoru, tedy odborné i laické veřejnosti. Do kurzu se zájemci dostanou kliknutím na internetový odkaz a poté zadají přihlašovací jméno schengen a heslo schengen. Pro správnou funkci kurzu je nutné používat Internet Explorer 5 a vyšší s nastavenou střední mírou zabezpečení a povolenou funkcí cookies.

Spolek nejrůznějších organizací (NGO) zabývajících se ekologií je rozvětvený a mohutný. Kontaktní adresy najdete na Ekolist.cz.

TheOne Computer Inventory Free Edition je program, pomocí kterého budete moci získat info o OS, instalovaných programech, driverech a PC hardwaru (např. info o BIOSu, CPU, pamětech, disku ...) Program generuje čtivé reporty a lze použít pro IT audit (BSA!!!). Stahujte zde nebo zde.

Máte doma Apple iPod a rádi byste věděli, jak to vypadá uvnitř? Můžete se podívat na Cracking open the Apple iPod Touch ve fotkách nebo na videu.

14.12.2007 10:15 [Trvalá adresa tohoto článku.]

Bratři Bursíkové to nejspíše pohnojili.

Martin a Jiří Busíkovi jsou majitelé zrestituovaného docela velkého domu na skvělé adrese: Sněmovní 174/7, Praha 1, přímo naproti poslanecké sněmovně. Oba založili 18.října 1999 firmu Ecoconsulting s.r.o. s předmětem podnikání: pronájem bytových a nebytových prostor včetně poskytování doplňkových služeb, jiných než základních a poradenská činnost v oblasti ekologie a životního prostředí (vyjma vázaných činností uvedených v příloze 2. zákona č. 455/91 Sb.) Jak vyplývá z výpisu z obchodního rejstříku, od 18.října 1999 začali fungovat oba bratři v poněkud schizofrenní podobě: jednou, jako fyzické osoby vlastnící zmíněný dům a podruhé jako firma s ručením omezeným podnikající jednak v ekologickém poradenství a jednak jako firma spravující nemovitý majetek. Protože předpokládám, že bratr Jiří žijící v Německu pouze inkasuje utržené peníze, v Praze podniká s jeho plnou mocí za oba bratry náš milý místopředseda vlády. A to jako osoba fyzická - majitel nemovitosti - tak i jako osoba právnická, správce nemovitosti. Zajímavé musí být obchodní smlouvy mezi Bursíky fyzickými a firmou Ecoconsulting: za obě smluvní strany je podepisoval do 10.září 2007 Martin Bursík, protože do té doby byl jednatelem společnosti, i když už od 9.ledna 2007 byl místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí, což mimo jiné zavání konfliktem zájmů. Být jednatelem a od 10.září 2007 stále ještě společníkem firmy pracující na ekologických projektech není při nejmenším morální. Bratři Bursíkové se nejspíše dopustili té chyby, že nemovitý majetek - onen dům v Praze - nevložili do majetku společnosti Ecoconsulting s.r.o. a místo toho částečně některé byty v tomto domě pronajímali přímo jako osoby fyzické a nebytové prostory pronajímali sami sobě neboli společnosti Ecoconsulting s.r.o a ta je dále pronajímala za nejspíše mnohem vyšší cenu. Proč tak komplikovaně? Jako osoby fyzické museli zdaňovat zisk z regulovaného nájemného - nejspíše velice malý - ve výši 32 procent. Zato ten větší podíl zisku mohla společnost Ecoconsulting s.r.o. zdanit jen 24 procenty. A tuto transakci jako podezření na únik daní na základě anonymního podání vyšetřuje policie. Podle některých komentátorů hraje roli i fakt, že nejspíše obrat této firmy převyšuje jeden milion korun ročně a pak musí být firma evidována jako plátce DPH. V tomto bodě se mýlí, Ecoconsulting s.r.o. od 10.11.1999 naštěstí evidována je.

Celý případ bratří Bursíků shledávám zábavným hlavně proto, že nám ukazuje, jak se může snadno díky zákonům stát zločincem proto, že sám sobě pronajme barák levněji, než je v daném místě nájemné obvyklé a doložené soudním znalcem. Proč by koneckonců nemohli sami sobě ten zatracený barák Bursíkové pronajmout za symbolickou korunu měsíčně, tak jako to udělal náš milý pan prezident Havel, když pronajal bývalé federální shromáždění Rádiu svobodná Evropa?
13.12.2007 10:25 [Trvalá adresa tohoto článku.]

Slovníček queer pojmů od Džamily.

Níže uvedený slovníček pochází z materiálu Analýza situace lesbické, gay, bisexuální a transgender menšiny v ČR, který byl vytvořen společnými silami členů a členek Pracovní skupiny pro otázky sexuálních menšin ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny MUDr. Džamily Stehlíkové. Slovníček, ale hlavně zmíněný materiál vám může pomoci se orientovat v současné čím dál spletitější společnosti.

 • Bisexualita – citová a sexuální přitažlivost k oběma pohlavím
 • Butch lesba - lesbická žena s převážně maskulinními projevy, někdy se může jednat o projev transgender identity
 • Coming out – veřejné přihlášení se k homosexuální, bisexuální či transgender identitě může mít různou intenzitu
 • Cross-dressing – oblékání do oděvů příslušejících opačnému pohlaví, než jaké je biologické pohlaví jedince; může být projevem transvestitismu, transgender identity nebo transsexuality
 • Gay – v současnosti převažující označení pro homosexuální muže, které bylo převzato z angličtiny, v češtine i v originále začalo být užíváno pro absenci urážlivých konotací; jako přídavné jméno zastupuje slovo homosexuální a týká se tedy i lesbických žen (tento smysl je však v češtine opomíjen)
 • LGB – lesby, gayové, bisexuálové – souhrnná zkratka označují lidi s menšinovou sexuální orientací
 • LGBT – lesby, gayové, bisexuální lidé a translidé – označení běžne užívané v angličtině jako zkratka pro tyto minoritní skupiny spojené řadou společných problémů
 • Gender – psychologické a sociální charakteristiky připisované jednotlivým pohlavím, někdy se dělí na genderovou roli a genderovou identitu, v některých kulturách existuje více než dva gendery
 • Genderová identita – pocit příslušnosti k některému pohlaví či pocit pohlavní neurčitosti, může ale nemusí být spojen s tradičními genderovými rolemi
 • Homofobie – souhrnné označení pro nepřátelské postoje k homosexuálním lidem, obvykle se nejedná o fobii ve smyslu duševní poruchy
 • Homosexualita – sexuální přitažlivost k osobám stejného pohlaví, termín je používán od druhé poloviny devatenáctého století
 • Intersexualita – výskyt biologických znaků obou pohlaví u jednoho jedince
 • Lesba – homosexuální žena; termín vytlačuje ve společnosti stále dosti rozšířené slovo lesbička, které je neodůvodněnou zdrobnělinou
 • Queer identita – doslova podivná identita, označení pro jedince, kteří nechtějí být přiřazováni k jednoznačnému genderu či sexuální orientaci; v současnosti se toto slovo „queer“ často používá souhrnně pro označení příslušníků různých sexuálních minorit

Řadu uvedených pojmů jistě znáte, některé zkratky jako LGB nebo LGBT nejspíše nikoliv, některé pojmy či názvy možná používáte nesprávně a můžete i narazit. A pokud patříte mezi některou sexuální menšinu, nikdy není na škodu si doplnit vzdělání. Já jsem například zjistil, že jsem v jistém období svého věku měl transvestické sklony a dokonce jsem vystupoval na veřejnosti v ženském oděvu. Ale jen jednou a bylo to na firemním večírku. A vlastně ještě jednou: zúčastnil jsem se soutěže krásných nohou. Řeknu vám, takové silonky, to není k zahození. Ale nevyhrál jsem...
12.12.2007 10:45 [Trvalá adresa tohoto článku.]

Najde se malá televize do kuchyně s DVB-T tunerem?

Možná, že máte podobně jako já v úmyslu nahradit starou televizi malých rozměrů například v kuchyni nějakou novou. Nejspíš vás napadne, že když už máte k dispozici slušný signál digitálního terestriálního vysílání, že by taková televize měla mít nejen analogový tuner, ale i integrovaný DVB tuner pro vysílání digitální. A tak jsem začal pátrat, zda se něco takového na trhu vyskytuje. Vytoužený televizor by měl mít obrazovku s úhlopříčkou ne větší než 40 cm (cca 15 palců) a nemusel by to být nutně širokouhlý LCD. A tady začaly problémy. Možná jsem hledal v nabídkách internetových obchodů s televizory špatně, ale po dlouhém pátrání jsem objevil celkem jen jediný (!) CRT televizor (Mascom MC 4033S IDTV) a pouhé dva LCD modely (MUSTEK PT 2270 a Mascom MC1531B/S). Zato jsem byl zavalován akčními nabídkami televizorů, které měly ale jednu zásadní vadu: byly jen analogové a přechod na DVB-T by znamenal koupi set-top-boxu. To by právě v případě televizoru "do kuchyně" nebylo to pravé ořechové především pro nedostatek místa. Vždycky je lepší jeden krám než dva. Z pohledu na nabídku trhu s televizory jasně vyplynulo, že se naši prodejci snaží za každou cenu doprodat staré analogové televizory v nejrůznějších "akcích" a to nejen v kategorii těch malých. Jejich ceny nejsou přitom nijak nízké, vůbec to neodpovídá faktu, že po vypnutí analogového signálu budou prakticky neprodejné, nejspíše je budou muset obchodníci rozdávat zadarmo. Prostě pořád mazaně počítají s tím, že zákazníci jsou zmatení a o digitálním vysílání mají zkreslenou představu, že set-top-box je nutností i u nového televizoru. Žádná televizní stanice bohužel nevysílá spot "Nekupujte televizory bez digitálního tuneru!" Ani ta veřejnoprávní, která by na rozdíl od komerčních měla informovat objektivně. Doufám, že programoví pracovníci ČT nejsou nějak prodejci televizorů zkorumpováni.
11.12.2007 10:50 [Trvalá adresa tohoto článku.]

Větrníková loby konečně začíná prohrávat.

"Společnost ELDACO vznikla v roce 1995 se záměrem angažovat se v nově vznikajícím oboru větrné energetiky v ČR. Poslání se od svého založení až dodnes nezměnilo: vybudovat specializovanou českou firmu developerského typu, která bude schopná připravovat projekty staveb větrných elektráren, některé z nich zrealizovat a následně provozovat. Podle počtu projektů, které jsou rozpracovány, můžeme s hrdostí prohlásit, že se nám filosofii firmy podaří naplnit," se píše "hrdě" na stránkách této firmy s ručením omezeným.

Jak se zdá, v poslední době se těmto věrozvěstům využívání obnovitelných zdrojů nedaří. Nejvyšší správní soud (NSS) ve verdiktu o dvou větrných elektrárnách u Jedlové nedaleko Poličky v Pardubickém kraji uvedl, že "ekonomickou stránku věci nelze vyvyšovat nad vlastní předmět řízení, tedy zachování hodnot krajiny a harmonického měřítka v krajině. Jde o otázkou podružnou, která nemůže hrát v případech významného dotčení krajinného rázu rozhodující roli."

Nový judikát NSS tak bude pro státní úřady a soudy nepochybně vodítkem v obdobných případech a patrně brzy vyjde ve sbírce důležitých rozhodnutí NSS. Úřady a soudy také nejsou povinny pokaždé zkoumat, zda hospodářský přínos nemůže vyvážit zásah do krajiny. Správní soud se zabýval sporem o dvě větrné elektrárny, které chtěla postavit výše zmíněná soukromá společnost Eldaco. Vznikly čtyři odborné posudky, podle tří z nich by stavba měla negativní vliv na krajinu. Městský úřad v Poličce proto stavbu nepovolil a jeho rozhodnutí potvrdil Krajský úřad Pardubického kraje a nyní i Nejvyšší správní úřad.

Z uvedeného lze dovodit, že zlaté časy budovatelů větrných elektráren na území našeho státu pominuly. Počet obcí, jejichž obyvatelé odmítají stavby sto a více metrových památníků ocelářských koncernů a fanatických ekologů zejména proto, že si uvědomují, jak nenávratně by se jejich životní prostředí změnilo a jak by se okolí jejich obcí obratem změnilo v průmyslovou krajinu. Také se po zkušenosti s provozem již postavených elektráren ukazuje, o jak nesmyslné investice se jedná. Prokázaná doba efektivního provozu větrných elektráren postavených v České republice se v průměru pohybuje kolem jednoho měsíce za rok.

Starší články věnované této problematice: Je hlavním cílem stavby větrných elektráren snížit ceny pozemků?, Výroba elektřiny v Německu kolísá díky větrným elektrárnám, Zákon o podpoře obnovitelných zdrojů energie je třeba zamítnout, Budoucnost naší energetiky je zřejmě ve zvířecích exkrementech.
10.12.2007 10:30 [Trvalá adresa tohoto článku.]

Dejte si také jeden dárek k Vánocům zdarma!

Koneckonců nejlepší jsou ty dárky, které si k Vánocům dáváme sami. A ty úplně nejlepší jsou takové, které vás stojí jen trochu námahy. Na adrese manicstreetpreachers.com si můžete zdarma stáhnout skladbu The Ghost Of Christmas od skupiny Manic Street Preachers, která skladbu věnovala svým fanouškům zdarma. Je to necelých 7MB zazipovaných ve formátu MP3 v kvalitě 256 kbit/s. A nezapomeňte si předem pustit FLASh, jinak tam ten vánoční dárek nenajdete. Spuštění activeX Shockwave Flash Object v Microsoft Internet Exploreru 7.0 jen pro jednu webovou stránku není možné (nebo to zrovna já neumím?), zatímco v poslední době proklínaném Firefoxu na to stačí jedno klepnutí.

Jsou samozřejmě také jiné dárky, které můžete získat "zdarma". V uvozovkách proto, že nejprve musíte utratit poněkud větší peníze za cosi, například jízdní kolo a pak vám k tomu prodejce věnuje milostivě jako "dárek" zdarma kvalitní nářadí, což by mělo být samozřejmou součástí vybavení. Tyhlety dárky jsou samozřejmě zahrnuty do ceny a je to jen nejapný marketingový pokus vás získat. Firmy, které takové "dárky" dávají automaticky řadím mezi podvodníky a zloděje a nenakupuji u nich.

Opravdu zdarma se na internetu vesele stahuje hudba, různá videa, filmy a programy. V naprosté většině se jedná o porušování autorských práv. Pokud něco takového sami děláte v oblasti SW, riskujete, že se dostanete do stále rafinovanějších sítí naší milé policie popoháněné známou mezinárodní agenturou BSA (Business Software Alliance), která odstartovala kampaň zaměřenou na boj proti softwarovému pirátství v malých a středně velkých firmách. Od poloviny listopadu se BSA obrací postupně na management a majitele více než 15 tisíc menších firem po celém Česku s výhružným dopisem. Jedná se především o firmy podnikající v oborech, jakými jsou projekční činnost, reklama, návrh konstrukcí, design či konzultační služby. Pokud ovšem máte doma nelegální SW, který nepoužíváte pro komerční činnost ani jej dále neposkytujete za úplatu, pravděpodobně se jejich obětí nestanete. I když už i takové případy se před soud dostaly (více viz zde). Vy ale jistě stejně jako já máte svoje wokna legální nebo jste vyznavači Linuxu.

Jaromír Nohavica nám žádný nový dárek nepřipravil, asi je trochu rozhozený a tak nabízí zdarma jen to loňské mp3 album Pražská pálená v kvalitě 193 kb/s stereo.
Přesto se někdo najde, který nabízí dárek zdarma: poukázku na kosmetické poradenství v hodnotě Kč 500. Jde o kompletní ošetření pleti, profesionální poradenství a závěrečné nalíčení. Možná je v tom ale nějaký háček. Například budete muset zaplatit použité kosmetické prostředky.
Nebo něco jiného a bez rizika: objednejte si bezplatné změření geopatogenních zón ve vašem domě! Hrajete rádi na piano? Pak si zajeďte pro starší křídlo hnědé barvy J.Fritz Sohn, Wien. Chcete si zařídit sklad nebo menší výrobnu? Můžete mít zadarmo celý likusák. Možná bude ale už pozdě. Když jej ale získáte, budete určitě potřebovat nějakou tu hlínu na srovnání terénu. I tu můžete mít zdarma. Potřebujete si doma cosi tisknout? Můžete mít i papír zdarma. A pak že v našem státě rostou neustále životní náklady. Přeji vám proto samé úspěchy v získávání čehokoliv zdarma. Zkuste to pro začátek na doméně Zdarma.org.
7.12.2007 10:00 [Trvalá adresa tohoto článku.]

Čínské průmyslové zbraně útočí na Evropu.

Podle seznamů nebezpečných výrobků uveřejňovaných institucemi Evropské unie to opravdu začíná vypadat, že těmi největšími a nejnebezpečnějšími světovými teroristy jsou čínské firmy, které vyvážejí na evropský trh výrobky, které ohrožují nejen zdraví dětí v případě hraček, ale i životy evropanů prostřednictvím řady elektrotechnických a dalších výrobků denní potřeby. Kontrolní mechanizmy neustále selhávají a ve většině případů se informace dostává ke spotřebitelům opožděně nebo vůbec. Začíná proto platit jediné doporučení: cokoliv je z Číny, nekupujte to! Problém ale je v tom, že se často čínský výrobek skrývá za evropskou značku známé a doposud seriózní firmy, která ve snaze obrat svoje zákazníky o další peníze si nechává svoje výrobky vyrábět přímo v Číně, kde jsou bezkonkurenčně nejnižší náklady na pracovní sílu. Tyto firmy tak přímo podporují využívání otrocké práce často i dětí. Čínští výrobci používají řadu triků od falšování značkového zboží až po drzé zneužití evropské značky kvality CE, kterou na svoje zboží dávají pod záminkou, že tak označují čínské výrobky jako China Export! V praxi se tak ukazuje, že evropské byrokratické mechanizmy na ochranu spotřebitelů a především na ochranu evropských výrobců se zcela míjejí účinkem. Pro ilustraci jen malý přehled čínských výrobků z poslední doby přímo ohrožujících zdraví uživatele:

Jaký si udělat závěr? Protože se spotřebitel nemůže spolehnout při výběru výrobku na označení a údaje výrobce ani na informace poskytnuté prodejcem, může se orientovat prakticky jen v seznamech zakázaných a nebezpečných výrobků uváděných na internetu. To je ale pro většinu kupujících běžně nedostupné. Znamená to, že právě v oblasti, kde by orgány Evropské unie mohly něco skutečně praktického a užitečného pro svoje občany udělat, bruselská administrativa zcela selhala a bude hůř. Doufám, že nebudu některou z NGO organizací na ochranu lidských práv označen za tento článek jako xenofob útočící na nebohé Číňany. Protože vám dávám jedinou radu: pokud budete schopni zjistit opravdový původ výrobku, nekupujte čínské, ale i indické či vietnamské zboží, u kterého se dá předpokládat, že by mohlo ohrozit vaše zdraví, životy či dokonce životy vašich dětí. Kupujte proto především české výrobky, podpoříte tím naši českou ekonomiku. Zejména vy starší zapomeňte na představu o tom, že cokoliv pochází ze zahraničí, je kvalitnější a lepší než český výrobek. Doufám, že se čeští výrobci zachovají podobně jako ti němečtí či francouzští, kteří nadále označují své výrobky národním, nikoli evropským označením původu (více viz například zde).
6.12.2007 10:15 [Trvalá adresa tohoto článku.]

Naše zlatá Národní knihovna snad přece jen bude.

Kaplického projekt Národní knihovnyAutor návrhu nové Národní knihovny (NK) Jan Kaplický předložil národu vizualizaci svého projektu ve zlatavé barvě, prý podobné barvě šampaňského. Dokonce i s fialovými bublinkami. To je ovšem jiná káva! Zlatou máme všichni rádi, je to barva vznešená. Jakou barvu si myslíte, že má moje auto? Přece zlatou metalízu! Takže pokud jsem dříve hlasoval pro knihovnu pana Kaplického jednou rukou, teď zvedám v nadšení obě dvě. Jen mě zaráží, že pan primátor Bém, pan Kaplický i pan ředitel NK Ježek zůstali zcela lhostejní a bez odezvy k mému návrhu na vizualizaci NK v měřítku 1:1. Svůj návrh na výrobu nafukovacího modelu knihovny jsem mínil naprosto vážně a přesto na moje maily odeslané 23.10.2007 nereagovali. A ke škodě věci. Přitom naši milí památkáři se budou trapně pokoušet o něco jen velice vzdálené podobného: na místě určeném pro knihovnu prý vztyčí požární žebřík s latěmi v několika výškách a z různých míst v centru Prahy pak budou ty laťky fotit. Tak chtějí zjistit, jaké maximální výšky může budova dosahovat, aby příliš nevyčnívala. Co se dá dělat, učiním poslední pokus a pošlu tedy i památkářům svůj návrh na nafukovací model knihovny a snad jim na to dá pan Bém nebo Ježek těch pár peněz. Mohli bychom tak všichni uvidět v krátké době reálný obraz toho, jak tato kosmická novostavba zkrášlí pražské panoráma. A rád bych na tomto místě zdůraznil: návrh na vytvoření nafukovacího modelu knihovny ve skutečné velikosti myslím zcela vážně a nijak nemíním tento projekt celonárodního významu zlehčovat.
5.12.2007 09:05 [Trvalá adresa tohoto článku.]

Internetové střípky.

Raketový nástup zeleného superexota. "I nepozorný čtenář denního tisku si musel všimnout, kolik mediálního prostoru ten mladý a nadějný chlapec dostává. Mluvím samozřejmě o panu Matěji Stropnickém. Není dne, kdy by na mě tento ještě bezmála uhrovitý ksicht synka herce a bývalého ministra kultury nevybafl z nějakých novin či zpravodajského serveru. Ve svém minulém článku jsem nadával na přemoudřelé mentorování dvaceti-a něco-letých salónních bolševiků. Tehdy jsem měl na mysli aktivistku v obskurní iniciativě, nad kterou soudný člověk mávne rukou. Jenže tenhle ocas se s prominutím sere už do vrcholové politiky, a to je zcela jiné kafe," bloguje anonymní autor template na nekorektne.blogspot.com

Digitální archiv unikátních historických fotografií. Wikipedia: Ignác Šechtl se narodil 26. května 1840 v Praze v rodině mlynářského mistra. Jeho údělem se měl stát obchod. Krátce pracoval jako písař u zasilatelské firmy Alexandra Kliera v Praze. V roce 1863 však odešel do Kladna, kde se vyučil fotografickému řemeslu a v roce 1865 mu byla opovězena živnost. Navštivte fotografické digitální muzeum Šechtl & Voseček.

Evropský parlament zasažen nakažlivou legionelou. SEKRETARIAT PREDSEDNICTVA, KONFERENCE PREDSEDU A KVESTORU, PŘEDSEDNICTVO.
Schůze konaná v pondělí 9. května 2005 ve Štrasburku - ZÁPIS ZE SCHŮZE, NÁVRH CÍLŮ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:
bod 7 - Racionální využití zdrojů (legionelóza) Dlouhodobá kontrola dopadů, které má na životní prostředí řízení hygienických rizik souvisejících s legionelou. Účelnost zachování samostatných sprch v kancelářích poslanců? Podmínky zachování sprch.GT a Výbor pro legionelu: průvodce správné praxe, nejlepší technologická řešení – řídit riziko legionely za cenu přijatelnou pro životní prostředí.
Pramen: www.europarl.europa.eu

Havel nepodporuje olympiádu v Praze. "Obávám se, že olympiáda v Praze by za daného stavu věcí nemohla být ničím jiným než další děsivou ranou její urbanistické podobě", prohlásil Václav Havel závěrem svého článku v LN, ve kterém obhajuje Kaplického Národní knihovnu.

4.12.2007 10:15 [Trvalá adresa tohoto článku.]

Postavme v Praze konečně Ráj bezdomovců!

"Spousta bezdomovců není schopná dodržovat základní režim a vzdát se alkoholu. Ti končí v tramvajích, vestibulech a nádražích, kde přežívají nejhorší zimu. Potkáváte tu známé firmy, když je z tramvaje vyhodíte, počkají si na vůz, kde strážníci nejsou, a vezou se dál. Loď nepotřebují," uvedli pražští strážníci z hlídky monitorující noční tramvaje. Nejnověji se bezdomovci stahují na ruzyňské letiště, kde obtěžují přilétající turisty. Jak jsem vypozoroval, řada z nich dokonce umí pár anglických slov, aby bylo žebrání efektivnější.

Je na čase s tím něco udělat. Doporučuji následující řešení: vytvořit volně přístupný tábor "Ráj bezdomovců", který by sice z povzdálí hlídalo komando zásahové policie, ale její činnost by se omezila jen na případy, kdy by o zásah požádali sami bezdomovci. Jinak by se do "zábavy", rvaček a jiných oblíbených aktivit obyvatel ráje policisté nevměšovali. Vhodné by bylo použít areál nějaké bývalé zkrachovalé továrny. Vytápění řešit horkovzdušnými agregáty skrytými za ocelovými mřížemi, zamřížované osvětlení jen chabé. Jednou týdně by byli všichni obyvatelé nemilosrdně vyhnáni, prostor by byl vyklizen buldozerem od odpadků na holou podlahu, spláchnut horkou vodou a vydezinfikován. Nebyly by tam žádné postele, jen to, co by si bezdomovci sami donesli. Před halou by mohly svoji aktivitu vykazovat NGO rozdáváním šatstva a jídla. Alkohol by byl povolen a dobročinné hudební skupiny by zde mohly pořádat koncerty, pochopitelně na vlastní nebezpečí. Žádné kontroly občanských průkazů, prostě taková docela příjemná žumpa. Vzory by se snadno našly v různých katastrofických postcivilizačních sci-fi (např. Šílený MAX 2 a 3). Poblíž tohoto postcivilizačního brlohu by bylo vhodné rozmístit nenápadně skládky trosek z různých budov s kovovým odpadem a cedulemi "Zákaz vstupu pod pokutou!", aby se těžba na skládce nepodobala komunistické brigádě. Policie by občas mohla skládky ledabyle kontrolovat, ale nikoho nepředvádět. To by nebyla ta správná loupeživá prácička. Součástí areálu by přitom byla i výkupna kovového odpadu. Supermarkety a velkosklady potravin by sem mohly vyvážet prošlé potraviny.

Hlavně se nesnažit o návrat těchto jedinců do společnosti či jim dokonce opatřovat nějakou "veřejně prospěšnou" práci. O nic takového nemají zájem. Sociální terénní pracovníci by se věnovali jen rozdávání injekčních stříkaček a kondomů. Žádná léčba alhoholismu či drogových závislostí. Prostě ráj na zemi, konečně místo pro svobodný život. Při projektování tohoto "útulku" bude vhodné požádat o spolupráci anarchistické aktivisty a bývalé i současné pražské squatery. I když "Ráj bezdomovců" podle mé představy by byl spíše něco mnohem drsnějšího, než klasický squat.
3.12.2007 09:45 [Trvalá adresa tohoto článku.]

Home
Home
Některé odkazy na cizí internetové adresy použité v tomto čísle nemusí s ohledem na časový odstup od jeho vydání fungovat.
[CNW:Counter]


Creative Commons License
Ahasweb, jehož autorem je Jan Bílek, podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
.